1 søndag i advent
I
Sal 24:1-10 Gjør døren høy Lyd
Rom 13:11-12 Timen er kommet:våkn opp.
Matt 21:1-11 Inntoget i Jerusalem. Lyd
II
Jes 61:1-3 Et nådens år med gjengjeld. Lyd
Åp 5:1-5 Boken med de sju segl. Lyd
Luk 4:16-22a Jesus står frem i Nasaret. Lyd
III
Jes 12:1-6 Lovsang for Herrens frelse. Lyd
Åp 3:19-22 Se, jeg står for døren Lyd
Åp 3:19-22 Se, jeg står for døren Lyd
Matt 21:10-17 Jesus drar inn i Jerusalem Lyd

2. søndag i advent
I
Sal 33:18-22 Han kan fri dem fra døden Lyd
Hebr 6:13-19a Et fast anker for sjelen Lyd
Joh 14:1-4 Jeg vil ta dere til meg Lyd
II
Jes 65:17-19 Ny himmel og jord
Lyd
1 Kor 15:50-57 Vi skal bli forvandlet
Lyd
Luk 21:27-36 Guds rike er nær: våk og be
Lyd
III
Jes 2:1-5 Herrens fjell i de siste dager
Lyd
Hebr 10:35-39 Bare en kort stund
Lyd
Joh 16 21-24 Angst og glede
Lyd

3. søndag i advent
I
Jes 35:1-10 Den hellige vei Lyd
1 Kor 3:18-23 Denne verdens visdom Lyd
1 Kor 3:18-23 Denne verdens visdom Lyd
Matt 11:2-11 Jesus og Johannes Lyd
II
Jes 40:1-5 Trøst mitt folk og rydd vei Lyd
Jak 5:7-8 Vær tålmodige til Herren kommer Lyd
Luk 3:7-18 Frukt som svarer til omvendelsen Lyd
III
Mal 4:4-6 Jeg sender Elia til dere Lyd
2 Pet 1:19-21 Profetordet Lyd
Joh 5:31-36 Gjerningene vitner om meg Lyd

4. søndag i advent
I
Rut 4:13-17 Rut blir stammor til David
Rom 15:8-13 Isais rotskudd Lyd
Luk 1:46-55 Marias lovsang
II
Mika 5:1-4 a Fredsfyrsten fra Betlehem Lyd
Fil 4:4-7 Gled dere i Herren! Lyd
Luk 1:39-45 Maria og Elisabeth Lyd
III
Sef 3:14-17 Han jubler over deg med fryd Lyd
2 Kor 1:18-22 Løftenes ja og amen Lyd
Matt 1:18-25 Budskapet til Josef
Matt 1:18-25 Budskapet til Josef Lyd

Julaften
Alle rekker
Jes 9:1 a. 2. 6-7 Fredsfyrsten Lyd
1 Joh 1:1-4 Livets ord Lyd
Luk 2:1-20 Jesus blir født Lyd

Julenatt / Ottesang  
Alle rekker
Mika 5:1-4 a Fredsfyrsten fra Betlehem Lyd
1 Joh 1:1-4 Livets ord Lyd
Matt 1:18-25 Josef og Jesu fødsel Lyd

Juledag
Alle rekker
Ordsp 8:1-2. 22-31 Visdommen og bygningsmannen Lyd
Hebr 1:1-6 Utstrålingen av Guds herlighet Lyd
Joh 1:1-14 Ordet ble menneske Lyd

2. juledag 
I
Jer 31:15-17 Det lyder klagerop i Rama
Apg 7:52-60 Stefanus blir steinet Lyd
Matt 2:16-23 Barnemordet og veien til Nasaret Lyd
II
Sal 86:11-17 Gi meg et udelt hjerte
Apg 6:8-15 Stefanus for Rådet.
Matt 10:16-22 Som sauer blant ulver.
III
Klag 3:52-57 Nå er det ute med meg
Fil 1:27-30 Kjemp for evangeliet Lyd
Fil 1:27-30 Kjemp for evangeliet Lyd
Joh 16:1-4a De skal støte dere ut

Romjulssøndag 
I
Sal 1:1-6 De to veier
1 Tim 3:16 Gudsfryktens mysterium Lyd
1 Tim 3:16 Gudsfryktens mysterium
Matt 2:13-15 Flukten til Egypt
II
2 Mos 1:15-21 Jordmødrene fryktet Gud
Apg 7:17-22 Moses var full av kraft Lyd
Luk 2:36-38 Profeten Anna fortalte om barnet
III
Jes 66:10-13 Gled dere med Jerusalem
Rom 11:33-36 Hvor ufattelige Hans veier Lyd
Rom 11:33-36 Å:dyp av visdom hos Gud Lyd
Luk 2:25-35 Simeons lovsang

Nyttårsaften
I
Fork 3:1-2. 4-7. 11 a Alt har sin tid Lyd
1 Pet 1:22-25 Herrens ord varer til evig tid
Luk 13:6-9 Fikentreet som ikke bar frukt
II
Jer 29:10-14 Fredstanker:fremtid og håp.
2 Pet 3:13-15a. 17-18 Forventning.
Joh 14:27 Min fred gir jeg dere.
III
Klag 3:22-26 Herrens miskunn er ikke forbi Lyd
1 Joh 1:5-7 Dersom vi vandrer i lyset
Matt 11:25-30 Jeg vil gi dere hvile Lyd

Nyttårsdag / Jesu navnedag 
I
4 Mos 6:22-27 Velsignelsen Lyd
Fil 2:5-11 Navnet over alle navn
Luk 2:21 Han fikk navnet Jesus
II
Sal 103:13-18 Forgjengelighet og miskunn.
Apg 4:8-12 Ikke noe annet navn.
Matt 1:20 b - 21 Navnet Jesus:Han skal frelse.
III
Sal 72:17-19 Hans herlige navn
Rom 10:8 b - 13 Rik nok for alle Lyd
Matt 18:19-20 Samlet i mitt navn
Matt 18:19-20 Samlet i mitt navn

Kristi åpenbaringsdag
I
Jes 60:1-6 Herrens herlighet over deg
Ef 3:1-7 Kristi mysterium
Matt 2:1-12 Vismennene hyller Jesus
II
Jes 49:1-7 Et lys for folkeslag.
Rom 15:4-6 Håp som skriftene gir. Lyd
Luk 2:40-52 Jesus som tolvåring i tempelet
III
Jes 51:4-8 Min frelse varer fra slekt til slekt
2 Kor 4:1-6 Kristi herlighet
Joh 12:42-47 Som lys er jeg kommet til verden
Joh 12:42-47 Som lys er jeg kommet til verden

2. søndag i åpenbaringstiden 
I
Jes 42:1-6 Herrens tjener:et lys for folkene Lyd
Apg 18:24 - 19:7 Johannesdåpen og kristen dåp Lyd
Matt 3:13-17 Jesus blir døpt Lyd
Matt 3:13-17 Jesus blir døpt
II
2 Mos 1:22 - 2:10 Moses blir født
Ef 1:7-12 Guds viljes mysterium.
Mark 1:3-11 Døperen Johannes og Jesu dåp
III
Jes 53:6-9 Han har båret deres synder
Kol 1:15-20 Skapelse og forsoning Lyd
Joh 1:29-34 Guds lam bærer verdens synd Lyd

3. søndag i åpenbaringstiden  
I
1 Mos 1:26-31 Mann og kvinne i Guds bilde Lyd
Åp 21:1-6 En ny himmel og en ny jord Lyd
Joh 2:1-11 Bryllupet i Kana
II
Jes 55:1-3 Alle som tørster:kom hit Lyd
Åp 22:16-17 Livets vann.
Joh 4:4-26 Kvinnen ved brønnen Lyd
III
2 Mos 3:13-15 Jeg er den jeg er Lyd
1 Kor 8:5-6 For oss er det én Gud Lyd
Joh 1:15-18 Han har vist oss hvem Gud er Lyd

4. søndag i åpenbaringstiden
I
Sal 146:1-10 Herren åpner blindes øyne Lyd
Rom 16:25-27 Mysteriet er kommet for dagen Lyd
Luk 18:35-43 Den blinde ved Jeriko Lyd
II
2 Mos 3:10-12; 4:10-16 Hvem har gitt mennesket munn? Lyd
Rom 9:20-24 Jeg viser godhet mot den jeg vil Lyd Lyd
Joh 9:1-7. 35 b - 38 Mannen som var født blind Lyd
III
Ordsp 14:21-22. 25. 31 Stakkaren og skaperen Lyd
Fil 1:20 At Kristus skal bli opphøyd
Luk 13:10-17 Jesus helbreder en kvinne

