Tilbake

Kanaan - Prekensamling for årets helligdager

Side 1: 1 søndag i advent til 2 pinsedag

Side 2: Treenighetssøndag til For forfulgte

Linker:
Nytt Liv
Prekestolen
Nådeordet
Alt av nåde!
The Pulpit

YouTube videoer
Reiserutekalender

 

2023 - 2024 II Tekstrekke

Alle ved Einar Kristoffersen

Klikk for kommende helligdag(er)s preken
.
NB! Førstkommende prekenoppsetning(er) 9 søndag i treenighetstiden (21 juli)
   Siden er en mer privat tekstrekke-oppsetning, og inneholder taler over
blant annet eldre tekstrekke og tilleggstekster i Den norske kirke!

Merkedager og temadager

 

Treenighetssøndag:
I
Ev.: Joh 4:46-54 Hans annet tegn Lyd
Ep.: Filem 1:1-25 Brevet til Filemon Lyd
GT: Dom 6:11-8,33 Gideon Lyd
TT: Amos 5:14-15 Den gode Vei! Lyd
II
Ev.: 
Joh 3:1-10 Alt av nåde! - Alt i Kristus! Lyd Video
Ep.: Judas brev 1 del 1: 1-10 del 2.11-25 - formaninger og trosstyrkende beskrivelser av den siste tid! Lyd Video
GT: Jes 6:1-8 Har du sett Herren? Lyd Video
TT: 
Dan 6:17-24 Herrens trofasthet! Lyd
III
Ev.: 
Joh 8:25-40 Munnens bekjennelse, men ... Lyd Video
Ep.: Rom 5:1-6 Guds håp gjør ikke til skamme! Lyd Video
GT: Ordsp 8:1-4, 22-31 Visdommen og forstanden roper - på degLyd Video
TT: 
Sal 8:1-10 I Guds bilde, eller ...? Lyd Video

2 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 13:31-33 Guds rikes fremvekst Lyd
Ep.: Rom 12:1-2 Helliggjørelsens kraft! Lyd Video
GT: Dom 11:1-12:7 Jefta Lyd
TT:
 Sal 143:1-9 Til deg, Herre ...! Lyd
II
Ev.: 
Mark 3:20-35 Det åndelige slektskap Lyd
Ep.: 2 Kor 4:13-5:1 Den samme troens Ånd! Lyd
GT: 1 Sam 8:4-20 (11:14-15) Bli i det du hørte fra begynnelsen! Lyd
TT: 
Sal 144:1-4; 9-10 Hva er et menneske, at du kjenner ham? Lyd
III
Ev.: 
Joh 16:23b-28 Faderens Sønn Lyd Video
Ep.: Kol 2:1-6 Guds hemmelighet! Lyd
GT: 
1 Kong 17:8-24 Herrens veier - ikke våre veier! Lyd Video
TT: 
Esek 18:29-32 Sann omvendelse Lyd

3 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Joh 8:12 Død eller levende tro? Lyd Video
Ep.: Rom 15:14-19 Hva Gud gjør! *
GT: Dom 13:1-16,31 Samson Lyd  *
TT: 2 Mos 16:11-18 Ved Herrens Ånd alene! Lyd Video
II
Ev.: 
Mark 16:9-15 Jesus Kristus åpenbart! Lyd Video
Ep.: Fil 4:1-7 Fred i Ham, tross alt! Lyd Video
GT: 1 Sam 15:34-16:13
TT: 
Sal 74:1-23 Inderlig bønn! Lyd Video
III
Ev.: 
Luk 7:36-50 Gå bort i fred! Lyd Video
Ep.: Gal 2:19-20 Det liv jeg  lever! Lyd
GT: 1 Kong 21:1-21a
TT: 
Sal 5:1-8 Gjennom korset til kronen! Lyd Video

4 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Joh 8:1-13 Ikke fordømt! Lyd Video
Ep.: Rom 16:17-20 Forvirring? - årsak? Lyd *
GT: 5 Mos 4:29-31 Søk! - av hele hjertet! Lyd
TT:
 Sal 135:14-21 En rettferdig for urettferdige! Lyd
II
Ev.: 
Mark 4:35-41 Jesus stiller stormen Lyd
Ep.: 2 Kor 6:11-13 Rør ikke noe urent! Lyd
GT: 1 Sam 17:4-11,19-23,32-49 David og Goliat Lyd
TT: 
Sal 9:9-21 For de fortaptes skyldLyd
III
Ev.: 
Luk 8:9-18 Dere er det gittLyd Video
Ev.: Luk 8:9-18 Den som har - og den som ikke har! Lyd Video
Ep.: 1 Tess 4:13-18 Trøst da hverandre! Lyd Video
GT: 1 Kong 19:1-15a Gud, en hjelp i nøden stor! Lyd Video
TT: 
Sal 42:1-12 Tørst etter Gud! Lyd Video

