Skjærgårdsstevnet Åpta 2024

TilbakePrekestolen - taler over kirkeårets tekster

2023 - 2024 II Tekstrekke

Alle ved Einar Kristoffersen

Klikk for kommende helligdag(er)s preken
.
NB! Førstkommende prekenoppsetning(er) 4 søndag i treenighetstiden (16 juni)
  

Merkedager og temadager

 


English version

Linker:
Nytt Liv
Kanaan
Nådeordet
Småprofetene
Alt av nåde!
The Pulpit

YouTube videoer
Reiserutekalender

1 søndag i advent
I

Sal 24:1-10 Gjør døren høy Lyd
Rom 13:11-12 Timen er kommet:våkn opp. Lyd Video
Matt 21:1-11 Inntoget i Jerusalem. Lyd 
II 
Jes 61:1-3 Et nådens år med gjengjeld. Lyd 
Åp 5:1-5 Boken med de sju segl. Lyd 
Luk 4:16-22a Jesus står frem i Nasaret. Lyd 
III 
Jes 12:1-6 Lovsang for Herrens frelse. 
Åp 3:19-22 Se, jeg står for døren Lyd 
Åp 3:19-22 Se, jeg står for døren Lyd 
Åp 3:19-22 Ta det alvorlig! Lyd!
Matt 21:10-17 Jesus drar inn i Jerusalem Lyd

2. søndag i advent

Sal 33:18-22 Han kan fri dem fra døden Lyd 
Hebr 6:13-19a Et fast anker for sjelen Lyd 
Joh 14:1-4 Jeg vil ta dere til meg Lyd 
II 
Jes 65:17-19 Ny himmel og jord Lyd 
1 Kor 15:50-57 Vi skal bli forvandlet Lyd 
Luk 21:27-36 Guds rike er nær: våk og be Lyd 
III 
Jes 2:1-5 Herrens fjell i de siste dager Lyd
Hebr 10:35-39 Bare en kort stund Lyd
Joh 16 21-24 Angst og glede Lyd

3. søndag i advent

Jes 35:1-10 Den hellige vei Lyd 
1 Kor 3:18-23 Denne verdens visdom Lyd 
1 Kor 3:18-23 Denne verdens visdom Lyd
Matt 11:2-11 Jesus og Johannes Lyd 
II 
Jes 40:1-5 Trøst mitt folk og rydd vei Lyd 
Jak 5:7-8 Vær tålmodige til Herren kommer Lyd 
Luk 3:7-18 Frukt som svarer til omvendelsen Lyd 
III 
Mal 4:4-6 Jeg sender Elia til dere Lyd
2 Pet 1:19-21 Profetordet Lyd
Joh 5:31-36 Gjerningene vitner om meg Lyd

4. søndag i advent 

Rut 4:13-17 Rut blir stammor til David Lyd Video
Rom 15:8-13 Isais rotskudd Lyd 
Luk 1:46-55 Marias lovsang Lyd Video
II 
Mika 5:1-4 a Fredsfyrsten fra Betlehem Lyd
Fil 4:4-7 Gled dere i Herren! Lyd 
Fil 4:4-7 Gled dere i Herren! Lyd Video
Luk 1:39-45 Maria og Elisabeth Lyd 
III 
Sef 3:14-17 Han jubler over deg med fryd Lyd
2 Kor 1:18-22 Løftenes ja og amen Lyd
Matt 1:18-25 Budskapet til Josef 
Matt 1:18-25 Budskapet til Josef Lyd

Julaften
Alle rekker
Jes 9:1 a. 2. 6-7 Fredsfyrsten Lyd 
1 Joh 1:1-4 Livets ord Lyd Video
Luk 2:1-20 Jesus blir født Lyd

Julenatt / Ottesang  
Alle rekker
Mika 5:1-4 a Fredsfyrsten fra Betlehem Lyd 
1 Joh 1:1-4 Livets ord Lyd Video
Matt 1:18-25 Josef og Jesu fødsel Lyd

Juledag 
Alle rekker
Ordsp 1:1-2. 22-31 Visdommen og bygningsmannen Lyd 
Hebr 1:1-6 Utstrålingen av Guds herlighet Lyd 
Joh 1:1-14 Ordet ble menneske Lyd

2. juledag (Stefanusdagen)  

Jer 31:15-17 Det lyder klagerop i Rama Lyd
Apg 7:52-60 Stefanus blir steinet Lyd 
Matt 2:16-23 Barnemordet og veien til Nasaret Lyd 
II 
Sal 86:11-17 Gi meg et udelt hjerte Lyd
Apg 6:8-15 Stefanus for Rådet. Lyd
Matt 10:16-22 Som sauer blant ulver. Lyd
III 
Klag 3:52-57 Nå er det ute med meg Lyd
Fil 1:27-30 Kjemp for evangeliet Lyd
Fil 1:27-30 Kjemp for evangeliet Lyd 
Joh 16:1-4a De skal støte dere ut Lyd

Romjulssøndag  

Sal 1:1-6 De to veier Lyd
Sal 1:1-6 Salig er den - Lyd Video
1 Tim 3:16 Gudsfryktens mysterium 1 Lyd 
1 Tim 3:16 Gudsfryktens mysterium 2 Lyd
Matt 2:13-15 Flukten til Egypt Lyd Video
Matt 2:13-16 Nøkkelen til selve himmelen! Lyd Video
II 
2 Mos 1:15-21 Jordmødrene fryktet Gud Lyd
Apg 7:17-22 Moses var full av kraft Lyd 
Luk 2:36-38 Profeten Anna fortalte om barnet 
III 
Jes 66:10-13 Gled dere med Jerusalem Lyd Video
Rom 11:33-36 Hvor ufattelige Hans veier Lyd
Rom 11:33-36 Å:dyp av visdom hos Gud Lyd
Luk 2:25-35 Simeons lovsang Lyd Video

Nyttårsaften 
I 
Fork 3:1-2. 4-7. 11 a Alt har sin tid Lyd
1 Pet 1:22-25 Herrens ord varer til evig tid Lyd
Luk 13:6-9 Fikentreet som ikke bar frukt Lyd
II 
Jer 29:10-14 Fredstanker:fremtid og håp. Lyd
2 Pet 3:13-15a. 17-18 Forventning. Lyd
Joh 14:27 Min fred gir jeg dere.Lyd
III 
Klag 3:22-26 Herrens miskunn er ikke forbi Lyd
1 Joh 1:5-7 Dersom vi vandrer i lyset Lyd Video
Matt 11:25-30 Jeg vil gi dere hvile Lyd

Nyttårsdag / Jesu navnedag  

4 Mos 6:22-27 Velsignelsen Lyd 
Fil 2:5-11 Navnet over alle navn Lyd
Luk 2:21 Han fikk navnet Jesus Lyd
II 
Sal 103:13-18 Forgjengelighet og miskunn. Lyd
Apg 4:8-12 Ikke noe annet navn. Lyd Video
Matt 1:20 b-21 Navnet Jesus:Han skal frelse. Lyd Video
III
Sal 72:17-19 Hans herlige navn Lyd
Rom 10:8 b-13 Rik nok for alle Lyd 
Matt 18:19-20 Samlet i mitt navn Lyd Video
Matt 18:19-20 Samlet i mitt navn

Kristi åpenbaringsdag 

Jes 60:1-6 Herrens herlighet over deg Lyd Video
Ef 3:1-7 Kristi mysterium 
Matt 2:1-12 Vismennene hyller Jesus Lyd Video
II 
Jes 49:1-7 Et lys for folkeslag Lyd Video 
Rom 15:4-6 Håp som skriftene gir. Lyd
Luk 2:40-52 Jesus som tolvåring i tempelet Lyd
III 
Jes 51:4-8 Min frelse varer fra slekt til slekt Lyd Video
2 Kor 4:1-6 Kristi herlighet Lyd Video
Joh 12:42-47 Som lys er jeg kommet til verden Lyd Video
Joh 12:42-47 Som lys er jeg kommet til verden Lyd Video

