1 søndag i advent
I
Sal 24:1-10 Gjør døren høy Lyd
Rom 13:11-12 Timen er kommet:våkn opp. Lyd Video
Matt 21:1-11 Inntoget i Jerusalem. Lyd 
II 
Jes 61:1-3 Et nådens år med gjengjeld. Lyd 
Åp 5:1-5 Boken med de sju segl. Lyd 
Luk 4:16-22a Jesus står frem i Nasaret. Lyd 
III 
Jes 12:1-6 Lovsang for Herrens frelse. 
Åp 3:19-22 Se, jeg står for døren Lyd 
Åp 3:19-22 Se, jeg står for døren Lyd 
Åp 3:19-22 Ta det alvorlig! Lyd!
Matt 21:10-17 Jesus drar inn i Jerusalem Lyd

2. søndag i advent

Sal 33:18-22 Han kan fri dem fra døden Lyd 
Hebr 6:13-19a Et fast anker for sjelen Lyd 
Joh 14:1-4 Jeg vil ta dere til meg Lyd 
II 
Jes 65:17-19 Ny himmel og jord Lyd 
1 Kor 15:50-57 Vi skal bli forvandlet Lyd 
Luk 21:27-36 Guds rike er nær: våk og be Lyd 
III 
Jes 2:1-5 Herrens fjell i de siste dager Lyd
Hebr 10:35-39 Bare en kort stund Lyd
Joh 16 21-24 Angst og glede Lyd

3. søndag i advent

Jes 35:1-10 Den hellige vei Lyd 
1 Kor 3:18-23 Denne verdens visdom Lyd 
1 Kor 3:18-23 Denne verdens visdom Lyd
Matt 11:2-11 Jesus og Johannes Lyd 
II 
Jes 40:1-5 Trøst mitt folk og rydd vei Lyd 
Jak 5:7-8 Vær tålmodige til Herren kommer Lyd 
Luk 3:7-18 Frukt som svarer til omvendelsen Lyd 
III 
Mal 4:4-6 Jeg sender Elia til dere Lyd
2 Pet 1:19-21 Profetordet Lyd
Joh 5:31-36 Gjerningene vitner om meg Lyd

4. søndag i advent 
I
 
Rut 4:13-17 Rut blir stammor til David Lyd Video
Rom 15:8-13 Isais rotskudd Lyd 
Luk 1:46-55 Marias lovsang Lyd Video
II 
Mika 5:1-4 a Fredsfyrsten fra Betlehem Lyd
Fil 4:4-7 Gled dere i Herren! Lyd 
Fil 4:4-7 Gled dere i Herren! Lyd Video
Luk 1:39-45 Maria og Elisabeth Lyd 
III 
Sef 3:14-17 Han jubler over deg med fryd Lyd
2 Kor 1:18-22 Løftenes ja og amen Lyd
Matt 1:18-25 Budskapet til Josef 
Matt 1:18-25 Budskapet til Josef Lyd

Julaften
Alle rekker
Jes 9:1 a. 2. 6-7 Fredsfyrsten Lyd 
1 Joh 1:1-4 Livets ord Lyd Video
Luk 2:1-20 Jesus blir født Lyd

Julenatt / Ottesang  
Alle rekker
Mika 5:1-4 a Fredsfyrsten fra Betlehem Lyd 
1 Joh 1:1-4 Livets ord Lyd Video
Matt 1:18-25 Josef og Jesu fødsel Lyd

Juledag 
Alle rekker
Ordsp 1:1-2. 22-31 Visdommen og bygningsmannen Lyd 
Hebr 1:1-6 Utstrålingen av Guds herlighet Lyd 
Joh 1:1-14 Ordet ble menneske Lyd

