Alt av nåde

"Men er det av nåde, da er
det ikke mer av gjerninger,
ellers blir nåden ikke mer nåde."
Rom. 11, 6.

 

                                                   

 

 

Alt av nåde! har nå opphørt!
Men her ligger mye stoff på siden.

Hjemmeside for bladet

Frittstående tidsskrift på luthersk grunn

 

Legg siden til Favoritter! Klikk her!

Hovedsider på Ekris

Linker

Utgiver

Artikler fra bladet

Forfatterregister

Bladets formål

Søk på siden

 

 

Arven Forlag
Roseniansk litteratur

Basunen
God kristen sang- og musikk

AKF
Aktuelle tema etc.

Kommentar-Avisa
Fyldige kommentarer til aktuelle saker, på evangelisk-luthersk Grunnlovsgrunn

Til toppen 

 

Bladets formål!

Alt av nåde! er et frittstående blad på luthersk grunn, som sendes gratis til alle som ønsker å motta det. «Luthersk grunn» vil si at stykkenes innhold er i samsvar med den lutherske lære og bekjennelse.
Vær gjerne med å spre bladet! Bladet tar sitt utgangspunkt i budskapet som forkynnes på websiden «Nytt Liv!» www.ekris.net

«For jeg vil styrke den trette sjel, og hver sjel som sulter vil jeg mette.» Jer. 31,25.
Dette er hva vi ved Guds nåde og hjelp ønsker at bladet skal få formidle.Vi ønsker også å formidle noe av den kraft og den trøst vi selv har møtt i den eldre litteraturen, og bruker derfor en del av denne i bladet.

Til toppen 


Nådeordet
Nedlastbare prekener

Del på Facebook 

Alt av nåde!
Frittstående blad på luthersk grunn

Nådeordet
Nedlastbare prekener

Elieser 6
Betelskipet Elieser 6

Prekestolen
Korte taler over kirkeårets tekster

Reiserutekalender
Reiserute for bladets redaktør +

Kanaan - prekensamling etc.
Bl.a. prekener over egen tekstrekke

Biblioteket
Eldre og nyere prekener, andakter etc.

The Pulpit
Prekener på engelsk

 

Bestill bok og hefter! +
DVD med sanger og vitnesbyrd av
sangevangelist Dagfinn Sandal

Alt av nåde!
Hjem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einar Kristoffersen Tlf.: 35 99 08 45 E-post: bladetaan/gmail.com

Bladets adresse:

Alt av nåde!
Eklundbakken 11,
3772 Kragerø

(NB! Sett inn @ for / i e-postadressene)

Til toppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Søk på denne siden eller på nettet        powered by FreeFind
 
Side søk Nett søk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker