Prekestolen
Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 - 2018 II Tekstrekke

Alle ved Einar Kristoffersen

 Linker:

Reiserutekalender

Bestill bøker og hefter!

Andre prekener

Nådeordet
Nedlastbare prekener

Kana'an
Prekensamling


English Version

1 søndag i advent
I
Sal 24:1-10 Gjør døren høy Lyd
Rom 13:11-12 Timen er kommet:våkn opp. Lyd
Matt 21:1-11 Inntoget i Jerusalem. Lyd
II
Jes 61:1-3 Et nådens år med gjengjeld. Lyd
Åp 5:1-5 Boken med de sju segl. Lyd
Luk 4:16-22a Jesus står frem i Nasaret. Lyd
III
Jes 12:1-6 Lovsang for Herrens frelse. Lyd
Åp 3:19-22 Se, jeg står for døren Lyd
Åp 3:19-22 Se, jeg står for døren Lyd
Åp 3:19-22 Ta det alvorlig! Lyd!
Matt 21:10-17 Jesus drar inn i Jerusalem Lyd

2. søndag i advent
I
Sal 33:18-22 Han kan fri dem fra døden Lyd
Hebr 6:13-19a Et fast anker for sjelen Lyd
Joh 14:1-4 Jeg vil ta dere til meg Lyd
II
Jes 65:17-19 Ny himmel og jord
Lyd
1 Kor 15:50-57 Vi skal bli forvandlet
Lyd
Luk 21:27-36 Guds rike er nær: våk og be
Lyd
III
Jes 2:1-5 Herrens fjell i de siste dager
Lyd
Hebr 10:35-39 Bare en kort stund
Lyd
Joh 16 21-24 Angst og glede
Lyd

3. søndag i advent
I
Jes 35:1-10 Den hellige vei Lyd

1 Kor 3:18-23 Denne verdens visdom Lyd

1 Kor 3:18-23 Denne verdens visdom Lyd
Matt 11:2-11 Jesus og Johannes Lyd

II
Jes 40:1-5 Trøst mitt folk og rydd vei Lyd

Jak 5:7-8 Vær tålmodige til Herren kommer Lyd

Luk 3:7-18 Frukt som svarer til omvendelsen Lyd
III
Mal 4:4-6 Jeg sender Elia til dere Lyd
2 Pet 1:19-21 Profetordet Lyd
Joh 5:31-36 Gjerningene vitner om meg Lyd

4. søndag i advent
I
Rut 4:13-17 Rut blir stammor til David
Rom 15:8-13 Isais rotskudd Lyd

Luk 1:46-55 Marias lovsang
II
Mika 5:1-4 a Fredsfyrsten fra Betlehem Lyd
Fil 4:4-7 Gled dere i Herren! Lyd

Luk 1:39-45 Maria og Elisabeth Lyd

III
Sef 3:14-17 Han jubler over deg med fryd Lyd
2 Kor 1:18-22 Løftenes ja og amen Lyd
Matt 1:18-25 Budskapet til Josef
Matt 1:18-25 Budskapet til Josef Lyd

Julaften
Alle rekker
Jes 9:1 a. 2. 6-7 Fredsfyrsten Lyd

1 Joh 1:1-4 Livets ord Lyd

Luk 2:1-20 Jesus blir født Lyd

Julenatt / Ottesang  
Alle rekker
Mika 5:1-4 a Fredsfyrsten fra Betlehem Lyd

1 Joh 1:1-4 Livets ord Lyd

Matt 1:18-25 Josef og Jesu fødsel Lyd

Juledag
Alle rekker
Ordsp 8:1-2. 22-31 Visdommen og bygningsmannen Lyd

Hebr 1:1-6 Utstrålingen av Guds herlighet Lyd

Joh 1:1-14 Ordet ble menneske Lyd

2. juledag 
I
Jer 31:15-17 Det lyder klagerop i Rama
Apg 7:52-60 Stefanus blir steinet Lyd
Matt 2:16-23 Barnemordet og veien til Nasaret Lyd
II
Sal 86:11-17 Gi meg et udelt hjerte
Apg 6:8-15 Stefanus for Rådet.
Matt 10:16-22 Som sauer blant ulver.
III
Klag 3:52-57 Nå er det ute med meg
Fil 1:27-30 Kjemp for evangeliet Lyd
Fil 1:27-30 Kjemp for evangeliet Lyd

Joh 16:1-4a De skal støte dere ut

Romjulssøndag 
I
Sal 1:1-6 De to veier
1 Tim 3:16 Gudsfryktens mysterium Lyd

1 Tim 3:16 Gudsfryktens mysterium
Matt 2:13-15 Flukten til Egypt
II
2 Mos 1:15-21 Jordmødrene fryktet Gud
Apg 7:17-22 Moses var full av kraft Lyd

Luk 2:36-38 Profeten Anna fortalte om barnet
III
Jes 66:10-13 Gled dere med Jerusalem
Rom 11:33-36 Hvor ufattelige Hans veier Lyd
Rom 11:33-36 Å:dyp av visdom hos Gud Lyd
Luk 2:25-35 Simeons lovsang

Nyttårsaften
I
Fork 3:1-2. 4-7. 11 a Alt har sin tid Lyd
1 Pet 1:22-25 Herrens ord varer til evig tid
Luk 13:6-9 Fikentreet som ikke bar frukt
II
Jer 29:10-14 Fredstanker:fremtid og håp.
2 Pet 3:13-15a. 17-18 Forventning.
Joh 14:27 Min fred gir jeg dere.
III
Klag 3:22-26 Herrens miskunn er ikke forbi Lyd
1 Joh 1:5-7 Dersom vi vandrer i lyset
Matt 11:25-30 Jeg vil gi dere hvile Lyd

Nyttårsdag / Jesu navnedag 
I
4 Mos 6:22-27 Velsignelsen Lyd

Fil 2:5-11 Navnet over alle navn
Luk 2:21 Han fikk navnet Jesus
II
Sal 103:13-18 Forgjengelighet og miskunn.
Apg 4:8-12 Ikke noe annet navn.
Matt 1:20 b-21 Navnet Jesus:Han skal frelse.
III
Sal 72:17-19 Hans herlige navn
Rom 10:8 b-13 Rik nok for alle Lyd

Matt 18:19-20 Samlet i mitt navn
Matt 18:19-20 Samlet i mitt navn

Kristi åpenbaringsdag
I
Jes 60:1-6 Herrens herlighet over deg
Ef 3:1-7 Kristi mysterium
Matt 2:1-12 Vismennene hyller Jesus
II
Jes 49:1-7 Et lys for folkeslag.
Rom 15:4-6 Håp som skriftene gir. Lyd
Luk 2:40-52 Jesus som tolvåring i tempelet
III
Jes 51:4-8 Min frelse varer fra slekt til slekt
2 Kor 4:1-6 Kristi herlighet
Joh 12:42-47 Som lys er jeg kommet til verden
Joh 12:42-47 Som lys er jeg kommet til verden

2. søndag i åpenbaringstiden 
I
Jes 42:1-6 Herrens tjener:et lys for folkene Lyd

Apg 18:24 - 19:7 Johannesdåpen og kristen dåp Lyd

Matt 3:13-17 Jesus blir døpt Lyd

Matt 3:13-17 Jesus blir døpt
II
2 Mos 1:22 - 2:10 Moses blir født
Ef 1:7-12 Guds viljes mysterium.
Mark 1:3-11 Døperen Johannes og Jesu dåp
III
Jes 53:6-9 Han har båret deres synder
Kol 1:15-20 Skapelse og forsoning Lyd
Joh 1:29-34 Guds lam bærer verdens synd Lyd

3. søndag i åpenbaringstiden  
I
1 Mos 1:26-31 Mann og kvinne i Guds bilde Lyd

Åp 21:1-6 En ny himmel og en ny jord Lyd

Joh 2:1-11 Bryllupet i Kana
II
Jes 55:1-3 Alle som tørster:kom hit Lyd
Åp 22:16-17 Livets vann. Lyd Video
Joh 4:4-26 Kvinnen ved brønnen Lyd

III
2 Mos 3:13-15 Jeg er den jeg er Lyd
1 Kor 8:5-6 For oss er det én Gud Lyd
Joh 1:15-18 Han har vist oss hvem Gud er Lyd

4. søndag i åpenbaringstiden
I
Sal 146:1-10 Herren åpner blindes øyne Lyd

Rom 16:25-27 Mysteriet er kommet for dagen Lyd

Luk 18:35-43 Den blinde ved Jeriko Lyd

II
2 Mos 3:10-12; 4:10-16 Hvem har gitt mennesket munn? Lyd

Rom 9:20-24 Jeg viser godhet mot den jeg vil Lyd
Lyd
Joh 9:1-7. 35 b-38 Mannen som var født blind Lyd
III
Ordsp 14:21-22. 25. 31 Stakkaren og skaperen Lyd

Fil 1:20 At Kristus skal bli opphøyd
Luk 13:10-17 Jesus helbreder en kvinne

5. søndag i åpenbaringstiden
I
1 Mos 15:1-6
Herren regnet ham som rettferdig
Rom 4:1-8 Abrahams tro Lyd

Rom 4:1-8 Ikke av gjerninger!
Mark 2:1-12 Den lamme mannen
II
Sal 107:23-32 Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1:8-11 Han reddet oss fra den visse død. Lyd
Matt 14:22-34 Jesus og Peter går på vannet Lyd
Matt 14:22-34 Han kom til dem!
III
Sal 103:1-6 Han tilgir og leger Lyd
Video
Jak 5:13-16 Forbønn:salving og omsorg Lyd
Joh 5:1-15 Den syke ved Betesda Lyd

6. søndag i åpenbaringstiden  
I
Sal 126:1-6
Så med tårer:høste med jubelrop Lyd
Fil 1:2-6 Han som begynte:skal fullføre Lyd

Joh 6:63-69 Du har det evige livs ord Lyd

II
Sal 119:80-83 Så jeg ikke blir til skamme Lyd

Kol 1:24-29 Lidelser og tjeneste Lyd

Luk 12:35-40 Lykkelige de Han finner våkne Lyd
III
Ordsp 4:18-27 Bevar ditt hjerte
Åp 22:12-17 Jeg vil gjengjelde hver og en
Mark 13:21-27 Når Menneskesønnen kommer Lyd

Såmannssøndag
I
Jes 55:8-13 Ordet vender ikke tomt tilbake Lyd

Jes 55:8-13 Ordet vender ikke tomt tilbake
Hebr 4:12-13 Guds ord er levende Lyd

Luk 8:4-15 Såmannen og jordsmonnet
II
Jer 20:7-9 Som flammende ild.
Rom 10:13-17 Troen kommer av budskapet Lyd
Rom 10:13-17 Troen kommer av budskapet
Mark 4:26-34 Såkornet og sennepsfrøet.
III
5 Mos 6:1-9 Du skal elske Herren din Gud Lyd

2 Tim 1:1-5; 3:14-17 Du vet hvem du har lært av
Matt 13:24-30 Ugresset i hveten Lyd

Kristi forklarelsesdag  
I
5 Mos 18:15-18 En profet som deg
Åp 1:9-18 Menneskesønnen åpenbarer seg
Matt 17:1-9 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd

(Samme tekst- og lydfil som på Kristi himmelfartsdag)
II
2 Mos 3:1-6 Moses og tornebusken Lyd

2 Pet 1:16-18 Øyenvitner på fjellet.
Mark 9:2-13 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd
III
2 Mos 34:27-35 Det strålte av ansiktet Hans Lyd
2 Kor 3:12-18 Moses la et slør over ansiktet Lyd
Luk 9:28-36 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd

Fastelavnssøndag  
I
Høys 8:6-7 Kjærligheten er sterk som døden
1 Kor 13:1-7 Kjærlighetens vei Lyd
Joh 17:20-26 Så kjærligheten kan være i dem Lyd
II
Jes 53:1-5 Såret for våre overtredelser Lyd

1 Kor 1:18-25 Vi forkynner en korsfestet Kristus Lyd
Joh 12:20-33 Jesu død og herliggjørelse Lyd
III
Jes 52:13-15 Herrens lidende tjener Lyd
1 Tim 2:1-6 a Løsepenge for alle Lyd
Luk 18:31-34 Se vi går opp til Jerusalem Lyd

Askeonsdag  
I
Joel 2:12-13 Vend om for Gud er nådig
1 Pet 3:18 - 4:2 Dåpen og det nye livet Lyd

Matt 6:1-6. 16-18 Gaver:bønn og faste
II
Jona 3:3-10
Jona i Ninive
2 Pet 1:5-11 Troen skal utfolde seg i livet
2 Pet 1:5-11 Troen skal utfolde seg i livet Lyd
Matt 12:38-42 En ond slekt krever tegn Lyd
III
Jes 58:4-10 Den rette faste:å bryte åk
Apg 13:1-4; 14:22-23 Paulus og Barnabas sendes ut
Mark 2:18-20 Fest eller faste

1. søndag i fastetiden 
I
1 Mos 2:8-9; 3:1-8 Syndefallet
Jak 1:12-16 Gud frister ingen
Matt 4:1-11 Jesus blir fristet
Matt 4:1-11 Jesus blir fristet
II
1 Mos 4:1-7
Du skal være herre over synden Lyd
1 Kor 10:10-13 Ingen overmenneskelig fristelse
1 Kor 10:10-13 Ingen overmenneskelig fristelse Lyd
Matt 16:21-23 Om lidelsen og Peters protest.
III
2 Sam 12:1-10 Natan og David Lyd
Hebr 5:7-9 Jesus bad med høye rop Lyd
Matt 26:36-45 I Getsemane Lyd