2. juledag  

Jer 31:15-17 Det lyder klagerop i Rama Lyd
Apg 7:52-60 Stefanus blir steinet Lyd 
Matt 2:16-23 Barnemordet og veien til Nasaret Lyd 
II 
Sal 86:11-17 Gi meg et udelt hjerte Lyd
Apg 6:8-15 Stefanus for Rådet. Lyd
Matt 10:16-22 Som sauer blant ulver. Lyd
III 
Klag 3:52-57 Nå er det ute med meg Lyd
Fil 1:27-30 Kjemp for evangeliet Lyd
Fil 1:27-30 Kjemp for evangeliet Lyd 
Joh 16:1-4a De skal støte dere ut Lyd

Romjulssøndag  

Sal 1:1-6 De to veier Lyd
1 Tim 3:16 Gudsfryktens mysterium 1 Lyd 
1 Tim 3:16 Gudsfryktens mysterium 2 Lyd
Matt 2:13-15 Flukten til Egypt Lyd Video
II 
2 Mos 1:15-21 Jordmødrene fryktet Gud Lyd
Apg 7:17-22 Moses var full av kraft Lyd 
Luk 2:36-38 Profeten Anna fortalte om barnet 
III 
Jes 66:10-13 Gled dere med Jerusalem Lyd Video
Rom 11:33-36 Hvor ufattelige Hans veier Lyd
Rom 11:33-36 Å:dyp av visdom hos Gud Lyd
Luk 2:25-35 Simeons lovsang Lyd Video

Nyttårsaften 
I 
Fork 3:1-2. 4-7. 11 a Alt har sin tid Lyd
1 Pet 1:22-25 Herrens ord varer til evig tid Lyd
Luk 13:6-9 Fikentreet som ikke bar frukt Lyd
II 
Jer 29:10-14 Fredstanker:fremtid og håp. Lyd
2 Pet 3:13-15a. 17-18 Forventning. Lyd
Joh 14:27 Min fred gir jeg dere.Lyd
III 
Klag 3:22-26 Herrens miskunn er ikke forbi Lyd
1 Joh 1:5-7 Dersom vi vandrer i lyset Lyd Video
Matt 11:25-30 Jeg vil gi dere hvile Lyd

Nyttårsdag / Jesu navnedag  

4 Mos 6:22-27 Velsignelsen Lyd 
Fil 2:5-11 Navnet over alle navn Lyd
Luk 2:21 Han fikk navnet Jesus 
II 
Sal 103:13-18 Forgjengelighet og miskunn. Lyd
Apg 4:8-12 Ikke noe annet navn. Lyd Video
Matt 1:20 b-21 Navnet Jesus:Han skal frelse. Lyd Video
III
Sal 72:17-19 Hans herlige navn Lyd
Rom 10:8 b-13 Rik nok for alle Lyd 
Matt 18:19-20 Samlet i mitt navn Lyd Video
Matt 18:19-20 Samlet i mitt navn

Kristi åpenbaringsdag 

Jes 60:1-6 Herrens herlighet over deg Lyd Video
Ef 3:1-7 Kristi mysterium 
Matt 2:1-12 Vismennene hyller Jesus Lyd Video
II 
Jes 49:1-7 Et lys for folkeslag Lyd Video 
Rom 15:4-6 Håp som skriftene gir. Lyd
Luk 2:40-52 Jesus som tolvåring i tempelet Lyd
III 
Jes 51:4-8 Min frelse varer fra slekt til slekt Lyd Video
2 Kor 4:1-6 Kristi herlighet Lyd Video
Joh 12:42-47 Som lys er jeg kommet til verden Lyd Video
Joh 12:42-47 Som lys er jeg kommet til verden Lyd Video

2. søndag i åpenbaringstiden  

Jes 42:1-6 Herrens tjener:et lys for folkene Lyd 
Apg 18:24 - 19:7 Johannesdåpen og kristen dåp Lyd 
Matt 3:13-17 Jesus blir døpt Lyd 
Matt 3:13-17 Jesus blir døpt Lyd
II 
2 Mos 1:22 - 2:10 Moses blir født Lyd Video
Ef 1:7-12 Guds viljes mysterium. Lyd
Mark 1:3-11 Døperen Johannes og Jesu dåp Lyd
III 
Jes 53:6-9 Han har båret deres synder Lyd
Kol 1:15-20 Skapelse og forsoning Lyd
Joh 1:29-34 Guds lam bærer verdens synd Lyd

Joh 1:29-34 Åndens vitnesbyrd!