2. søndag i åpenbaringstiden  

Jes 42:1-6 Herrens tjener:et lys for folkene Lyd 
Apg 18:24 - 19:7 Johannesdåpen og kristen dåp Lyd 
Matt 3:13-17 Jesus blir døpt Lyd 
Matt 3:13-17 Jesus blir døpt Lyd
II 
2 Mos 1:22 - 2:10 Moses blir født Lyd Video
Ef 1:7-12 Guds viljes mysterium. Lyd
Mark 1:3-11 Døperen Johannes og Jesu dåp Lyd
III 
Jes 53:6-9 Han har båret deres synder Lyd
Kol 1:15-20 Skapelse og forsoning Lyd
Joh 1:29-34 Guds lam bærer verdens synd Lyd
Joh 1:29-34 Åndens vitnesbyrd! Lyd Video

3. søndag i åpenbaringstiden

1 Mos 1:26-31 Mann og kvinne i Guds bilde Lyd 
Åp 21:1-6 En ny himmel og en ny jord Lyd 
Joh 2:1-11 Bryllupet i Kana Lyd
II 
Jes 55:1-3 Alle som tørster:kom hit Lyd
Åp 22:16-17 Livets vann. Lyd Video
Joh 4:4-26 Kvinnen ved brønnen Lyd 

III 
2 Mos 3:13-15 Jeg er den jeg er Lyd
1 Kor 8:5-6 For oss er det én Gud Lyd
Joh 1:15-18 Han har vist oss hvem Gud er Lyd

4. søndag i åpenbaringstiden

Sal 146:1-10 Herren åpner blindes øyne Lyd 
Rom 16:25-27 Mysteriet er kommet for dagen Lyd 
Luk 18:35-43 Den blinde ved Jeriko Lyd 
II 
2 Mos 3:10-12; 4:10-16 Hvem har gitt mennesket munn? Lyd 
Rom 9:20-24 Jeg viser godhet mot den jeg vil Lyd Lyd 
Joh 9:1-7. 35 b-38 Mannen som var født blind Lyd
III 
Ordsp 14:21-22. 25. 31 Stakkaren og skaperen Lyd 
Fil 1:20 At Kristus skal bli opphøyd Lyd
Luk 13:10-17 Jesus helbreder en kvinne Lyd Video

5. søndag i åpenbaringstiden
I
1 Mos 15:1-6
 Herren regnet ham som rettferdig Lyd Video
Rom 4:1-8 Abrahams tro Lyd 
Rom 4:1-8 Ikke av gjerninger! Lyd
Rom 4:1-8 Av nåde blott! Lyd Video
Mark 2:1-12 Den lamme mannen Lyd
II 
Sal 107:23-32 Han fikk stormen til å stilne Lyd
2 Kor 1:8-11 Han reddet oss fra den visse død. Lyd
Matt 14:22-34 Jesus og Peter går på vannet Lyd
Matt 14:22-34 Han kom til dem! Lyd Video 
III 
Sal 103:1-6 Han tilgir og leger Lyd Video 
Jak 5:13-16 Forbønn:salving og omsorg Lyd
Joh 5:1-15 Den syke ved Betesda Lyd

6. søndag i åpenbaringstiden

Sal 126:1-6
 Så med tårer:høste med jubelrop Lyd
Fil 1:2-6 Han som begynte:skal fullføre Lyd 
Joh 6:63-69 Du har det evige livs ord Lyd 
II 
Sal 119:80-83 Så jeg ikke blir til skamme Lyd 
Kol 1:24-29 Lidelser og tjeneste Lyd 
Luk 12:35-40 Lykkelige de Han finner våkne Lyd
III 
Ordsp 4:18-27 Bevar ditt hjerte Lyd Video
Åp 22:12-17 Jeg vil gjengjelde hver og en Lyd Video
Mark 13:21-27 Når Menneskesønnen kommer Lyd

Såmannssøndag
I 
Jes 55:8-13 Ordet vender ikke tomt tilbake Lyd 
Jes 55:8-13 Ordet vender ikke tomt tilbake Lyd Video
Hebr 4:12-13 Guds ord er levende Lyd 
Luk 8:4-15 Såmannen og jordsmonnet Lyd Video
Luk 8:4-15 Frelsens ord! Lyd Video
II 
Jer 20:7-9 Som flammende ild. Lyd Video
Rom 10:13-17 Troen kommer av budskapet Lyd
Rom 10:13-17 Troen kommer av budskapet Lyd Video
Mark 4:26-34 Såkornet og sennepsfrøet Lyd Video
III 
5 Mos 6:1-9 Du skal elske Herren din Gud Lyd 
2 Tim 1:1-5; 3:14-17 Du vet hvem du har lært av Lyd Video
Matt 13:24-30 Ugresset i hveten Lyd

Kristi forklarelsesdag  

5 Mos 18:15-18 En profet som deg Lyd
Åp 1:9-18 Menneskesønnen åpenbarer seg Lyd
Matt 17:1-9 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd 
(Samme tekst- og lydfil som på Kristi himmelfartsdag)
II 
2 Mos 3:1-6 Moses og tornebusken Lyd 
2 Pet 1:16-18 Øyenvitner på fjellet. Lyd Video
Mark 9:2-13 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd
III 
2 Mos 34:27-35 Det strålte av ansiktet Hans Lyd
2 Kor 3:12-18 Moses la et slør over ansiktet Lyd
Luk 9:28-36 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd

Fastelavnssøndag  

Høys 8:6-7 Kjærligheten er sterk som døden Lyd
1 Kor 13:1-7 Kjærlighetens vei Lyd
Joh 17:20-26 Så kjærligheten kan være i dem Lyd
II 
Jes 53:1-5 Såret for våre overtredelser Lyd 
1 Kor 1:18-25 Vi forkynner en korsfestet Kristus Lyd
Joh 12:20-33 Jesu død og herliggjørelse Lyd
III 
Jes 52:13-15 Herrens lidende tjener Lyd
1 Tim 2:1-6 a Løsepenge for alle Lyd
Luk 18:31-34 Se vi går opp til Jerusalem Lyd

Askeonsdag  

Joel 2:12-13 Vend om for Gud er nådig Lyd
1 Pet 3:18 - 4:2 Dåpen og det nye livet Lyd 
Matt 6:1-6. 16-18 Gaver:bønn og faste Lyd Video
II 
Jona 3:3-10
 Jona i Ninive Lyd
2 Pet 1:5-11 Troen skal utfolde seg i livet Lyd Video
2 Pet 1:5-11 Troen skal utfolde seg i livet Lyd
Matt 12:38-42 En ond slekt krever tegn Lyd
III 
Jes 58:4-10 Den rette faste:å bryte åk Lyd Video
Apg 13:1-4; 14:22-23 Paulus og Barnabas sendes ut Lyd Video
Mark 2:18-20 Fest eller faste

1. søndag i fastetiden  

1 Mos 2:8-9; 3:1-8 Syndefallet Lyd Video
Jak 1:12-16 Gud frister ingen Lyd Video
Matt 4:1-11 Jesus blir fristet Lyd
Matt 4:1-11 Jesus blir fristet Lyd Video
II 
1 Mos 4:1-7
 Du skal være herre over synden Lyd
1 Kor 10:10-13 Ingen overmenneskelig fristelse Lyd Video
1 Kor 10:10-13 Ingen overmenneskelig fristelse Lyd
Matt 16:21-23 Om lidelsen og Peters protest. Lyd Video
III 
2 Sam 12:1-10 Natan og David Lyd
Hebr 5:7-9 Jesus bad med høye rop Lyd
Matt 26:36-45 I Getsemane Lyd