5. søndag i åpenbaringstiden
I
1 Mos 15:1-6 Herren regnet ham som rettferdig
Rom 4:1-8 Abrahams tro Lyd
Mark 2:1-12 Den lamme mannen
II
Sal 107:23-32 Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1:8-11 Han reddet oss fra den visse død. Lyd
Matt 14:22-34 Jesus og Peter går på vannet Lyd
III
Sal 103:1-6 Han tilgir og leger Lyd
Video
Jak 5:13-16 Forbønn:salving og omsorg Lyd
Joh 5:1-15 Den syke ved Betesda Lyd

6. søndag i åpenbaringstiden  
I
Sal 126:1-6 Så med tårer:høste med jubelrop Lyd
Fil 1:2-6 Han som begynte:skal fullføre Lyd
Joh 6:63-69 Du har det evige livs ord Lyd
II
Sal 119:80-83 Så jeg ikke blir til skamme Lyd
Kol 1:24-29 Lidelser og tjeneste Lyd
Luk 12:35-40 Lykkelige de Han finner våkne Lyd
III
Ordsp 4:18-27 Bevar ditt hjerte
Åp 22:12-17 Jeg vil gjengjelde hver og en
Mark 13:21-27 Når Menneskesønnen kommer Lyd

Såmannssøndag
I
Jes 55:8-13 Ordet vender ikke tomt tilbake Lyd
Jes 55:8-13 Ordet vender ikke tomt tilbake
Hebr 4:12-13 Guds ord er levende Lyd
Luk 8:4-15 Såmannen og jordsmonnet
II
Jer 20:7-9 Som flammende ild.
Rom 10:13-17 Troen kommer av budskapet Lyd
Rom 10:13-17 Troen kommer av budskapet
Mark 4:26-34 Såkornet og sennepsfrøet.
III
5 Mos 6:1-9 Du skal elske Herren din Gud Lyd
2 Tim 1:1-5; 3:14-17 Du vet hvem du har lært av
Matt 13:24-30 Ugresset i hveten Lyd

Kristi forklarelsesdag  
I
5 Mos 18:15-18 En profet som deg
Åp 1:9-18 Menneskesønnen åpenbarer seg
Matt 17:1-9 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd
(Samme tekst- og lydfil som på Kristi himmelfartsdag)
II
2 Mos 3:1-6 Moses og tornebusken Lyd
2 Pet 1:16-18 Øyenvitner på fjellet.
Mark 9:2-13 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd
III
2 Mos 34:27-35 Det strålte av ansiktet Hans Lyd
2 Kor 3:12-18 Moses la et slør over ansiktet Lyd
Luk 9:28-36 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd

Fastelavnssøndag  
I
Høys 8:6-7 Kjærligheten er sterk som døden
1 Kor 13:1-7 Kjærlighetens vei Lyd
Joh 17:20-26 Så kjærligheten kan være i dem Lyd
II
Jes 53:1-5 Såret for våre overtredelser Lyd
1 Kor 1:18-25 Vi forkynner en korsfestet Kristus Lyd
Joh 12:20-33 Jesu død og herliggjørelse Lyd
III
Jes 52:13-15 Herrens lidende tjener
1 Tim 2:1-6 a Løsepenge for alle Lyd
Luk 18:31-34 Se vi går opp til Jerusalem Lyd

Askeonsdag  
I
Joel 2:12-13 Vend om for Gud er nådig
1 Pet 3:18 - 4:2 Dåpen og det nye livet Lyd
Matt 6:1-6. 16-18 Gaver:bønn og faste
II
Jona 3:3-10 Jona i Ninive
2 Pet 1:5-11 Troen skal utfolde seg i livet
2 Pet 1:5-11 Troen skal utfolde seg i livet Lyd
Matt 12:38-42 En ond slekt krever tegn Lyd
III
Jes 58:4-10 Den rette faste:å bryte åk
Apg 13:1-4; 14:22-23 Paulus og Barnabas sendes ut
Mark 2:18-20 Fest eller faste

1. søndag i fastetiden 
I
1 Mos 2:8-9; 3:1-8 Syndefallet
Jak 1:12-16 Gud frister ingen
Matt 4:1-11 Jesus blir fristet
Matt 4:1-11 Jesus blir fristet
II
1 Mos 4:1-7 Du skal være herre over synden Lyd
1 Kor 10:10-13 Ingen overmenneskelig fristelse
1 Kor 10:10-13 Ingen overmenneskelig fristelse Lyd
Matt 16:21-23 Om lidelsen og Peters protest.
III
2 Sam 12:1-10 Natan og David Lyd
Hebr 5:7-9 Jesus bad med høye rop Lyd
Matt 26:36-45 I Getsemane Lyd

2. søndag i fastetiden
I
1 Mos 32:24-30 Jakobs kamp
Jak 1:2-8 Tro i prøvelse Lyd
Matt 15:21-28 Den kanaaneiske kvinnen Lyd
II
1 Mos 3:8-15 Oppgjør etter syndefallet Lyd
Rom 5:17-19 Fall og rettferdighetens gave Lyd
Luk 7:36-50 Hun som fikk syndene tilgitt.
III
Jes 55:1-7 Søk Herren Lyd
2 Kor 6:1-10 Tålmodighet i tjenesten
Luk 13:22-30 Den trange dør Lyd

3. søndag i fastetiden
I
1 Sam 18:6-14 Saul blir misunnelig på David
Ef 5:1-2. 8-11 Ha Gud som forbilde
Luk 11:14-28 Jesu makt over urene ånder
II
Job 2:1-10 Godt og vondt fra Gud Lyd
Ef 6:10-18 Guds rustning Lyd
Mark 9:17-29 Jesus driver ut en vond ånd Lyd
III
Sak 3:1-5 Satan anklager Josva Lyd
2 Kor 12:7-10 En torn i kjødet Lyd
2 Kor 12:7-10 En torn i kjødet
Luk 22:28-34 Jeg ba for deg Lyd

4. søndag i fastetiden
I
1 Mos 22:1-14 Gud setter Abraham på prøve
Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt Lyd
Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt Lyd
Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt
Joh 11:45-53 Ett menneske dør for folket Lyd
II
4 Mos 21:4-9 Kobberslangen Lyd
2 Kor 5:18-21 Forsoningens tjeneste Lyd
Joh 3:11-16 Så høyt har Gud elsket verden Lyd
III
5 Mos 8:2-3 Herren ledet i ørkenen Lyd
1 Kor 10:16-17 Vin og brød gir del i Kristus
Joh 6:24-36 Jeg er livets brød Lyd

Maria budskapsdag  
I
Jes 7:10-14 Immanuels-tegnet Lyd
Video
Gal 4:4-7 Født av en kvinne:barnekåret Lyd
Luk 1:26-38 Budskapet til Maria
II
Jer 33:14-17 En rettferdig spire for Davids ætt Lyd
Ef 1:3-6 Nåden i Kristus Lyd
Video
Luk 1:46-55 Marias lovsang.
III
1 Sam 1:21-28 Hanna får Samuel Lyd
Apg 16:12-15 Lydia i Filippi Lyd
Luk 1:39-45 Maria og Elisabeth Lyd

Palmesøndag  
I
2 Mos 12:21-28 Påskelammet Lyd
Ef 2:12-18 Kristus forener Lyd
Joh 12:12-24 Inntoget og grekerne Lyd
Joh 12:12-24 Inntoget og grekerne Lyd
II
Jes 56:6-8 Bønnens hus for alle folk Lyd
Rom 3:21-26 Rettferdighet ved troen Lyd
Matt 26:6-13 Jesus salves Lyd
III
Sak 9:9-10 Fredskongen på Sion Lyd
Fil 2:5-11 Navnet over alle navn
Joh 12:1-13 Salving og inntog

Skjærtorsdag 
I
2 Mos 12:1. 3-8. 11-14 Herren innstifter påskehøytiden Lyd
1 Kor 5:6 b - 8 Vårt påskelam er slaktet Lyd
Matt 26:17-30 Det siste måltid
II
Jer 31:31-34 Den nye pakt Lyd
Hebr 10:19-25 Frimodighet og bekjennelse Lyd
Luk 22:14-23 Nattverden Lyd
III
Sal 116:1-14 Herren kom meg til hjelp Lyd
1 Kor 11:23-26 Herrens måltid
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd

Langfredag  
Langfredag alternerer mellom de fire evangeliene uavhengig av tekstrekkene.
2015 Matt 26:30 - 27:50 Lidelsesberetningen
2016 Mark 14:26 - 15:37 Lidelsesberetningen
2017 Luk 22:39 - 23:46 Lidelsesberetningen
2018 Joh 18:1 - 19:42 Lidelsesberetningen
Uansett år:Mark 14:27 - 42 Menneskets vei - eller Guds vei?
Matt 26:59 - 68 I synderes hender

Påskenatt / Ottesang 
Alle rekker
1 Mos 1:1-5; 1:26 - 2:2 Gud skaper lyset og menneskene og
2 Mos 14:1-22 Sivsjø-underet Lyd
Rom 6:3-11 Forenet med Kristus i dåpen Lyd
Mark 16:1-8 Jesus står opp Lyd