3. søndag i åpenbaringstiden  

1 Mos 1:26-31 Mann og kvinne i Guds bilde Lyd 
Åp 21:1-6 En ny himmel og en ny jord Lyd 
Joh 2:1-11 Bryllupet i Kana Lyd
II 
Jes 55:1-3 Alle som tørster:kom hit Lyd
Matt 18:16-17 Livets vann. Lyd Video
Joh 4:4-26 Kvinnen ved brønnen Lyd 
III 
2 Mos 3:13-15 Jeg er den jeg er Lyd
1 Kor 8:5-6 For oss er det én Gud Lyd
Joh 1:15-18 Han har vist oss hvem Gud er Lyd

4. søndag i åpenbaringstiden 

Sal 146:1-10 Herren åpner blindes øyne Lyd 
Rom 16:25-27 Mysteriet er kommet for dagen Lyd 
Luk 18:35-43 Den blinde ved Jeriko Lyd 
II 
2 Mos 3:10-12; 4:10-16 Hvem har gitt mennesket munn? Lyd 
Rom 9:20-24 Jeg viser godhet mot den jeg vil Lyd Lyd 
Joh 9:1-7. 35 b-38 Mannen som var født blind Lyd
III 
Ordsp 14:21-22. 25. 31 Stakkaren og skaperen Lyd 
Fil 1:20 At Kristus skal bli opphøyd Lyd
Luk 13:10-17 Jesus helbreder en kvinne
Lyd Video

5. søndag i åpenbaringstiden
I
1 Mos 15:1-6
 Herren regnet ham som rettferdig Lyd Video
Rom 4:1-8 Abrahams tro Lyd 
Rom 4:1-8 Ikke av gjerninger! Lyd
Rom 4:1-8 Av nåde blott!
Mark 2:1-12 Den lamme mannen Lyd
II 
Sal 107:23-32 Han fikk stormen til å stilne Lyd
2 Kor 1:8-11 Han reddet oss fra den visse død. Lyd
Matt 14:22-34 Jesus og Peter går på vannet Lyd
Matt 14:22-34 Han kom til dem! Lyd Video 
III 
Sal 103:1-6 Han tilgir og leger Lyd Video 
Jak 5:13-16 Forbønn:salving og omsorg Lyd
Joh 5:1-15 Den syke ved Betesda Lyd

6. søndag i åpenbaringstiden  

Sal 126:1-6
 Så med tårer:høste med jubelrop Lyd
Fil 1:2-6 Han som begynte:skal fullføre Lyd 
Joh 6:63-69 Du har det evige livs ord Lyd 
II 
Sal 119:80-83 Så jeg ikke blir til skamme Lyd 
Kol 1:24-29 Lidelser og tjeneste Lyd 
Luk 12:35-40 Lykkelige de Han finner våkne Lyd
III 
Ordsp 4:18-27 Bevar ditt hjerte Lyd Video
Åp 22:12-17 Jeg vil gjengjelde hver og en Lyd Video
Mark 13:21-27 Når Menneskesønnen kommer Lyd

Såmannssøndag
I 
Jes 55:8-13 Ordet vender ikke tomt tilbake Lyd 
Jes 55:8-13 Ordet vender ikke tomt tilbake Lyd Video
Hebr 4:12-13 Guds ord er levende Lyd 
Luk 8:4-15 Såmannen og jordsmonnet Lyd Video
II 
Jer 20:7-9 Som flammende ild. Lyd Video
Rom 10:13-17 Troen kommer av budskapet Lyd
Rom 10:13-17 Troen kommer av budskapet Lyd Video
Mark 4:26-34 Såkornet og sennepsfrøet Lyd Video
III 
5 Mos 6:1-9 Du skal elske Herren din Gud Lyd 
2 Tim 1:1-5; 3:14-17 Du vet hvem du har lært av Lyd Video
Matt 13:24-30 Ugresset i hveten Lyd

Kristi forklarelsesdag  

5 Mos 18:15-18 En profet som deg Lyd
Åp 1:9-18 Menneskesønnen åpenbarer seg Lyd
Matt 17:1-9 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd 
(Samme tekst- og lydfil som på Kristi himmelfartsdag)
II 
2 Mos 3:1-6 Moses og tornebusken Lyd 
2 Pet 1:16-18 Øyenvitner på fjellet. Lyd Video
Mark 9:2-13 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd
III 
2 Mos 34:27-35 Det strålte av ansiktet Hans Lyd
2 Kor 3:12-18 Moses la et slør over ansiktet Lyd
Luk 9:28-36 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd

Fastelavnssøndag  

Høys 8:6-7 Kjærligheten er sterk som døden Lyd
1 Kor 13:1-7 Kjærlighetens vei Lyd
Joh 17:20-26 Så kjærligheten kan være i dem Lyd
II 
Jes 53:1-5 Såret for våre overtredelser Lyd 
1 Kor 1:18-25 Vi forkynner en korsfestet Kristus Lyd
Joh 12:20-33 Jesu død og herliggjørelse Lyd
III 
Jes 52:13-15 Herrens lidende tjener Lyd
1 Tim 2:1-6 a Løsepenge for alle Lyd
Luk 18:31-34 Se vi går opp til Jerusalem Lyd

Askeonsdag  

Joel 2:12-13 Vend om for Gud er nådig Lyd
1 Pet 3:18 - 4:2 Dåpen og det nye livet Lyd 
Matt 6:1-6. 16-18 Gaver:bønn og faste Lyd Video
II 
Jona 3:3-10
 Jona i Ninive Lyd
2 Pet 1:5-11 Troen skal utfolde seg i livet Lyd Video
2 Pet 1:5-11 Troen skal utfolde seg i livet Lyd
Matt 12:38-42 En ond slekt krever tegn Lyd
III 
Jes 58:4-10 Den rette faste:å bryte åk Lyd Video
Apg 13:1-4; 14:22-23 Paulus og Barnabas sendes ut Lyd Video
Mark 2:18-20 Fest eller faste

1. søndag i fastetiden  

1 Mos 2:8-9; 3:1-8 Syndefallet Lyd Video
Jak 1:12-16 Gud frister ingen Lyd Video
Matt 4:1-11 Jesus blir fristet Lyd
Matt 4:1-11 Jesus blir fristet Lyd Video
II 
1 Mos 4:1-7
 Du skal være herre over synden Lyd
1 Kor 10:10-13 Ingen overmenneskelig fristelse Lyd Video
1 Kor 10:10-13 Ingen overmenneskelig fristelse Lyd
Matt 16:21-23 Om lidelsen og Peters protest. Lyd Video
III 
2 Sam 12:1-10 Natan og David Lyd
Hebr 5:7-9 Jesus bad med høye rop Lyd
Matt 26:36-45 I Getsemane Lyd 

2. søndag i fastetiden 

1 Mos 32:24-30 Jakobs kamp Lyd Video
Jak 1:2-8 Tro i prøvelse Lyd 
Matt 15:21-28 Den kanaaneiske kvinnen Lyd 
II 
1 Mos 3:8-15 Oppgjør etter syndefallet Lyd 
Rom 5:17-19 Fall og rettferdighetens gave Lyd
Luk 7:36-50 Hun som fikk syndene tilgitt. Lyd
Luk 7:36-50 To veier ligger foran deg! Lyd Video
III 
Jes 55:1-7 Søk Herren Lyd
2 Kor 6:1-10 Tålmodighet i tjenesten Lyd Video
Luk 13:22-30 Den trange dør Lyd

3. søndag i fastetiden 

1 Sam 18:6-14 Saul blir misunnelig på David Lyd
Ef 5:1-2. 8-11 Ha Gud som forbilde Lyd
Luk 11:14-28 Jesu makt over urene ånder Lyd
II 
Job 2:1-10 Godt og vondt fra Gud Lyd
Ef 6:10-18 Guds rustning Lyd
Mark 9:17-29 Jesus driver ut en vond ånd Lyd
Mark 9:17-29 En hjelper i nøden Lyd
III 
Sak 3:1-5 Satan anklager Josva Lyd Lyd (Eldre)
Sak 3:1-5 Andre klær!
2 Kor 12:7-10 En torn i kjødet Lyd
2 Kor 12:7-10 En torn i kjødet Lyd
Luk 22:28-34 Jeg ba for deg Lyd

4. søndag i fastetiden 

1 Mos 22:1-14
 Gud setter Abraham på prøve 
Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt Lyd 
Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt Lyd 
Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt Lyd Video
Joh 11:45-53 Ett menneske dør for folket Lyd 
II 
4 Mos 21:4-9 Kobberslangen Lyd
2 Kor 5:18-21 Forsoningens tjeneste Lyd
2 Kor 5:18-21 Forsoningens tjeneste Lyd
2 Kor 5:18-21 Forsoningens tjeneste Lyd Video
Joh 3:11-16 Så høyt har Gud elsket verden Lyd
III 
5 Mos 8:2-3 Herren ledet i ørkenen Lyd
1 Kor 10:16-17 Vin og brød gir del i Kristus Lyd
Joh 6:24-36 Jeg er livets brød Lyd

Maria budskapsdag  

Jes 7:10-14 Immanuels-tegnet Lyd Video 
Gal 4:4-7 Født av en kvinne:barnekåret Lyd
Luk 1:26-38 Budskapet til Maria Lyd
II 
Jer 33:14-17 En rettferdig spire for Davids ætt Lyd 
Ef 1:3-6 Nåden i Kristus Lyd Video 
Luk 1:46-55 Marias lovsang. Lyd Video
III 
1 Sam 1:21-28
 Hanna får Samuel Lyd 
Apg 16:12-15 Lydia i Filippi Lyd
Luk 1:39-45 Maria og Elisabeth Lyd

Palmesøndag  

2 Mos 12:21-28 Påskelammet Lyd 
2 Mos 12:21-28 Det salige blod! Lyd Video 
Ef 2:12-18 Kristus forener Lyd 
Joh 12:12-24 Inntoget og grekerne Lyd 
Joh 12:12-24 Inntoget og grekerne Lyd 
II 
Jes 56:6-8 Bønnens hus for alle folk Lyd
Rom 3:21-26 Rettferdighet ved troen Lyd
Matt 26:6-13 Jesus salves Lyd 
III 
Sak 9:9-10 Fredskongen på Sion Lyd 
Fil 2:5-11 Navnet over alle navn Lyd
Joh 12:1-13 Salving og inntog Lyd

Skjærtorsdag  

2 Mos 12:1. 3-8. 11-14 Herren innstifter påskehøytiden Lyd 
1 Kor 5:6 b - 8 Vårt påskelam er slaktet Lyd 
Matt 26:17-30 Det siste måltid Lyd Video
Matt 26:17-30 Det siste måltid Lyd
II 
Jer 31:31-34 Den nye pakt Lyd 
Hebr 10:19-25 Frimodighet og bekjennelse Lyd
Luk 22:14-23 Nattverden Lyd
III 
Sal 116:1-14 Herren kom meg til hjelp Lyd
1 Kor 11:23-26 Herrens måltid Lyd
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd

Langfredag  
Langfredag alternerer mellom de fire evangeliene uavhengig av tekstrekkene. 
2019 Matt 26:30 - 27:50 Lidelsesberetningen 
2020 Mark 14:26 - 15:37 Lidelsesberetningen 
2021 Luk 22:39 - 23:46 Lidelsesberetningen Lyd Video
2022 Joh 18:1 - 19:42 Lidelsesberetningen 
Uansett år: Mark 14:27-42 Menneskets vei - eller Guds vei? Lyd
Mark 14:26-42 Han gikk i setdet! Lyd Video
Matt 26:59 - 68 I synderes hender