2. søndag i fastetiden 

1 Mos 32:24-30 Jakobs kamp Lyd Video
Jak 1:2-8 Tro i prøvelse Lyd 
Matt 15:21-28 Den kanaaneiske kvinnen Lyd 
II 
1 Mos 3:8-15 Oppgjør etter syndefallet Lyd 
Rom 5:17-19 Fall og rettferdighetens gave Lyd
Luk 7:36-50 Hun som fikk syndene tilgitt. Lyd
Luk 7:36-50 To veier ligger foran deg! Lyd Video
III 
Jes 55:1-7 Søk Herren Lyd
2 Kor 6:1-10 Tålmodighet i tjenesten Lyd Video
Luk 13:22-30 Den trange dør Lyd

3. søndag i fastetiden 

1 Sam 18:6-14 Saul blir misunnelig på David Lyd
Ef 5:1-2. 8-11 Ha Gud som forbilde Lyd
Luk 11:14-28 Jesu makt over urene ånder Lyd
II 
Job 2:1-10 Godt og vondt fra Gud Lyd
Ef 6:10-18 Guds rustning Lyd
Mark 9:17-29 Jesus driver ut en vond ånd Lyd
Mark 9:17-29 En hjelper i nøden Lyd
III 
Sak 3:1-5 Satan anklager Josva Lyd Lyd (Eldre)
Sak 3:1-5 Andre klær! Lyd Video
2 Kor 12:7-10 En torn i kjødet Lyd
2 Kor 12:7-10 En torn i kjødet Lyd
Luk 22:28-34 Jeg ba for deg Lyd

4. søndag i fastetiden 

1 Mos 22:1-14
 Gud setter Abraham på prøve 
Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt Lyd 
Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt Lyd 
Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt Lyd Video
Joh 11:45-53 Ett menneske dør for folket Lyd 
II 
4 Mos 21:4-9 Kobberslangen Lyd
2 Kor 5:18-21 Forsoningens tjeneste Lyd
2 Kor 5:18-21 Forsoningens tjeneste Lyd
2 Kor 5:18-21 Forsoningens tjeneste Lyd Video
Joh 3:11-16 Så høyt har Gud elsket verden Lyd
III 
5 Mos 8:2-3 Herren ledet i ørkenen Lyd
1 Kor 10:16-17 Vin og brød gir del i Kristus Lyd
Joh 6:24-36 Jeg er livets brød Lyd

Maria budskapsdag  

Jes 7:10-14 Immanuels-tegnet Lyd Video 
Gal 4:4-7 Født av en kvinne:barnekåret Lyd
Luk 1:26-38 Budskapet til Maria Lyd
II 
Jer 33:14-17 En rettferdig spire for Davids ætt Lyd 
Jer 33:14-17 Ved Hans død og seier Lyd
Ef 1:3-6 Nåden i Kristus Lyd Video 
Luk 1:46-55 Marias lovsang. Lyd Video
III 
1 Sam 1:21-28
 Hanna får Samuel Lyd 
Apg 16:12-15 Lydia i Filippi Lyd
Luk 1:39-45 Maria og Elisabeth Lyd

Palmesøndag  

2 Mos 12:21-28 Påskelammet Lyd 
2 Mos 12:21-28 Det salige blod! Lyd Video 
Ef 2:12-18 Kristus forener Lyd 
Joh 12:12-24 Inntoget og grekerne Lyd 
Joh 12:12-24 Inntoget og grekerne Lyd 
II 
Jes 56:6-8 Bønnens hus for alle folk Lyd
Rom 3:21-26 Rettferdighet ved troen Lyd
Matt 26:6-13 Jesus salves Lyd 
III 
Sak 9:9-10 Fredskongen på Sion Lyd 
Fil 2:5-11 Navnet over alle navn Lyd
Joh 12:1-13 Salving og inntog Lyd

Skjærtorsdag  

2 Mos 12:1. 3-8. 11-14 Herren innstifter påskehøytiden Lyd 
1 Kor 5:6 b - 8 Vårt påskelam er slaktet Lyd 
Matt 26:17-30 Det siste måltid Lyd Video
Matt 26:17-30 Det siste måltid Lyd
II 
Jer 31:31-34 Den nye pakt Lyd 
Hebr 10:19-25 Frimodighet og bekjennelse Lyd
Luk 22:14-23 Nattverden Lyd
III 
Sal 116:1-14 Herren kom meg til hjelp Lyd
1 Kor 11:23-26 Herrens måltid Lyd
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd

Langfredag  
Langfredag alternerer mellom de fire evangeliene uavhengig av tekstrekkene. 
2019 Matt 26:30 - 27:50 Lidelsesberetningen 
2020 Mark 14:26 - 15:37 Lidelsesberetningen 
2021 Luk 22:39 - 23:46 Lidelsesberetningen Lyd Video
2022 Joh 18:1 - 19:42 Lidelsesberetningen 
Uansett år: Mark 14:27-42 Menneskets vei - eller Guds vei? Lyd
Mark 14:26-42 Han gikk i stedetLyd Video
Matt 26:59 - 68 I synderes hender

Påskenatt / Ottesang  
Alle rekker
1 Mos 1:1-5; 1:26-2:2 Gud skaper lyset og menneskene Lyd og 
2 Mos 14:1-22 Sivsjø-underet Lyd
Rom 6:3-11 Forenet med Kristus i dåpen Lyd
Mark 16:1-8 Jesus står opp Lyd

Påskedag  

Sal 118:14-24 Dagen som Herren har gjort Lyd Video
1 Kor 15:1-11 Oppstandelsen Lyd 
1 Kor 15:1-11 Oppstandelsen Lyd Video
Luk 24:1-9 Jesus står opp Lyd Video
II 
Jes 52:7-10 Den som bringer gledesbud Lyd 
Rom 14:7-9 Herre over levende og døde Lyd 
Matt 28:1-10 Jesus står opp Lyd
III 
2 Mos 15:1-3 Hest og kriger styrtet Han i sjøen Lyd
Kol 2:12-15 Begravet med Kristus Lyd Video
Joh 20:1-10 Den tomme graven Lyd

2. påskedag  

Jona 2:1-11 Herren berger Jona fra dypet Lyd 
Apg 13:32-35 Jeg vil oppfylle løftene Lyd 
Luk 24:13-35 Emmausvandrerne Lyd
II 
1 Mos 45:1-15 Josef forteller hvem han er Lyd 
1 Pet 1:18-23 Han som reiste Kristus opp Lyd
Luk 24:36-45 Jesus viser seg for disiplene Lyd
III 
Jer 31:9-13 Jeg vender deres sorg til fryd Lyd
2 Kor 5:14-19 En ny skapning Lyd
Joh 20:11-18 Jesus og Maria Magdalena Lyd 

2. søndag i påsketiden 

Jes 43:10-13 Dere er mine vitner eller Lyd 
Jes 43:10-13 Hans vitner Lyd
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden Lyd Video
1 Kor 15:12-21 Nå er Kristus stått opp Lyd Video
1 Kor 15:12-21 Men nå er Kristus oppstått! Lyd
Joh 21:1-14 Peters fiskefangst Lyd
II 
Jer 31:1-6 Enda en gang vil jeg bygge deg eller Lyd 
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden.Lyd Video
1 Joh 5:1-5 Troen har seiret 
Joh 21:15-19 Jesus og Peter Lyd
Joh 21:15-19 Jesus og Peter Lyd
III 
Jes 45:5-8 Jeg skaper lyset og mørket eller Lyd
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden Lyd Video
1 Pet 1:3-9 Et levende håp Lyd
Joh 20:24-31 Jesus og Tomas Lyd

