Skjærgårdsstevnet Åpta 2024

Tilbake Nådeordet Nedlastbare prekener Av Einar Kristoffersen

 

 

 

Nådeordet Andakter
   Kortere andakter (under 20 min.)
  
   Av Einar Kristoffersen Her!

Oversikt:

Tekstoversikt
Skjærgårdsstevnet Fjordglimt

Skjærgårdsstevnet Oksøy
Rosseland 2020
Skjærgårdsstevnet Åpta
YouTube videoer 
Rapporter «døde» linker!

 

 

Lykkelige er dere som sår ved alle vann ...! Jes 32:20

Eldre:

Herren velsigner det som ingenting er!
Randaberg 1988
(Lagt ut 27.09.19)

Herren søker syndere som han kan få være alt for.
Randaberg 1988
(Lagt ut 3.10.19)

Nikodemus
Randaberg 23.04.1988
(Lagt ut 3.10.19)

Tjenesten for Herren
Randaberg påsken 1988
(Lagt ut 3.10.19)

Tempelskatten - Jesus betalte!
Randaberg påsken 1988
(Lagt ut 3.10.19)

Se, jeg tar din misgjerning bort -
Solborg Stavanger 1988
(Lagt ut 25.09.17)

Overgitt til Gud og Hans nådes ord
Solborg Stavanger 1988
(Lagt ut 3.10.17)

Den rike unge mann
Frøyland 24.04.1988
(Lagt ut 3.10.19)

Hva øyet ikke så -
Varhaug påsken 1988
(Lagt ut 3.10.19)

Taleandakter!

Frelsen ligger i å kjenne Herren!
Klepp st. Langfredag 1988

Skilt fra Gud
Solborg Stavanger 1989
(Lagt ut 9.10.17)

Forenet med Gud
Solborg Stavanger 1989
(Lagt ut 9.10.17)

Nåde er det at Gud har fattet kjærlighet
til oss - uten grunn i oss!

Drageid 1989
(lagt ut 20.09.22)

Alt er ferdig!
Drageid 1989
(lagt ut 20.09.22)

Forlat oss vår skyld!
Drageid 1989
(lagt ut 20.09.22)

Hvem søker/dyrker vi?
Solborg Stavanger 1990
(Lagt ut 10.10.17)

Lik Paulus eller Demas?
Solborg Stavanger 1990
(Lagt ut 10.10.17)

Den som blir i Kristi lære har både Faderen og Sønnen
Bakketun, Verdal 1990
(Lagt ut 27.06.18)

Å vekke dere ved påminnelse
Bakketun, Verdal 1990
(Lagt ut 27.06.18)

En ny begynnelse
Bakketun, Verdal 1990
(Lagt ut 27.06.18)

Unn den utmattede ro!
Solborg Stavanger 1991
(Lagt ut 10.10.17)

Det gamle evangelium
Solborg Stavanger 1991
(Lagt ut 11.10.17)

Taleandakter!

Livets og dødens vei!
Solborg Stavanger 1991
(Lagt ut 11.10.17)

Ved Guds fred!
Solborg Stavanger 1992
(Lagt ut 24.08.17)

Vrede og forsoning
IMI-Stølen Oppdal 1992
(Lagt ut 21.10.17)

Mennesket blir rettferdiggjort ved tro på Kristus!
IMI-Stølen Oppdal 1992
(Lagt ut 27.05.18)

Innta din rette plass og frykt Gud!
IMI-Stølen Oppdal 1992
(Lagt ut 27.06.18)

Ve meg, jeg er fortapt!
IMI-Stølen Oppdal 1992
(Lagt ut 27.06.18)

Verdig Hans kall!
Solborg Stavanger 1992
(Lagt ut 21.10.17)

Å forlate sin første kjærlighet
Solborg Stavanger 1992
(Lagt ut 21.10.17)

Kun ett alternativ!
Fossnes Stokke 1993
(Lagt ut 4.10.17)

I tjeneste for Herren
Fossnes Stokke 1993
(Lagt ut 5.10.17)

Taleandakter!

Skikk dere ikke lik denne verden!
Solborg Stavanger 1993
(Lagt ut 26.05.18)

Er vi troløse, så forblir Han trofast!
Solborg Stavanger 1993
(Lagt ut 26.05.18)

Avkledd og ikledd
Hurdal 1995
(Lagt ut 27.05.18)

Rettferdiggjøres i Ham!
Hurdal 1995
(Lagt ut 27.05.18)

Ved lovgjerninger eller -
Hurdal 1996
(Lagt ut 27.05.18)

Brødunderet
Hurdal 1996
(Lagt ut 27.05.18)

Han er Klippen!
Hurdal 1996
(Lagt ut 27.05.18)

Hva det koster å følge Jesus!
Sannidal 1996
(Lagt ut 26.05.18)

Ikledd Kristus!
Sannidal 1996
(Lagt ut 26.05.18)

Men elsk deres fiender!
Sannidal 1996
(Lagt ut 26.05.18)

Taleandakter!

Kornhøsten er forbi, men vi er ikke frelst!
Varhaug 1998
(Lagt ut 26.05.18)

Den falske åndelighet
Hurdal 1997
(Lagt ut 27.05.18)

Mine ord skal slett ikke forgå
Hurdal 1997
(Lagt ut 27.05.18)

Vår dugelighet er av Gud
Hurdal 1998
(Lagt ut 27.05.18)

Synderinnen i Simons hus
Levanger 1998
(Lagt ut 27.05.18)

Guds nåde og fred!
Hurdal 1999
(Lagt ut 27.05.18)

I tro, ikke i beskuelse!
Hurdal 1999
(Lagt ut 27.05.18)

To pakter
Hurdal 1999
(Lagt ut 27.05.18)

Slik skal det også være i menneskesønnens dager
Sted og dato ukjent
(Lagt ut 27.06.18)

Vi elsker Jesus fordi Han gav oss livet
Sted og dato ukjent
(Lagt ut 27.06.18)

Taleandakter!

2000:

Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk
Hurdal Juli

Karan vs Kanaan
Hurdal Juli

Påskelammets blod
Hurdal Juli

Skriftens vitnesbyrd om Jesus
Bore, Klepp 21.10.00
(Lagt ut 3.10.19)

Den gode del (Jesus hos Marta og Maria)
Håland, Randaberg
22.10.00

2001:

Dere må bli født på ny!
Hana, Sandnes 16.06.01
(lagt ut 3.10.19)

Din frelse? Hva Jesus er for deg - nå!
Ganddal, Sandnes 17.06.01
(Lagt ut 27.09.19)

2002:

Å bli som et lite barn
Hurdal Juli

Om å gå bort fra Jesus
Hurdal Juli

Dommen
Mosvik 25.10.2002

Taleandakter!

2003:

Kongenes konge - synderes venn!
Skjæveland, Sandnes 9.03.03
Video

Han ble meg til frelse!
Skjæveland, Sandnes 9.03.03
Video

Livets vann
Frøyland 10.03.03
Video

Herrens kall på Samuel
Sannidal 26.07.03
Video

Frels meg, så blir jeg frelst!
Sola 5.10.03

Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg
Hana, Sandnes 5.10.03

2004:

Ham alene!
Hurdal 7.07.04

Falske profeter
Hurdal 8.07.04

Bi på Herren!
Hurdal 9.07.04

Paktstegnet
Sannidal 28.07.04
Video

Taleandakter!

Men av hensyn til dere!
Sannidal 29.07.04
Video

Ved tro!
Sannidal 31.07.04
Video

Gud, som gjerne vil forlate alt!
Skjæveland 30.09.04

De frigitte?
Sola 30.09.04
Video

Med blikket festet på Jesus
Skjæveland 1.10.04

Renselsen for våre synder er fullført!

Hana, Sandnes 1.10.04
Video

Nådens ord
Frøyland 2.10.04

Det var nok det som Jesus gjorde!
Sola 3.10.04

2005:

Jeg vil fryde meg i ditt Ord!
Sannidal Juli
Video

Be ... og du skal få!
Hurdal 6.07.05

Taleandakter!

Meg til frelse
Hurdal 7.07.05

Livgiveren
Hurdal 9.07.05

Tro ikke enhver ånd!
Levanger 3.09.05
Video

Alt kjød er gress!
Levanger 4.09.05
Video

Profetordets opphav
Levanger 5.09.05
Video

Hvem kan da bli frelst?
Levanger 6.09.05
Video

Evangeliets skinn
Levanger 6.09.05
Video

Denne frelse!
Levanger 7.09.05
Video

Opprøret mot Herren
Trondheim 10.09.05
Video

Ordet som bærer frukt!
Levanger 12.11.05
Video

Taleandakter!

Jesus åpenbart i herlighet!
Levanger 13.11.05
Video

2006:

Kalt til profet
Inderøy Dato ukjent
Video

Herren forløser!
Levanger 31.01.06
Video

Herren -vår arv!
Levanger 1.02.06
Video

Skyldig å elske!
Levanger 2.02.06
Video

I Kristus skapte Gud -
Levanger 3.02.06
Video

Kjødelig eller åndelig?
Levanger 4.02.06
Video

Unyttige tjenere
Levanger 5.02.06
Video

Lysets barn
Hurdal 4.07.06

Sannheten tro!
Hurdal 5.07.06

Taleandakter!

Ikke vår forstand og vei
Hurdal 6.07.06

2007:

Et annerledes rike
Stenbekk, Sarpsborg 3.07.07

Rik i Gud
Stenbekk, Sarpsborg 4.07.07

Den som tror på Ham, blir ikke dømt
Stenbekk, Sarpsborg 5.07.07

2008:

Guds utfrielse
Sandefjord 29.10.08

Herrens legeme
Kodal 1.11.08

Herre over dødens makt!
Sted og dato ukjent

2009:

Lovens endemål
Sannidal Sommeren 2009
Video

Jeg vil utøse ...!
Sannidal Sommeren 2009
Video

Laodikea
Sannidal Sommeren 2009
Video

Taleandakter!

Rettferdigheten av tro
Sannidal Sommeren 2009
Video

2010:

Den sanne drakt!
Sannidal Sommeren 2010
Video

Ved Hans navn alene!
Sannidal Sommeren 2010
Video

Han kaller dem brødre!
Sannidal Sommeren 2010
Video

Synd og nåde
Sannidal Sommeren 2010
Video

Den saktmodige konge
Sted og dato ukjent

Evangeliet først!
Sted og dato ukjent

Fra evighet av Ef 1:1-14
Sted og dato ukjent

Fra evighet av 2
Sted og dato ukjent

Gå og forkynn!
Sted og dato ukjent

Taleandakter!

Herodes' sinn
Sted og dato ukjent

I håpet!
Sted og dato ukjent

Kom! - Nå!
Sted og dato ukjent

Lys og salt
Sted og dato ukjent

Mellommannen
Sted og dato ukjent

Se, hvor stor kjærlighet! (Adventsmøte)
Sted og dato ukjent

2011:

Den stille susen
Sted og dato ukjent

Døden er oppslukt!
Sted og dato ukjent

Evangeliets frukt
Å, Lyngdal dato ukjent

Forbilder for oss! 
Sted og dato ukjent

Taleandakter!

Hunger forgjeves
Sted og dato ukjent

Hvem er størst?
Vanse, Lista Dato ukjent

Hveteåkeren
Vestbygda kapell, Borhaug
Dato ukjent

Kjøpt fri fra ...!
Sted og dato ukjent

Renselsen
Sted og dato ukjent

Stol på!
Vanse, Lista Dato ukjent

Ved Guds nåde
Rosseland, Dato ukjent

Akt på mine ord!
Frøyland 29.01.11

Video

Åndens vitnesbyrd
Borhaug, Lista 5.02.11

Hør!
Nævisdal, Arendal 23.03.11

Taleandakter!

Ved sannhets erkjennelse!
Fjordglimt 18.07.11
Video

Han som for oss er blitt ...!
Fjordglimt 20.07.11
Video

Så den ugudelige må få leve
Fjordglimt 21.07.11

Ved Kristi vitnesbyrd
Frøyland 21.10.11

Ved Hans død
Frøyland 22.10.11

Arbeid på ...!
Bjørheimsbygd 23.11.11

Den sanne pakt
Jørpeland 24.11.11

Et nådens år!
Jørpeland 27.11.11

Levendegjort!
Årdal i Ryfylke 29.11.11

- i nådens tid!
Torød, Nøtterøy 1.12.11

Taleandakter!

Regn etter
Flekkerøy 10.12.11

Herrens trofasthet
Flekkerøy 11.12.11

2012:

Våre lamper slokner!
Sted og dato ukjent

Ved Jesus alene!
Sted og dato ukjent

Ve hykleriet!
Sted og dato ukjent

Veien
Sted og dato ukjent

Jesus som tolvåring i templet
Vanse, Lista 26.01.12

Jeg viser godhet mot den jeg vil
Kolstad, Mandal 28.01.12

Troen kommer av budskapet
Reiersdal, Vennesla 29.01.12

Disiplene får se Jesu herlighet
Frøyland 7.02.12

Taleandakter!

En ond og utro slekt krever tegn
Frøyland 8.02.12

Tro virksom i kjærlighet
Frøyland 9.02.12

Fall og rettferdighetens gave
Frøyland 10.02.12

Oppgjør etter syndefallet
Frøyland 11.02.12

Det siste hus' herlighet!
Matningsdal 13.02.12

Kobberslangen
Fotland 15.02.12

Så har Gud elsket verden
Fotland 16.02.12

Ved Hans død og seier
Fotland 17.02.12

Forsoningens tjeneste
Årdal i Ryfylke 20.02.12

I møte med Jesus
Stallemo, Vennesla 2.03.12

Taleandakter!

Simon og synderinnen
Stallemo, Vennesla 3.03.12

Guds rustning
Risør 8.03.12

Fredsbud
Krabbesund, Risør 11.03.12

Rettferdighet ved troen
Sandnes, Risør 10.03.12

Villfarelsens listige knep
Norheimsund 20.03.12

Hans eiendom
Norheimsund 21.03.12

Frimodighet og bekjennelse
Betania Os 23.03.12

Den nye pakt
Betania Os 24.03.12

Troen har seiret
Vestre Andebu 12.04.12

Enda en gang vil jeg bygge deg
Melsomvik 13.04.12

Taleandakter!