2. søndag i fastetiden
I
1 Mos 32:24-30 Jakobs kamp
Jak 1:2-8 Tro i prøvelse Lyd

Matt 15:21-28 Den kanaaneiske kvinnen Lyd

II
1 Mos 3:8-15 Oppgjør etter syndefallet Lyd

Rom 5:17-19 Fall og rettferdighetens gave Lyd
Luk 7:36-50 Hun som fikk syndene tilgitt.
III
Jes 55:1-7 Søk Herren Lyd
2 Kor 6:1-10 Tålmodighet i tjenesten
Luk 13:22-30 Den trange dør Lyd

3. søndag i fastetiden
I
1 Sam 18:6-14 Saul blir misunnelig på David
Ef 5:1-2. 8-11 Ha Gud som forbilde
Luk 11:14-28 Jesu makt over urene ånder Lyd
II
Job 2:1-10 Godt og vondt fra Gud Lyd
Ef 6:10-18 Guds rustning Lyd
Mark 9:17-29 Jesus driver ut en vond ånd Lyd
III
Sak 3:1-5 Satan anklager Josva Lyd
Lyd (Eldre)
2 Kor 12:7-10 En torn i kjødet Lyd
2 Kor 12:7-10 En torn i kjødet
Luk 22:28-34 Jeg ba for deg Lyd

4. søndag i fastetiden
I
1 Mos 22:1-14
Gud setter Abraham på prøve
Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt Lyd

Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt Lyd

Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt
Joh 11:45-53 Ett menneske dør for folket Lyd

II
4 Mos 21:4-9 Kobberslangen Lyd
2 Kor 5:18-21 Forsoningens tjeneste Lyd
2 Kor 5:18-21 Forsoningens tjeneste
Joh 3:11-16 Så høyt har Gud elsket verden Lyd
III
5 Mos 8:2-3 Herren ledet i ørkenen Lyd
1 Kor 10:16-17 Vin og brød gir del i Kristus
Joh 6:24-36 Jeg er livets brød Lyd

Maria budskapsdag  
I
Jes 7:10-14 Immanuels-tegnet Lyd
Video
Gal 4:4-7 Født av en kvinne:barnekåret Lyd
Luk 1:26-38 Budskapet til Maria Lyd
II
Jer 33:14-17 En rettferdig spire for Davids ætt Lyd

Ef 1:3-6 Nåden i Kristus Lyd
Video
Luk 1:46-55 Marias lovsang.
III
1 Sam 1:21-28
Hanna får Samuel Lyd

Apg 16:12-15 Lydia i Filippi Lyd
Luk 1:39-45 Maria og Elisabeth Lyd

Palmesøndag  
I
2 Mos 12:21-28 Påskelammet Lyd

2 Mos 12:21-28 Det salige blod! Lyd Video
Ef 2:12-18 Kristus forener Lyd

Joh 12:12-24 Inntoget og grekerne Lyd

Joh 12:12-24 Inntoget og grekerne Lyd

II
Jes 56:6-8 Bønnens hus for alle folk Lyd
Rom 3:21-26 Rettferdighet ved troen Lyd
Matt 26:6-13 Jesus salves Lyd

III
Sak 9:9-10 Fredskongen på Sion Lyd

Fil 2:5-11 Navnet over alle navn
Joh 12:1-13 Salving og inntog

Skjærtorsdag 
I
2 Mos 12:1. 3-8. 11-14 Herren innstifter påskehøytiden Lyd

1 Kor 5:6 b - 8 Vårt påskelam er slaktet Lyd

Matt 26:17-30 Det siste måltid
II
Jer 31:31-34 Den nye pakt Lyd

Hebr 10:19-25 Frimodighet og bekjennelse Lyd
Luk 22:14-23 Nattverden Lyd
III
Sal 116:1-14 Herren kom meg til hjelp Lyd
1 Kor 11:23-26 Herrens måltid Lyd
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd

Langfredag  
Langfredag alternerer mellom de fire evangeliene uavhengig av tekstrekkene.
2015 Matt 26:30 - 27:50 Lidelsesberetningen
2016 Mark 14:26 - 15:37 Lidelsesberetningen
2017 Luk 22:39 - 23:46 Lidelsesberetningen
2018 Joh 18:1 - 19:42 Lidelsesberetningen
Uansett år: Mark 14:27-42 Menneskets vei - eller Guds vei? Lyd
Matt 26:59 - 68 I synderes hender

Påskenatt / Ottesang 
Alle rekker
1 Mos 1:1-5; 1:26 - 2:2 Gud skaper lyset og menneskene og
2 Mos 14:1-22 Sivsjø-underet Lyd
Rom 6:3-11 Forenet med Kristus i dåpen Lyd
Mark 16:1-8 Jesus står opp Lyd

Påskedag 
I
Sal 118:14-24 Dagen som Herren har gjort
1 Kor 15:1-11 Oppstandelsen Lyd

1 Kor 15:1-11 Oppstandelsen
Luk 24:1-9 Jesus står opp
II
Jes 52:7-10 Den som bringer gledesbud Lyd

Rom 14:7-9 Herre over levende og døde Lyd

Matt 28:1-10 Jesus står opp Lyd
III
2 Mos 15:1-3 Hest og kriger styrtet Han i sjøen Lyd
Kol 2:12-15 Begravet med Kristus
Joh 20:1-10 Den tomme graven Lyd

2. påskedag  
I
Jona 2:1-11 Herren berger Jona fra dypet Lyd

Apg 13:32-35 Jeg vil oppfylle løftene Lyd

Luk 24:13-35 Emmausvandrerne Lyd
II
1 Mos 45:1-15 Josef forteller hvem han er Lyd

1 Pet 1:18-23 Han som reiste Kristus opp Lyd
Luk 24:36-45 Jesus viser seg for disiplene Lyd
III
Jer 31:9-13 Jeg vender deres sorg til fryd
2 Kor 5:14-19 En ny skapning
Joh 20:11-18 Jesus og Maria Magdalena Lyd

2. søndag i påsketiden
I
Jes 43:10-13 Dere er mine vitner eller Lyd

Jes 43:10-13 Hans vitner
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden
1 Kor 15:12-21er Kristus stått opp Lyd

1 Kor 15:12-21 Men nå er Kristus oppstått!
Joh 21:1-14 Peters fiskefangst Lyd
II
Jer 31:1-6 Enda en gang vil jeg bygge deg eller Lyd

Apg 1:1-5 Løftet om Ånden.
1 Joh 5:1-5 Troen har seiret
Joh 21:15-19 Jesus og Peter
Joh 21:15-19 Jesus og Peter
III
Jes 45:5-8 Jeg skaper lyset og mørket eller Lyd
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden
1 Pet 1:3-9 Et levende håp
Joh 20:24-31 Jesus og Tomas Lyd