3. søndag i påsketiden  
  
Esek 34:11-16 Den gode gjeteren eller Lyd
Apg 2:36-41 Vend om og la dere døpe Lyd Video
1 Pet 2:20-25 Hyrde og tilsynsmann Lyd 
1 Pet 2:20-25 Hyrde og tilsynsmann Lyd
Joh 10:11-18 Den gode gjeteren Lyd 
Joh 10:11-18 Den gode gjeteren Lyd
II 
Esek 34:23-31 David - hyrde og fyrste eller Lyd
Apg 3:12-21 Livets opphavsmann Lyd
Hebr 13:20-21 Den store hyrden Lyd
Joh 10:1-10 Jeg er porten Lyd
III 
Sal 23:1-6 Herren er min hyrde eller Lyd Video
Apg 5:27-42 Apostlene for Rådet Lyd
1 Pet 5:1-4 Menigheten og hyrdene Lyd
Mark 6:30-44 Jesus metter 5000 Lyd

4. søndag i påsketiden 
I
Jes 54:7-10 Herrens fredspakt eller Lyd 
Apg 9:36-43 Tabita vekkes opp Lyd 
Fil 3:12-14 Jeg jager frem mot målet Lyd 
Joh 16:16-22 Sorgen skal bli til glede Lyd 
Joh 16:16-22 Sorgen skal bli til glede Lyd
Joh 16:16-22 Sorgen skal bli til glede Lyd Video
II 
Jes 43:16-21 Se:jeg skaper noe nytt eller Lyd
Jes 43:16-21 Er du rede? Lyd
Apg 9:1-19 Saulus ved Damaskus Lyd
Åp 2:1-7 Forlatt din første kjærlighet Lyd
Joh 13:30-35 Et nytt bud:Elsk hverandre Lyd
III 
Jes 40:26-31 Han gir den trette kraft eller Lyd
Apg 8:26-39 Den etiopiske hoffmann Lyd
2 Kor 4:14-18 Han skal reise oss opp Lyd
Joh 14:1-11 Veien:sannheten og livet Lyd

5. søndag i påsketiden 
I 
Hos 14:5-9 Jeg vil lege deres frafall eller Lyd 
Apg 4:32-35 De hadde alt felles Lyd
Rom 11:13-20 Du er podet inn blant grenene Lyd 
Joh 15:1-8 Det sanne vintre Lyd 
II 
1 Kong 17:8-16 Enken i Sarepta eller Lyd 
Apg 2:42-47 Fellesskap mellom troende. Lyd
Rom 12:1-3 Til glede for Gud Lyd 
Luk 13:18-21 Sennepsfrø og surdeig Lyd
III 
1 Kong 8:12-13. 27-30 Salomo ber for tempelet eller Lyd
Apg 11:1-18 Hedningene får vende om Lyd 
Ef 2:17-22 Kristus er hjørnesteinen Lyd
Joh 17:6-11 Jesus ber for sine Lyd

6. søndag i påsketiden  

Jer 29:10–14 Fredstanker:fremtid og håp lyd eller 
Apg 16:25–40 Paulus og Silas løslates Lyd
1 Joh 5:13–15 Han hører når vi ber Lyd 
Luk 18:1–8 Enken og dommeren Lyd 
II 
Dan 9:17–19 Min Gud:vend ditt øre hit eller 
Apg 4:23–31 Bønn og fellesskap Lyd
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde Lyd
Matt 7:7–12 Bønn og den gylne regel Lyd
III 
1 Kong 3:5-14 Et lydhørt hjerte eller Lyd
Apg 12:1-17 Peter og Rode Lyd
Ef 3:14-21 Bønn om styrke og innsikt Lyd
Matt 6:7-13 Vår Far Lyd

Kristi himmelfartsdag 
I 
Sal 110:1–3 Sett deg ved min høyre hånd eller Lyd 
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd Video
Ef 4:7–10 Han steg opp og gav gaver Lyd 
Mark 16:19–20 Jesus tas opp til himmelen Lyd
II 
Dan 7:13–14 Lik en menneskesønn eller. Lyd
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd Video
Rom 10:6–10 Ordet er nær i munn og hjerte Lyd 
Luk 24:46–53 Jesu avskjed Lyd
III 
1 Sam 2:1–9 En Gud som allting vet eller Lyd
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd Video
Ef 1:17–23 Satte Ham ved høyre hånd Lyd
Matt 17:1–5 La din Sønn bli herliggjort Lyd 

Søndag før pinse 
I 
Hag 2:3–9 Bygg opp igjen Herrens tempel eller Lyd
Apg 1:12–14 Disiplene venter i bønn Lyd Video
Pet 4:7–11 Tjen hverandre med nådegavene Lyd
Joh 15:26–27 Talsmannen og dere skal vitne Lyd 
II 
Sak 14:6–9 Herrens dag eller Lyd Video
Apg 26:1–3. 20–29 I Jerusalem og for folkeslagene Lyd
Åp 21:22–27 Det nye Jerusalem Lyd
Joh 3:16–21 Lyset er kommet til verden Lyd
III 
1 Kong 19:3 b – 13 Herren åpenbarer seg eller Lyd
Apg 24:10–21 Paulus' forsvarstale Lyd 
1 Joh 5:6–12 Ånden er sannheten Lyd
Joh 16:12–15 Når sannhetens Ånd kommer Lyd

Pinseaften  
Alle rekker
2 Mos 24:3–11 Herren slutter pakt med Israel Lyd
Ef 2:17–22 Kristus er hjørnesteinen Lyd
Joh 7:37–39 Ånden var ennå ikke kommet Lyd

Pinsedag  

1 Mos 2:4–9 Guds livspust og livets tre Lyd Video
Apg 2:1–11 Ånden blir gitt eller Lyd
Rom 8:9–11 Dersom Hans Ånd bor i dere Lyd
Joh 20:19–23 Ta imot Ånden Lyd
II 
1 Mos 1:1–5 Guds Ånd svevet over vannet Lyd
Apg 2:1–11 Ånden blir gitt eller Lyd
1 Kor 12:12–13 Døpt med én Ånd Lyd Video
Joh 14:15–21 Talsmannen og Jesu bud Lyd
III 
1 Mos 11:1–9 Tårnet i Babel Lyd
Apg 2:1–11 Ånden blir gitt eller Lyd
Rom 5:1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden Lyd
Joh 14:23–29 Løfte om Ånd og fred Lyd

2 pinsedag  
I 
Joel 3:1–2 Når Ånden blir utøst Lyd
Apg 10:34–48 Ånden kom over alle Lyd
Apg 10:34–48 Ånden kom over alle Lyd
Joh 16:5–11 Ånden går i rette med verden Lyd
II 
Jes 44:3–5 Min Ånd vil jeg utøse Lyd
Apg 11:19–26 Den første hedningekristne menighet Lyd
Joh 6:44–47 Far drar mennesker til Jesus Lyd
III 
2 Mos 17:1–7 Vann av klippen Lyd
Apg 15:1–11 Apostelmøtet om folkeslagene Lyd
Joh 7:37–39 Elver av levende vann Lyd

