Tilbake            
                                              Olavsdagen / Olsok

 

 


 

 

 


Avskjedstalen i Milet el. Ved Guds nåde!

Apg 20:17 - 24

   17 Fra Milet sendte han da bud til Efesus og kalte til seg menighetens eldste. 18 Da de var kommet, sa han til dem: Dere vet hvordan min ferd iblant dere var, hele tiden fra den første dag jeg kom til Asia. 19 Jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser som kom over meg ved jødenes onde planer. 20 Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene. 21 Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. 22 Og se, bundet av Ånden drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg der. 23 Jeg vet bare at Den Hellige Ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg. 24 Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.

   Å du, hvor stort evangeliet var for apostelen! Hvor stort det var for ham personlig altså! At en slik en som jeg - som endatil har forfulgt Guds Sønn fnysende av vold - har møtt en slik kjærlighet til meg. At Han ikke bare aller nådigst tar meg inn, men ber meg glemme alt som ligger bak, og setter meg inn i den største tjeneste - nemlig å vitne for andre om den samme nåde som jeg selv er gjenstand for - Guds nådes evangelium!
   Bare hør ham her: «Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.» (v.24).
   Mitt liv! - det er nå det mest dyrebare vi har! - ikke et ord verd i denne sammenheng, bare jeg kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus! Han setter det opp i forhold til hverandre - og da taper hans liv! Det blir minst verd av de to.
   Om denne dyrebare skatt vitner han i 1 Tim 1:15: «Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.»
   For å frelse syndere! Det kan - midt i denne klamme atmosfære av kristelighet, vi i så stor grad befinner oss i, i dag - ikke ropes høyt nok: For å frelse syndere! Og så vender han blikk og oppmerksomhet inn mot seg selv, og vitner: «- blant dem er jeg den største.»
   Merk deg det nå! - når apostelen vendte blikk og oppmerksomhet inn mot seg selv, da så han alltid det samme - den største av alle syndere! Alltid! Det var ikke noe som gikk over! Hva ser du? Derfor skriver han også i 2 Tim 4:7, om noe han kaller troens gode strid: «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.»
   Denne gode strid kaller han to steder i 1 Tim. For troens gode strid! For det blir i sannhet en strid, for den som får del i evangeliets hemmelighet - en strid fordi det er en fremmed sak for det gamle menneske i deg, og en strid fordi alle mørke makter vil søke å fravriste deg dette, for at din egen sjel ikke skal nå frelst hjem, og ikke minst for at du ikke skal spre dette til andre.
   «Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone,» sier Herren i Åp 3,11. Det du har! Ja, hva er nå det? Jo, «håpet om frelse som hjelm!» skriver han til Tessalonikerne. (1 Tess 5,8). Hjelmen skulle ta av for alle hugg og slag mot hodet, ikke sant? Det er hva du har, og det er ikke et slikt håp ut i luften, som at jeg håper det blir fint vær neste uke. Det kan du jo ikke vite for sikkert. Men det er et håp knyttet til Jesus, og hør da hvordan Skriften vitner om det i Rom 8:24: «For i håpet er vi frelst.»
   Det er altså ikke slik: Jeg håper jeg blir frelst! - som om det var knyttet til noe usikkert, men i håpet er du frelst, fordi det er knyttet til Ham som er fast og sikker. Som er og forblir den samme!
   Så skriver Hebreerbrevets forfatter i Hebr 10:23: «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Han er trofast som gav løftet.»
   Urokkelig! Du kan tenke en jernpåle slått langt ned i fjellet - den lar seg ikke rokke en millimeter. Slik er du kalt til å holde urokkelig fast ved bekjennelsen av ditt håp! Ja, da kreves det muskler, da kreves det vilje av stål! Nei, da kreves en eneste ting - at du får festet blikket på grunnen til håpet: «- for Han er trofast som gav løftet.» Fest ditt øye på Jesus, og la ingen forvirre deg her!

   Det står i Sak 3, om ypperstepresten Josva som står for Herrens engels åsyn i skitne klær, og hvordan Herren sørger for å få dem av ham og kle ham i høytidsklær i stedet - der kan vi lese i vers 5: «Da sa jeg: Sett en ren lue på hans hode! Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.»

   En ren lue! - det har Herren sørget for er satt på deg, du som er kommet til Jesus i dine skitne klær, og vi hørte nettopp hva denne luen var - «- for at ingen skal ta din krone!» Din krone! En krone er satt på ditt hode! Kan du tenke deg det? Ikke spøk det bort på noen måte! Det viser noe av hvor høyt Gud, Herren setter vår frelse, og hvor høye de er de kår vi er satt inn i som kristne - og det uten grunn i oss, uforskyldt av Hans nåde! Så begynn gjerne å se stort på det du også. For det er stort! Det er stort å være frelst!
   Det er derfor vi kan lese disse vitnesbyrd av apostelen - hva han var villig til å ta på seg og lide for evangeliets skyld. «Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene. Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus,» sier han her. (v.20-21).
   Som kunne være til gagn for dere! De lå ham på hjertet! Ikke det at Paulus hadde denne kjærlighet ut fra sitt eget hjerte - som det også er med oss, det er ikke vår kjærlighet som driver oss, men Kristi kjærlighet - vi ser oss som gjenstand for denne betingelsesløse kjærlighet fra Hans side, som har satt alt som taler imot oss til sides og ut av kraft, og kun latt oss beholde det som løfter oss til himmelen og setter oss på en trone der. Guds nådes evangelium, som han betegner det her. Nåden er sentral i alt som har med forholdet mellom den hellige Gud og det syndige menneske å gjøre. Alt er grunnet på nåde! Alt! Det det være, for det er ikke noe ved eller i oss som er elskelig i Guds øyne. Guds bilde i oss er tapt ved fallet og alt er synd. Vi får like det eller ikke, men det er Guds dom over det gamle menneske.
   «Av nåde alt jeg får, Hos Gud fra først til sist, Av nåde leges mine sår, Av legen Jesus Krist.» Du kjenner kan hende sangen? Fra først til sist!
   Hør det nå da! - alt som har med Gud og deg å gjøre her og nå i denne stund, er grunnet på nåde! Får det løsnet blikket noe fra der hvor apostelen kun fant en stor synder - ja, den største av alle? Det er ikke grunnet på noe hos meg, dette samfunn med Gud, det er grunnet på Jesus alene!
   Det er du kalt til å holde urokkelig fast på! Glipper det her, så bærer det ned i undergangen, så sant som Gud taler sannhet til oss. Da blir ordet om Jesus, noe mer enn bare en slik katekismelekse, du snart er lei av å høre om, Han blir selve Livet - ja, Livets ord! Han du må ha fremfor alt annet! Da blir det salig det som står skrevet om Ham: «- for Han er trofast som gav løftet.» Det er godt om en kan få hvile blikket der! Han skal gjøre det!
   Så lenge du har blikket rettet på deg selv i tro på at Gud kan bruke noe der, ser du aldri hvilen i Jesus - for den er for syndere, fortapte syndere.
   Det vi ofte ikke ser er at vi fremdeles er fortapte syndere også etter gjenfødelsen ved tro, i oss selv. Vi lever i nåderiket, livet i Kristus!

  
Apostelen nærmet seg avslutningen av sitt løp, sin tjeneste: «Og se, bundet av Ånden drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare at Den Hellige Ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg.» (v.22-23). Men det var ikke det som opptok ham, men «for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.»
   Og nå er altså dette Guds nådes evangelium, nådde frem til deg, og har vendt din destinasjon fra helvete til himmel! Det er vel noe å takke Ham for?


   Det aldri var noen som Jesus på jord,
Så medynksfull, kjærlig og mild!
Det finnes ei noen som Jesus så stor,
Især for de får som fór vill.

E.K.