3. søndag i påsketiden 
I
Esek 34:11-16 Den gode gjeteren eller Lyd

Esek 34:11-16 Den gode gjeteren eller Lyd
Apg 2:36-41 Vend om og la dere døpe
1 Pet 2:20-25 Hyrde og tilsynsmann Lyd

1 Pet 2:20-25 Hyrde og tilsynsmann Lyd
Joh 10:11-18 Den gode gjeteren Lyd

Joh 10:11-18 Den gode gjeteren Lyd
II
Esek 34:23-31 David - hyrde og fyrste eller Lyd
Apg 3:12-21 Livets opphavsmann Lyd
Hebr 13:20-21 Den store hyrden Lyd
Joh 10:1-10 Jeg er porten Lyd
III
Sal 23:1-6 Herren er min hyrde eller
Apg 5:27-42 Apostlene for Rådet Lyd
1 Pet 5:1-4 Menigheten og hyrdene
Mark 6:30-44 Jesus metter 5000 Lyd

4. søndag i påsketiden
I
Jes 54:7-10 Herrens fredspakt eller Lyd

Apg 9:36-43 Tabita vekkes opp Lyd
Fil 3:12-14 Jeg jager frem mot målet Lyd
Joh 16:16-22 Sorgen skal bli til glede Lyd

Joh 16:16-22 Sorgen skal bli til glede Lyd
II
Jes 43:16-21 Se:jeg skaper noe nytt eller Lyd
Jes 43:16-21 Er du rede?
Apg 9:1-19 Saulus ved Damaskus Lyd
Åp 2:1-7 Forlatt din første kjærlighet Lyd
Joh 13:30-35 Et nytt bud:Elsk hverandre Lyd
III
Jes 40:26-31 Han gir den trette kraft eller Lyd
Apg 8:26-39 Den etiopiske hoffmann Lyd
2 Kor 4:14-18 Han skal reise oss opp Lyd
Joh 14:1-11 Veien:sannheten og livet Lyd

5. søndag i påsketiden
I
Hos 14:5-9 Jeg vil lege deres frafall eller Lyd

Apg 4:32-35 De hadde alt felles
Rom 11:13-20 Du er podet inn blant grenene Lyd

Joh 15:1-8 Det sanne vintre Lyd

II
1 Kong 17:8-16 Enken i Sarepta eller Lyd

Apg 2:42-47 Fellesskap mellom troende. Lyd
Rom 12:1-3 Til glede for Gud Lyd

Luk 13:18-21 Sennepsfrø og surdeig Lyd
III
1 Kong 8:12-13. 27-30 Salomo ber for tempelet eller Lyd
Apg 11:1-18 Hedningene får vende om Lyd

Ef 2:17-22 Kristus er hjørnesteinen Lyd
Joh 17:6-11 Jesus ber for sine Lyd

6. søndag i påsketiden 
I
Jer 29:10–14 Fredstanker:fremtid og håp eller
Apg 16:25–40 Paulus og Silas løslates
1 Joh 5:13–15 Han hører når vi ber Lyd

Luk 18:1–8 Enken og dommeren Lyd

II
Dan 9:17–19 Min Gud:vend ditt øre hit eller
Apg 4:23–31 Bønn og fellesskap Lyd
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde
Matt 7:7–12 Bønn og den gylne regel Lyd
III
1 Kong 3:5-14 Et lydhørt hjerte eller Lyd
Apg 12:1-17 Peter og Rode Lyd
Ef 3:14-21 Bønn om styrke og innsikt
Matt 6:7-13 Vår Far Lyd

Kristi himmelfartsdag

I
Sal 110:1–3 Sett deg ved min høyre hånd eller Lyd

Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd

Ef 4:7–10 Han steg opp og gav gaver Lyd

Mark 16:19–20 Jesus tas opp til himmelen Lyd
II
Dan 7:13–14 Lik en menneskesønn eller.
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd
Rom 10:6–10 Ordet er nær i munn og hjerte Lyd

Luk 24:46–53 Jesu avskjed Lyd
III
1 Sam 2:1–9 En Gud som allting vet eller Lyd
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd
Ef 1:17–23 Satte Ham ved høyre hånd Lyd
Matt 17:1–5 La din Sønn bli herliggjort Lyd

Søndag før pinse
I
Hag 2:3–9 Bygg opp igjen Herrens tempel eller Lyd
Apg 1:12–14 Disiplene venter i bønn
1 Pet 4:7–11 Tjen hverandre med nådegavene
Joh 15:26–27 Talsmannen og dere skal vitne Lyd

II
Sak 14:6–9 Herrens dag eller
Apg 26:1–3. 20–29 I Jerusalem og for folkeslagene Lyd
Åp 21:22–27 Det nye Jerusalem Lyd
Joh 3:16–21 Lyset er kommet til verden Lyd
III
1 Kong 19:3 b – 13 Herren åpenbarer seg eller Lyd
Apg 24:10–21 Paulus' forsvarstale Lyd

1 Joh 5:6–12 Ånden er sannheten Lyd
Joh 16:12–15 Når sannhetens Ånd kommer Lyd

Pinseaften 
Alle rekker
2 Mos 24:3–11 Herren slutter pakt med Israel Lyd
Ef 2:17–22 Kristus er hjørnesteinen Lyd
Joh 7:37–39 Ånden var ennå ikke kommet Lyd

Pinsedag 
I
1 Mos 2:4–9 Guds livspust og livets tre
Apg 2:1–11 Ånden blir gitt eller Lyd
Rom 8:9–11 Dersom Hans Ånd bor i dere Lyd
Joh 20:19–23 Ta imot Ånden Lyd
II
1 Mos 1:1–5 Guds Ånd svevet over vannet
Apg 2:1–11 Ånden blir gitt eller Lyd
1 Kor 12:12–13 Døpt med én Ånd Lyd
Joh 14:15–21 Talsmannen og Jesu bud Lyd
III
1 Mos 11:1–9 Tårnet i Babel Lyd
Apg 2:1–11 Ånden blir gitt eller Lyd
Rom 5:1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden Lyd
Joh 14:23–29 Løfte om Ånd og fred Lyd

2. pinsedag  
I
Joel 3:1–2 Når Ånden blir utøst Lyd
Apg 10:34–48 Ånden kom over alle Lyd
Apg 10:34–48 Ånden kom over alle Lyd
Joh 16:5–11 Ånden går i rette med verden Lyd
II
Jes 44:3–5 Min Ånd vil jeg utøse Lyd
Apg 11:19–26 Den første hedningekristne menighet Lyd
Joh 6:44–47 Far drar mennesker til Jesus Lyd
III
2 Mos 17:1–7 Vann av klippen Lyd
Apg 15:1–11 Apostelmøtet om folkeslagene Lyd
Joh 7:37–39 Elver av levende vann Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

Klikk for kommende helligdag(er)s preken .
NB! Førstkommende prekenoppsetning(er) er
Påsketekstene begynnende med Palmesøndag (25 mars)

Merkedager og temadager

Skjærgårdsstevnet Fjordglimt 2018

 

Treenighetssøndag
I
5 Mos 6:4-9 Du skal elske Herren:din Gud Lyd
1 Pet 2:4-10 Forkynne Hans storverk Lyd

Matt 28:16-20 Misjonsbefalingen Lyd

II
1 Mos 18:1-8 Herren gjester Abraham Lyd
Rom 11:33-36 Hvor ufattelige Hans veier Lyd
Rom 11:33-36 Å, dyp av visdom hos Gud Lyd

Rom 11:33-36 All god gaves giver!
Luk 10:21-24 Jesus jublet i Ånden Lyd

III
Jes 6:1-8 Gud kaller Jesaja Lyd

Apg 17:22-34 Han gir liv og ånde til alle Lyd

Luk 24:45-48 Tilgivelse for folkeslagene Lyd

2. søndag i treenighetstiden
I
2 Mos 14:15-22 Sivsjø-underet Lyd
Tit 3:4-7 Det bad som gjenføder Lyd
Matt 3:11-12 Johannesdåp og dåp med Ånden Lyd
II
Sal 67:2-6 Folkene skal prise deg Lyd
Gal 3:23-29 Kledd dere i Kristus Lyd

Joh 3:26-30 Han skal vokse:jeg skal avta Lyd
III
Esek 36:25–29a Renselse og et nytt hjerte Lyd

Rom 6:3-8 Forenet med Kristus i dåpen Lyd
Joh 3:1-13 Jesus og Nikodemus Lyd

3. søndag i treenighetstiden
I
Jes 25:6-9 Herrens gjestebud Lyd

Åp 19:5-9 Salige er de som er innbudt Lyd
Luk 14:15-24 Det store gjestebudet Lyd
II
Jes 50:4-5 Å høre på disiplers vis Lyd

Rom 8:28-30 De Han har kalt Lyd
Joh 1:35-51 De første disiplene Lyd
III
1 Sam 1:9-18 Jeg vil gi min sønn til Herren
1 Joh 3:1-3 Vi får kalles Guds barn Lyd
Lyd
Mark 10:13.16 Jesus og barna Lyd

4. søndag i treenighetstiden 
I
1 Mos 25:27-34 Esau selger førstefødselsretten Lyd Video
1 Kor 9:24-27 Jeg løper for å vinne Lyd
Mark 10:17-27 Jesus og den rike mannen
II
Jos 24:19-24 Herren vil vi tjene
Ef 2:1-10 Skapt til gode gjerninger
Matt 16:24-27 Å følge etter Jesus Lyd Video
III
Sal 22:8–12 Gud som jordmor
1 Tess 2:5–13 Vi forkynte evangeliet for dere Lyd
Matt 9:35–38 Høsten er stor Lyd

5. søndag i treenighetstiden 
I
Jer 23:16–24 Dom over løgnprofetene Lyd
1 Joh 4:1–6 Prøv åndene Lyd
Matt 7:15–20 Falske profeter Lyd
II
Ordsp 7:1–3 Ta vare på mine ord Lyd
1 Kor 3:10–18 Grunnvollen og byggverket Lyd
Matt 7:21–29 Falske disipler og huset på fjell Lyd

III
Jer 6:16-19 Spør etter de gamle stiene Lyd

Gal 1:6-9 Bare ett evangelium
Gal 1:6-9 Nåden alene!
Matt 18:12-18 Sau på villspor:bror som synder

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden 
I
1 Mos 12:1–4 Gud kaller og velsigner Abram
Rom 1:1–7 Paulus kalt til apostel Lyd
Luk 5:1–11 Peters fiskefangst Lyd

II
Jer 1:4–10 Gud kaller Jeremia til profet
Apg 20:24–32 Avskjedstalen i Milet Lyd
Apg 20:24–32 Den sanne tjeneste
Matt 16:13–20 Peters bekjennelse Lyd

III
Jes 66:18–19 Å samle alle folk og tungemål Lyd

Apg 9:1–19 Saulus ved Damaskus Lyd
Mark 3:13–19 Jesus kaller de tolv Lyd

7. søndag i treenighetstiden
I
1 Mos 16:1-13 Hagar gir Gud et navn Lyd
1 Joh 4:7-10 Gud er kjærlighet Lyd
1 Joh 4:7-10 Guds kjærlighet Lyd
Luk 15:1-10 Sauen og sølvmynten Lyd
Luk 15:1-10 For syndere! Lyd
II
Ordsp 30:7–9 Gi verken armod eller rikdom
1 Tim 6:17–19 Forman dem som er rike Lyd
Luk 19:1–10 Sakkeus Lyd
III
Sal 8:2–10 Hva er da et menneske Lyd
1 Kor 1:26–31 Det som er svakt:utvalgte Gud Lyd
Mark 5:25–34 Hun som rørte ved Jesu kappe Lyd

8. søndag i treenighetstiden 
I
2 Mos 32:1–4. 30–35 Gullkalven og Moses' bønn
1 Joh 2:15–17 Elsk din bror og ikke verden
Matt 6:19–24 Det udelte hjertet Lyd

II
2 Mos 36:2–7 Det de ga var mer enn nok
2 Kor 8:9–15 Denne gangen har dere overflod Lyd

Mark 12:37 b – 44 Enkens gave Lyd
III
Jos 22:1–6 Dere skal elske Herren
Fil 1:9–11 Innsikt og dømmekraft Lyd

Mark 12:28–34 Du skal elske Gud og din neste Lyd

9. søndag i treenighetstiden
I
Hos 6:1-3 Han vekker oss til liv Lyd

Rom 8:31-39 Han som ga sin Sønn for oss alle
Matt 11:28-30 Jeg vil gi dere hvile Lyd
II
Sal 145:9-16 Herren reiser alle nedbøyde opp Lyd
1 Kor 4:3-5 Døm ikke før tiden
Joh 8:2-11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd Lyd
Video
III
1 Mos 4:8-15 Skal jeg vokte min bror?
Rom 14:10-13 Enhver skal avlegge regnskap Lyd

Luk 6:36-42 Døm ikke

10. søndag i treenighetstiden
I
Sal 32:1–11 Jeg vil bekjenne mine synder Lyd

1 Pet 3:8–13 Han må vende seg fra det onde Lyd

Luk 5:27–32 Å kalle syndere til omvendelse Lyd

II
1 Mos 50:14–21 Josef tilgir sine brødre Lyd
2 Kor 13:11–13 Hils hverandre med et hellig kyss Lyd
Matt 18:21–35 Den ubarmhjertige medtjener
III
1 Mos 33:1–11 Jakobs møte med Esau Lyd
Ef 4:29–32 Tilgi slik Gud har tilgitt
Mark 11:25–26 Far tilgir som dere

11. søndag i treenighetstiden 
I
Jes 64:6 b-65:2
Kan du rolig se på dette:Herre?
Rom 9:2-5; 10:-4 Guds gaver til Israel Lyd