Treenighetssøndag

5 Mos 6:4-9 Du skal elske Herren:din Gud Lyd
1 Pet 2:4-10 Forkynne Hans storverk Lyd 
Matt 28:16-20 Misjonsbefalingen Lyd 
II 
1 Mos 18:1-8 Herren gjester Abraham Lyd
Rom 11:33-36 Hvor ufattelige Hans veier Lyd
Rom 11:33-36 Å, dyp av visdom hos Gud Lyd 
Rom 11:33-36 All god gaves giver! Lyd
Luk 10:21-24 Jesus jublet i Ånden Lyd 
III 
Jes 6:1-8 Gud kaller Jesaja Lyd 
Apg 17:22-34 Han gir liv og ånde til alle Lyd 
Luk 24:45-48 Tilgivelse for folkeslagene Lyd

2. søndag i treenighetstiden 
I 
2 Mos 14:15-22 Sivsjø-underet Lyd
Tit 3:4-7 Det bad som gjenføder Lyd
Matt 3:11-12 Johannesdåp og dåp med Ånden Lyd
II 
Sal 67:2-6 Folkene skal prise deg Lyd
Gal 3:23-29 Kledd dere i Kristus Lyd 
Joh 3:26-30 Han skal vokse:jeg skal avta Lyd
III 
Esek 36:25–29a Renselse og et nytt hjerte Lyd 
Rom 6:3-8 Forenet med Kristus i dåpen Lyd
Joh 3:1-13 Jesus og Nikodemus Lyd

3. søndag i treenighetstiden 
I 
Jes 25:6-9 Herrens gjestebud Lyd 
Åp 19:5-9 Salige er de som er innbudt Lyd
Åp 19:5-9 Salige er de som er innbudt2 Lyd Video
Luk 14:15-24 Det store gjestebudet Lyd
II 
Jes 50:4-5 Å høre på disiplers vis Lyd 
Rom 8:28-30 De Han har kalt Lyd
Joh 1:35-51 De første disiplene Lyd
III 
1 Sam 1:9-18 Jeg vil gi min sønn til Herren Lyd Video
1 Joh 3:1-3 Vi får kalles Guds barn Lyd Lyd 
1 Joh 3:1-3 Vi skal kalles Guds barn! Lyd Video
Mark 10:13.16 Jesus og barna Lyd

4. søndag i treenighetstiden  
I 
1 Mos 25:27-34 Esau selger førstefødselsretten Lyd Video 
1 Kor 9:24-27 Jeg løper for å vinne Lyd
Mark 10:17-27 Jesus og den rike mannen Lyd
II 
Jos 24:19-24 Herren vil vi tjene Lyd
Ef 2:1-10 Skapt til gode gjerninger Lyd
Ef 2:1-10 Gjort levende! Lyd Video
Ef 2:1-10 Jesus er min frelse! Lyd Video
Matt 16:24-27 Å følge etter Jesus Lyd Video 
III
Sal 22:8–12 Gud som jordmor Lyd
1 Tess 2:5–13 Vi forkynte evangeliet for dere Lyd
Matt 9:35–38 Høsten er stor Lyd

5. søndag i treenighetstiden  

Jer 23:16–24 Dom over løgnprofetene Lyd
1 Joh 4:1–6 Prøv åndene Lyd
Matt 7:15–20 Falske profeter Lyd
II 
Ordsp 7:1–3 Ta vare på mine ord Lyd
1 Kor 3:10–18 Grunnvollen og byggverket Lyd
Matt 7:21–29 Falske disipler og huset på fjell Lyd 
III 
Jer 6:16-19 Spør etter de gamle stiene Lyd 
Gal 1:6-9 Nåden alene! Lyd
Matt 18:12-18 Sau på villspor:bror som synder Lyd

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden  
I 
1 Mos 12:1–4 Gud kaller og velsigner Abram Lyd
Rom 1:1–7 Paulus kalt til apostel Lyd
Luk 5:1–11 Peters fiskefangst Lyd 
II 
Jer 1:4–10 Gud kaller Jeremia til profet Lyd
Apg 20:24–32 Avskjedstalen i Milet Lyd
Apg 20:24–32 Den sanne tjeneste Lyd
Apg 20:24-32 Det fullgyldige offer Lyd Video
Matt 16:13–20 Peters bekjennelse Lyd 
Matt 16:13-21 Peters bekjennelse Lyd Video
III 
Jes 66:18–19 Å samle alle folk og tungemål Lyd 
Apg 9:1–19 Saulus ved Damaskus Lyd
Mark 3:13–19 Jesus kaller de tolv Lyd 

7. søndag i treenighetstiden

1 Mos 16:1-13 Hagar gir Gud et navn Lyd
1 Joh 4:7-10 Gud er kjærlighet Lyd
1 Joh 4:7-10 Guds kjærlighet Lyd
Luk 15:1-10 Sauen og sølvmynten Lyd
Luk 15:1-10 For syndere! Lyd
II 
Ordsp 30:7–9 Gi verken armod eller rikdom Lyd Video
1 Tim 6:17–19 Forman dem som er rike Lyd
Luk 19:1–10 Sakkeus Lyd
III 
Sal 8:2–10 Hva er da et menneske Lyd
1 Kor 1:26–31 Det som er svakt:utvalgte Gud Lyd
Mark 5:25–34 Hun som rørte ved Jesu kappe Lyd

8. søndag i treenighetstiden  
I 
2 Mos 32:1–4. 30–35 Gullkalven og Moses' bønn Lyd
1 Joh 2:15–17 Elsk din bror og ikke verden Lyd
Matt 6:19–24 Det udelte hjertet Lyd 
II 
2 Mos 36:2–7 Det de ga var mer enn nok Lyd
2 Kor 8:9–15 Denne gangen har dere overflod Lyd 
Mark 12:37 b – 44 Enkens gave Lyd
III 
Jos 22:1–6 Dere skal elske Herren Lyd
Fil 1:9–11 Innsikt og dømmekraft Lyd Video
Mark 12:28–34 Du skal elske Gud og din neste Lyd

9. søndag i treenighetstiden 
I 
Hos 6:1-3 Han vekker oss til liv Lyd 
Hos 6:1-3 Levendegjort! Lyd Video
Rom 8:31-39 Han som ga sin Sønn for oss alle Lyd Video
Matt 11:28-30 Jeg vil gi dere hvile Lyd
II 
Sal 145:9-16 Herren reiser alle nedbøyde opp Lyd
1 Kor 4:3-5 Døm ikke før tiden Lyd Video
Joh 8:2-11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd Lyd Video 
Joh 8:2-11 Skyldig, men fri! Lyd Video
III 
1 Mos 4:8-15 Skal jeg vokte min bror? Lyd Video
Rom 14:10-13 Enhver skal avlegge regnskap Lyd 
Luk 6:36-42 Døm ikke Lyd Video

10. søndag i treenighetstiden 

Sal 32:1–11 Jeg vil bekjenne mine synder Lyd 
1 Pet 3:8–13 Han må vende seg fra det onde Lyd 
Luk 5:27–32 Å kalle syndere til omvendelse Lyd 
II 
1 Mos 50:14–21 Josef tilgir sine brødre Lyd
2 Kor 13:11–13 Hils hverandre med et hellig kyss Lyd
Matt 18:21–35 Den ubarmhjertige medtjener Lyd Video
III 
1 Mos 33:1–11 Jakobs møte med Esau Lyd
Ef 4:29–32 Tilgi slik Gud har tilgitt Lyd Video
Mark 11:25–26 Far tilgir som dere Lyd Video

11. søndag i treenighetstiden  
I 
Jes 64:6 b-65:2
 Kan du rolig se på dette:HerreLyd Video
Rom 9:2-5; 10:-4 Guds gaver til Israel Lyd 
Matt 23:37-39 Som en høne samler kyllingene Lyd Video
II 
2 Mos 20:1-17 De ti bud Lyd
Gal 5:1-6 Til frihet Lyd
Gal 5:1-6 Til frihet Lyd
Mark 2:23-28 Jesus og sabbaten Lyd
III 
1 Mos 21:9-13 Isak og trellkvinnens sønn Lyd
Rom 8:1-4. 14-18 Livet i Ånden Lyd Video
Rom 8:1-4. 14-18 Livet i Ånden Lyd
Joh 8:31-36 Virkelig fri Lyd
Joh 8:31-36 Virkelig fri Lyd

12. søndag i treenighetstiden  

Neh 9:19-21 Du forlot dem ikke i ørkenen Lyd 
Hebr 13:5-6 Jeg slipper deg ikke Lyd
Matt 6:24-34 Vær ikke bekymret for livet Lyd
Matt 6:24-34 Bekymre deg ikke!
II 
Jes 49:13-16 Kan en kvinne glemme 
2 Kor 9:1-8 Tjenesten for de hellige Lyd Video
Luk 8:1-3 Kvinner som fulgte Jesus Lyd Video
III 
4 Mos 13:17-27 Moses sender ut speidere 
Rom 1:16-17 Guds kraft til frelse Lyd 
Joh 4:27-30. 39-43 Kvinnen som vitnet

13. søndag i treenighetstiden
I

Sal 92:2–6. 13–16 Med ditt verk har du gledet meg Lyd Video
1 Kor 12:4–11 Nådegaver til hver enkelt Lyd
Matt 25:14–30 Talentene Lyd 
II
2 Krøn 1:7–12 Salomo ber om visdom
Ef 4:11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp Lyd
Luk 12:41–48 En tro og klok forvalter Lyd
III
2 Mos 18:13–24 Jetro gir Moses råd
Apg 6:1–7 En ny tjeneste i menigheten Lyd
Joh 15:13–17 Jeg har satt dere til å bære frukt Lyd

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden 

Jes 27:2-6 Herren vokter sin vingård Lyd 
1 Kor 1:1–3 Dere er helliget ved Kristus Lyd 
Matt 20:1–16 Arbeiderne i vingården Lyd 
Matt 20:1–16 Alt av nåde! Lyd
II 
5 Mos 8:7. 11–18 Glem ikke Herren:din Gud Lyd
1 Kor 3:4–11 Guds medarbeidere Lyd
Luk 17:7–10 Uverdige tjenere Lyd
III 
Jer 9:23–24 Den rette ros Lyd Video
Fil 3:7–14 Vinning og tap Lyd
Matt 19:27–30 Forsakelse og lønn Lyd Video

15. søndag i treenighetstiden  

Mika 6:6–8 Herren har sagt hva godhet er Lyd
Fil 1:9–11 Kjærlighet rik på dømmekraft Lyd Video
Matt 5:38–48 Elsk deres fiender Lyd 
Matt 5:38–48 Elsk deres fiender Lyd
Matt 5:38–48 Elsk deres fiender Lyd Video
II 
2 Mos 19:1-6 Dersom dere vil lytte til mine ord Lyd
Fil 4:10–14 Alt makter jeg i Ham Lyd 
Luk 10:38–42 Jesus hos Marta og Maria Lyd 
Luk 10:38-42 Ett er nødvendig! Lyd
Luk 10:38-42 Det er nok det som Jesus gjorde! Lyd Video
III 
Rut 1:7–11. 16–19a Rut og No'omi Lyd Video
1 Kor 13:7–13 Størst blant dem er kjærligheten Lyd
Joh 15:9–12 Som jeg har elsket dere Lyd

16. søndag i treenighetstiden  

Sal 40:2–6 Herren hørte mitt rop Lyd 
Sal 40:2–6 Bi på Herren! Lyd
Rom 8:19–23 Håpet om herlighet Lyd 
Mark 7:31–37 Jesus sa til den døve: Effata Lyd 
II 
Sal 13:2-6 Hvor lenge:HerreLyd
1 Pet 4:12-19 Når en kristen lider Lyd Video
Matt 5:10-12 Salige er de som blir forfulgt Lyd 
III 
Ordsp 9:1–5 Visdommen innbyr til måltid Lyd 
1 Kor 1:18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus Lyd
Matt 11:16–19 Likegyldighet og visdom Lyd Video

17. søndag i treenighetstiden  

Job 19:21-27 Jeg vet at min gjenløser lever Lyd 
2 Tim 1:7-12 Han har gjort ende på døden Lyd 
Joh 11:17-29 Lyd og/eller
30–46 Lyd Jesus vekker opp Lasarus 
II 
1 Kong 17:17-24 Elia vekker opp enkens sønn Lyd
1 Kor 15:35-45 Det står opp en åndelig kropp Lyd
Luk 7:11-17 Jesus vekker opp enkens sønn Lyd
Luk 7:11-17 Utgangen fra døden Lyd
III 
Esek 37:1-5. 10-14 De døde ben blir levende Lyd 
Fil 1:20-26 Jeg er trukket til begge sider Lyd
Mark 5:35-43 Jesus vekker opp Jairus' datter Lyd

18. søndag i treenighetstiden 

Jes 53:1–5 Såret for våre overtredelser Lyd 
Hebr 2:10–18 En barmhjertig yppersteprest Lyd 
Matt 8:14–17 Jesus helbreder Peters svigermor Lyd Video
II 
1 Kong 8:41-43 Når utlendinger ber:må du høre Lyd Video
Rom 15:25-33 Hedninger har fått del i gavene Lyd 
Matt 8:5-13 Offiseren i Kapernaum Lyd 
III 
Sal 38:10-16 Herre:du ser hva min lengsel er Lyd 
1 Joh 4:11-16 Gud er kjærlighet Lyd
1 Joh 4:11-16 Gud er kjærlighet Lyd
Mark 1:40-45 Den spedalske mannen Lyd

19. søndag i treenighetstiden  

Sal 36:6-11 Hos deg er livets kilde Lyd 
Gal 5:16-26 Livet i Ånden Lyd
Gal 5:16-26 Idet vi ser på Ham! Lyd
Matt 5:20-26 Men jeg sier dere Lyd 
Matt 5:20-26 Inngang i himlenes rike Lyd
II 
5 Mos 30:11-15 Ordet er deg ganske nær Lyd
Rom 2:13-16 Lovens krav i hedningenes hjerter Lyd
Joh 7:14-17 Den som vil gjøre Hans vilje Lyd
Joh 7:14-18 Om læren er av Gud, eller ...! Lyd Video
III 
1 Sam 3:1-11 Herren kaller Samuel Lyd 
1 Kor 9:19-23 Alt gjør jeg for evangeliet Lyd 
Luk 9:57-62 Jesus krever alt Lyd

20. søndag i treenighetstiden  

1 Sam 18:1–4 Jonathan slutter pakt med David Lyd 
Hebr 13:1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet Lyd 
Joh 11:1–5 Jesu venner i Betania Lyd
II
1 Mos 2:18-25 De to skal være ett Lyd
Ef 5:31-33 Mysteriet Kristus og kirken Lyd
Mark 10:2-9 Ekteskap og skilsmisse Lyd Video 
III 
Rut 2:8–11 Boas og Rut 
Ef 6:1–4 Oppdragelse etter Herrens vilje 
Matt 18:1–11 De små har sine engler hos Gud Lyd
Matt 18:1-11 Omvend deg! Lyd Video
Matt 18:1-11 For å frelse det som var fortapt! Lyd Video