Påskenatt / Ottesang  
Alle rekker
1 Mos 1:1-5; 1:26-2:2 Gud skaper lyset og menneskene Lyd og 
2 Mos 14:1-22 Sivsjø-underet Lyd
Rom 6:3-11 Forenet med Kristus i dåpen Lyd
Mark 16:1-8 Jesus står opp Lyd

Påskedag  

Sal 118:14-24 Dagen som Herren har gjort Lyd Video
1 Kor 15:1-11 Oppstandelsen Lyd 
1 Kor 15:1-11 Oppstandelsen Lyd Video
Luk 24:1-9 Jesus står opp Lyd Video
II 
Jes 52:7-10 Den som bringer gledesbud Lyd 
Rom 14:7-9 Herre over levende og døde Lyd 
Matt 28:1-10 Jesus står opp Lyd
III 
2 Mos 15:1-3 Hest og kriger styrtet Han i sjøen Lyd
Kol 2:12-15 Begravet med Kristus Lyd Video
Joh 20:1-10 Den tomme graven Lyd

2. påskedag  

Jona 2:1-11 Herren berger Jona fra dypet Lyd 
Apg 13:32-35 Jeg vil oppfylle løftene Lyd 
Luk 24:13-35 Emmausvandrerne Lyd
II 
1 Mos 45:1-15 Josef forteller hvem han er Lyd 
1 Pet 1:18-23 Han som reiste Kristus opp Lyd
Luk 24:36-45 Jesus viser seg for disiplene Lyd
III 
Jer 31:9-13 Jeg vender deres sorg til fryd Lyd
2 Kor 5:14-19 En ny skapning Lyd
Joh 20:11-18 Jesus og Maria Magdalena Lyd 

2. søndag i påsketiden 

Jes 43:10-13 Dere er mine vitner eller Lyd 
Jes 43:10-13 Hans vitner Lyd
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden Lyd Video
1 Kor 15:12-21 Nå er Kristus stått opp Lyd Video
1 Kor 15:12-21 Men nå er Kristus oppstått! Lyd
Joh 21:1-14 Peters fiskefangst Lyd
II 
Jer 31:1-6 Enda en gang vil jeg bygge deg eller Lyd 
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden.Lyd Video
1 Joh 5:1-5 Troen har seiret 
Joh 21:15-19 Jesus og Peter Lyd
Joh 21:15-19 Jesus og Peter Lyd
III 
Jes 45:5-8 Jeg skaper lyset og mørket eller Lyd
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden Lyd Video
1 Pet 1:3-9 Et levende håp Lyd
Joh 20:24-31 Jesus og Tomas Lyd

3. søndag i påsketiden  
 
Esek 34:11-16 Den gode gjeteren eller Lyd
Apg 2:36-41 Vend om og la dere døpe Lyd Video
1 Pet 2:20-25 Hyrde og tilsynsmann Lyd 
1 Pet 2:20-25 Hyrde og tilsynsmann Lyd
Joh 10:11-18 Den gode gjeteren Lyd 
Joh 10:11-18 Den gode gjeteren Lyd
II 
Esek 34:23-31 David - hyrde og fyrste eller Lyd
Apg 3:12-21 Livets opphavsmann Lyd
Hebr 13:20-21 Den store hyrden Lyd
Joh 10:1-10 Jeg er porten Lyd
III 
Sal 23:1-6 Herren er min hyrde eller Lyd Video
Apg 5:27-42 Apostlene for Rådet Lyd
1 Pet 5:1-4 Menigheten og hyrdene Lyd
Mark 6:30-44 Jesus metter 5000 Lyd