Jesus og Peter
Horten Langgt. kirke 15.04.12

Den store hyrden
Nevlunghavn 16.04.12

Livets opphavsmann
Kjerringvik, Larvik 19.04.12

Jeg er porten
Larvik 20.04.12

David - hyrde og fyrste
Krokstadelva 21.04.12

Se, jeg skaper noe nytt!
Mjøndalen 22.04.12

Sennepsfrø og surdeig
Eidså, Songdalen 7.05.12

Se og lev!
Kolstad, Mandal 8.05.12

Åndelig syn
Toftenes, Mandal 9.05.12

Sann bønn og rett forkynnelse
Stallemo, Vennesla 11.05.12

Taleandakter!

Når dere som er onde ...
Høllen, Søgne 13.05.12

Herrens kall
Egersund 23.05.12

Bare sannhet i Ham!
Nævisdal, Arendal 30.05.12

Fri adgang!
Grimstad 7.06.12

Hva gagner det et menneske?
Fjordglimt 18.07.12
Video

Evangeliet om Guds rike
Fjordglimt 20.07.12

Video

Jeg så Satan falle ned!
Fjordglimt 21.07.12
Video

De falske veiledere
Betelskipet Sirevåg 8.10.12

Jakobs drøm
Betelskipet Sjernarøy, Ryfylke 10.10.12

Hør Ham!
Betelskipet Kjølevik, Ryfylke 11.10.12

Taleandakter!

Himmelen åpnet!
Betelskipet Jørpeland 13.10.12

I Getsemane
Hornnes, Setesdal 18.10.12

Jeg ba for deg
Åraksbø, Setesdal 19.10.12

Han fikk navnet Jesus
Bygland 20.10.12

Troens gjenstand
Stave, Lista 30.10.12

Jesus metter 5 000
Langeland, Lista 31.10.12

Hans navns åpenbaring
Vanse, Lista 1.11.12

Vår medlider innfor tronen
Kolstad, Mandal 3.11.12

Vår sykdom og Herrens gjerning
Frøyland 13.11.12

Ordets gjerning
Frøyland 14.11.12

Taleandakter!

Til dom er jeg kommet
Frøyland 15.11.12

Saligprisningene
Frøyland 16.11.12

Forlatt for din skyld
Frøyland 18.11.12

Løftenes ja og amen
Matningsdal 19.11.12

Alle som tørster, kom hit!
Heia, Strand i Ryf. 20.11.12

Dette er ditt liv!
Jørpeland 25.11.12

2013:

Skillet
Tau 30.01.13

Med sterkt skrik
Tau, 1.02.13

Herrens frelsesåpenbaring ved Ordet
Tau 2.02.13

Lyset fra evangeliet
Tau 03.02.13

Taleandakter!

Vendt mot tempelet
Frøyland 14.02.13

En Gud som allting vet - og kan
Frøyland 15.02.13

Oppgjør
Frøyland 17.02.13

Herren slutter pakt med Israel
Matningsdal 18.02.13

Presten skal gjøre det
Å, Lyngdal 19.02.13

Jesus og Nikodemus
Bygland 20.02.13

Det samstemmige vitnesbyrd
Høllen, Søgne 24.02.13

Ved Herren Jesu nåde alene
Aas, Skien 28.02.13

Jesu fryd
Risør 7.03.13

Taleandakter!

La de små komme til meg!
Laget, Tvedestrand 8.03.13

Kristi mysterium
Sandnes, Risør 9.03.13

Menneskets makt - Guds allmakt
Melhus, Lindesnes 19.03.13

Paulus kalt til apostel
Toftenes, Mandal 20.03.13

Israels konges mottagelse
(Palmesøndagstekst)
Holum, Mandal 23.03.13

Men se Han lever!
Kvelde 30.03.13
(Påskemøte)

Den tomme graven
Kvelde 31.03.13
(Påskemøte)

Maria møter Jesus
Kvelde 1.04.13
(Påskemøte)

Herrens omsorg
Norheimsund 2.04.13

Du gikk for meg ...!
Norheimsund 3.04.13

Taleandakter!

Så kjærligheten kan være i dem
Norheimsund 4.04.13

Den som vil gjøre Hans vilje
Betania Os 7.04.13

Johannes' og Jesu dåp
Valle, Bamble 10.04.13

Den sanne tros gjenstand
Grimstad 11.04.13

Guds gave
Reme, Lindesnes 17.04.13

Gledens grunn
Å, Lyngdal 19.04.13

Å skjule sin synd, eller få den skjult
Egersund 23.04.13

Lov og evangelium
Egersund 25.04.13

Se på meg!
Egersund 27.04.13

Taleandakter!

Jesus salves
Torød, Nøtterøy 28.04.13

Paulus' forsvarstale
Toftenes, Mandal 8.05.13

Gitt oss i Ham!
Holum, Mandal 9.05.13

Hvem sier dere, at jeg er?
Hogganvik, Mandal 10.05.13
(Husmøte)

Løfte om Ånd og fred
Kolstad, Mandal 11.05.13

Vi får kalles Guds barn
Kjerringvik, Larvik 21.05.13

Forkynne Hans storverk
Vestre Andebu 22.05.13

Misjonsbefalingen
Mjøndalen 23.05.13

Du skal elske Herren, din Gud!
Melsomvik 24.05.13

Gud kaller Jesaja
Krokstadelva 26.05.13

Taleandakter!

Renselse og et nytt hjerte
Eydehavn 29.05.13

Kledd dere i Kristus
Åkre, Drangedal 30.05.13

Vandre evangeliet verdig
Helgeroa 15.06.13
(Kretsårsmøte DISM)

Herren kommer!: Vi skal alle bli forvandlet
Fjordglimt 18.07.13

Herren kommer!: Trøst da hverandre med disse ord!
Fjordglimt 18.07.13

Brevet til Filemon
Fjordglimt 18.07.13

Jeg vil bekjenne mine synder
Sommerskole ELM Bygland 8.08.13

Han må vende seg fra det onde
Sommerskole ELM Bygland 9.08.13

Å kalle syndere til omvendelse
Sommerskole ELM Bygland 10.08.13

Herren vokter sin vingård
Betelskipet Lyngdal 19.08.13

Taleandakter!

Helliget ved Kristus
Betelskipet Mandal 21.08.13

Arbeiderne i vingården
Betelskipet Flekkerøy 23.08.13

Visdommen innbyr til måltid
Betelskipet Brevik 1.09.13

Herren hørte mitt rop
Betelskipet Skien 2.09.13

Håpet om herlighet
Betelskipet Larvik 3.09.13

Jesus sa til den døve: Effata
Betelskipet Melsomvik 4.09.13

Jesus vekker opp Lasarus 1
Betelskipet Holmestrand 6.09.13

Jesus vekker opp Lasarus 2
Betelskipet Drammen 7.09.13

Herren og Hans tjeneres lodd
Betelskipet Horten 9.09.13

En barmhjertig yppersteprest
Betelskipet Sandefjord 11.09.13

Taleandakter!

Livet i Ånden
Betelskipet Nevlunghavn 12.09.13

De døde ben blir levende
Betelskipet Langesund 13.09.13

Jeg vet at min gjenløser lever!
Betelskipet Arendal 15.09.13

Alt gjør jeg for evangliet
Betelskipet Lillesand 16.09.13

Behovet for en annens rettferdighet
Betelskipet Lillesand 17.09.13

Pakten
Betelskipet Høllen, Søgne 18.09.13

Alene ved Ham!
Betelskipet Båly, Lindesnes 20.09.13

Ransak dere selv!
Betelskipet Båly, Lindesnes 21.09.13

Å høre på disiplers vis
Kile, Vennesla 9.10.13

Gud er kjærlighet
Øyslebø, Marnardal 19.09.13

Taleandakter!

Dragen ble kastet ned
Tresnes, Froland 24.09.13

Leiren i pottemakerens hånd
Nævisdal, Arendal 25.09.13

Sareptas krukke
Laget, Tvedestrand 27.09.13

Et nådens år fra Herren
Sandnes, Risør 28.09.13

De så Jesu dag
Krabbesund, Risør 29.09.13

Et fast anker for sjelen
Kvinatun, Kvinlog 6.10.13

Falske disipler og huset på fjell
Hornnes 10.10.13

Jeg vil ikke evig føre klagemål
Ueland, Varhaug 15.10.13

Veien mellom avveiene
Ueland, Varhaug 16.10.13

Å samle alle folk og tungemål
Frøyland 17.10.13

Taleandakter!

Det udelte hjertet
Frøyland 18.10.13

På ditt ord!
Frøyland 19.10.13

Den barmhjertige samaritan
Frøyland 20.10.13

La ingen bedra seg selv!
Melhus, Lindesnes 6.11.13

Velsignelsen
Vanse, Lista 7.11.13
Betlehem Brekne musikkor

Johannesdåpen og kristen dåp
Vanse, Lista 8.11.13

En ny himmel og en ny jord
Brunvatne, Søgne 9.11.13

Den syke ved Betesda
Spangereid, Lindesnes 10.11.13

Styrket ved Ham!
Vatland, Strand i Ryf. 19.11.13

Abrahams tro
Vatland, Strand i Ryf. 20.11.13

Taleandakter!

Han som begynte, skal fullføre
Jørpeland 21.11.13

Ikke for å la seg tjene
Stavanger 22.11.13
Medarbeidersamling

Tro i prøvelse
Jørpeland 23.11.13

De som hører Kristus til
Vikeland, Vennesla 24.11.13

Kristus forener
Reiersdal, Vennesla 26.11.13

Han kan fri dem fra døden
Toftenes, Mandal 27.11.13

Jesus og Johannes
Tryggheim, Søgne 28.11.13

Isais rotskudd
Hogganvik, Mandal 29.11.13
(Husmøte)

Den hellige vei
Kolstad, Mandal 30.11.13

Jomfruen skal bli med barn!
Holum, Mandal 1.12.13

Taleandakter!

2014:

Stakkaren og skaperen
Langeland, Lista 15.01.14

Gå inn! - og gå ut!
Vanse, Lista 16.01.14

Talentene
Vanse, Lista 17.01.14

Alene i håp til Ham!
Borhaug, Lista 18.01.14

Gud og Hans skaperverk
Borhaug, Lista 19.01.14

Søk! - og tilbe!
Reiersdal, Vennesla 21.01.14

Spør etter de gamle stiene
Røyknes, Vennesla 22.01.14

Dåpen og det nye livet
Hægeland Frikirke 23.01.14

Den blinde ved Jeriko
Randesund, Kristiansand 26.01.14

Han gir liv og ånde til alle
Nevlunghavn 3.02.14

Taleandakter!

Herrens gjestebud
Sem 4.02.14

Vårt påskelam er slaktet
Vestre Andebu 5.02.14
(Husmøte)

Du har det evige livs ord
Kvelde 9.02.14

Påskelammet
Ueland, Varhaug 11.02.14

En sann Herrens apostel
– et sant Herrens budskap

Ueland, Varhaug 12.02.14

Herren innstifter påskehøytiden
Frøyland 13.02.14

Du forlot dem ikke i ørkenen
Frøyland 14.02.14

Ordet vender ikke tomt tilbake
Frøyland 15.02.14

Guds ord er levende
Flekkefjord 16.02.14

Ordet åpenbart!
Melhus, Lindesnes 28.02.14

Taleandakter!

Før - og etter
Melhus, Lindesnes 2.03.14

Det lovfrie evangelium
Tresnes, Froland 4.03.14

Salige er de som er innbudt
Frolands verk 5.03.14

Oppstandelsen
Sandnes, Risør 8.03.14

Jeg vil oppfylle løftene
Snik, Lindesnes 12.03.14

Falsk og/eller ekte begeistring
Tryggheim, Søgne 13.03.14

Jonas i mørket
Bygland 15.03.14

Den kanaaneiske kvinnen
Melsomvikkirken 16.03.14

Dere er mine vitner
Reme, Lindesnes 2.04.14

er Kristus stått opp
Snik, Lindesnes 3.04.14

Taleandakter!

Sannhetens vei
Å, Lyngdal 6.04.14

Ett menneske dør for folket
Spangereid, Lindesnes10.04.14

Den gode gjeteren
Flekkerøy 11.04.14

Tabita vekkes opp
Flekkerøy 12.04.14

Inntoget og grekerne
(Palmesøndag)
Flekkerøy 13.04.14

Herrens fredspakt
Misjonshuset Skien 21.04.14
(2 Påskedag)

Jeg jager frem mot målet
Eydehavn 23.04.14

Troens rette ankerfeste
Tvedestrand 24.04.14

Det sanne vintre
Nævisdal, Arendal 30.04.14

Jeg vil lege deres frafall
Egersund 6.05.14

Taleandakter!

Formaningens plass
Egersund 7.05.14

Sannhets ord
Egersund 8.05.14

Av tro til tro
Egersund 9.05.14

Vi har alle fått
Egersund 10.05.14

Sorgen skal bli til glede
Egersund 11.05.14
Sang av Renanha

Du er podet inn blant grenene
Hødnebø, Risør 15.05.14

Han hører når vi ber
Kvelde 25.05.14

Det nye prestedømme
Rosseland, Songdalen 27.05.14

Jesus tas opp til himmelen
Toftenes, Mandal 28.05.14
Sang av Marit, Elin og Karin

Han steg opp og gav gaver
Holum 29.05.14
(Kristi Himmelfartsdag)

Taleandakter!

Talsmannen og dere skal vitne
Hogganvik, Mandal 30.05.14
(Husmøte)

Alle tings giver
Å, Lyngdal 14.06.14
(Kretsårsmøte Agder krets)

Gi akt på!
Fjordglimt 18.07.14

Sterk - i vår svakhet
Fjordglimt 19.07.14

I tro, ikke beskuelse
Fjordglimt 20.07.14

Hos deg er livets kilde!
Betelskipet Risør 25.08.14

Alt makter jeg i Ham
Betelskipet Skien 27.08.14

Siden tar du meg opp i herlighet
Betelskipet Larvik 28.08.14

Han har gjort ende på døden!
Betelskipet Sandefjord 29.08.14

Å stå opp til livet eller til dom
Betelskipet Tønsberg 31.08.14

Taleandakter!

Tro på lyset:bli lysets barn!
Betelskipet Holmestrand 1.09.14

Boken med de sju segl
Betelskipet Drammen 2.09.14

Gudsfryktens mysterium 1
Betelskipet Horten 3.09.14

Guds rike er nær: våk og be!
Betelskipet Melsomvik 4.09.14

Salige er de som blir forfulgt
Betelskipet Tvedestrand 11.09.14

Jesus kaller de tolv
Betelskipet Grimstad 12.09.14

Elsk deres fiender
Betelskipet Grimstad 13.09.14

Herren har sagt hva godhet er
Betelskipet Mandal 16.09.14

Vitnesbyrdet om Ham!
Betelskipet Mandal 17.09.14
Video

Såret for våre overtredelser
Betelskipet Båly, Lindesnes 18.09.14

Taleandakter!

Gi keiseren hva keiserens er
Betelskipet Båly, Lindesnes 19.09.14

Hedninger har fått del i gavene
Betelskipet Lyngdal 20.09.14

Jesu venner i Betania
Betelskipet Lyngdal 21.09.14

Treet og fruktene
Åkre, Drangedal 25.09.14

Hva lovens krav åpenbarer
Tresnes, Froland 30.09.14

Herrens tjener, et lys for folkene
Løddesøl, Arendal 2.10.14

Den rike mann og Lasarus
Eydehavn 8.10.14

Herren kaller Samuel
Melhus, Lindesnes 10.10.14

Jesus krever alt
Melhus, Lindesnes 11.10.14

Jesu allmakt
Melhus, Lindesnes 12.10.14

Taleandakter!

Adgang ved Ham!
Ueland, Varhaug 14.10.14

Aldri med tap
Ueland, Varhaug 15.10.14

Livets bok
Ueland, Varhaug 16.10.14

Lyset kom til verden
Frøyland, Kvernaland 17.10.14

Kvinnen som ble grepet i hor
Frøyland, Kvernaland 19.10.14
Video

Mens vi ennå var svake
Matningsdal 20.10.14

Guds gaver til Israel
Langeland, Lista 28.10.14

Rik nok for alle
Stave, Lista 29.10.14

Ordet er nær i munn og hjerte
Vanse, Lista 31.10.14

Hvert hårstrå er talt
Borhaug, Lista 1.11.14

Taleandakter!

Den som kommer til meg
Farsund 2.11.14

Meg til frelse
Toftenes, Mandal 5.11.14
(Litt forstyrrelse grunnet følsom mikrofon)

Herren forløser!
Røyknes, Vennesla 6.11.14

Laodikeerne 1
Stallemo, Vennesla 7.11.14

Laodikeerne 2
Vikeland, Vennesla 9.11.14

Hvem går inn?
Kjosen, Drangedal 11.11.14

Vær tålmodige til Herren kommer
Vatland, Strand i Ryf. 18.11.14

Guds vei
Vatland, Strand i Ryf. 19.11.14

Kraften fullendes i skrøpelighet
Jørpeland 20.11.14

Taleandakter!

Jeg viser godhet mot den jeg vil
Jørpeland 22.11.14

Kvinnen ved brønnen
Jørpeland 23.11.14

Gled dere i Herren!
Bjørheimsbygd i Ryf. 23.11.14

Lengselen etter Ordet
Fister i Ryf. 25.11.14

Lidelser og tjeneste
Fister i Ryf. 26.11.14

Moses og tornebusken
Fister i Ryf. 27.11.14

Det ene nødvendige - offeret!
Årdal i Ryf. 28.11.14

Trøst mitt folk og rydd vei!
Årdal i Ryf. 29.11.14

Utstrålingen av Guds herlighet
Mjøndalen 2.12.14
(Formiddagstreff)

Visdommen og bygningsmannen
Skotselv 3.12.14
(Husmøte)

Taleandakter!

Ordet ble menneske
Torød, Nøtterøy 4.12.14

Jesus blir født
Tvedestrand 11.12.14

Han gjør rik – ved sin fattigdom!
Hogganvik, Mandal 12.12.14
(Husmøte)

2015:

To veier ligger foran deg!
Sandnes, Risør 18.01.15

Godt og vondt fra Gud
Bøylestad, Froland 20.01.15

Åpenbaringen
Nævisdal, Arendal 21.01.15

Profetordet
Hesnes, Grimstad 22.01.15

Mannen som var født blind
Melhus, Lindesnes 25.01.15

Dersom Hans Ånd bor i dere
Hødnebø, Risør 3.02.15
(Husmøte)

Saulus ved Damaskus
Reiersdal, Vennesla 10.02.15

Taleandakter!

Jesu død og herliggjørelse
Toftenes, Mandal 11.02.15

Løsepenge for alle
Røyknes, Vennesla 12.02.15

Kjærlighetens vei
Stallemo, Vennesla 13.02.15

Fortaptes Frelser
Stallemo, Vennesla 14.02.15

En korsfestet Frelser
Randesund, Kristiansand 15.02.15

I Jerusalem og for folkeslagene
Nevlunghavn 2.03.15

Det nye Jerusalem
Kjerringvik, Larvik 5.03.15

Jesu yppersteprestelige bønn
Norsjø, Akkerhaugen v/ELM 7.03.15

Ikke ett hår tapt!
Norsjø, Akkerhaugen v/ELM 7.03.15

Far drar mennesker til Jesus
Tresnes, Froland 10.03.15

Taleandakter!

Min Ånd vil jeg utøse
Løddesøl, Arendal 12.03.15

Hvor ufattelige Hans veier
Helgeroa 13.03.15

Folkene skal prise deg
Torød, Nøtterøy 14.03.15

Den troende Maria
Melsomvik 22.03.15

tørr bunn!
Kvelde 27.03.15

Fredskongen på Sion
Kvelde 28.03.15

I nåde hos Gud
Kvelde 29.03.15

Ta vare på mine ord
Krabbesund, Risør 12.04.15

Forlatt din første kjærlighet
Reme, Lindesnes 15.04.15

Taleandakter!

Hyrde og tilsynsmann
Holum, Mandal 19.04.15
Sang av Marit og Martha

Jesu avskjed
Stave, Lista 21.04.15

Ånden blir gitt
Langeland, Lista 22.04.15

Talsmannen og Jesu bud
Vanse, Lista 23.04.15

Tårnet i Babel
Vanse, Lista 24.04.15

Fred være med dere!
Borhaug, Lista 25.04.15

Hvem er egentlig Jesus?
Farsund 26.04.15

Lyset er kommet til verden!
Nevlunghavn 4.05.15

Om noen tørster!
Rosseland, Songdalen 5.05.15

Taleandakter!

Over alt kjød!
Egersund 6.05.15

Ved syndenes forlatelse
Egersund 07.05.15

Ved syndenes forlatelse
Egersund 08.05.15

Åndens overbevisning
Egersund 09.05.15

Prøv åndene
Kragerø 20.06.15

Det som er svakt, utvalgte Gud
ELM stevne IMI-stølen, Oppdal 9.07.15

Enkens gave
ELM stevne IMI-stølen, Oppdal 11.07.15

Forstandighet
ELM stevne IMI-stølen, Oppdal 12.07.15

Den første kristne menighet
Fjordglimt 22.07.15

Frelst ved tro
Fjordglimt 23.07.15

Taleandakter!

Herren gjester Abraham
Fjordglimt 24.07.15

Johannes dåp og dåp med Ånden
Fjordglimt 25.07.15

De Han har kalt
Fjordglimt 22.07.15

Ingen fordømmelse!
Halsenstevnet Fossing,
Kragerø 9.08.15

Så Kristi legeme kan bygges opp
Elieser 6 Risør 24.08.15

En tro og klok forvalter
Elieser 6 Brevik 25.08.15

Glem ikke Herren, din Gud!
Elieser 6 Porsgrunn 26.08.15

Den ene sanne grunnvoll!
el. Guds medarbeidere
Elieser 6 Larvik 27.08.15

Nådelønn alene!
Elieser 6 Sandefjord 28.08.15

Som jeg har elsket dere
Elieser 6 Tønsberg 30.08.15

Taleandakter!

Hvor lenge, Herre?
Elieser 6 Holmestrand 31.08.15

Hans miskunnhet mektig over oss!
Elieser 6 Drammen 1.09.15

For korsets skyld
Elieser 6 Horten 2.09.15

Elia vekker opp enkens sønn
Elieser 6 Melsomvik 3.09.15

Jesus vekker opp Jairus' datter
Elieser 6 Melsomvik 4.09.15

Lov og evangelium
Elieser 6 Nevlunghavn 5.09.15

Den levendegjørende
Elieser 6 Langesund 6.09.15

Guds hjertelag
Elieser 6 Kragerø 8.09.15

Hold min pakt!
Elieser 6 Mandal 15.09.15

Kristus og menigheten
Elieser 6 Mandal 16.09.15

Taleandakter!

Nåden og sannheten
NLM Ung Egersund 18.09.15
(Noe svakt opptak)

Den takknemlige samaritan
NLM Ung Egersund 18.09.15

Det store gjestebudet
NLM Ung Egersund 19.09.15

Fariseeren og tolleren
NLM Ung Egersund 19.09.15

Abrahams velsignelse -
- velsignelsen i Jesus Kristus

Elieser 6 Lyngdal 20.09.15

For budskapets skyld!
Eydehavn 23.09.15

I dette er kjærligheten -!
Å, Lyngdal 25.09.15

Troens gode strid!
Å, Lyngdal 26.09.15

Rikdommens bedrag
Å, Lyngdal 27.09.15

Vandre i Herrens lys!
Spind, Farsund 30.09.15

Taleandakter!

Et troverdig ord
Øyslebø, Marnardal 1.10.15

Skaper og forsoner
Hogganvik, Mandal 2.10.15
(Husmøte)

Tårer og jubelrop
Borhaug, Lista 3.10.15

Budet og nåden
Farsund, 4.10.15

Oppbyggelse kun ved Ordet!
Vigrestad, 6.10.15
Video

Sannhets erkjennelse
Vigrestad, 7.10.15
Video

Syndenes forlatelse
Vigrestad, 8.10.15
Video

Er det noen som øyner håp?
Nærbø 9.10.15
(Opptak noe "grumset")

Visdommen
Nærbø 10.10.15

Lov eller evangelium?
Nærbø 11.10.15

Taleandakter!

Menneskets ansvar overfor Gud
Herning, Danmark 20.10.15

Sannheten tro
Herning, Danmark 21.10.15

Fariseeren og tolleren
Herning, Danmark 22.10.15
(Også talt over i Egersund 19.09.15)

Du skal kaste våre synder i havet
Herning, Danmark 23.10.15

Den fortapte sønn og hans bror
Herning, Danmark 24.10.15

Guds rustning
Herning, Danmark 25.10.15
(Også talt over i Risør 8.03.12)

Håp som skriftene gir
Hesnes, Grimstad 29.10.15

Ved nåden alene!
Melhus, Lindesnes 30.10.15

Det levende vann
Melhus, Lindesnes 31.10.15

Guds vitnesbyrd
Melhus, Lindesnes 1.11.15

Taleandakter!

Gjør døren høy!
Løddesøl, Arendal 5.11.15

Kraften i Ham!
Valle, Bamble 12.11.15

Han redder oss!
Brunvatne, Søgne 15.11.15

Han tilgir og leger!
Matningsdal 16.11.15
Video

Å holdes våkne
Voster i Ryfylke 18.11.15

Loven oppfylt! - gjelden betalt!
Jørpeland 19.11.15

Angst og glede
Jørpeland 20.11.15

Profetrøsten
Jørpeland 21.11.15

Guds nåde i sannhet!
Jørpeland 22.11.15

Et stort lys!
Fister i Ryf. 24.11.15

Taleandakter!

Han jubler over deg med fryd!
Fister i Ryf. 25.11.15

Frelsernavnet Jesus!
Fister i Ryf. 26.11.15

Frimodighetens grunn og lønn!
Årdal i Ryf. 27.11.15

Han er -!
Årdal i Ryf. 28.11.15

Med Ånd og sannhet!
Årdal i Ryf. 29.11.15

Eller vet dere ikke ...?
Flekkerøy 10.12.15

Han skal vokse, jeg skal avta!
Flekkerøy 11.12.15

Sendt til oss!
Flekkerøy 12.12.15

Fredsfyrsten fra Betlehem
Flekkerøy 13.12.15

Taleandakter!

Hvile for sjelen!
Strand, Sandefjord 30.12.15

Herrens miskunn er ikke forbi
Strand, Sandefjord 31.12.15

Alt har sin tid!
Strand, Sandefjord 31.12.15

2016:

Gideon
Elieser 6, Bergen 6.01.16

Guds lam bærer verdens (din) synd!
Melhus, Lindesnes 15.01.16

For oss er det én Gud
Melhus, Lindesnes 16.01.16

Jeg er den jeg er
Melhus, Lindesnes 17.01.16

Han ble meg til frelse!
Reiersdal, Vennesla 26.01.16

Den eneste Veien!
Betel Vanse, Lista 28.01.16

Taleandakter!

Hannas offers tale
Betel Vanse, Lista 29.01.16

Lysets barn
Rosseland, Songdalen 9.02.16

Fotvaskingen 1
Toftenes, Mandal 10.02.16

Fotvaskingen 2
Hogganvik, Mandal 12.02.16
(Husmøte)

Nåde for skrøpelige
Farsund 14.02.16

Korsets anstøt
Matningsdal 15.02.16
Video

Ikke lenger trell!
Voster i Ryfylke 16.02.16

La dere ikke igjen legge under trelldommens åk!
Voster i Ryfylke 17.02.16

Til frihet!
Jørpeland 18.02.16

Virkelig fri!
Jørpeland 19.02.16

Taleandakter!

Abrahams tro - Abrahams gjerninger
Jørpeland 20.02.16

En ny drakt!
Betania Stokke 27.02.16

Kom! - alle dere ...!
Løddesøl, Arendal 10.03.16

Nådestolen
Hesnes, Grimstad 12.03.16

Grunnvollen og byggverket
Nevlunghavn 4.04.16

Falske profeter
Råel, Tønsberg 5.04.16

Høyt opphøyet
Vestre Andebu 6.04.16

Dom over løgnprofetene
Råel, Tønsberg 7.04.16

 

Bibelhelg Kvelde bedehus
8 - 10.04.16

Gideon
8.04.16

Jefta
9.04.16

Samson
10.04.16

---------- ---------- ----------

Taleandakter!

Den etiopiske hoffmann
Holum, Mandal 12.04.16

Kristus er hjørnesteinen
Melhus, Lindesnes 13.04.16

Hyrden
Stallemo, Vennesla 14.04.16

Fader vår!
Å, Lyngdal 15.04.16

Et lydhørt hjerte
Å, Lyngdal 16.04.16

Utfrielse
Å, Lyngdal 17.04.16

Guds lovs hensikt
Hellvik, Egersund 27.04.16

Livets brød
Egersund 28.04.16

Jeg slipper deg ikke!
Egersund 29.04.16

Det gjorde Gud!
Egersund 30.04.16

Taleandakter!

Gud med oss!
Vigrestad 3.05.16
Video

Barnekårets grunn
Vigrestad 4.05.16

Nåden i Kristus
Vigrestad 5.05.16
Video

Ved Guds nåde!
Nesflaten, Suldal 6.05.16

Jesus: Visdom fra Gud
Fjordglimt 29.07.16
Video

Jesus: Rettferdighet
Fjordglimt 29.07.16
Video

Jesus: Helliggjørelse
Fjordglimt 30.07.16
Video

Taleandakter!

Jesus: Forløsning
Fjordglimt 31.07.16
Video

Helliggjørelsens kraft
Matningsdal 13.08.16
Video

Syndens frukt - syndens lønn
Matningsdal 13.08.16
Video

Kjærligheten
Matningsdal 14.08.16
Video

La ditt åsyn lyse!
Nevlunghavn 5.09.16

Ta dere i vare!
Kjosen, Drangedal 7.09.16

Gud er!
Kvelde, 9.09.16

Frimodig i Kristus!
Kvelde, 11.09.16

Ved Kristi vitnesbyrd!
Mjøndalen 13.09.16
(Formiddagstreff)

Guds visdom - vår frelse!
Krokstadelva 14.09.16
(Formiddagstreff)

Taleandakter!

Lovens hensikt
Skotselv 15.09.16
(Husmøte) Sang av Dagfinn Sandal

Fri fra snaren!
Elieser 6, Mandal 20.09.16

Herren berger sine!
Elieser 6, Lillesand 21.09.16

Gled deg Guds menighet!
Elieser 6, Arendal 22.09.16

Av nåde alt jeg får!
Elieser 6, Risør 23.09.16

Josefs møte med brødrene
Elieser 6, Kragerø 24.09.16
(Kort avslutningsord)

Han leter enn i dag!
Rosseland, Songdalen 4.10.16

Større ting!
Snik, Lindesnes 6.10.16

Ved uforskyldt nåde alene!
Å, Lyngdal 7.10.16

Sannhetens pris
Å, Lyngdal 8.10.16

Taleandakter!

Frelse og gjerning
Reiersdal, Vennesla 11.10.16

Vi er fri! Kjøpt fri!
Langeland, Lista 12.10.16

Avlet i Krisus Jesus ved evangeliet
Betel Vanse. Lista 13.10.16

Hvor skal min hjelp komme fra?
Melhus, Lindesnes 14.10.16

Tørsten etter Herren!
Melhus, Lindesnes 15.10.16

Ja, Han har hørt!
Melhus, Lindesnes 16.10.16

Ved Guds nåde!
Løddesøl, Arendal 20.10.16

Alene av Ham!
Toftenes, Mandal 26.10.16
Sang av Marit og Marta

Vise seg tro!
Stallemo, Vennesla 27.10.16

For evangeliets skyld!
Tryggheim, Søgne 28.10.16

Taleandakter!

La deg ikke dåre!
Hogganvik, Mandal 29.10.16
(Husmøte)

Frafall
Frikstad, Kristiansand 30.10.16

Vi har fått miskunn!
Brunvatne, Søgne 13.11.16

Guds skille!
Matningsdal, Vigrestad 14.11.16
Video

Tuktens hensikt
Voster i Ryfylke 15.11.16

Hold fast ved hodet!
Voster i Ryfylke 16.11.16

Ett er nødvendig!
Jørpeland 17.11.16

Alene i håp til Gud!
Jørpeland 18.11.16

Ha fred i Ham!
Jørpeland 19.11.16
(Formiddagstreff)

Er dere oppreist med Kristus, da ...!
Jørpeland 19.11.16

Taleandakter!

Mammon eller Herren!
Bjørheimsbygd i Ryf. 20.11.16

Hersker eller tjener?
Fister i Ryf. 23.11.16

Berøring med Jesus
Fister i Ryf. 24.11.16

Be - og få!
Årdal i Ryf. 25.11.16

Herren - vår arv!
Årdal i Ryf. 26.11.16

Hjelpeløses frelser!
Kragerø 30.11.16

Inn til Kilden!
Åraksbø, Setesdal 1.12.16

Menneskets dårskap - Guds visdom
Hornnes, Setesdal 2.12.16

Er Kristus blitt delt?
Bygland, Setesdal 3.12.16

Herren utfrir!
Oslo, 9.12.16

Taleandakter!

Denne verdens visdom
Oslo, 10.12.16

Lovens voktere i møte med lovens giver
Oslo, 11.12.16

2017:

Sann Herrens frykt
Hurdal, 13.01.17

Herrens seier - fiendens tap!
Hurdal, 14.01.17

Av dypest nød
Hurdal, 15.01.17

Lyset i våre hjerter
Nævisdal, Arendal 1.02.17

Fri i Kristus!
Snik, Lindesnes 2.02.17

Nattverdens innstiftelse
Sandnes, Risør 3.02.17

Følg meg!
Borhaug, Lista 14.02.17

Taleandakter!

Hvil i Ham!
Langeland, Lista 15.02.17

Som det avvente barn
Reiersdal, Vennesla 16.02.17

Samfunns ånd
Tryggheim, Søgne 17.02.17

Vær ikke bekymret for livet
Farsund 19.02.17

Stå fast i ...!
Rosseland, Songdalen 21.02.17

Lovprisnings grunn!
Birkeland, Hægebostad 22.02.17

Herre, du ransaker meg
Vanse, Lista 23.02.17

Rettferdiggjort ved Hans nåde!
Å, Lyngdal 24.02.17

Ved Guds nåde!
Å, Lyngdal 25.02.17

Kjærligheten er sterk som døden!
Å, Lyngdal 26.02.17

Taleandakter!

Herrens nøkkel
Bø i Tørdal, Drangedal 2.03.17

Frukten av ...!
Kjosen, Drangedal 2.03.17

Jeg løper for å vinne
Torød, Nøtterøy 11.03.17

Abrahams rettferdiggjørende tro
Kvelde, 12.03.17

Ved nådeordet!
Bøylestad, Froland 14.03.17

Frelsernavnet
Løddesøl, Arendal 16.03.17

Med - eller imot?
Helgeroa, 17.03.17

Lov og nåde
Reiersdal, Vennesla 21.03.17

Frelseren kommer!
Stallemo, Vennesla 22.03.17

Rettledning i sannhet
Melhus, Lindesnes 24.03.17

Taleandakter!

Frigjort
Melhus, Lindesnes 25.03.17

Til deg tar jeg min tilflukt!
Melhus, Lindesnes 26.03.17

Er jeg ikke fri?
Krabbesund, Risør 30.03.17

Kløkt i villfarelse
Hesnes, Grimstad 1.04.17

Jeg formaner!
Holum, Mandal 04.04.17

I sannhet!
Toftenes, Mandal 05.04.17

Kristi uransakelige rikdom!
Hogganvik, Mandal 06.04.17
(Husmøte)

Ved Hans fattigdom!
Betania, Stokke 7.04.17

Se Jesus!
Betania, Stokke 8.04.17

Kristi tjenerskikkelse -
og det religiøse anstøt

Betania, Stokke 9.04.17

Taleandakter!

Menneskets vei - eller Guds vei?
Oslo, 14.04.17

Emmausvandrerne
Oslo, 15.04.17

Jesus står opp!
Oslo, 16.04.17

Peters fiskefangst
Sandnes, Risør 21.04.17

En rettferdig for urettferdige!
Vigrestad, 23.04.17

Intet annet evangelium!
Matningsdal 24.04.17

Han gav seg selv!
Egersund 25.04.17

Ved lyset!
Egersund 26.04.17

Guds gave!
Egersund 27.04.17

Herrens lidende tjener
Egersund 28.04.17

Taleandakter!

Han søkte meg i nåde!
Egersund 29.04.17

Den gode hyrde
Hellvik, Egersund 30.04.17

Hva gagner det et menneske?
Valle, Bamble 3.05.17

Lidelse for Navnets skyld
Åkre, Drangedal 4.05.17

Timen er kommet:våkn opp!
Mjøndalen 9.05.17
(Formiddagstreff)

Jerusalems forkastelse
Krokstadelva 10.05.17
(Formiddagstreff)

Hvem er du?
Oslo 26.05.17

I kraft av blodet!
Oslo 27.05.17

Inngang i himlenes rike
Oslo 28.05.17

Herrens arm
Eidsvold 4.06.17
(Husmøte)

Taleandakter!

Omvendelsen verdig
Eidsvold 4.06.17
(Husmøte)

For syndere!
Flekkerøy 9.06.17

Den korsfestede
Flekkerøy 10.06.17

Herodes' åndelige tilstand!
Fjordglimt 27.07.17
Video

Salig er den ...!
Fjordglimt 28.07.17

Forakt for det hellige
Fjordglimt 29.07.17
Video

Be for meg!
Fjordglimt 29.07.17
Video

Den som gjør rettferdighet
Betelskipet Mandal 5.09.17

Fellesskap mellom troende
Betelskipet Mandal 6.09.17

Taleandakter!

Han er lyset!
Betelskipet Lillesand 7.09.17

Alt i Kristus!
Betelskipet Arendal 8.09.17

Hans herlighet åpenbart!
Betelskipet Porsgrunn 11.09.17

...er kjærlighet!
Betelskipet Nevlunghavn 12.09.17

Ved Hans fattigdom!
Betelskipet Melsomvik 13.09.17

Lovet være Gud!
Betelskipet Tønsberg 14.09.17

Vi elsker fordi ...!
Betelskipet Halden 15.09.17

Min frelse!
Betelskipet Fredrikstad 16.09.17

Han som ser deg!
Betelskipet Skjeberg/Sarpsborg 17.09.17

Ved tro!
Betelskipet Moss 18.09.17

Taleandakter!

Den tilgivende Gud!
Betelskipet Oslo 19.09.17

Forkynn Ordet!
Betelskipet Drammen 20.09.17

Tjeneren
Betelskipet Horten 21.09.17

Han har vunnet den rene drakt!
Betelskipet Melsomvik 22.09.17

Herren reiser alle nedbøyde opp!
Inderøy, 26.09.17

Alt av nåde!
Inderøy, 27.09.17

Døm ikke!
Inderøy, 28.09.17

De to kilder
Inderøy, 29.09.17

Livets Herre!
Inderøy, 1.10.17

Kom til din frelser!
Bøylestad, Froland 3.10.17

Taleandakter!

Jeg øser ut min klage for Ham
Kjosen, Drangedal 5.10.17

Ta det alvorlig!
Kvinatun, Kvinlog 7.10.17

Hva er da et menneske?
Kvinatun, Kvinlog 7.10.17

Guds hemmelighet!
Rødberg, Lindesnes 11.10.17

Forlikt ved Ham!
Vanse, Lista 12.10.17

Ved Jesus alene!
Å, Lyngdal 14.10.17

Det åndelige slektskap
Å, Lyngdal 15.10.17

Be, og du skal få!
Reiersdal, Vennesla 17.10.17

Kilden
Toftenes, Mandal 18.10.17
(Sang av Marit og Martha)

Jesu kraft
Snik, Lindesnes 19.10.17
(Sang av Marit og Martha - lagt til)

Taleandakter!

Kjødhjertet
Sandnes, Risør 27.10.17

Se, Han kommer!
Spind, Farsund 1.11.17

Ikke alt gagner
Hogganvik, Mandal 2.11.17
(Husmøte)

Gled dere! Bli fullkomne!
Brunvatne, Søgne 3.11.17

Èn kilde!
Valle, Bamble 7.11.17

Til deg, Herre ...!
Voster i Ryfylke 14.11.17

Hva er et menneske, at du kjenner ham?
Voster i Ryfylke 15.11.17

En hjelp i trengsler
Jørpeland 16.11.17

Sann omvendelse!
Jørpeland 17.11.17

Herren først!
Jørpeland 18.11.17

Taleandakter!

Hvorfor vil du dø?

Jørpeland 18.11.17

Den første fulle visshet!
Jørpeland 19.11.17

Den store hvite flokk
Skilsøy, Tromøya 22.11.17

Han har oppslukt døden!
Flekkerøy 23.11.17

Dommen
Tryggheim, Søgne 24.11.17

dette har vi lært kjærligheten å kjenne!
Flekkerøy 25.11.17

Guds kjærlighet
Årdal i Ryf. 29.11.17

Hvor lenge?
Årdal i Ryf. 30.11.17

Takk Gud!
Fister i Ryf. 1.12.17

Taleandakter!

Han skal og gjøre det!
Fister i Ryf. 2.12.17

Paktstegnet!
Fister i Ryf. 3.12.17

Et nytt hjerte - en ny ånd
Fogn i Ryf. 3.12.17

Det salige blod!
Oslo 8.12.17
Video

Den enkle vei
Oslo 9.12.17
Video

Ved Jesus Kristus, vår Herre!
Oslo 10.12.17
Video

2018:

Det sanne vitnesbyrd

Sotra 3.01.18
(Arb.møte Fjell -ly)

Én Ånd å drikke!
Oslo 19.01.18

Én farbar vei!
Oslo 20.01.18

Hans annet tegn
Oslo 21.01.18

Taleandakter!

Hva nåde er!
Mjøndalen 30.01.18
(Formiddagstreff)

Nådefulle Gud
Krokstadelva 31.01.18
(Formiddagstreff)

Elsk dine fiender!
Vestre Andebu 1.02.18
(Husmøte)

Frelsende håp!
Helgeroa 2.02.18

Til frihet!
Betania, Stokke 4.02.18

På blodets regning
Helgeroa 5.02.18
(Foreningsmøte)

Den rette grunn!
Rosseland, Songdalen 13.03.18

Drevet til omvendelse!
Toftenes, Mandal 14.03.18

Bli i lyset!
Betel Vanse, Lista 15.03.18

Min sjel, lov Herren!
Å, Lyngdal 17.03.18
Video

Taleandakter!

Fra frykt til tro!
Å, Lyngdal 18.03.18

Herrens gjerning
Reiersdal, Vennesla 20.03.18

Guds seier - vår seier!
Spind, Farsund 21.03.18

Alt av nåde!
Hægeland Frikirke 22.03.18

Faderens Sønn
Tryggheim, Søgne 23.03.18
Video

Jesu tro og gudsfrykt
Valle, Bamble 4.04.18

Jesus stiller stormen
Hesnes, Grimstad 7.04.18

En evig seier Han oss vant!
Holum, Mandal 10.04.18
(Sang av Marit og Martha lagt til)

Helt uten vårt eget!
Brunvatne, Søgne 12.04.18

Ene i din rettferdighet!
Hogganvik, Mandal 13.04.18
(Husmøte)

Taleandakter!

Fly!
Reme, Lindesnes 25.04.18

Forlikelsen
Snik, Lindesnes 26.04.18

Den gode Vei!
Borhaug, Lista 27.04.18

Men nå er Kristus oppstått!
Melhus, Lindesnes 28.04.18
Video

Herrens trofasthet!
Melhus, Lindesnes 29.04.18

Syng en ny sang!
Skilsøy, Tromøya 2.05.18

Hva Gud vil til livs, og ...
Hesnes, Grimstad 3.05.18

Tenk på din Skaper!
Egersund 9.05.18

Gi, så skal du få!
Egersund 10.05.18

Intet var for dyrt for Ham!
Egersund 11.05.18
Video

Taleandakter!

Han kom til dem!
Egersund 12.05.18

Sann forstand!
Egersund 13.05.18

Til frelse for alle!
Fjordglimt 19.07.18
Video

Av jorden!
Fjordglimt 20.07.18
Video

Det sanne lys skinner!
Fjordglimt 21.07.18
Video

Lære frelse å kjenne
Fjordglimt 21.07.18
Video

De to riker
KVS Bygland 3.08.18

Video

Synd ikke mer!
KVS Bygland 4.08.18

Video

Ved Herrens Ånd alene!
KVS Bygland 5.08.18

Video

Så lot Han meg se!
Toftenes, Mandal 5.09.18

Taleandakter!

Rør ikke noe urent!
Snik, Lindesnes 6.09.18

Om jeg eide alt, men ...
Hogganvik, Mandal 7.09.18
(Husmøte)

Ved Jesu dåp!
Å, Lyngdal 8.09.18

Den sanne tjeneste
Å, Lyngdal 9.09.18

Han ber for oss!
Farsund 10.09.18

Den som elsker meg!
Mandal 11.09.18

Gud er vår faste borg!
Rødberg, Lindesnes 12.09.18

Den samme troens Ånd!
Elieser 6, Flekkerøy 13.09.18

Bli i det du hørte fra begynnelsen!
Elieser 6, Flekkerøy 14.09.18

Ikke av gjerninger!
Elieser 6, Lillesand 15.09.18

Taleandakter!

Hellige oss i sannheten!
Elieser 6, Arendal 16.09.18

Herren vår rettferdighet!
Elieser 6, Risør 17.09.18

Idet vi ser på Ham!
Elieser 6, Langesund 18.09.18

Lev og vandre i Ånden!
Elieser 6, Porsgrunn 19.09.18

Med takk til Gud Fader ved Ham!
Elieser 6, Melsomvik 21.09.18

Den endelige seier!
Elieser 6, Tønsberg 22.09.18

Møteserie Ime bedehus, Mandal

Tale 1: Frelsen er av Gud!
Ime, Mandal 27.09.18

Tale 2: Han skal vokse, jeg skal avta
Ime, Mandal 28.09.18

Tale 3: David og Goliat
Ime, Mandal 29.09.18

Tale 4: Seg selv en lov
Ime, Mandal 30.09.18

-----------------------------

Taleandakter!

En hjelper i nøden!
Elieser 6, Høllen, Søgne 4.10.18

Salige er de som bor i ditt hus
Elieser 6, Båly, Lindesnes 5.10.18

Isak og trellkvinnens sønn
Elieser 6, Båly, Lindesnes 6.10.18

Kom derfor i hu!
Elieser 6, Lyngdal 7.10.18

Et nytt bud!
Kjosen, Drangedal 8.10.18

For sin egen skyld - alene!
Bøylestad, Froland 9.10.18

Tro mot pakten!
Frøyland 16.10.18
Video

Kommet for å frelse!
Frøyland 17.10.18
Video

Glem ikke Hans velgjerninger!
Frøyland 18.10.18
Video

Det som betyr noe!
Frøyland 19.10.18
Video

Taleandakter!

Tro
Frøyland 20.10.18
Video

Forkast ikke det du har lært!
Frøyland 21.10.18
Video

Min frelse varer fra slekt til slekt!
Matningsdal 22.10.18
Video

Jesus stiller stormen
Reiersdal, Vennesla 23.10.18

For de fortaptes skyld!
Nævisdal, Arendal 24.10.18

Hans forunderlige vei
Helgeroa 5.11.18

Utgangen fra døden
Torød, Nøtterøy 6.11.18

Guds rikes fremvekst
Vestre Andebu 7.11.18
(Husmøte)

All trøst i Ham!
Kjerringvik, Larvik 8.11.18

Er dere mer for meg enn andre?
Helgeroa 9.11.18

Taleandakter!

Å vente på hjelp fra Herren
Sviland, Sandnes 11.11.18
Video

Det rette fokus!
Voster i Ryfylke 13.11.18

Ved Ånden alene!
Voster i Ryfylke 14.11.18

Du har gitt ...!
Jørpeland 15.11.18

Verdig! - Verdighet!
Jørpeland 16.11.18

Grepet av Ham!
Jørpeland 17.11.18
(Formiddagstreff)

Nåden alene!
Jørpeland 17.11.18

Én vei til Gud!
Jørpeland 18.11.18

Derfor hater verden dere
Tau i Ryfylke 27.11.18

Nødropet har nådd opp til meg
Tau i Ryfylke 28.11.18

Taleandakter!

Lemmer på Kristi legeme
Tau i Ryfylke 29.11.18

Vend om!
Årdal i Ryfylke 30.11.18

Du skal elske Herren!
Årdal i Ryfylke 1.12.18

Blodets kraft
Fister i Ryfylke 2.12.18

I landflyktighet
Oslo 6.12.18
Video

Hedningenes innlemmelse
Oslo 7.12.18
Video

Til erkjennelse
Oslo 8.12.18
Video

Ved Åndens lys!
Strand Sandefjord 31.12.18
Video

2019:

De goder som skulle komme!
Strand Sandefjord 1.01.19
Video

Et annerledes rike
Egersund 9.01.19
Video

Taleandakter!

Rettferdighet ved nåden!
Egersund 10.01.19

Jesus kommer!
Egersund 11.01.19

Kom! - Nå!
Egersund 12.01.19

Han har båret deres synder
Egersund 13.01.19

Åpenbart i Ordet!
Kragerø Metodistkirke 28.01.19

Min gjenløser lever!
Reiersdal, Vennesla 5.02.19

Det liv jeg lever!
Spind, Farsund 6.02.19

Er du rede?
Langeland, Lista 7.02.19

Hva mangler ennå?
Betel Vanse, Lista 8.02.19

Ikke vår forstand og vei
Farsund 10.02.19

Taleandakter!

Han fører igjennom!
Toftenes, Mandal 13.02.19

Hans vitner
Spangereid, Lindesnes 14.02.19

Frelse i Jesus alene!
Hogganvik, Mandal 15.02.19
(Husmøte)

Lysets barn
Melhus, Lindesnes 16.02.19

Én eneste grunn!
Melhus, Lindesnes 17.02.19

Lengt etter barnekåret!
Nævisdal, Arendal 27.02.19

Søk! - av hele hjertet!
Krabbesund, Risør 28.02.19

Hør røsten!
Sandnes, Risør 1.03.19

Bi på Herren!
Kjosen, Drangedal 5.03.19

All god gaves giver!
Hesnes, Grimstad 30.03.19

Taleandakter!

Sådd i forgjengelighet
Rødberg, Lindesnes 3.04.19

Velsignelsen i Kristus Jesus!
Vegge, Kvås, Lyngdal 4.04.19

Guds uendelige nåde!
Å, Lyngdal 5.04.19
(Sang av Marit og Martha)

Salig er den som akter på den hjelpeløse!
Å, Lyngdal 6.04.19

En torn i kjødet
Å, Lyngdal 7.04.19

Hans fornedrelse - min frelse!
Flekkerøy 12.04.19

Hør på meg!
Flekkerøy 13.04.19
Video

For oss!
Flekkerøy 14.04.19
Video

Et levende håp
Elieser 6, Alta 23.04.19

Gud kaller og velsigner Abram
Elieser 6, Sommarøy 25.04.19

Taleandakter!

Salige øyne!
Elieser 6, Senjahopen 26.04.19

Hyrden!
Elieser 6, Senjahopen 27.04.19

Gi meg et udelt hjerte!
Elieser 6, Risøyhamn 28.04.19

Alene i håp til Gud
Elieser 6, Drag 29.04.19

Hans herredømme!
Elieser 6, Drag 30.04.19

Brødunderet
Elieser 6, Bodø 1.05.19

Frafallets følger!
Elieser 6, Bodø 2.05.19

Forkynn Hans pris!
Elieser 6, Sørarnøy 3.05.19

Tiden er fullkommet!
Elieser 6, Ørnes 4.05.19

Taleandakter!

Herrens ord åpenbart!
Elieser 6, Brønnøysund 6.05.19

Fra slekt til slekt
Kragerø Metodistkirke 19.05.19

For så sier -!
Mjøndalen 4.06.19
(Formiddagstreff)

Våkn opp!
Oslo 6.06.19
Video

Disiplene venter i bønn
Oslo 7.06.19
Video

Vi gir det vi har fått av deg
Oslo 8.06.19
Video

Med Guds rike er det ...!
Oksøya, Brevik 19.07.19
Video

Såkornet og sennepsfrøet
Oksøya, Brevik 19.07.19
Video

Så du i Ham skal eie Guds fulle velbehag
Oksøya, Brevik 20.07.19
Video

For de små!
Oksøya, Brevik 21.07.19
Video

Taleandakter!

Jesus blir båret frem i templet
Oslo, 22.08.19
Video


Kom, la oss gjøre opp vår sak!

Oslo, 23.08.19
Video

Ypperstepresten
Oslo, 24.08.19
Video

En ny himmel og jord
Øyslebø, Marnardal 5.09.19

Ramaskrikets ende!
Farsund 17.09.19

Bønn om styrke og innsikt
Spangereid, Lindesnes 18.09.19

Er det for meg, sier Herren?
Skjæveland, Sandnes 20.09.19
Video

Død eller levende tro?
Skjæveland, Sandnes 21.09.19
Video

Ved Ham!
Skjæveland, Sandnes 21.09.19
Video

De sanne omskårne!
Skjæveland, Sandnes 22.09.19
Video

Taleandakter!

En annen ...!
Elieser 6, Flekkerøy 23.09.19

Jesus og den rike mannen
Elieser 6, Arendal 24.09.19

Fullført!
Elieser 6, Kragerø 25.09.19

Gi keiseren hva keiserens er!
Elieser 6, Porsgrunn 26.09.19

Som sauer blant ulver
Elieser 6, Larvik 27.09.19

Guds hørende øre!
Elieser 6, Sandefjord 28.09.19

Forlikelsens tjeneste
Reiersdal, Vennesla 8.10.19

Det samme sinn - tjenersinnet!
Toftenes, Mandal 9.10.19

Herren vil vi tjene!
Snik, Lindesnes 10.10.19

De rettferdiges vei
Hogganvik, Mandal 11.10.19
(Husmøte)

Taleandakter!

Gud kaller Jeremia til profet
Frøyland 15.10.19

Ved Guds kjærlighet!
Frøyland 16.10.19
Video

Offerstedet - Guds møtested!
Frøyland 17.10.19
Video

Ikke min egen dommer!
Frøyland 18.10.19
Video

Lys av visdom!
Frøyland 19.10.19
Video

Den evige!
Frøyland 20.10.19
Video

Gudsfryktens mysterium 2
Jørpeland (Frelsesarmeen) 21.10.19

Frukt som er omvendelsen verdig
Jørpeland (Frelsesarmeen) 22.10.19

Av nåde alt jeg får!
Forsand i Ryf. 23.10.19

Se Jesus!
Forsand i Ryf. 24.10.19

Taleandakter!

Moses blir født
Nærbø, Husmøte 25.10.19
Video

Herrens dag
Nærbø, Husmøte 26.10.19
Video

Hør Ham!
Rosseland,
Songdalen 5.11.19
Video

Jesus stiller stormen2
Spangereid
, Lindesnes 6.11.19

Frelseskongen og Hans rike
Sviland, Sandnes 8.11.19

Hindre dem ikke!
Sviland, Sandnes 9.11.19
Video

På jorden som i himmelen
Sviland, Sandnes 10.11.19
Video Et evig lys for oss
Voster i Ryf. 13.11.19

Vandre viselig!
Jørpeland 14.11.19

Taleandakter!

Kjent av Ham
Jørpeland 15.11.19

Jesu dåp
Jørpeland 16.11.19

Døperen Johannes og Jesu dåp
Vegge, Kvås, Lyngdal 27.11.19

Hams første tegn
Betel Vanse, Lista 28.11.19

Gullkalven og Moses' bønn
Å, Lyngdal 29.11.19

Salig er det folk som kjenner til jubel!
Borhaug, Lista 30.11.19

Ditt ord er et lys på min sti!
Farsund 1.12.19

Gled dere i Herren!
Nævisdal, Arendal 4.12.19

Herren skal lyse!
Kjosen, Drangedal 5.12.19

I lyset!
Oslo, 12.12.19
Video

Taleandakter!

Gled dere med Jerusalem
Oslo, 13.12.19
Video

Marias lovsang
Oslo, 14.12.19
Video

2020:

La det bli stående!
Reiersdal, Vennesla 14.01.20

Fredstanker, fremtid og håp
Rødberg, Lindesnes 15.01.20

Min fred gir jeg dere
Øyslebø, Marnardal 16.01.20

Oppgjør!
Hogganvik, Mandal 17.01.20
(Husmøte)

Tjen hverandre med nådegavene
Å, Lyngdal 18.01.20

Forventning
Å, Lyngdal 19.01.20

De gudfryktige!
Holum, Mandal 20.01.20
(Husmøte) Video

Skje din vilje!
Hannevika, Kristiansand 21.01.20
(Husmøte) Video

Taleandakter!

Ta det gode til forbilde!
Melhus, Lindesnes 22.01.20

Stefanus for Rådet
Snik, Lindesnes 23.01.20

Et øyenvitne til staden!
Vegge, Kvås, Lyngdal 24.01.20

Far ikke vill!
Rosseland, Songdalen 28.01.20

Anklageren er styrtet
Hægeland Frikirke 30.01.20

Åndelig blindhet
Brunvatne, Søgne 31.01.20

Forgjengelighet og miskunn
Frikstad, Kristiansand 2.02.20

Guds viljes mysterium
Langeland, Lista 4.02.20

Jona i Ninive
Betel Vanse, Lista 6.02.20

Hva skal vi gjøre, brødre?
Matningsdal 24.02.20
Video

Taleandakter!

Ikke noe annet navn!
Ueland, Varhaug 25.02.20
Video

Det gjorde Gud!
Ueland, Varhaug 26.02.20
Video

Navnet Jesus: Han skal frelse!
Ueland, Varhaug 27.02.20
Video

Livets ord
Nærbø 28.02.20
Video

Øyenvitner på fjellet
Nærbø 29.02.20
Video

Herren er min hyrde!
Nærbø 1.03.20
Video

Din nåde er ny hver morgen!
Egersund 3.03.20

Jesus blir fristet
Egersund 4.03.20

Taleandakter!

Hans herlige navn!
Egersund 5.03.20

En profet som deg!
Egersund 6.03.20

I samklang med Ordet
Kvitsøy, 7.03.20
(Bibeltime Kretsårsmøte DISM Stavanger krets)
Video

Men selv nå!
Egersund 7.03.20

Makt til å tilgi
Egersund 8.03.20

Påsken 2020:

Frivillige gaver
Kragerø 5.04.20

Velsignelse eller forbannelse
Kragerø 6.04.20

Dårlig adferd
Kragerø 7.04.20

Gud skaper
Kragerø 8.04.20

Jeg vender deres sorg til fryd
Kragerø 9.04.20

Menigheten og hyrdene
Kragerø 10.04.20

Stor nåde!
Kragerø 11.04.20

Guds makt!
Kragerø 12.04.20

Troens frukt
Kragerø 13.04.20

Taleandakter!

Én Ånd å drikke!
Kammerfoss, Kragerø 27.04.20
Video

Jesu seier!
Kammerfoss, Kragerø 28.04.20
Video

Jesu fødsel
Kammerfoss, Kragerø 2.05.20
Video

Hans bud er ...!
Kammerfoss, Kragerø 3.05.20
Video

Hans eiendomsfolk
Kammerfoss, Kragerø 5.05.20
Video

Taleandakter!

Taleserie
Holtane bedehus, Sannidal, Kragerø

1. Ordet
Holtane, Sannidal, Kragerø 19.05.20
Video

2. La ditt Ord i nåde lykkes!
Holtane, Sannidal, Kragerø 20.05.20
Video

3. Nåde for synder
Holtane, Sannidal, Kragerø 21.05.20
Video

4. Dommen!
Holtane, Sannidal, Kragerø 22.05.20
Video

5. Forbilder for oss!
Holtane, Sannidal, Kragerø 23.05.20
Video

6. Vær barmhjertige!
Holtane, Sannidal, Kragerø 24.05.20
Video

7. Noe falt i god jord
Holtane, Sannidal, Kragerø 26.05.20
Video

8. Om lidelsen og Peters protest
Holtane, Sannidal, Kragerø 27.05.20
Video

9. De to slags offer
Holtane, Sannidal, Kragerø 28.05.20
Video

10. Som flammende ild
Holtane, Sannidal, Kragerø 29.05.20
Video

11. Omvendelse og tro
Holtane, Sannidal, Kragerø 30.05.20
Video

12. Gi oss ...!
Holtane, Sannidal, Kragerø 31.05.20
Video

13. Himlenes rike
Holtane, Sannidal, Kragerø 1.06.20
Video

Taleandakter!

1.Den sanne lovsangs årsak!
Rosseland, Songdalen 16.07.20
Video

2. Den rette ros - Er du født på ny?
Rosseland, Songdalen 17.07.20
Video

3. Evangeliet - en Guds kraft!
Rosseland, Songdalen 18.07.20
Video

4. Himmelen åpnet!
Rosseland, Songdalen 19.07.20
Video

Bli Guds etterfølgere!
Kjosen, Drangedal 26.08.20

From eller kristen?
Snik, Lindesnes 29.08.20
Video

Gled dere!
Sørheim, Averøy 19.09.20
Video

Innsikt og dømmekraft
Sørheim, Averøy 20.09.20
Video

Nåde for synder
Åshall, Sandefjord 24.09.20
Video

Be i mitt navn!
Oslo, 25.09.20
Video

Taleandakter!

Ikke som hyklerne!
Oslo 26.09.20
Video

Den som ser meg ...
Torød, Nøtterøy 27.09.20
Video

En profets mottakelse!
Å, Lyngdal 29.09.20
Video

Ros av Gud!
Vegge, Kvås, Lyngdal 30.09.20
Video

Spire!
Snig, Lindesnes 1.10.20
Video

Tolleres og synderes venn!
Vegårtun, Vegårshei 2.10.20
Video

Tegnets hensikt!
Vegårtun, Vegårshei 3.10.20
Video

Vi forkynner evangeliet!
Vegårtun, Vegårshei 4.10.20
Video

Mefiboset
Øyslebø, Marnardal 8.10.20
Video

Den rette faste: å bryte åk
Skjæveland, Sandnes 9.10.20
Video

Taleandakter!

Læreren til rettferdighet!
Skjæveland, Sandnes 10.10.20
Video

Overgi din sak til Gud!
Skjæveland, Sandnes 10.10.20
Video

Døm ikke!
Skjæveland, Sandnes 11.10.20
Video

Herrens utsendte!
Matningsdal 12.10.20
Video

I alle ting
Frøyland 13.10.20
Video

Nødens sanne årsak
Frøyland 14.10.20
Video

Du vet hvem du er lært av -
Frøyland 15.10.20
Video

Et lys for folkeslag
Frøyland 16.10.20
Video

Taleandakter!

Ha tro!
Frøyland 17.10.20
Video

Når utlendinger ber hører du
Frøyland 18.10.20
Video

Møteuke Varhaug:

Hvetekornet
Varhaug 1.12.20
Video

Til frelse!
Varhaug 2.12.20
Video

Hans herredømme!
Varhaug 3.12.20
Video

Herren - den oppstandne!
Varhaug 4.12.20
Video

Se, Han kommer!
Varhaug 5.12.20
Video

Mulig kun for Gud!
Varhaug 6.12.20
Video

Jeg vil ..!
Oslo 11.12.20
Video

Taleandakter!

Religiøs forfølgelse
Oslo 12.12.20
Video

Uvisshetens grunn
Oslo 13.12.20
Video

2021:

Fra gammel tid!
Oslo 21.01.21
Video

Nådens frukt alene!
Oslo 22.01.21
Video

To veier ligger foran deg!
Kammerfoss, Kragerø 23.01.21
Video

Gi akt på ...!
Kammerfoss, Kragerø 12.02.21
Video

Guds redskap - nådeordet!
Kammerfoss, Kragerø 13.02.21
Video

Ordet som aldri forgår!
Kammerfoss, Kragerø 14.02.21
Video

..., Men i Jesus du er?
Snig, Lindesnes 12.03.21
Video

Taleandakter!

Vær på vakt, våk!
Snig, Lindesnes 13.03.21
Video

Umulig - men mulig!
Snig, Lindesnes 14.03.21
Video

Løftets oppfyller!
Frøyland 20.03.21
Video

Ikke for vår skyld, Herre - for din skyld!
Frøyland 21.03.21
Video

Fri til å avlegge!
Matningsdal 22.03.21
Video

Langfredag - lidelseshistorien
Kragerø 27.03.21
Video

Undre dere ikke!
Kragerø 1.04.21
Video

Guds gjerning!
Kragerø 8.04.21
Video

Til ordet og til vitnesbyrdet!
Oslo 9.04.21
Video

Tørst etter Gud!
Oslo 11.04.21
Video

Sannhetsvitnet!
Kragerø 15.04.21
Video

Eneste farbare vei!
«Emmaus» Nøtterøy 23.04.21
Video

Vitnet og vitnesbyrdet
«Emmaus» Nøtterøy 24.04.21
Video

Til liv ved død!
«Emmaus» Nøtterøy 25.04.21
Video

 

 

Taleandakter!

Den åpnede kilde!
«Emmaus» Nøtterøy 13.05.21
Video

Min del for evig!
«Emmaus» Nøtterøy 14.05.21
Video

Gud går frem!
Kragerø 23.05.21
Video

Israels trøst!
Kragerø 30.05.21
Video

Se, Hans miskunnhet!
Oslo 10.06.21
Video

Jeg velger Livet!
Oslo 11.06.21
Video

Jomfruens sønn!
Oslo 12.06.21
Video

Gjenløsningen!
Oslo 13.06.21
Video

Taleandakter!

Peters bekjennelse
Kragerø 20.06.21
Video

Sanne etterfølgere!
Kragerø 22.06.21
Video

Han forlater de (egen)rettferdige!
Kragerø 23.06.21
Video

Livet her - i Kristus!
Ime, Mandal 25.06.21
Video

Av Gud - alt!
Ime, Mandal 26.06.21
Video

Led meg i din sannhet!
Ime, Mandal 27.06.21
Video

Påskelammet!
Kragerø 30.06.21
Video

Kom til din frelser!
«Emmaus» Nøtterøy 9.07.21
Video

Ypperstepresten!
«Emmaus» Nøtterøy 10.07.21
Video

Det fullgyldige offer!
«Emmaus» Nøtterøy 10.07.21
Video

Taleandakter!