21. søndag i treenighetstiden  
I 
Jer 29:4–7 Be til Herren for byen Lyd
Rom 13:1–7 Forholdet til styresmaktene 
Matt 22:15–22 Gi keiseren hva keiserens er Lyd 
II 
5 Mos 15:7–8. 10–11 Lukk opp hånden Lyd
1 Joh 3:16–18 Den som lukker sitt hjerte Lyd
Luk 16:19–31 Den rike mann og Lasarus Lyd 
III 
Fork 5:9–14 Rikdom kan bli til ulykke 
1 Tim 6:6–12 Gudsfrykt:nøysomhet og tro Lyd
Luk 12:13–21 Den rike bonden Lyd
Luk 12:13–21 Om jeg eide alt, men ... Lyd

22. søndag i treenighetstiden  

Fork 4:17–5:6 Vær ikke snar med munnen 
Jak 3:7–12 Tungen Lyd
Matt 12:33–37 Treet og fruktene og tungen Lyd 
Matt 12:33–37 Treet og fruktene og tungen Lyd
II 
Ordsp 6:20–23a Forkast ikke det du har lært Lyd Video
Fil 2:1–4 Ikke selvhevdelse:men ydmykhet Lyd
Joh 12:35–36 Tro på lyset:bli lysets barn Lyd 
Joh 12:35-36 Vandre den stund dere har lyset! Lyd Video
III 
3 Mos 19:1–2. 16–18. 33–34 Dere har selv vært innflyttere Lyd
Jak 2:1–9 Rike og fattige i menigheten Lyd 
Luk 10:25–37 Den barmhjertige samaritan Lyd

23. søndag i treenighetstiden  
I 
Jes 1:16–19 Kom:la oss gjøre opp vår sak Lyd Video
2 Tess 1:10 b-12 Verdige det kallet dere har fått Lyd
Mark 10:28–31 Få hundre ganger så mye igjen Lyd 
II 
Sal 73:23–28 Siden tar du meg opp i herlighet Lyd 
2 Kor 5:4–10 Lønn for det onde og det gode Lyd 
Joh 5:24–29 Å stå opp til livet eller til dom Lyd
III 
Jes 51:11–16 Jeg er den som trøster dere Lyd 
Jes 51:11–16 Herren forløser! Lyd Video
1 Tess 4:13–18 Når Herren kommer Lyd 
Matt 24:35–44 Dagen og timen kjenner ingen Lyd 

24. søndag i treenighetstiden  
Bruk tekstene på 6. s.i åpenbaringstiden 
25. søndag i treenighetstiden  
Bruk tekstene på 5. s. i åpenbaringstiden 
26. søndag i treenighetstiden  
Bruk tekstene på 4. s. i åpenbaringstiden 
27. søndag i treenighetstiden  
Bruk tekstene på 3. s. i åpenbaringstiden

Domssøndag / Kristi kongedag 
(Siste søndag i kirkeåret)

Jes 57:14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål Lyd 
Åp 20:11–13 Livets bok Lyd 
Åp 20:11–13 Dommen Lyd
Matt 25:31–46 Dommen Lyd 
II 
Job 28:20–28 Å frykte Herren:det er visdom Lyd
Kol 1:9–14 Et liv som er Herren verdig Lyd
Matt 25:1–13 Brudepikene Lyd 
III 
5 Mos 30:15–20 Valget mellom liv og død Lyd
1 Kor 15:22–28 De som hører Kristus til Lyd 
Joh 9:39–41 Til dom er jeg kommet Lyd 

Merkedager og temadager: 
Lysmesse
 (7. desember)
I 
Jes 42:5-6 Et lys for folkeslagene Lyd 
2 Kor 4:6 Lyset i våre hjerter Lyd 
Joh 1:9-12 Lyset kom til verden Lyd 
II 
Sal 119:101-105 Ditt ord er et lys på min sti Lyd
1 Joh 2:7-13 Det sanne lys skinner Lyd Video
Luk 1:76-79 Gjeste oss som en soloppgang Lyd Video
III 
Sal 89:12-18 De som vandrer i ditt åsyns lys Lyd
Åp 22:1-7 Herren skal lyse Lyd
Joh 8:12 Jeg er verdens lys Lyd

Helligtrekongersaften (5. januar)
Alle rekker
Mal 3:17 - 4:2a Hans eiendomsfolk Lyd Video
1 Tim 1:15-20 Et troverdig ord Lyd
Luk 2:15-20 For de småLyd Video

Helligtrekongersdag (6. januar)
Alle rekker

Jes 2:1-5 Herrens fjell i de siste dager Lyd
Hebr 13:12 - 16 Gå inn! - og gå ut! Lyd 
Matt 2:1-2 Søk! - og tilbe! Lyd

For kristen enhet (18. januar)

Amos 9:5–7 Er dere mer for meg enn andre? Lyd 
Ef 2:11-18 Kristus forener Lyd
Joh 17:12–19 Jeg ber at du skal bevare dem Lyd 
II 
Mal 2:10 Har vi ikke alle samme far 
1 Joh 4:18–21 Vi elsker fordi Han elsket oss først Lyd
1 Joh 4:18–21 ...er kjærlighet! Lyd
Joh 17:1–11 Så de kan være ett Lyd
Joh 17:1–11 Så de kan være ett (Ypperstepresten) Lyd Video
III 
1 Mos 50:14–21 Josef tilgir sine brødre Lyd
Ef 4:1–6 Å bevare Åndens enhet Lyd
Joh 13:1–17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd 
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd

Kyndelsmesse (2. februar) 
Alle rekker
1 Sam 1:21–28 Hanna får Samuel 
1 Joh 1:1–4 Livets ord Lyd Video
Luk 2:22–40 Jesus blir båret frem i tempelet Lyd Video

Samefolkets dag (6. februar) 

1 Mos 2:4-9 Gud formet mannen av jord 
Gal 3:26-29 Dere er alle én i Kristus Lyd 
Matt 5:13-16 Jordens salt og verdens lys Lyd
II 
Sal 126:1-6 Så med tårer:høste med jubelrop Lyd
Fil 4:4-9 Gled dere i Herren Lyd
Matt 22:34-40 De to store bud Lyd
III 
2 Mos 3:1-6 Moses og tornebusken Lyd
Apg 2:1-12 Pinsedagen Lyd
Joh 21:9-13 Jesus møter disiplene Lyd

1. mai  

Jes 58:6–10 Den rette faste:å bryte åk 
1 Joh 4:16–21 Vi elsker fordi Han elsket oss først Lyd
1 Joh 4:16–21 ...er kjærlighet! Lyd
Luk 6:31–36 Gjør godt og vær barmhjertige Lyd
II 
Amos 8:4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned Lyd Video
Jak 2:1–9 Rike og fattige i menigheten Lyd 
Luk 14:12–14 Innby fattige og uføre Lyd
III 
2 Mos 2:23–25; 3:7–10 Nødropet har nådd opp til meg 
Jak 5:1–6 Lønnen dere holdt tilbake roper 
Matt 20:25–28 Ikke for å la seg tjene Lyd17. mai  
I
Sal 127:1–3 Hvis ikke Herren bygger huset Lyd
Sal 127:1–3 Hva nåde er! Lyd
Apg 17:22–25 og/eller 26–31 Han gir liv og ånde til alle Lyd
Luk 1:50–53 Fra slekt til slekt Lyd
II 
1 Krøn 29:10–14 Vi gir det vi har fått av deg Lyd Video
1 Tim 2:1–4 Be for konger. Lyd
Matt 22:17–22 Gi keiseren hva keiserens er. Lyd
III 
5 Mos 8:11–14 Vokt deg så du ikke glemmer Lyd
1 Kor 4:7 Hvem har satt deg høyere? 
Luk 17:11–19 Den takknemlige samaritan Lyd
Luk 17:11-19 Sann lovprisnings grunn! Lyd Video

Sankthansdagen / Jonsok (24. juni)  

Dom 13:2–7. 24–25 Samsons fødsel 
Hebr 11:1–2. 32 b – 34. 38–40 Forbilder i tro 
Luk 1:5–17 Løftet om døperens fødsel 
II 
Mal 4:5–6 Jeg sender Elia til dere Lyd
Apg 13:16–26 Johannes forkynte omvendelse Lyd
Matt 11:7–14 Johannes er Elia Lyd Video
III 
1 Mos 1:11–19 Gud skapte sol og måne Lyd
Apg 14:8–18 Dere må vende om til skaperen Lyd Video
Joh 1:1–8 Johannes skulle vitne om lyset Lyd

Olavsdagen / Olsok (29. juli)  

Jer 1:17–19 Jeg gjør deg til en fast borg 
Jer 1:17–19 Guds uendelige nåde! Lyd
Åp 12:10–11 Anklageren er styrtet Lyd
Joh 12:24–26 Hvetekornet Lyd Video
II 
5 Mos 30:19–20 a
 Velg livet Lyd
2 Kor 4:6–11 Skatten i leirkrukker Lyd
Luk 9:23–26 Hva gagner det et menneske Lyd
III 
2 Sam 23:1–4 Å styre folket med rettferd 
Apg 20:17–24 Avskjedstalen i Milet Lyd
Luk 22:24–27 Hersker eller tjener Lyd
Luk 22:24–27 Et annerledes rike Lyd Video

For skaperverket (1. september)

1 Mos 9:8-17 Guds pakt med Noah Lyd
1 Tim 6:6-12 Gudsfrykt:nøysomhet og tro Lyd
Matt 10:29-31 Hvert hårstrå er talt Lyd 
II
1 Mos 2:4-15 Å dyrke og passe hagen 
Rom 8:19-23 Håpet om herlighet Lyd
Mark 6:35-44 Jesus metter 5000 Lyd
III 
Sal 19:2-7 Himmelen forkynner Guds herlighet 
Kol 1:15-20 Skapelse og forsoning Lyd
Mark 4:35-41 Jesus stiller stormen Lyd

For rettferdighet og fred (21. september)

Sal 142:2-8 Jeg øser ut min klage for Ham Lyd
Rom 12:1-21 Hold fred med alle 
Matt 25:31-40 De rettferdige får sin dom Lyd 
II 
Amos 5:11-15 Hold retten høyt på tinget Lyd Video
Ef 5:1-2. 8-16 Lysets barn Lyd
Matt 5:6-10 Salige er de som skaper fred Lyd 
III 
Jes 11:1-10 Frelserkongen og Hans rike Lyd
2 Pet 3:8-15 En ny himmel og jord Lyd
Matt 6:10 På jorden som i himmelen Lyd Video

Mikkelsmesse (29. september)  

2 Mos 23:20–22 Jeg sender en engel foran deg Lyd Video
Hebr 1:5–14 Englene sendes ut for å hjelpe Lyd Video
Matt 18:1–6. 10–11 De små har sine engler hos Gud Lyd
Matt 18:1–6. 10–11 Omvend deg! Lyd Video
Matt 18:1-6. 10-11 For å frelse det som var fortapt! Lyd Video
II 
Sal 91:1–2. 9–16 Han skal gi sine engler befaling Lyd 
Åp 12:1–10 Dragen ble kastet ned Lyd 
Luk 10:1–2. 16–20 Jeg så Satan falle ned Lyd Video
III 
1 Mos 28:10–19 a Jakobs drøm Lyd
Hebr 2:4–10 En kort tid lavere enn englene Lyd 
Joh 1:47–51 Se Guds engler stige opp og ned Lyd Video

Høsttakkefest (29. september)  

5 Mos 26:1–11 Førstegrøden Lyd
1 Tess 5:15–24 Takk Gud under alle forhold Lyd
Luk 12:13–21 Den rike bonden Lyd
II 
Sal 65:10–14 Du har gitt jorden regn Lyd
Ef 5:15–20 Takk alltid vår Gud og Far Lyd
Luk 17:11–19 Den takknemlige samaritan Lyd
III 
Sal 104:24–30 Hvor mange dine gjerninger er Lyd
Jak 1:17–18 All god gave kommer ovenfra Lyd Video
Luk 11:3 Gi oss hver dag vårt daglige brød Lyd Video

Bots- og bønnedag (Siste søndag i oktober)  

Jer 18:1-10 Leiren i pottemakerens hånd Lyd 
Jer 18:1-10 Hør røsten! Lyd
Rom 2:1-11 Menneskenes ansvar overfor Gud Lyd
Luk 13:22 -30 Er det få som blir frelst? Lyd
II 
Jes 59:1-4 Deres misgjerninger skiller Lyd
1 Joh 1:8 -2:2 Dersom vi bekjenner våre synder Lyd
Luk 18:9-14 Fariseeren og tolleren Lyd
Luk 18:9-14 Fariseeren og tolleren 2 Lyd
III 
Mika 7:18-19 Du skal kaste våre synder i havet Lyd
2 Kor 13:5-8 Ransak dere selv Lyd 
Luk 15:11-32 Den bortkomne og hans bror Lyd

Reformasjonsdagen (Tirsdag 31 okt. 2023)
Alle rekker
Sal 46:1-8 Gud er vår faste borg Lyd
Rom 1:16-17 Guds kraft til frelse Lyd 
Joh 1:16-17 Nåden og sannheten Lyd 
Joh 1:16-17 Nåden og sannheten Lyd

Allehelgensdag (Første søndag i november) 

Jes 49:8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag Lyd 
Åp 7:9–17 Den store hvite skaren Lyd
Matt 5:1–12 Saligprisningene Lyd
Matt 5:1-12 Saligprisningene Lyd Video
II 
Sal 84:2–8 Salige er de som bor i ditt hus Lyd
Hebr 12:1–3 En sky av vitner Lyd
Hebr 12:1–3 En sky av vitner Lyd
Matt 5:13–16 Jordens salt og verdens lys Lyd
III 
Jes 60:18–22 Herren skal være ditt lys Lyd
Hebr 11:11–16. 39–40 Et bedre land de lengter etter Lyd 
Luk 6:20–23 Saligprisningene Lyd

Minnedag (Første søndag i november) 

Sal 90:1-4. 12-14 Å vente på hjelp fra Herren Lyd Video
Rom 5:5-11 Mens vi ennå var svake Lyd 
Joh 6:37-40 Den som kommer til meg Lyd 
II 
1 Mos 23:1-6 Abraham sørger over Sara Lyd
2 Kor 1:3-7 Takk til Gud som trøster Lyd
Joh 11:1-5. 33-38 Jesus sørger med sine venner 
III 
Sal 139:1-18. 23-24 Herre:du ransaker meg Lyd
1 Kor 15:51-58 Vi skal bli forvandlet Lyd 
Joh 11:19-27 Herre:hadde du vært her Lyd

For forfulgte (9. november)

Jer 20:7-13 Jeg har overlatt min sak til deg Lyd
1 Pet 5:7-11 En kort tid må dere nok lide Lyd
Joh 15:17-21 Derfor hater verden dere Lyd
II 
Job 17:7-15 Er det noen som øyner håp Lyd
Hebr 10:32-39 Dere led med dem Lyd
Luk 21:10-19 Da skal dere få vitne Lyd
III 
2 Mos 3:7-10 Nødropet har nådd opp til meg Lyd
1 Kor 12:12-27 Lemmer på Kristi kropp Lyd
Matt 5:10-12 Salige er de som blir forfulgt Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen