Tilbake            
                                               Allehelgensdag

 

 

 

 

 

Salige er de som blir forfulgt el. bare: Salige er ...

Matt 5:1 - 12

   1. Da Han så folket, gikk Han opp i fjellet. Der satte Han seg, og Hans disipler kom til Ham. 2. Han tok til orde, lærte dem og sa: 3. Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. 4. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. 5. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. 6. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 7. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. 8. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. 9. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. 10. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. 11. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld. 12. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.

   Vi tar også med et par vers til - vers 13-14:

   13 Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. 14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.

   Saligprisningene, og rimeligvis satt opp som prekentekst på Allehelgensdag - der satte Han seg, og Hans disipler kom til Ham, leste vi i vers 1 her. Dette er altså ord til Hans disipler - de hellige - og ikke andre.
   Det kan ganske sikkert også tale til andre, enkelte deler av det for eksempel, men som opplysning er den ment for dem som hører Ham til, de som er ett med Ham i Ånden.
   Det er rett og slett til dels en beskrivelse av en kristen, og til dels hva virkning han eller hun har på verden omkring seg, og til dels hva følger det vil få for vedkommende å ha denne utstråling.

   La oss nå bare stanse for en ting her først, nemlig hva følger det vil få, ganske enkelt fordi du er en kristen og Guds Ånd bor i deg: «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld.» Dette er jo svært å bli utsatt for da, ikke sant? Og hvorfor skjer det? Jo, rett og slett fordi du er lys! Du er en lysbærer! Du kan, som vi også leser, sette dette lyset under en skjeppe, det vil si, at du ikke lar det ord og det budskap som er blitt levende for ditt hjerte, komme til uttrykk. Du tier om det! Kan hende fordi du har opplevd hvor snart det blir til anstøt for enkelte, og gjør deg upopulær i det gode lag. Du mister privilegier, og rykker ikke oppover, men heller nedover osv.
   Du kan høre det sagt ofte, at det er ikke kristenforfølgelse i vårt land heldigvis. Da vil jeg stille spørsmålet i fullt alvor – det skulle vel ikke skyldes at du har satt ditt lys under en skjeppe, så det verken gleder eller uroer, alt ettersom? - er det derfor du ikke blir forfulgt?
   Det blir da som Jesus sier her – vers 13: «Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.»
   Tråkkes ned! De bryr seg rett og slett ikke om deg! Du utstråler ikke noe som stikker dem! – og enda verre, du utstråler ikke noe som kan være til trøst og oppmuntring for dem som ikke har satt sitt lys under skjeppen, og nettopp derfor må erfare det Jesus forutsier her. For Han forutsier det – Han ikke bare antyder at dette kan komme til å skje, men det vil bli en sikker erfaring dersom du lever med Ham, og ikke skjuler det. Tar du dette innover deg, så vil du få noe særlig å bekjenne for Herren: Herre, jeg er så svak, så feig, så lidelsessky!
   Grunnen til at noen tenker det ikke er kristenforfølgelse i Norge er jo fordi det pr. i dag iallfall ikke er en åpen forfølgelse – ingen blir kastet i fengsel eller sendt til fangeleir fordi de har vitnet om Jesus – men den er mer subtil som baktalelse, noen snakker sammen og får deg til å fremstå som et problem, det blir så underlig stille når du kommer inn i rommet, du blir forbigått i arbeidslivet, utestengelse og lignende, og det også midt i den kristne virksomheten.
   Jesus har forutsagt dette, og da er det et ord Han bruker som du skal få lov til å ta til deg, feste blikket på, til trøst og oppmuntring, nemlig salig er den som osv. Du er salig, og du opplever disse vanskelige ting, nettopp fordi du er det! Klarer du å ta det til deg? Da opplever du kraften i evangeliet, når Den Hellige Ånd får opplyse deg om den salige tilstand du befinner deg i, for Jesu Kristi skyld!
   Uten denne kraften vil du ikke holde ut som kristen i det lange løp! Du vil begynne å slå av på budskapet, du vil begynne å akseptere det fariseiske sinn, i stedet for å advare, selv om Herren har gitt deg lys over dette, og slik vil du i alle ting søke å ikke virke anstøt. Det vil si, at du mer og mer omslutter deg med mørke, fremfor å la det lys som bor i deg skinne. Saltet mister sin kraft!
   Ja, men jeg er så svak og usikker sier du kan hende – jeg er slik av natur, konfliktsky. Ja, men løsningen på det er jo ikke å skjule det du har fått av Herren, men nettopp benytte deg av det, nemlig dette at du ser en åpen adgang for en slik en som deg like inn til Hans trone, hvor du kan legge frem all synd, også din feighet! Han er jo ikke kommet for å dømme, Han er komme for å frelse, som vi leser i Joh 3:17.

E.K.

   Men jeg ser jo mange kristne, også forkynnere og ledere som går ganske så glatt igjennom, og likesom ikke har noen av disse åndelige prøvelsene det tales om. Ja, til det er å svare: Djevelen angriper ikke det som er dødt, der er i virkeligheten ingen trussel for ham, men tvert imot fremmer de hans sak uten å være klar over det, fordi de er sjelelige mennesker uten Ånd, som Skriften taler om! Som Bibellærer Øivind Andersen skriver i en sammenheng: Djevelen kom ikk langt uten religiøse mennesker!
   Nå er det ikke vår sak å peke ut den enkelte av dem, for bare Herren kjenner hjertene, men vi skal være klar over fenomenet, for Skriften legger jo absolutt ikke skjul på det.
   Det er den Ånd som bor i deg verden, både den religiøse og den verdslige, ikke kan tåle og forfølger, og hvilken Ånd dette er det skriver apostelen Paulus så klart i Gal 4:6: «Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!»
   Her fikk du også en beskrivelse av hvem Den Hellige Ånd er - sin Sønns Ånd! Jesu Ånd! Det er den Ånd som bor i en kristen, og som verden, nå som den gang, forfølger! I Mark 13:13, forbereder Jesus oss på dette idet Han sier: «Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld.» Av alle! Det er svært! – men du må være klar over det, så du ikke tenker at det må være noe galt med deg, siden du opplever dette, for det skjer ikke fordi du eventuelt er en så utålelig person, men som Han sier: «- for mitt navns skyld.»
   Men Han fortsetter i dette 13 vers hos Markus 13: «Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.»
   En veldig hjelp og kraft nettopp til dette å holde ut, er å få feste oppmerksomheten på Jesu budskap til deg som er på denne veien: Salig er du!

   Hva er det vi står overfor her egentlig? – jo, verden eller Guds rike! Er det denne verden med dens innhold du vil ha, fremfor alt, så la det være slik – men er det Jesus og Hans frelse, da la det få gjelde fullt ut, men da må du også ta med de følger det får. Da hater du den dragning du har til verden og de ting som er i verden, for du har erkjent at du ikke kan tjene to herrer!
   Verdens grep på oss – hadde for mange år siden en prat med en dansemusiker som var begynt å lukte på kristendommen, mest på grunn av at dama hans var begynt å se den veien, var det bestemte inntrykk jeg fikk – men nok om det – om Gud var for dansemusikk da var det greit, sa han, altså, med andre ord – da kan jeg akseptere Han! Ikke akkurat villig til å oppgi alt for Jesus, ikke sant?
   Betingelser! Hør du, om du stiller noen som helst betingelse for at Gud skal få inneslutte deg i sin frelse, da er det ikke riktig gått opp for deg, at du er en fortapt sjel som henger over avgrunnen i en tråd! Skulle den tråden klippes - og det kan jo meget vel skje - så er jo det en katastrofe! - Du får jo ikke en sjanse til!
   Det er ikke noe alternativ, det er bare to utganger av dette liv, og hør da Herrens løfte til de salige - Sal 121:8: «Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.»
   Og la det få prente seg dypt inn i deg: Salig for Jesu skyld! Alene for Jesu skyld! Der lever de salige! De har ikke noe annet å vise til enn Han som gikk veien for dem! De andre – de må kalle seg kristne så mye de vil og orker, men de drar verden av sted med, nå i de siste tider, mer enn noen gang før!
   Så «
Syng evangeliet om Jesus, forkynn dette herlige navn! Syng om den evige glede som venter i fredens havn!»

   Vi er ikke på tapernes side, forstår du - nei, vi har allerede seiren inne! Det er noe som venter der fremme!
   Det er kun i Jesus det er fremtid og håp for et menneske! - salig er du som har ditt håp i Ham!