5 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Mark 5:25-34 Berøring med Jesus Lyd
Ep.: 1 Kor 1:10-15 Er Kristus blitt delt? Lyd
GT: 5 Mos 10:17-21 Hellige oss i sannheten! Lyd
TT: 
Jes 1:18-20 Kom til din frelser! Lyd
     Jes 1:18-20 Kom til din frelser! Lyd Video
II
Ev.: 
Matt 9:1-8 Jesu selvvitnesbyrd Lyd Video
Ep.: Gal 6:7-10 Bare ett evangelium! Lyd
GT: 1 Mos 18:9-15 Forkynnelsens dårskap Lyd Video
TT: 
Sal 33:1-4; 11-12 Herrens råd står fast for evig! Lyd Video
III
Ev.: 
Joh 3:16 Slik har Gud elsket! Lyd Video
Ev.: Joh 3:16 Hva om ...?
Ep.: Gal 5:11 Korsets anstøt Lyd Video
GT: Job 5:6-11 Overgi din sak til Ham! Lyd Video
TT: 
Sal 72:8-17 Kongenes konge - synderes venn! Lyd Video

Aposteldagen / 6 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk 3:1-6 På Ordets grunn! Lyd Video
Ep.: Apg 2:38 Hjelpeløses frelser! Lyd 
GT: Sal 123:1-4 Ja, Han har hørt! Lyd 
TT: Jes 1:12-17 Bekjenn!
II
Ev.: 
Joh 16:26-33 I Hans navn! Lyd Video
Ev.: 
Joh 16:26-33 I Hans navn! Lyd Video
Ep.: 1 Tim 4:1-2 Demoner = bedragere Lyd Video
GT: 2 Sam 1:1, 17-27 Tro mot pakten! Lyd Video
TT: 
Sal 130:1-8 Av dypest nød Lyd 
III
Ev.: 
Luk 9:51-56 Kommet for å frelse! Lyd Video
Ep.: Gal 5:1-9 Frigjort Lyd
GT: 2 Kong 2:1-14
TT: 
Sal 78:11-20 Glem ikke Hans velgjerninger! Lyd Video

7 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 8:1-4 I Ham er den urene ren! Lyd Video
Ep. 1 Kor 16:8-9 Herrens nøkkel Lyd*
GT: Sal 127:1-2 Av nåde alt jeg får! Lyd
TT:
 2 Sam 22:1-7 Èn farbar vei! Lyd
II
Ev.: 
Mark 6:1-13 Salig er den ...! Lyd
Ep.: 1 Kor 4:14-21 Avlet i Kristus Jesus ved evangeliet Lyd
GT:
TT: 
Sal 48:9-15 Han bringer deg sitt! Lyd Video
III
Ev.:
 Luk 10:1-11, 16-20 Ha fred i Ham! Lyd
Ep.: Gal 6:1-16 Det som betyr noe! Lyd Video
GT: 1 Mos 21:8-21 Trellen og Guds godhet Lyd Video
TT:

8 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk. 14:12-14 Se og lev! Lyd
Ep.: 1 Kor 10:6-13 Forbilder for oss Lyd
GT: Sam 3:1-11a Herrens ord åpenbart! Lyd
TT:
 Fork 12:1-14 Tenk på din Skaper! Lyd
II
Ev.: 
Mark 6:14-20 Herodes' åndelige tilstand! Lyd Video
Ep.: Gal 2:1-10 Kløkt i villfarelse Lyd
GT:
TT: 
Diverse tekster - To veier - på en må du gå! Lyd Video
III
Ev.: 
Luk 10:23-37 Salige øyne! Lyd
Ep.: Kol 1:1-11 Inn til Kilden! Lyd*
GT: Amos 7:7-17 Så lot Han meg se! Lyd
TT: Sal 82

9 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 9:36-10:7 Hyrden! Lyd
Ep.: Gal 2:11-21 Sterk - i vår svakhet! Lyd
Ep.: Gal 2:11-21 Frelst ved det lovfrie evangelium Lyd
GT: Sal 46:1-6 Frimodig tillit
TT: 1 Tim 1:12-17 Det ufattelig evangelium!
II
Ev.: Mark 6:30-34, 53-56 Forkynn Ordet! Lyd
Ep.: Ef 2:11-14 Kom derfor i hu! Lyd
GT: 2 Sam 7:1-16
TT: Sal 89:20-37 Den trofaste Gud!
III
Ev.:
Ep.: Kol 1:15-28 Hold fast ved hodet! Lyd
GT: Amos 8:1-12 Syndens frukt - syndens lønn! Lyd Video
TT: Sal 52:1-11 Fra lys til mørke!