Påskedag 
I
Sal 118:14-24 Dagen som Herren har gjort
1 Kor 15:1-11 Oppstandelsen Lyd
1 Kor 15:1-11 Oppstandelsen
Luk 24:1-9 Jesus står opp
II
Jes 52:7-10 Den som bringer gledesbud Lyd
Rom 14:7-9 Herre over levende og døde Lyd
Matt 28:1-10 Jesus står opp
III
2 Mos 15:1-3 Hest og kriger styrtet Han i sjøen Lyd
Kol 2:12-15 Begravet med Kristus
Joh 20:1-10 Den tomme graven Lyd

2. påskedag  
I
Jona 2:1-11 Herren berger Jona fra dypet Lyd
Apg 13:32-35 Jeg vil oppfylle løftene Lyd
Luk 24:13-35 Emmaus-vandrerne
II
1 Mos 45:1-15 Josef forteller hvem han er Lyd
1 Pet 1:18-23 Han som reiste Kristus opp Lyd
Luk 24:36-45 Jesus viser seg for disiplene Lyd
III
Jer 31:9-13 Jeg vender deres sorg til fryd
2 Kor 5:14-19 En ny skapning
Joh 20:11-18 Jesus og Maria Magdalena Lyd

2. søndag i påsketiden
I
Jes 43:10-13 Dere er mine vitner eller Lyd
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden
1 Kor 15:12-21er Kristus stått opp Lyd
Joh 21:1-14 Peters fiskefangst
II
Jer 31:1-6 Enda en gang vil jeg bygge deg eller Lyd
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden.
1 Joh 5:1-5 Troen har seiret
Joh 21:15-19 Jesus og Peter
Joh 21:15-19 Jesus og Peter
III
Jes 45:5-8 Jeg skaper lyset og mørket eller Lyd
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden
1 Pet 1:3-9 Et levende håp
Joh 20:24-31 Jesus og Tomas Lyd

3. søndag i påsketiden 
I
Esek 34:11-16 Den gode gjeteren eller Lyd
Esek 34:11-16 Den gode gjeteren eller
Apg 2:36-41 Vend om og la dere døpe
1 Pet 2:20-25 Hyrde og tilsynsmann Lyd
1 Pet 2:20-25 Hyrde og tilsynsmann Lyd
Joh 10:11-18 Den gode gjeteren Lyd
Joh 10:11-18 Den gode gjeteren
II
Esek 34:23-31 David - hyrde og fyrste eller Lyd
Apg 3:12-21 Livets opphavsmann Lyd
Hebr 13:20-21 Den store hyrden Lyd
Joh 10:1-10 Jeg er porten Lyd
III
Sal 23:1-6 Herren er min hyrde eller
Apg 5:27-42 Apostlene for Rådet
1 Pet 5:1-4 Menigheten og hyrdene
Mark 6:30-44 Jesus metter 5000 Lyd

4. søndag i påsketiden
I
Jes 54:7-10 Herrens fredspakt eller Lyd
Apg 9:36-43 Tabita vekkes opp Lyd
Fil 3:12-14 Jeg jager frem mot målet Lyd
Joh 16:16-22 Sorgen skal bli til glede Lyd
Joh 16:16-22 Sorgen skal bli til glede Lyd
II
Jes 43:16-21 Se:jeg skaper noe nytt eller Lyd
Apg 9:1-19 Saulus ved Damaskus Lyd
Åp 2:1-7 Forlatt din første kjærlighet Lyd
Joh 13:30-35 Et nytt bud:Elsk hverandre Lyd
III
Jes 40:26-31 Han gir den trette kraft eller Lyd
Apg 8:26-39 Den etiopiske hoffmann Lyd
2 Kor 4:14-18 Han skal reise oss opp Lyd
Joh 14:1-11 Veien:sannheten og livet Lyd

5. søndag i påsketiden
I
Hos 14:5-9 Jeg vil lege deres frafall eller Lyd
Apg 4:32-35 De hadde alt felles
Rom 11:13-20 Du er podet inn blant grenene Lyd
Joh 15:1-8 Det sanne vintre Lyd
II
1 Kong 17:8-16 Enken i Sarepta eller Lyd
Apg 2:42-47 Fellesskap mellom troende.
Rom 12:1-3 Til glede for Gud Lyd
Luk 13:18-21 Sennepsfrø og surdeig Lyd
III
1 Kong 8:12-13. 27-30 Salomo ber for tempelet eller Lyd
Apg 11:1-18 Hedningene får vende om Lyd
Ef 2:17-22 Kristus er hjørnesteinen Lyd
Joh 17:6-11 Jesus ber for sine Lyd

6. søndag i påsketiden 
I
Jer 29:10–14 Fredstanker:fremtid og håp eller
Apg 16:25–40 Paulus og Silas løslates
1 Joh 5:13–15 Han hører når vi ber Lyd
Luk 18:1–8 Enken og dommeren Lyd
II
Dan 9:17–19 Min Gud:vend ditt øre hit eller
Apg 4:23–31 Bønn og fellesskap Lyd
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde
Matt 7:7–12 Bønn og den gylne regel Lyd
III
1 Kong 3:5-14 Et lydhørt hjerte eller Lyd
Apg 12:1-17 Peter og Rode Lyd
Ef 3:14-21 Bønn om styrke og innsikt
Matt 6:7-13 Vår Far Lyd

Kristi himmelfartsdag
I
Sal 110:1–3 Sett deg ved min høyre hånd eller Lyd
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd
Ef 4:7–10 Han steg opp og gav gaver Lyd
Mark 16:19–20 Jesus tas opp til himmelen Lyd
II
Dan 7:13–14 Lik en menneskesønn eller.
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd
Rom 10:6–10 Ordet er nær i munn og hjerte Lyd
Luk 24:46–53 Jesu avskjed Lyd
III
1 Sam 2:1–9 En Gud som allting vet eller Lyd
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd
Ef 1:17–23 Satte Ham ved høyre hånd Lyd
Matt 17:1–5 La din Sønn bli herliggjort Lyd

Søndag før pinse
I
Hag 2:3–9 Bygg opp igjen Herrens tempel eller Lyd
Apg 1:12–14 Disiplene venter i bønn
1 Pet 4:7–11 Tjen hverandre med nådegavene
Joh 15:26–27 Talsmannen og dere skal vitne Lyd
II
Sak 14:6–9 Herrens dag eller
Apg 26:1–3. 20–29 I Jerusalem og for folkeslagene Lyd
Åp 21:22–27 Det nye Jerusalem Lyd
Joh 3:16–21 Lyset er kommet til verden Lyd
III
1 Kong 19:3 b – 13 Herren åpenbarer seg eller Lyd
Apg 24:10–21 Paulus' forsvarstale Lyd
1 Joh 5:6–12 Ånden er sannheten Lyd
Joh 16:12–15 Når sannhetens Ånd kommer Lyd

Pinseaften 
Alle rekker
2 Mos 24:3–11 Herren slutter pakt med Israel Lyd
Ef 2:17–22 Kristus er hjørnesteinen Lyd
Joh 7:37–39 Ånden var ennå ikke kommet Lyd

Pinsedag 
I
1 Mos 2:4–9 Guds livspust og livets tre
Apg 2:1–11 Ånden blir gitt eller Lyd
Rom 8:9–11 Dersom Hans Ånd bor i dere Lyd
Joh 20:19–23 Ta imot Ånden Lyd
II
1 Mos 1:1–5 Guds Ånd svevet over vannet
Apg 2:1–11 Ånden blir gitt eller Lyd
1 Kor 12:12–13 Døpt med én Ånd
Joh 14:15–21 Talsmannen og Jesu bud Lyd
III
1 Mos 11:1–9 Tårnet i Babel Lyd
Apg 2:1–11 Ånden blir gitt eller Lyd
Rom 5:1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden Lyd
Joh 14:23–29 Løfte om Ånd og fred Lyd

2. pinsedag  
I
Joel 3:1–2 Når Ånden blir utøst Lyd
Apg 10:34–48 Ånden kom over alle Lyd
Apg 10:34–48 Ånden kom over alle Lyd
Joh 16:5–11 Ånden går i rette med verden Lyd
II
Jes 44:3–5 Min Ånd vil jeg utøse Lyd
Apg 11:19–26 Den første hedningekristne menighet Lyd
Joh 6:44–47 Far drar mennesker til Jesus Lyd
III
2 Mos 17:1–7 Vann av klippen Lyd
Apg 15:1–11 Apostelmøtet om folkeslagene Lyd
Joh 7:37–39 Elver av levende vann Lyd

Treenighetssøndag
I
5 Mos 6:4-9 Du skal elske Herren:din Gud Lyd
1 Pet 2:4-10 Forkynne Hans storverk Lyd
Matt 28:16-20 Misjonsbefalingen Lyd
II
1 Mos 18:1-8 Herren gjester Abraham Lyd
Rom 11:33-36 Hvor ufattelige Hans veier Lyd
Rom 11:33-36 Å, dyp av visdom hos Gud Lyd
Luk 10:21-24 Jesus jublet i Ånden Lyd
III
Jes 6:1-8 Gud kaller Jesaja Lyd
Apg 17:22-34 Han gir liv og ånde til alle Lyd
Luk 24:45-48 Tilgivelse for folkeslagene Lyd

