Tilbake            
                                               8 søndag i treenighetstiden

 

 


 

 

 

Det de ga var mer enn nok el. Frivillige gaver

2 Mos 36:2-7

   2 Og Moses kalte Besalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn, som Herren hadde gitt kunstnergaver, alle som kjente at deres hjerte drev dem - dem kalte Moses til verket for å fullføre det. 3 Og de fikk hos Moses hele den gaven som Israels barn hadde båret frem til det arbeid som skulle utføres for å få helligdommen ferdig. Men hele folket bar fremdeles frivillige gaver frem til ham hver morgen. 4 Da kom alle de menn som forstod seg på kunst og som utførte alt arbeidet ved helligdommen, hver fra det arbeid han var i ferd med, 5 og de sa til Moses: Folket bærer frem mye mer enn det trengs til det arbeid som Herren har befalt å fullføre. 6 Da lot Moses rope ut i hele leiren: Ingen, verken mann eller kvinne, skal lenger bære noe frem som gave til helligdommen! Så holdt folket opp med å bære frem gaver. 7 Men det som var gitt, var nok til hele det arbeid som skulle fullføres, ja, mer enn nok.

   Gi meg de brennende hjerter, var det en kjent sosialist eller kommunist, som sa i sin tid – og det kan også vi i den kristne forsamling si. Eller de takknemlige hjerter. De som har ondt og søker Gud i sannhet, for som en sanger skriver: Der har jeg funnet livet, Selv er jeg intet verd, Hva Jesus meg har givet, Gjør meg for Gud så kjær!»
   Ikke hva jeg har gitt Ham, men hva Han har gitt meg! Han har gitt meg noe som gjør meg kjær for Gud!

  
Vet det var en biskop som sa like ut, at han ikke syntes om, og var altså ikke enig i den sangstrofen: «- Selv er jeg intet verd!» Nei vel, det er lovlig det, men da får du beholde ditt eget, og så langt det kan bære deg, men du kan ikke da også få Jesus og hvor langt Han kan bære deg! Den som vil ha Jesus, den gave som er gitt deg i og ved Ham, må også være villig til å gi opp og legge ned alt sitt eget, som vi blant annet kan lese i Mark 8:35: «For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det.»
   Det er dette apostelen Paulus skriver om i 1 Kor 15:50: «Men det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet.» Hvorfor er dette tilfelle? Jo, fordi vi er syndere tvers igjennom! Det er ingenting ved oss som er rent for Gud!
   Det er dette de takknemlige har sett, at tross alt dette som stenger meg veien, har Herren funnet en vei inn til sitt rike nettopp for en slik en som meg! Det kan gjøre selv den gjerriges hjerte gavmildt, rett forstått! Ikke et hjerte som du selv søker å bøye ved lovens trusler og lovnader, men et hjerte som bøyes ved kjærlighet! Den Guds kjærlighet du selv er gjenstand for!

   Hva leste vi her – hvem kalte Moses til tjeneste? Jo, «alle som kjente at deres hjerte drev dem» (v.2).
Tenk da på Jesu hjerte, hva det drev Ham til - nemlig å gi seg selv helt i ditt sted. Taler vi da om et gavmildt hjerte? Og siden leser vi om folket: «- hele folket bar fremdeles frivillige gaver frem til ham hver morgen.» (v.3). Frivillige gaver! Som vi også leser i 2 Kor 9:7b: «Gud elsker en glad giver.» Hva er vel en glad giver – jo, det sier seg jo selv: en som ønsker av hjertet å gi! Ikke en som bare slenger noen slanter i korga, for å ha gjort også en gjerning. Jeg har noe å si deg i den sammenheng – Gud er ikke interessert i grunkene dine, Han er interessert i hjertet ditt!
   Dersom du tenkte å oppnå noe hos Gud ved hva du gir til Ham, og ikke ved hva Han har gitt deg, så har du et godt bilde på hvordan det vil ende for deg i Apg 8:18-22, hvor vi leser om tilfellet Simon, som ville betale for Den Hellige Ånds gave: «Men da Simon så at Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa: Gi også meg denne makt, at den jeg legger mine hender på, må få Den Hellige Ånd!


E.K.

Men Peter sa til ham: Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger! Du har ingen lodd eller del i dette ord, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt!»
   Nå gjorde jo denne Simon det, og ba inderlig om forbønn og nåde hos Gud, noe han ganske sikkert også fant. Men saken er den at dette skjer jo i større og mindre grad iblant oss hele tiden. Gud skal likesom være fornøyd med noe vi legger på bordet. Noe vi gjerne legger der for at vi kan fortsette livet vårt som før uten at Gud blander seg nevneverdig inn i det. Han har jo fått noe av oss!

   «- alle som kjente at deres hjerte drev dem,» leste vi i teksten her. Hva er det som driver et menneskes hjerte til å gi, til å bidra på noen som helst måte? Jo, det er som allerede nevnt, fremfor alt takknemlighet!

   Vi skal ta med oss noe her som er uhyre viktig – uhyre viktig for oss å være oss klart bevisst: - selv om Gud gjerne vil se disse takknemlige hjerter i mennesker, så kan de i seg selv ikke gjøre noe fra eller til i forholdet til Gud – det kan – og dette kan ikke gjentas for ofte eller ropes høyt nok! – bare det som virker denne takknemlighet, det vil si, det som hjertet da har tak på og ser – nemlig Ham som opphøyes på korsets tre til frelse for oss alle, den verste som den beste!
   Du ser bare på de israelitter vi leser om i teksten vår – her var de takknemlige og glade for hva Gud var for dem, men vi kjenner historien deres der ute i ørkenen, og vi vet hvordan det endte med dem. Et takknemlig hjerte er ikke en slags betaling som gir oss gunst for Gud, men nettopp en frukt av den Guds godhet vi fant i Jesu Kristi offer da vi ennå var ugudelige og slett ikke takknemlige for noe av Gud! Nei, vi var tvert imot fremmede og fiender av sinnelag i våre onde gjerninger, kan vi lese i Kol 1:21.

   Det vi er inne på nå, det er hva Jesus i Matt 7:14, kaller den smale vei, og den kan være svært så tung å gjennomvandre for oss, men den ender ved porten til livet!
   Det er tale om frelse ved tro alene, ved noe som er helt og fullt gitt oss i en annen! Dette er trangt for vårt stolte ego, som helt fra fristelsen i Eden har ønsket å selv være Gud lik – med andre ord, gjelde for noe ved hva en er i seg selv!
   Det stolte menneske spør: Kan noen være takknemlige og jublene glade ved den ydmykelse som det kristne menneskesyn innebærer? Ja, dersom en kjenner og har bøyd seg for sannheten. Du er, tross alt som måtte bo i deg av ondt, født på ny til være som Jesus for Faderen i all evighet! Opphøyd til nådestand! Opphøyd til arving av riket!
   Det er dette kjennskap som virker takknemlige og gavmilde hjerter!