Tilbake            
                                               Såmannssøndag

 

 

 

 

 

Troen kommer av budskapet el. Himlenes rike

Rom 10:13 - 17

   13. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på ? 15. Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap! 16. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? 17. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord.
 

   Guds rike, dette største og mektigste av alle riker, som en dag helt og fullt skal knuse og underlegge seg alle andre riker (Dan 2:44), kommer til oss på en underlig måte. Som et frø som blir sådd. Og ikke som et hvilket som helst frø heller, men Jesus sier i Matt 13:32: Det er mindre enn noe annet frø. Det er det minste frø av alle.

   Det er nok å ta anstøt av for det stolte hjerte og sinn i Guds rike! Det ser jo så smått ut. Bare tenk på Jesu fødsel, både stedet og hvem som fødte Ham.

   Og slik er det hele veien, smått og elendig i verdens øyne. Og i den forbindelse kommer Jesus med en opplysning, som også inneholder en advarsel. For Han visste hvordan vårt naturlige menneske er innstilt. «Salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Og det er menneskehjertet som har begynt å fatte noe av Guds visdom, Jesus priser salig her. Du har begynt å se inn i det åndelige riket - at det er slik Gud ville frelse verden, ved sin Sønn i verdens sted!

   Hvorfor ble Jesus gjort elendig?
   Fordi Han var elendig selv? Nei, Han var himmelens Herre! Men fo