Matt 23:37-39 Som en høne samler kyllingene
II
2 Mos 20:1-17 De ti bud Lyd
Gal 5:1-6 Til frihet Lyd
Gal 5:1-6 Til frihet Lyd
Mark 2:23-28 Jesus og sabbaten Lyd
III
1 Mos 21:9-13 Isak og trellkvinnens sønn
Rom 8:1-4. 14-18 Livet i Ånden
Rom 8:1-4. 14-18 Livet i Ånden Lyd
Joh 8:31-36 Virkelig fri Lyd
Joh 8:31-36 Virkelig fri Lyd

12. søndag i treenighetstiden  
I
Neh 9:19-21 Du forlot dem ikke i ørkenen Lyd

Hebr 13:5-6 Jeg slipper deg ikke Lyd
Matt 6:24-34 Vær ikke bekymret for livet Lyd
Matt 6:24-34 Bekymre deg ikke!
II
Jes 49:13-16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9:1-8 Tjenesten for de hellige
Luk 8:1-3 Kvinner som fulgte Jesus
III
4 Mos 13:17-27 Moses sender ut speidere
Rom 1:16-17 Guds kraft til frelse Lyd

Joh 4:27-30. 39-43 Kvinnen som vitnet

13. søndag i treenighetstiden
I

Sal 92:2–6. 13–16 Med ditt verk har du gledet meg
1 Kor 12:4–11 Nådegaver til hver enkelt
Matt 25:14–30 Talentene Lyd

II
2 Krøn 1:7–12 Salomo ber om visdom
Ef 4:11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp Lyd
Luk 12:41–48 En tro og klok forvalter Lyd
III
2 Mos. 18:13–24 Jetro gir Moses råd
Apg 6:1–7 En ny tjeneste i menigheten Lyd
Joh 15:13–17 Jeg har satt dere til å bære frukt Lyd

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden
I
Jes 27:2-6 Herren vokter sin vingård Lyd

1 Kor 1:1–3 Dere er helliget ved Kristus Lyd

Matt 20:1–16 Arbeiderne i vingården Lyd

Matt 20:1–16 Alt av nåde! Lyd
II
5 Mos 8:7. 11–18 Glem ikke Herren:din Gud Lyd
1 Kor 3:4–11 Guds medarbeidere Lyd
Luk 17:7–10 Uverdige tjenere Lyd
III
Jer 9:23–24 Den rette ros
Fil 3:7–14 Vinning og tap
Matt 19:27–30 Forsakelse og lønn Lyd

15. søndag i treenighetstiden  
I
Mika 6:6–8 Herren har sagt hva godhet er Lyd
Fil 1:9–11 Kjærlighet rik på dømmekraft Lyd

Matt 5:38–48 Elsk deres fiender Lyd

Matt 5:38–48 Elsk deres fiender Lyd

II
2 Mos 19:1-6 Dersom dere vil lytte til mine ord Lyd
Fil 4:10–14 Alt makter jeg i Ham Lyd

Luk 10:38–42 Jesus hos Marta og Maria Lyd

III
Rut 1:7–11. 16–19a Rut og No'omi
1 Kor 13:7–13 Størst blant dem er kjærligheten Lyd
Joh 15:9–12 Som jeg har elsket dere Lyd

16. søndag i treenighetstiden  
I
Sal 40:2–6 Herren hørte mitt rop Lyd

Sal 40:2–6 Bi på Herren!
Rom 8:19–23 Håpet om herlighet Lyd

Mark 7:31–37 Jesus sa til den døve: Effata Lyd

II
Sal 13:2-6 Hvor lenge:Herre? Lyd
1 Pet 4:12-19 Når en kristen lider Lyd
Matt 5:10-12 Salige er de som blir forfulgt Lyd

III
Ordsp 9:1–5 Visdommen innbyr til måltid Lyd

1 Kor 1:18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus Lyd
Matt 11:16–19 Likegyldighet og visdom

17. søndag i treenighetstiden  
I
Job 19:21-27 Jeg vet at min gjenløser lever Lyd

2 Tim 1:7-12 Han har gjort ende på døden Lyd

Joh 11:17-29 Lyd og/eller
30–46 Lyd Jesus vekker opp Lasarus
II
1 Kong 17:17-24 Elia vekker opp enkens sønn Lyd
1 Kor 15:35-45 Det står opp en åndelig kropp Lyd
Luk 7:11-17 Jesus vekker opp enkens sønn
Luk 7:11-17 Utgangen fra døden
III
Esek 37:1-5. 10-14 De døde ben blir levende Lyd

Fil 1:20-26 Jeg er trukket til begge sider Lyd
Mark 5:35-43 Jesus vekker opp Jairus' datter Lyd

18. søndag i treenighetstiden
I
Jes 53:1–5 Såret for våre overtredelser Lyd

Hebr 2:10–18 En barmhjertig yppersteprest Lyd

Matt 8:14–17 Jesus helbreder Peters svigermor Lyd Video
II
1 Kong 8:41-43 Når utlendinger ber:må du høre
Rom 15:25-33 Hedninger har fått del i gavene Lyd

Matt 8:5-13 Offiseren i Kapernaum Lyd

III
Sal 38:10-16 Herre:du ser hva min lengsel er Lyd

1 Joh 4:11-16 Gud er kjærlighet Lyd
1 Joh 4:11-16 Gud er kjærlighet Lyd
Mark 1:40-45 Den spedalske mannen Lyd

19. søndag i treenighetstiden  
I
Sal 36:6-11 Hos deg er livets kilde Lyd

Gal 5:16-26 Livet i Ånden Lyd
Gal 5:16-26 Idet vi ser på Ham!
Matt 5:20-26 Men jeg sier dere Lyd

Matt 5:20-26 Inngang i himlenes rike
Lyd
II
5 Mos 30:11-15 Ordet er deg ganske nær Lyd
Rom 2:13-16 Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh 7:14-17 Den som vil gjøre Hans vilje Lyd
III
1 Sam 3:1-11 Herren kaller Samuel Lyd

1 Kor 9:19-23 Alt gjør jeg for evangeliet Lyd

Luk 9:57-62 Jesus krever alt Lyd

20. søndag i treenighetstiden 
I
1 Sam 18:1–4 Jonathan slutter pakt med David Lyd

Hebr 13:1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet Lyd

Joh 11:1–5 Jesu venner i Betania Lyd
II
1 Mos 2:18-25 De to skal være ett
Ef 5:31-33 Mysteriet Kristus og kirken Lyd
Mark 10:2-9 Ekteskap og skilsmisse
III
Rut 2:8–11 Boas og Rut
Ef 6:1–4 Oppdragelse etter Herrens vilje
Matt 18:1–11 De små har sine engler hos Gud Lyd

21. søndag i treenighetstiden 
I
Jer 29:4–7 Be til Herren for byen
Rom 13:1–7 Forholdet til styresmaktene
Matt 22:15–22 Gi keiseren hva keiserens er Lyd

II
5 Mos 15:7–8. 10–11 Lukk opp hånden Lyd
1 Joh 3:16–18 Den som lukker sitt hjerte Lyd
Luk 16:19–31 Den rike mann og Lasarus Lyd

III
Fork 5:9–14 Rikdom kan bli til ulykke
1 Tim 6:6–12 Gudsfrykt:nøysomhet og tro Lyd
Luk 12:13–21 Den rike bonden Lyd
Luk 12:13–21 Om jeg eide alt, men ...