2. søndag i treenighetstiden
I
2 Mos 14:15-22 Sivsjø-underet Lyd
Tit 3:4-7 Det bad som gjenføder Lyd
Matt 3:11-12 Johannesdåp og dåp med Ånden Lyd
II
Sal 67:2-6 Folkene skal prise deg Lyd
Gal 3:23-29 Kledd dere i Kristus Lyd
Joh 3:26-30 Han skal vokse:jeg skal avta Lyd
III
Esek 36:25–29a Renselse og et nytt hjerte Lyd
Rom 6:3-8 Forenet med Kristus i dåpen Lyd
Joh 3:1-13 Jesus og Nikodemus Lyd

3. søndag i treenighetstiden
I
Jes 25:6-9 Herrens gjestebud Lyd
Åp 19:5-9 Salige er de som er innbudt Lyd
Luk 14:15-24 Det store gjestebudet Lyd
II
Jes 50:4-5 Å høre på disiplers vis Lyd
Rom 8:28-30 De Han har kalt Lyd
Joh 1:35-51 De første disiplene Lyd
III
1 Sam 1:9-18 Jeg vil gi min sønn til Herren
1 Joh 3:1-3 Vi får kalles Guds barn Lyd Lyd
Mark 10:13.16 Jesus og barna Lyd

4. søndag i treenighetstiden 
I
1 Mos 25:27-34 Esau selger førstefødselsretten
1 Kor 9:24-27 Jeg løper for å vinne
Mark 10:17-27 Jesus og den rike mannen
II
Jos 24:19-24 Herren vil vi tjene
Ef 2:1-10 Skapt til gode gjerninger
Matt 16:24-27 Å følge etter Jesus Lyd
Video
III
Sal 22:8–12 Gud som jordmor
1 Tess 2:5–13 Vi forkynte evangeliet for dere Lyd
Matt 9:35–38 Høsten er stor Lyd

5. søndag i treenighetstiden 
I
Jer 23:16–24 Dom over løgnprofetene Lyd
1 Joh 4:1–6 Prøv åndene Lyd
Matt 7:15–20 Falske profeter Lyd
II
Ordsp 7:1–3 Ta vare på mine ord Lyd
1 Kor 3:10–18 Grunnvollen og byggverket Lyd
Matt 7:21–29 Falske disipler og huset på fjell Lyd
III
Jer 6:16-19 Spør etter de gamle stiene Lyd
Gal 1:6-9 Bare ett evangelium
Matt 18:12-18 Sau på villspor:bror som synder

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden 
I
1 Mos 12:1–4 Gud kaller og velsigner Abram
Rom 1:1–7 Paulus kalt til apostel Lyd
Luk 5:1–11 Peters fiskefangst Lyd
II
Jer 1:4–10 Gud kaller Jeremia til profet
Apg 20:24–32 Avskjedstalen i Milet
Matt 16:13–20 Peters bekjennelse Lyd
III
Jes 66:18–19 Å samle alle folk og tungemål Lyd
Apg 9:1–19 Saulus ved Damaskus Lyd
Mark 3:13–19 Jesus kaller de tolv Lyd

7. søndag i treenighetstiden
I
1 Mos 16:1-13 Hagar gir Gud et navn
1 Joh 4:7-10 Gud er kjærlighet Lyd
Luk 15:1-10 Sauen og sølvmynten
II
Ordsp 30:7–9 Gi verken armod eller rikdom
1 Tim 6:17–19 Forman dem som er rike
Luk 19:1–10 Sakkeus Lyd
III
Sal 8:2–10 Hva er da et menneske
1 Kor 1:26–31 Det som er svakt:utvalgte Gud Lyd
Mark 5:25–34 Hun som rørte ved Jesu kappe

8. søndag i treenighetstiden 
I
2 Mos 32:1–4. 30–35 Gullkalven og Moses' bønn
1 Joh 2:15–17 Elsk din bror og ikke verden
Matt 6:19–24 Det udelte hjertet Lyd
II
2 Mos 36:2–7 Det de ga var mer enn nok
2 Kor 8:9–15 Denne gangen har dere overflod Lyd
Mark 12:37 b – 44 Enkens gave Lyd
III
Jos 22:1–6 Dere skal elske Herren
Fil 1:9–11 Innsikt og dømmekraft Lyd
Mark 12:28–34 Du skal elske Gud og din neste Lyd

9. søndag i treenighetstiden
I
Hos 6:1–3 Han vekker oss til liv Lyd
Rom 8:31–39 Han som ga sin Sønn for oss alle
Matt 11:28–30 Jeg vil gi dere hvile Lyd
II
Sal 145:9–16 Herren reiser alle nedbøyde opp
1 Kor 4:3–5 Døm ikke før tiden
Joh 8:2–11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd Lyd
Video
III
1 Mos 4:8–15 Skal jeg vokte min bror?
Rom 14:10–13 Enhver skal avlegge regnskap Lyd
Luk 6:36–42 Døm ikke

10. søndag i treenighetstiden
I
Sal 32:1–11 Jeg vil bekjenne mine synder Lyd
1 Pet 3:8–13 Han må vende seg fra det onde Lyd
Luk 5:27–32 Å kalle syndere til omvendelse Lyd
II
1 Mos 50:14–21 Josef tilgir sine brødre Lyd
2 Kor 13:11–13 Hils hverandre med et hellig kyss
Matt 18:21–35 Den ubarmhjertige medtjener
III
1 Mos 33:1–11 Jakobs møte med Esau
Ef 4:29–32 Tilgi slik Gud har tilgitt
Mark 11:25–26 Far tilgir som dere

11. søndag i treenighetstiden 
I
Jes 64:6 b-65:2 Kan du rolig se på dette:Herre?
Rom 9:2-5; 10:-4 Guds gaver til Israel Lyd
Matt 23:37-39 Som en høne samler kyllingene
II
2 Mos 20:1-17 De ti bud
Gal 5:1-6 Til frihet Lyd
Gal 5:1-6 Til frihet Lyd
Mark 2:23-28 Jesus og sabbaten Lyd
III
1 Mos 21:9-13 Isak og trellkvinnens sønn
Rom 8:1-4. 14-18 Livet i Ånden
Rom 8:1-4. 14-18 Livet i Ånden Lyd
Joh 8:31-36 Virkelig fri Lyd
Joh 8:31-36 Virkelig fri Lyd

12. søndag i treenighetstiden  
I
Neh 9:19-21 Du forlot dem ikke i ørkenen Lyd
Hebr 13:5-6 Jeg slipper deg ikke Lyd
Matt 6:24-34 Vær ikke bekymret for livet Lyd
Matt 6:24-34 Bekymre deg ikke!
II
Jes 49:13-16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9:1-8 Tjenesten for de hellige
Luk 8:1-3 Kvinner som fulgte Jesus
III
4 Mos 13:17-27 Moses sender ut speidere
Rom 1:16-17 Guds kraft til frelse Lyd
Joh 4:27-30. 39-43 Kvinnen som vitnet

13. søndag i treenighetstiden
I

Sal 92:2–6. 13–16 Med ditt verk har du gledet meg
1 Kor 12:4–11 Nådegaver til hver enkelt
Matt 25:14–30 Talentene Lyd
II
2 Krøn 1:7–12 Salomo ber om visdom
Ef 4:11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp Lyd
Luk 12:41–48 En tro og klok forvalter Lyd
III
2 Mos. 18:13–24 Jetro gir Moses råd
Apg 6:1–7 En ny tjeneste i menigheten Lyd
Joh 15:13–17 Jeg har satt dere til å bære frukt Lyd

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden
I
Jes 27:2–6 Herren vokter sin vingård Lyd
1 Kor 1:1–3 Dere er helliget ved Kristus Lyd
Matt 20:1–16 Arbeiderne i vingården Lyd
II
5 Mos 8:7. 11–18 Glem ikke Herren:din Gud Lyd
1 Kor 3:4–11 Guds medarbeidere Lyd
Luk 17:7–10 Uverdige tjenere Lyd
III
Jer 9:23–24 Den rette ros
Fil 3:7–14 Vinning og tap
Matt 19:27–30 Forsakelse og lønn Lyd

15. søndag i treenighetstiden  
I
Mika 6:6–8 Herren har sagt hva godhet er Lyd
Fil 1:9–11 Kjærlighet rik på dømmekraft Lyd
Matt 5:38–48 Elsk deres fiender Lyd
II
2 Mos 19:1-6 Dersom dere vil lytte til mine ord Lyd
Fil 4:10–14 Alt makter jeg i Ham Lyd
Luk 10:38–42 Jesus hos Marta og Maria Lyd