La det være som det er!
«Emmaus» Nøtterøy 11.07.21
Video

Fly for livet!
Kragerø 13.07.21
Video

Hans nåde er nok!
Åpta, Farsund 22.07.21
Video

Omvend deg!
Kragerø, Kammerfoss 9.08.21
Video

Guds rikes grunn - vår grunn!
Kragerø 16.08.21
Video

Når dere ser!
Kragerø 28.08.21
Video

Skyldig, men fri!
Elieser 6, Alta 31.08.21
Video

Rettferdiggjort ved Hans nåde!
Elieser 6, Alta 1.09.21
Video

Gjør ikke korsets anstøt til intet!
Elieser 6, Alta 2.09.21
Video

Se, min tjener!
Elieser 6, Alta 3.09.21
Video

Hvor vil du møte Gud?
Elieser 6, Alta 4.09.21
Video

Gjort levende!
Elieser 6, Alta 5.09.21
Video

Hør på min røst!
Kragerø, Kammerfoss 14.09.21
Video

Han gikk i stedet!
Snig, Lindesnes 16.09.21
Video

Vandre den stund dere har lyset!
Øyslebø, Marnardal 16.09.21
Video

Stengt for kjøtt og blod!
Engedal, Mandal 17.09.21
Video

Fra mørket til Hans underfulle lys!
Å, Lyngdal 18.09.21
Video

Han skal gjøre det!
Å, Lyngdal 19.09.21
Video

Sett deres lit til Herren til alle tider!
Åshall, Sandefjord 30.09.21
Video

Sannhet og forførelse
Kragerø, Kammerfoss 6.10.21
Video

Guds kraft til frelse!
Kragerø Metodistkirke 11.10.21
Video

Talsmannen!
Matningsdal 18.10.21
Video

Han er oppfyllelsen!
Frøyland 19.10.21
Video

Evangeliet forkynnes for fattige!
Frøyland 20.10.21
Video

Ær Ham - og lev!
Frøyland 21.10.21
Video

Forlikelsens tjeneste
Frøyland 22.10.21
Video

Alene ved evangelieforkynnelsen!
Frøyland 23.10.21
Video

Overgi din sak til Ham!
Frøyland 24.10.21
Video

Til fastsatt tid!
Egersund 26.10.21
Video

Ve dere hyklere!
Egersund 27.10.21
Video

Ikke av gjerninger!
Hellvik, Eigersund 28.10.21
Video

Bare ett evangelium!
Egersund 29.10.21
Video

Det er nok det som Jesus gjorde!
Nevlunghavn 1.11.21
Video

Prest til evig tid etter Melkisedeks vis!
Betania, Stokke 9.11.21
Video

Ikke fordømt!
Betania, Stokke 10.11.21
Video

Ordets makt!
Betania, Stokke 11.11.21
Video

Se, det Guds lam!
Betania, Stokke 12.11.21
Video

Men barna er frie!
Betania, Stokke 13.11.21
Video

Alle mine kilder i deg!
Betania, Stokke 14.11.21
Video

Vite om - men ikke leve i!
Betania, Stokke 16.11.21
Video

Hvorfor tvilte du?
Betania, Stokke 17.11.21
Video

Av nåde, uten gjerninger!
Betania, Stokke 18.11.21
Video

Av nåde blott!
Betania, Stokke 19.11.21
Video

Tapt og gjenvunnet ære for Gud!
Betania, Stokke 20.11.21
Video

Inderlig bønn!
Kammerfoss, Kragerø 21.11.21
Video

Berget!
Oslo 25.11.21
Video

La deg tjene!
Oslo 27.11.21
Video

Hvem skal fri meg?
Oslo 28.11.21
Video

For å frelse det som var fortapt!
Frosta 30.11.21
Video

Han som gir!
Namdalseid 1.12.21
Video

Himmelborgerne! - hvem er de?
Osen 2.12.21
Video

Det er fullbrakt!
Ramsøy 3.12.21
Video

Herrens legedom!
Stadsbygd 4:12.21
Video

Jesu selvvitnesbyrd
Kragerø 14.12.21
Video

Guds åpenbaringsmidler - naturen og Sønnen
Kragerø 15.12.21
Video

Bli i Hans bud!
Kragerø, Kammerfoss 30.12.21
Video

Kongesønnens bryllup
Kragerø 1.01.22
Video

Den Hellige Ånds gave!
Kragerø Metodistkirke 10.01.22
Video

Andre klær!
«Emmaus» Nøtterøy 14.01.22
Video

Åndens vitnesbyrd!
«Emmaus» Nøtterøy 15.01.22
Video

Den salvedes gave!
«Emmaus» Nøtterøy 16.01.22
Video

Kledd i høytidsklær!
Kragerø 27.01.22
Video

Evangeliets kraft!
Kragerø 28.01.22
Video

Herrens tukt til velsignelse!
Kragerø 29.01.22
Video

Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
Kragerø 30.01.22
Video

Mektig livsforvandlende møte!
Kragerø 4.02.22
Video

Ei ved gjerninger - å nei!
Elieser 6, Brønnøysund 14.02.22
Video

Fra Mammon til Jesus!
Elieser 6, Solfjellsjøen Dønna 15.02.22
Video

Bli i meg, har Jesus sagt!
Elieser 6, Halsa, Meløy 16.02.22
Video

Han sonet all verdens misgjerning!
Elieser 6, Ørnes, Meløy 17.02.22
Video

Rettferdiggjort av tro!
Elieser 6, Bodø 18.02.22
Video

Hvor meget mer!
Elieser 6, Bodø 19.02.22
Video

Sannheten åpenbares!
Elieser 6, Bodø 20.02.22
Video

Den som har sett meg, har sett Faderen!
Elieser 6, Bodø 21.02.22
Video

Barn skal du enda få være!
Elieser 6, Bodø 22.02.22
Video

Hold fast ved den første, fulle visshet!
Nærbø 25.02.22
Video

Demas forlot meg!
Nærbø 26.02.22
Video

Det levende - og levendegjørende - ord!
Nærbø 27.02.22
Video

Faderens frelse i Sønnen!
Matningsdal 28.02.22
Video

Hvem er som du?
Kjosen, Drangedal 10.03.22
Video

Vår yppersteprest!
Rosseland, Brennåsen 15.03.22
Video

Frelsens ord!
Reiersdal, Vennesla 16.03.22
Video

Et tempel for Den Hellige Ånd!
Øyslebø, Marnardal 17.03.22
Video

En evig frelse!
Ime, Mandal 18.03.22
Video

Dere er det gitt!
Ime, Mandal 19.03.22
Video

Jesus er min frelse!
Ime, Mandal 20.03.22
Video

Fra sorg til glede!
Kragerø, Kammerfoss 23.03.22
Video

Gud har talt!
Brunvatne, Søgne 25.03.22
Video

Faderen selv elsker dere!
Å, Lyngdal 26.03.22
Video

Døden er oppslukt!
Å, Lyngdal 27.03.22
Video

Sann eller falsk gudsdyrkelse!
Hesnes, Grimstad 2.04.22
Video

Messias måtte!
Rosseland, Brennåsen 14.04.22
Video

For en annens skyld!
Rosseland, Brennåsen 15.04.22
Video

Munnens bekjennelse, men ...
Rosseland, Brennåsen 16.04.22
Video

Forskjellige forhold til Jesus
Rosseland, Brennåsen 17.04.22
Video

Han skal ta av mitt og -
Kragerø 27.04.22
Video

Du er min hjelp!
Elieser 6, Stokkøya, Åfjord 2.05.22
Video

Levendegjort!
Elieser 6, Kvithyll, Åfjord 3.05.22
Video

Liv i Ham alene!
Levanger 5.05.22
Video

Vi vil gjerne se Jesus!
Levanger 6.05.22
Video

Livets ord!
Levanger 7.05.22
Video

Kom, og gå i rette!
Frosta, Småland 8.05.22
Video

Fra sorg til glede!
Frosta, Småland 9.05.22
Video

Å vandre i sannhet!
Leksvika 10.05.22
Video

Vi skal kalles Guds barn!
Trondheim 12.05.22
Video

Forklarelsens berg
Trondheim 13.05.22
Video

Ve over kalkstrykerne!
Trondheim 14.05.22
Video

Fri den som er plyndret!
Trondheim 14.05.22
Video

Det gjorde Gud!
Trondheim 14.05.22
Video

Paktens garantist!
Oslo 20.05.22
Video

Kommet til renselse!
Oslo 21.05.22
Video

Fødselsveene
Oslo 22.05.22
Video

Født etter løftet!
Kragerø, Kammerfoss 26.05.22
Video

Guds håp gjør ikke til skamme!
Kragerø 3.06.22
Video

Barnekårets Ånd!
Kragerø 5.06.22
Video

Tørst etter Gud!
Kragerø 18.06.22
Video

Han de ikke kjente!
Åshall, Sandefjord 24.06.22
Video

Guds evangelium til deg! Del 1.
Kragerø 10.07.22
Video

Guds evangelium til deg! Del 2.
Kragerø 11.07.22
Video

Vis til frelse!
Åpta, Farsund 21.07.22
Video

Syndenes forlatelse alene!
Åpta, Farsund 22.07.22
Video

Først må frafallet komme!
Åpta, Farsund 23.07.22
Video

Gjennom korset til kronen!
Bygland 4.08.22
Video

Herrens veier - ikke våre veier!
Bygland 5.08.22
Video

Slik har Gud elsket!
Bygland 6.08.22
Video

Frelse fra vreden!
Kragerø 22.08.22
Video

Ta dere i vare for - hykleriet!
Åshall, Sandefjord 24.08.22
Video

Jesu person - hvem?
Elieser 6 Farsund 5.09.22
Video

Guds gjerning! !
Elieser 6 Mandal 7.09.22
Video

En gjenopprettet gudstjeneste!
Flekkerøy 8.09.22
Video

Salig er den -
Flekkerøy 9.09.22
Video

Av Herren!
Flekkerøy 10.09.22
Video

Bryllupskledning, eller ikke!
Flekkerøy 11.09.22
Video

Ved Ham!
Elieser 6 Langesund 12.09.22
Video

Vår blodkjøpte rett!
Elieser 6 Skien 13.09.22
Video

Allestedsnærværende Gud!
Skjæveland, Sandnes 16.09.22
Video

Ild på jorden!
Skjæveland, Sandnes 17.09.22
Video

Hjertets rettethet på Jesus - alene!
Skjæveland, Sandnes 17.09.22
Video

Syndens og nådens følger!
Elieser 6 Oslo 21.09.22
Video

Hvor langt på natt?
Elieser 6 Horten 24.09.22
Video

Omvendelse fra frafall!
Elieser 6 Melsomvik 26.09.22
Video

Hør! Så skal din sjel leve! Jes 55:3
Elieser 6 Risør 30.09.22
Video

Gjort i stand til tjeneste!
Elieser 6 Lillesand 2.10.22
Video

Livets brød - Jesus!
Elieser 6 Flekkerøy 4.10.22
Video

Åndens opplysning - vårt inderlige behov!
Elieser 6 Båly, Lindesnes 6.10.22
Video

Saltets hensikt!
Elieser 6 Lyngdal 8.10.22
Video

Den som fornedrer seg selv!
Kragerø 14.10.22
Video

Lyset!
Frøyland 20.10.22
Video

Om noen vil komme etter meg!
Frøyland 21.10.22
Video

Sann lovprisnings grunn!
Frøyland 22.10.22
Video

Den troendes liv i Kristus!
Frøyland 23.10.22
Video

I Ham er den urene ren!
Matningsdal 24.10.22
Video

Kom i hu hvoprdan du har mottatt og hørt!
Ime, Mandal 25.10.22
Video

Den som har - og den som ikke har!
Reiersdal, Vennesla 26.10.22
Video

Følg meg!
Øyslebø, Marnardal 27.10.22
Video

I Ham har vi -
Vigeland, Lindesnes 28.10.22
Video

I Hans navn 1
Å, Lyngdal 29.10.22
Video

I Hans navn 2
Å, Lyngdal 30.10.22
Video

Gi oss av ditt, Herre!
Tryggheim, Søgne 10.11.22
Video

Å eie Guds fred!
Tryggheim, Søgne 11.11.22
Video

Herrens gjenløste!
Tryggheim, Søgne 12.11.22
Video

Åndens gaver!
Tryggheim, Søgne 13.11.22
Video

Etterfølgelse!
Jørpeland 17.11.22
Video

Han de ikke kjente!
Jørpeland 18.11.22
Video

De levendes Gud!
Jørpeland 19.11.22
Video

Sann etterfølgelse!
Jørpeland 20.11.22
Video

Frem med stor frimodighet!
Mjøndalen 22.11.22
Video

Alt nytt!
Krokstadelva 23.11.22
Video

Ved Ham!
Kragerø 1.12.2022
Video

Herlighetens konge!
Kammerfoss, Kragerø 11.12.22
Video

2023:

Blader, men ingen frukt!
Oslo 20.01.23
Video

Født ved løgns eller sannhets ord?
Oslo 21.01.23
Video

Forskjellige forhold til Guds røst
Oslo 22.01.23
Video

Å få gitt sans!
Tryggheim, Søgne 23.01.23
Video

Kristi tale ved Ånden!
Tryggheim, Søgne 24.01.23
Video

Utfridd!
Ime, Mandal 25.01.23
Video

Du Herre, er mitt eneste håp!
Bjelland, Marnardal 26.01.23
Video

Kalt til hvile i Guds gjerning!
Engedal, Mandal 27.01.23
Video

Troens gave!
Voster, Strand i Ryf. 3.02.23
Video

For oss!
Voster, Strand i Ryf. 4.02.23
Video

Guds allmakt i vår svakhet!
Voster, Strand i Ryf. 5.02.23
Video

Dere fikk barnekårets Ånd!
Notodden 14.02.23
Video

Djevelens overmanner og vår befrier!
Kjosen, Drangedal 22.02.23
Video

Han bringer deg sitt!
Nærbø, 24.02.23
Video

På Ordets grunn!
Nærbø, 25.02.23
Video

Frelsens grunn!
Nærbø, 26.02.23
Video

Uforstandig galater, eller ...?
Ime, Mandal 27.02.23
Video

Vakker og fullkommen!
Melhus, Lindesnes 1.03.23
Video

Nøkkelen til selve himmelen!
Tryggheim, Søgne 3.03.23
Video

Om læren er av Gud, eller ...?
Tryggheim, Søgne 4.03.23
Video

Synderes venn!
Tryggheim, Søgne 5.03.23
Video

Vær sann!
Kragerø 10.03.2023
Video

Nåde over nåde!
Kragerø 17.03.2023
Video

Sannhets erkjennelse!
Hesnes, Grimstad 25.03.23
Video

Vitnesbyrdet om Sønnen!
Tryggheim, Søgne 7.04.23
Video

Lov og evangelium!
Tryggheim, Søgne 8.04.23
Video

La de små barn komme til meg!
Tryggheim, Søgne 9.04.23
Video

Den ultimate gave!
Rosseland, Songdalen 18.04.23
Video

Tjeneren som har Guds velbehag!
Brunvatne, Søgne 19.04.23
Video

Enhet ved Hans herlighet i oss!
Ime, Mandal 20.04.23
Video

En vunnet seier!
Tryggheim, Søgne 21.04.23
Video

Herrens omsorg for de elendige!
Å, Lyngdal 22.04.23
Video

Han er Ordet!
Å, Lyngdal 23.04.23
Video

Frelse eller dom!
Kragerø 1.05.23
Video

Alt hva Jesus var og gjorde!
Kragerø 6.05.23
Video

I Guds bilde, eller ...?
Oslo 12.05.23
Video

Abrahams ætt!
Oslo 13.05.23
Video

Søk Guds rike og Hans rettferdighet først!
Oslo 14.05.23
Video

Herrens tukt til frelse!
Kragerø, Kammerfoss 18.05.23
Video

Hans ord står fast!
Emmaus, Torød, Nøtterøy 20.05.23
Video

Visdommen og forstanden roper - på deg!
Emmaus, Torød, Nøtterøy 21.05.23
Video

For ditt paktsblods skyld!
Betania, Stokke 28.05.23
Video

Frykt ei, jeg er med deg!
Betania, Stokke 28.05.23
Video

Trøst da hverandre!
Kragerø 29.05.23
Video

Helt ren, eller ...?
Kragerø 5.07.23
Video

Velsignet være Han!
Åpta, Farsund 20.07.23
Video

Skinn av gudsfrykt!
Åpta, Farsund 21.07.23
Video

Sannhet i hjertets innerste!
Åpta, Farsund 22.07.23
Video

Skaperordet!
Åpta, Farsund 23.07.23
Video

For jøde som for hedning!
Kragerø 28.07.23
Video

Den som har Sønnen!
Kragerø 5.08.23
Video

Judas' brev - Formaninger og trosstyrkende beskrivelser av den siste tid!
Kragerø 9.08.23
Video

To veier - På en må du gå!
Kragerø 11.08.23
Video

Unyttig tjener, eller ...?
Tryggheim, Søgne 25.08.23
Video

Ingen grunn i meg og deg!
Tryggheim, Søgne 26.08.23
Video

Han skal vokse, jeg skal avta!
Tryggheim, Søgne 27.08.23
Video

En gjennomgang av Salme 23:

Salme 23 Vers 1
Mo, Sannidal 29.08.23
Video

Salme 23 Vers 2
Mo, Sannidal 29.08.23
Video

Salme 23 Vers 3
Mo, Sannidal 30.08.23
Video

Salme 23 Vers 4
Mo, Sannidal 30.08.23
Video

Salme 23 Vers 5
Mo, Sannidal 31.08.23
Video

Salme 23 Vers 6
Mo, Sannidal 31.08.23
Video

Nok for alle!
Skjæveland, Sandnes 15.09.23
Video

Hovedhjørnesteinen
Skjæveland, Sandnes 16.09.23
Video

Fred uten ende!
Skjæveland, Sandnes 16.09.23
Video

Herrens råd står fast for evig!
Skjæveland, Sandnes 17.09.23
Video

Alt for vår skyld!
Kjosen, Drangedal 21.09.23
Video

Han som ser oss!
Tryggheim, Søgne 29.09.23
Video

En evig rettferdighet!
Tryggheim, Søgne 30.09.23
Video

Av Gud alt!
Tryggheim, Søgne 1.10.23
Video

Hvem blir stående ute?
Kammerfoss, Kragerø 5.10.23
Video

Gå bort i fred!
Reiersdal, Vennesla 10.10.23
Video

Har du sett Herren?
Vågsbygd, Kristiansand 11.10.23
Video

Søk først ...!
Snig, Lindesnes 12.10.23
Video

Det sanne vintre!
Nærbø 13.10.23
Video

Frukten av den fullkomne kjærlighet!
Nærbø 14.10.23
Video

Gud, en hjelp i nøden stor!
Nærbø 15.10.23
Video

Soloppgang fra det høye!
Matningsdal 16.10.23
Video

Godt og ondt!
Kragerø 19.10.23
Video

O Lammets blod!
Åshall, Sandefjord 26.10.23
Video

Guds ufattelige nåde!
Kammerfoss, Kragerø 2.11.23
Video

Vær ikke blinde for -
Flekkerøy 9.11.23
Video

Svøpt i -
Flekkerøy 10.11.23
Video

Hos Herren er miskunnheten!
Flekkerøy 11.11.23
Video

Herliggjort!
Flekkerøy 12.11.23
Video

Salt er en god ting!
Ime, Mandal 13:11.23
Video

Vekkelse!
Rosseland, Songdalen 14.11.23
Video

Se, Han kommer!
Bjelland, Marnardal 15.11.23
Video

Salige er de som er innbudt!
Hægeland Frikirke 16.11.23
Video

Guds visdom, verdens dårskap!
Tryggheim, Søgne 17.11.23
Video

Ta dere i vare for -
Tryggheim, Søgne 18.11.23
Video

Borttatt synd!
Tryggheim, Søgne 19.11.23
Video

Hans gjerninger!
Varhaug, 6.12.23
Video

Stedfortrederne!
Varhaug 7.12.23
Video

Han som gransker hjertene!
Varhaug 8.12.23
Video

Herrens skole!
Varhaug 9.12.23
Video

Alt av Ham!
Varhaug 10.12.23
Video

Lovsang
Kammerfoss, Kragerø 14.12.23
Video

Åndens komme - Åndens gjerning!
«Emmaus» Nøtterøy 16.12.23
Video

Alene ved Lammet!
«Emmaus» Nøtterøy 17.12.23
Video

Ferdes i gudsfrykt!
Kragerø 18.12.23
Video

Leve ved tro!
Kragerø 22.12.23
Video

Menneskets svik, og Guds lidende tjener!
Kragerø 27.12.23
Video

2024:

Falsk og sann Kristusforkynnelse!
Kragerø 1.01.24
Video

Du er rik!
Tryggheim, Søgne 12.01.24
Video

Jesus og uverdige syndere!
Tryggheim, Søgne 13.01.24
Video

Han kjøpte oss til Gud!
Tryggheim, Søgne 14.01.24
Video

Ved lyset!
Nardo, Trondheim 23.01.24
Video

Saligprisningene
Nardo, Trondheim 24.01.24
Video

Kjøpt fri fra -
Nardo, Trondheim 25.01.24
Video

Ham som er mektig!
Nardo, Trondheim 26.01.24
Video

Med adgang til kongen!
Nardo, Trondheim 27.01.24
Video

I Ham er det gitt deg!
Nardo, Trondheim 28.01.24
Video

Den troende og hans gjerning - et Herrens verk!
Bøylestad, Froland 12.02.24
Video

Kun én vei!
Ime, Mandal 14.02.24
Video

De levendes Gud!
Ime, Mandal 15.02.24
Video

Å skjelne rett!
Engedal, Mandal 16.02.24
Video

Og Gud skilte lyset fra mørket!
Å, Lyngdal 17.02.24
Video

For sitt navns skyld!
Å, Lyngdal 18.02.24
Video

En bedre pakt!
Mjøndalen 27.02.24
Video

Forstand!
Krokstadelva 28.02.24
Video

I Guds plan!
Åshall, Sandefjord 29.02.24
Video

Å bli seende!
Oslo 1.03.23
Video

Guds banner!
Oslo 2.03.23
Video

Hans forunderlige vei!
Oslo 3.03.23
Video

De synger Hans pris!
Kammerfoss, Kragerø 7.03.24
Video

Jesus Kristus åpenbart!
Ime, Mandal 12.03.24
Video

De elendiges Gud!
Reiersdal, Vennesla 13.03.24
Video

Frimodighet!
Brunvatne, Søgne 14.03.03
Video

Jakobskampen!
Tryggheim, Søgne 15.03.24
Video

Frelsens gave!
Tryggheim, Søgne 16.03.24
Video

Herren er sentrum!
Tryggheim, Søgne 17.03.24
Video

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre!
Betania, Stokke 22.03.24
Video

Nær, men ...!
Betania, Stokke 23.03.24
Video

Lovens gjerning!
Kjosen, Drangedal 24.03.24
Video

De dømte Ham alle!
Tryggheim, Søgne 30.03.24
Video

Ut av mørkets makt!
Tryggheim, Søgne 31.03.24
Video

Ordet om korset!
Kammerfoss, Kragerø 11.04.24
Video

Et lys til åpenbaring!
Sørskår i Ryf. 13.04.24
Video

Nådegave til å prøve åndene, om de er av Gud!
Sørskår i Ryf. 14.04.24
Video

For jeg, Herren deres Gud, er hellig!
Sørskår i Ryf. 15.04.24
Video

Lever du i sannheten?
Sørskår i Ryf. 16.04.24
Video

Gjennom døden til livet!
Vågsbygd, Kristiansand 17.04.24
Video

Trengsel for Navnets skyld!
Snig, Lindesnes 18.04.24
Video

Syndens forlatelse!
Hesnes, Grimstad 20.04.24
Video

Kraften av Lammets blod!
Kvelde, Larvik 24.04.24
Video

Så du i Ham skal eie Guds fulle velbehag!
Betania, Stokke 25.04.24
Video

Menigheten i Tyatira
Emmaus, Nøtterøy 26.04.24
Video

Kristi hemmelighet!
Tryggheim, Søgne 9.05.24
Video

Ved nådens (Åndens) ord!
Tryggheim, Søgne 10.05.24
Video

Ordet som frelser og bevarer!
Tryggheim, Søgne 11.05.24
Video

Menigheten i Pergamum
Tryggheim, Søgne 12.05.24
Video

Menigheten i Smyrna
Kammerfoss, Kragerø 23.05.24
Video

Guds rettferdighet!
Oa, Førde i Hordaland 28.05.24
Video

Jesu mat
Sola 29.05.24
Video

Den nåde du er gjenstand for!
Sola 30.05.24
Video

Vandringen!
Sola 31.05.24
Video

Vi venter på de tider!
Sola 1.06.24
Video

Han gav seg selv!
Sola 2.06.24
Video

Skikk dere ikke like med denne verden!
Kragerø 10.06.24
Video

Lyset i mørket!
Kragerø 19.06.24
Video

Søk først Guds rike og Hans rettferdighet!
Kragerø 26.06.24
Video

Menigheten i Efesus
Kragerø 7.07.24
Video

Nådeordet Andakter
   Kortere andakter (under 20 min.) Her!

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nådeordet Andakter
   Kortere andakter (under 20 min.)
  
   Av Einar Kristoffersen

 

2013:

Han som oppvekker!
Å, Lyngdal 20.04.13

2015:

En sky av vitner
Jørpeland 28.11.15

2016:

Kjemp for evangeliet
Kragerø 11.01.16

Ble til ved ...!
Kort andakt/samtale ved Mannsforening
Vigrestad 2.05.16

Forvirring? - årsak?
Kragerø 2.06.16

Åndelig umodenhet er farlig!
Sang: Dagfinn Sandal
Kragerø 24.06.16

2017:

Guds barns enhet
Kragerø 16.01.17

2019:

Blodet av et feilfritt og lyteløst lam!
Elieser 6, Sandnessjøen 5.05.19

Lyset fra Golgata
Åpningsord på Frøyland 10.11.19

2020:

De gudfryktige!
Holum, Mandal 20.01.20
(Husmøte) Video

Fullbrakt!
Kjerjaneset, Egersund 4.03.20

Stedfortrederen
Lundeåna, Egersund 5.03.20

Stå opp, bli lys!
Kammerfoss, Kragerø 23.04.20
Video

Motta!
Kammerfoss, Kragerø 24.04.20
Video

Frykt ikke! Jeg er ...!
Kammerfoss, Kragerø 25.04.20
Video

Løftet om Ånden
Kammerfoss, Kragerø 26.04.20
Video

Kristi herlighet!
Kammerfoss, Kragerø 29.04.20
Video

Herre, styr du mine tanker!
Kammerfoss, Kragerø 30.04.20
Video

Som Han har sagt!
Kammerfoss, Kragerø 1.05.20
Video

Profetrøsten
Kammerfoss, Kragerø 4.05.20
Video

Et stort lys!
Kammerfoss, Kragerø 6.05.20
Video

Fra Babylon til Jerusalem
Kragerø 27.06.20
Video

Offeret
Kragerø 28.06.20
Video

Forkynnelsens dårskap
Kragerø 29.06.20
Video

Trellen og Guds godhet!
Kragerø 30.06.20
Video

Ved troen!
Kragerø 2.07.20
Video

Livets brød!
Kragerø 6.07.20
Video

Ekteskapet - Guds ordning!
Kragerø 22.07.20
Video

Som hater sitt liv - i denne verden!
Kragerø 2.08.20
Video

Arbeid på deres frelse med frykt og beven!
Kragerø 4.08.20
Video

Korsets anstøt
Kragerø 7.08.20
Video

Fred i Ham, tross alt!
Kragerø 15.08.20
Video

Hvem er Han?
Kragerø 21.08.20
Video

Herren er mitt lys!
Kragerø 31.10.20
Video

Dere som tråkker fattigfolk ned
Kragerø 14.11.20
Video

Lysten fanger!
Kragerø 15.11.20
Video

Fryd og gledes grunn
Kragerø 16.11.20
Video

La troen få utfolde seg i livet
Kragerø 17.11.20
Video

Usyret
Kragerø 18.11.20
Video

En kvist av Isais stubb
Kragerø 20.11.20
Video

Tjenesten for de hellige
Oslo 10.12.20
Video

Nyttårshilsen
Kragerø 31.12.20
Video

2021:

Det siste måltid
Kragerø 9.01.21
Video

Til deg, Herre!
Kammerfoss, Kragerø 24.01.21
Video

Bortrykkelsen
Kragerø 7.02.21
Video

Hjelp i rette tid!
Kragerø 10.02.21
Video

Demoner = bedragere
Kragerø 19.02.21
Video

Syndenød
Kragerø 23.02.21
Video

Alarm!
Kragerø 24.02.21
Video

En nådig Gud?
Kragerø 24.02.21
Video

Messias' budbærer!
Kragerø 24.03.21
Video

Du som dømmer!
Kragerø 30.03.21
Video

Herren tilgir!
Kragerø 2.04.21
Video

For hvem ble Herrens arm åpenbart?
Kragerø 4.04.21
Video

Det endelige skille!
Kragerø 5.04.21
Video

Frelsesvilje!
Kragerø 29.04.21
Video

Vår ferd!
Kragerø 3.05.21
Video

Guds kall!
17 maitale 17.05.21
Video

Transformasjon!
Kragerø 20.05.21
Video

Alt av nåde! - Alt i Kristus!
Kragerø 27.05.21
Video

I håp til Ham!
Åpta, Farsund 23.07.21
Video

Nåden hersker!
Åpta, Farsund 24.07.21
Video

Men - er du frelst?
Åpta, Farsund 24.07.21
Video

2022:

Avkledd falsk åndelighet!
Kragerø 10.08.22
Video

2023:

Nyttårshilsen!
Kragerø 3.01.23
Video

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

Free Counters