22. søndag i treenighetstiden 
I
Fork 4:17 – 5:6 Vær ikke snar med munnen
Jak 3:7–12 Tungen Lyd
Matt 12:33–37 Treet og fruktene og tungen Lyd

Matt 12:33–37 Treet og fruktene og tungen
II
Ordsp 6:20–23a Forkast ikke det du har lært
Fil 2:1–4 Ikke selvhevdelse:men ydmykhet
Joh 12:35–36 Tro på lyset:bli lysets barn Lyd

III
3 Mos 19:1–2. 16–18. 33–34 Dere har selv vært innflyttere
Jak 2:1–9 Rike og fattige i menigheten Lyd

Luk 10:25–37 Den barmhjertige samaritan Lyd

23. søndag i treenighetstiden 
I
Jes 1:16–19 Kom:la oss gjøre opp vår sak

2 Tess 1:10 b-12 Verdige det kallet dere har fått
Mark 10:28–31 Få hundre ganger så mye igjen Lyd

II
Sal 73:23–28 Siden tar du meg opp i herlighet Lyd

2 Kor 5:4–10 Lønn for det onde og det gode Lyd

Joh 5:24–29 Å stå opp til livet eller til dom Lyd
III
Jes 51:11–16 Jeg er den som trøster dere Lyd

Jes 51:11–16 Herren forløser! Lyd Video
1 Tess 4:13–18 Når Herren kommer Lyd

Matt 24:35–44 Dagen og timen kjenner ingen Lyd

24. søndag i treenighetstiden 
Bruk tekstene på 6. s. i åpenbaringstiden

25. søndag i treenighetstiden 

Bruk tekstene på 5. s. i åpenbaringstiden

26. søndag i treenighetstiden 
Bruk tekstene på 4. s. i åpenbaringstiden

27. søndag i treenighetstiden 
Bruk tekstene på 3. s. i åpenbaringstiden

Domssøndag / Kristi kongedag 
(Siste søndag i kirkeåret)
I
Jes 57:14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål Lyd

Åp 20:11–13 Livets bok Lyd

Åp 20:11–13 Dommen Lyd
Matt 25:31–46 Dommen Lyd

II
Job 28:20–28 Å frykte Herren:det er visdom Lyd
Kol 1:9–14 Et liv som er Herren verdig Lyd
Matt 25:1–13 Brudepikene Lyd

III
5 Mos 30:15–20 Valget mellom liv og død Lyd
1 Kor 15:22–28 De som hører Kristus til Lyd

Joh 9:39–41 Til dom er jeg kommet Lyd

Merkedager og temadager: 
Lysmesse
(7. desember)
I
Jes 42:5–6 Et lys for folkeslagene Lyd

2 Kor 4:6 Lyset i våre hjerter Lyd

Joh 1:9–12 Lyset kom til verden Lyd

II
Sal 119:101–105 Ditt ord er et lys på min sti
1 Joh 2:7–13 Det sanne lys skinner
Luk 1:76–79 Gjeste oss som en soloppgang
III
Sal 89:12–18 De som vandrer i ditt åsyns lys
Åp 22:1–7 Herren skal lyse
Joh 8:12 Jeg er verdens lys Lyd

Helligtrekongersaften (5. januar)
Alle rekker
Mal. 3:17 - 4:2a Hans eiendomsfolk
1 Tim 1:15-20 Et troverdig ord Lyd
Luk 2:15-20 For de små!

Helligtrekongersdag (6. januar)
Alle rekker

Jes 2:1-5 Herrens fjell i de siste dager
Lyd
Hebr 13:12 - 16 Gå inn! - og gå ut! Lyd

Matt 2:1-2 Søk! - og tilbe! Lyd

For kristen enhet (18. januar)
I
Amos 9:5–7 Er dere mer for meg enn andre?
Ef 2:11-18 Kristus forener Lyd
Joh 17:12–19 Jeg ber at du skal bevare dem Lyd

II
Mal 2:10 Har vi ikke alle samme far
1 Joh 4:18–21 Vi elsker fordi Han elsket oss først Lyd
1 Joh 4:18–21 ...er kjærlighet!
Joh 17:1–11 Så de kan være ett Lyd
Joh 17:1–11 Så de kan være ett
III
1 Mos 50:14–21 Josef tilgir sine brødre Lyd
Ef 4:1–6 Å bevare Åndens enhet
Joh 13:1–17 Jesus vasker disiplenes føtter
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter

Kyndelsmesse (2. februar)
Alle rekker
1 Sam 1:21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1:1–4 Livets ord Lyd

Luk 2:22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Samefolkets dag (6. februar)
I

1 Mos 2:4-9 Gud formet mannen av jord
Gal 3:26-29 Dere er alle én i Kristus Lyd

Matt 5:13-16 Jordens salt og verdens lys Lyd
II
Sal 126:1-6 Så med tårer:høste med jubelrop Lyd
Fil 4:4-9 Gled dere i Herren
Matt 22:34-40 De to store bud Lyd
III
2 Mos 3:1-6 Moses og tornebusken Lyd
Apg 2:1-12 Pinsedagen
Joh 21:9-13 Jesus møter disiplene

1. mai  
I
Jes 58:6–10 Den rette faste:å bryte åk
1 Joh 4:16–21 Vi elsker fordi Han elsket oss først Lyd
1 Joh 4:16–21 ...er kjærlighet! Lyd
Luk 6:31–36 Gjør godt og vær barmhjertige Lyd
II
Amos 8:4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned
Jak 2:1–9 Rike og fattige i menigheten Lyd

Luk 14:12–14 Innby fattige og uføre Lyd
III
2 Mos 2:23–25; 3:7–10 Nødropet har nådd opp til meg
Jak 5:1–6 Lønnen dere holdt tilbake roper
Matt 20:25–28 Ikke for å la seg tjene Lyd

17. mai 
I
Sal 127:1–3 Hvis ikke Herren bygger huset Lyd
Sal 127:1–3 Hva nåde er! Lyd
Apg 17:22–25 og/eller 26–31 Han gir liv og ånde til alle
Luk 1:50–53 Fra slekt til slekt
II
1 Krøn 29:10–14 Vi gir det vi har fått av deg
1 Tim 2:1–4 Be for konger. Lyd
Matt 22:17–22 Gi keiseren hva keiserens er.
III
5 Mos 8:11–14 Vokt deg så du ikke glemmer Lyd
1 Kor 4:7 Hvem har satt deg høyere?
Luk 17:11–19 Den takknemlige samaritan Lyd