4. søndag i påsketiden 
I
Jes 54:7-10 Herrens fredspakt eller Lyd 
Apg 9:36-43 Tabita vekkes opp Lyd 
Fil 3:12-14 Jeg jager frem mot målet Lyd 
Joh 16:16-22 Sorgen skal bli til glede Lyd 
Joh 16:16-22 Sorgen skal bli til glede Lyd
Joh 16:16-22 Sorgen skal bli til glede
II 
Jes 43:16-21 Se:jeg skaper noe nytt eller Lyd
Jes 43:16-21 Er du rede? Lyd
Apg 9:1-19 Saulus ved Damaskus Lyd
Åp 2:1-7 Forlatt din første kjærlighet Lyd
Joh 13:30-35 Et nytt bud:Elsk hverandre Lyd
III 
Jes 40:26-31 Han gir den trette kraft eller Lyd
Apg 8:26-39 Den etiopiske hoffmann Lyd
2 Kor 4:14-18 Han skal reise oss opp Lyd
Joh 14:1-11 Veien:sannheten og livet Lyd

5. søndag i påsketiden 
I 
Hos 14:5-9 Jeg vil lege deres frafall eller Lyd 
Apg 4:32-35 De hadde alt felles Lyd
Rom 11:13-20 Du er podet inn blant grenene Lyd 
Joh 15:1-8 Det sanne vintre Lyd 
II 
1 Kong 17:8-16 Enken i Sarepta eller Lyd 
Apg 2:42-47 Fellesskap mellom troende. Lyd
Rom 12:1-3 Til glede for Gud Lyd 
Luk 13:18-21 Sennepsfrø og surdeig Lyd
III 
1 Kong 8:12-13. 27-30 Salomo ber for tempelet eller Lyd
Apg 11:1-18 Hedningene får vende om Lyd 
Ef 2:17-22 Kristus er hjørnesteinen Lyd
Joh 17:6-11 Jesus ber for sine Lyd

6. søndag i påsketiden  

Jer 29:10–14 Fredstanker:fremtid og håp lyd eller 
Apg 16:25–40 Paulus og Silas løslates Lyd
1 Joh 5:13–15 Han hører når vi ber Lyd 
Luk 18:1–8 Enken og dommeren Lyd 
II 
Dan 9:17–19 Min Gud:vend ditt øre hit eller 
Apg 4:23–31 Bønn og fellesskap Lyd
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde Lyd
Matt 7:7–12 Bønn og den gylne regel Lyd
III 
1 Kong 3:5-14 Et lydhørt hjerte eller Lyd
Apg 12:1-17 Peter og Rode Lyd
Ef 3:14-21 Bønn om styrke og innsikt Lyd
Matt 6:7-13 Vår Far Lyd

Kristi himmelfartsdag 
I 
Sal 110:1–3 Sett deg ved min høyre hånd eller Lyd 
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd Video
Ef 4:7–10 Han steg opp og gav gaver Lyd 
Mark 16:19–20 Jesus tas opp til himmelen Lyd
II 
Dan 7:13–14 Lik en menneskesønn eller. Lyd
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd Video
Rom 10:6–10 Ordet er nær i munn og hjerte Lyd 
Luk 24:46–53 Jesu avskjed Lyd
III 
1 Sam 2:1–9 En Gud som allting vet eller Lyd
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd Video
Ef 1:17–23 Satte Ham ved høyre hånd Lyd
Matt 17:1–5 La din Sønn bli herliggjort Lyd 

Søndag før pinse 
I 
Hag 2:3–9 Bygg opp igjen Herrens tempel eller Lyd
Apg 1:12–14 Disiplene venter i bønn Lyd Video
1 Pet 4:7–11 Tjen hverandre med nådegavene Lyd
Joh 15:26–27 Talsmannen og dere skal vitne Lyd 
II 
Sak 14:6–9 Herrens dag eller Lyd Video
Apg 26:1–3. 20–29 I Jerusalem og for folkeslagene Lyd
Åp 21:22–27 Det nye Jerusalem Lyd
Joh 3:16–21 Lyset er kommet til verden Lyd
III 
1 Kong 19:3 b – 13 Herren åpenbarer seg eller Lyd
Apg 24:10–21 Paulus' forsvarstale Lyd 
1 Joh 5:6–12 Ånden er sannheten Lyd
Joh 16:12–15 Når sannhetens Ånd kommer Lyd