Sankthansdagen / Jonsok (24. juni)  
I
Dom 13:2–7. 24–25 Samsons fødsel
Hebr 11:1–2. 32 b – 34. 38–40 Forbilder i tro
Luk 1:5–17 Løftet om døperens fødsel
II
Mal 4:5–6 Jeg sender Elia til dere Lyd
Apg 13:16–26 Johannes forkynte omvendelse
Matt 11:7–14 Johannes er Elia
III
1 Mos 1:11–19 Gud skapte sol og måne Lyd
Apg 14:8–18 Dere må vende om til skaperen
Joh 1:1–8 Johannes skulle vitne om lyset

Olavsdagen / Olsok (29. juli)  
I
Jer 1:17–19 Jeg gjør deg til en fast borg
Jer 1:17–19 Guds uendelige nåde!
Åp 12:10–11 Anklageren er styrtet
Joh 12:24–26 Hvetekornet
II
5 Mos 30:19–20 a
Velg livet
2 Kor 4:6–11 Skatten i leirkrukker
Luk 9:23–26 Hva gagner det et menneske Lyd
III
2 Sam 23:1–4 Å styre folket med rettferd
Apg 20:17–24 Avskjedstalen i Milet Lyd
Luk 22:24–27 Hersker eller tjener Lyd
Luk 22:24–27 Et annerledes rike

For skaperverket (1. september)
I
1 Mos 9:8-17 Guds pakt med Noah Lyd
1 Tim 6:6-12 Gudsfrykt:nøysomhet og tro Lyd
Matt 10:29-31 Hvert hårstrå er talt Lyd

II
1 Mos 2:4-15 Å dyrke og passe hagen
Rom 8:19-23 Håpet om herlighet Lyd
Mark 6:35-44 Jesus metter 5000
III
Sal 19:2-7 Himmelen forkynner Guds herlighet
Kol 1:15-20 Skapelse og forsoning Lyd
Mark 4:35-41 Jesus stiller stormen

For rettferdighet og fred (21. september)
I
Sal 142:2-8 Jeg øser ut min klage for Ham Lyd
Rom 12:1-21 Hold fred med alle
Matt 25:31-40 De rettferdige får sin dom Lyd

II
Amos 5:11-15 Hold retten høyt på tinget
Ef 5:1-2. 8-16 Lysets barn Lyd
Matt 5:6-10 Salige er de som skaper fred Lyd

III
Jes 11:1-10 Frelserkongen og Hans rike
2 Pet 3:8-15 En ny himmel og jord
Matt 6:10 På jorden som i himmelen

Mikkelsmesse (29. september) 
I
2 Mos 23:20–22 Jeg sender en engel foran deg
Hebr 1:5–14 Englene sendes ut for å hjelpe
Matt 18:1–6. 10–11 De små har sine engler hos Gud
II
Sal 91:1–2. 9–16 Han skal gi sine engler befaling Lyd

Åp 12:1–10 Dragen ble kastet ned Lyd

Luk 10:1–2. 16–20 Jeg så Satan falle ned Lyd

III
1 Mos 28:10–19 a Jakobs drøm Lyd
Hebr 2:4–10 En kort tid lavere enn englene Lyd

Joh 1:47–51 Se Guds engler stige opp og ned

Høsttakkefest (29. september)  
I
5 Mos 26:1–11 Førstegrøden Lyd
1 Tess 5:15–24 Takk Gud under alle forhold Lyd
Luk 12:13–21 Den rike bonden Lyd
II
Sal 65:10–14 Du har gitt jorden regn
Ef 5:15–20 Takk alltid vår Gud og Far
Luk 17:11–19 Den takknemlige samaritan
III
Sal 104:24–30 Hvor mange dine gjerninger er
Jak 1:17–18 All god gave kommer ovenfra
Luk 11:3 Gi oss hver dag vårt daglige brød

Bots- og bønnedag (Siste søndag i oktober)  
I
Jer 18:1-10 Leiren i pottemakerens hånd Lyd

Jer 18:1-10 Hør røsten!
Rom 2:1-11 Menneskenes ansvar overfor Gud Lyd
Luk 13:22 -30 Er det få som blir frelst? Lyd
II
Jes 59:1-4 Deres misgjerninger skiller Lyd
1 Joh 1:8 -2:2 Dersom vi bekjenner våre synder Lyd
Luk 18:9-14 Fariseeren og tolleren Lyd
Luk 18:9-14 Fariseeren og tolleren 2 Lyd
III
Mika 7:18-19 Du skal kaste våre synder i havet Lyd
2 Kor 13:5-8 Ransak dere selv Lyd

Luk 15:11-32 Den bortkomne og hans bror Lyd

Reformasjonsdagen (Mandag 31 okt. 2016)
Alle rekker
Sal 46:1-8 Gud er vår faste borg
Rom 1:16-17 Guds kraft til frelse Lyd

Joh 1:16-17 Nåden og sannheten Lyd

Joh 1:16-17 Nåden og sannheten Lyd

Allehelgensdag (Første søndag i november)
I
Jes 49:8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag Lyd

Åp 7:9–17 Den store hvite skaren Lyd
Matt 5:1–12 Saligprisningene

II
Sal 84:2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12:1–3 En sky av vitner Lyd
Hebr 12:1–3 En sky av vitner Lyd
Matt 5:13–16 Jordens salt og verdens lys
III
Jes 60:18–22 Herren skal være ditt lys
Hebr 11:11–16. 39–40 Et bedre land de lengter etter Lyd

Luk 6:20–23 Saligprisningene Lyd

Minnedag (Første søndag i november)
I
Sal 90:1-4. 12-14 Å vente på hjelp fra Herren
Rom 5:5-11 Mens vi ennå var svake Lyd

Joh 6:37-40 Den som kommer til meg Lyd

II
1 Mos 23:1-6 Abraham sørger over Sara
2 Kor 1:3-7 Takk til Gud som trøster
Joh 11:1-5. 33-38 Jesus sørger med sine venner
III
Sal 139:1-18. 23-24 Herre:du ransaker meg Lyd
1 Kor 15:51-58 Vi skal bli forvandlet Lyd

Joh 11:19-27 Herre:hadde du vært her Lyd

For forfulgte (9. november)
I
Jer 20:7-13 Jeg har overlatt min sak til deg Lyd
1 Pet 5:7-11 En kort tid må dere nok lide Lyd
Joh 15:17-21 Derfor hater verden dere
II
Job 17:7-15 Er det noen som øyner håp Lyd
Hebr 10:32-39 Dere led med dem Lyd
Luk 21:10-19 Da skal dere få vitne Lyd
III
2 Mos 3:7-10 Nødropet har nådd opp til meg
1 Kor 12:12-27 Lemmer på Kristi kropp
Matt 5:10-12 Salige er de som blir forfulgt Lyd