 10 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Joh 12:25 Som hater sitt liv - i denne verden! Lyd Video
Ep.:1 Tim. 4:12-16 Gi akt på! Lyd
GT: 1 Mos 12:1-3 For jøde som for hedning! Lyd Video
GT: 1 Mos. 12:1-3 Abrahams velsignelse -
- velsignelsen i Jesus Kristus 
Lyd
TT: 2 Mos 12:40-41 Til fastsatt tid! Lyd Video
II
Ev.: 
Joh 6:1-15 Herrens gjerning Lyd
Ep.:
 Ef 3:8-13 Kristi uransakelige rikdom! Lyd
GT: 2 Sam 11:1-15
TT:
III
Ev.: 
Luk 11:5-13 Be - og få! Lyd
Ep.: Kol 2:6-19 Alene i håp til Gud! Lyd
GT: Hos 1:2-10
TT: 
Sal 85 Gud er! Lyd

11 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Mark 10:35-45 Fallen natur i møte med Gud
Ep.: Rom 11:25-32 Ved miskunn!
GT: Joel 2:21-27 Læreren til rettferdighet! Lyd Video
TT:
II
Ev.: 
Matt 9:9-13 Det gjorde Gud! Lyd Video
Ev.: 
Matt 9:9-13 Følg meg! Lyd Video
Ep.: Ef 4: 1-6, 17-21 Jeg formaner! Lyd
GT: 2 Sam 11:26-12:13a
TT: 
Kol 4:1-6;12;18 Kristi hemmelighet! Lyd Video
III
Ev.: 
Luk 12:13-21 Ta dere i vare! Lyd
.....: Luk 12:13-21 Søk Guds rike og Hans rettferdighet først! Lyd Video
Ep.: Kol 3:1-11 Er dere oppreist med Kristus, da ...! Lyd
GT: Hos 11:1-11
TT: Sal 107:1-9, 43

12 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 4:13-17 For oss! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 15:1-10 Jeg overgav dere ...!
GT: 2 Sam. 12:1-9 og 13 Oppgjør!
TT:
 Amos 4:6-8;12-13 Vend om! Lyd
II
Ev.: 
Joh 6:35, 41-51 Livets brød! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 1:4-9 Takk Gud! Lyd
GT: 2 Sam 18:5-9, 15, 31-33
TT: 
Sal 130:1-8 Hos Herren er miskunnheten! Lyd Video
III
Ev.: 
Luk 11:33-36 Bli i meg, har Jesus sagt! Lyd Video
Ep.: Hebr 11:1-3; 11-16 Tro Lyd Video
GT: Jes 1:1, 10-20 Ved uforskyldt nåde alene! Lyd
TT: Sal 50:22-23

13 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk. 17:11-19 Levende tro!
Ep.: 2 Kor 3:4-11 Rettferdighetens tjeneste!
GT: Sal 115:1-9 Vår Gud er i himmelen!
TT:
II
Ev.: 
Joh 6:51-58 Livets brød - Jesus! Lyd Video
Ep.: 
Gal 5:25-6:5 Lev og vandre i Ånden! Lyd
GT: 1 Mos 22:1-14
TT:
III
Ev.: 
Luk 12:49-56 Ild på jorden! Lyd Video
Ep.: Hebr 11:29-12:2 Ved troen! Lyd Video
GT: Jes 5:1-7 Lovens hensikt Lyd
       Jes 5:1-7 Hva mangler ennå? Lyd
TT: 
Sal 80:1-20 La ditt åsyn lyse! Lyd

Vingårdssøndag / 14 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 21:33-43 Ved Ordet og Ånden!
Ep.: 1 Kor 1:26-31 Himmelen verdig!
GT: Esek 3:16-21 Så den ugudelige må få leve Lyd
TT:
II
Ev.:

Ep.: 1 Joh 2:23-26 og 2 Kor 11:3-5 En annen ...! Lyd
GT: 2 Mos 1:8-2:10
TT: Sal 84
III
Ev.: 
Joh 6:56-63 Hjertets rettethet på Jesus - alene! Lyd Video
Ep.: Hebr 5:1-5 Prest til evig tid på Melkisedeks vis! Lyd Video
GT: Sal 147:12-20
TT:

15 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk. 7:11-17 Herre over dødens makt!
Ep.: Ef. 3:13-21 Ham være ære!
GT: Sal 146:1-10 De elendiges frelser!
TT:
II
Ev.: 
Matt 16:13-17 Guds rikes grunn - vår grunn! Lyd Video
Ep.: Rom 10:1-4 From eller kristen? Lyd Video
GT: Høys 2:8-13
TT: Sal 45:1-2, 6-9
III
Ev.: 
Luk 14:1, 7-14 Lovens voktere i møte med lovens giver Lyd
Ep.: Hebr 13:1-8, 15-16 Frelse og gjerning Lyd
GT: Jer 2:4-13 Frafall! Lyd
TT: 
Sal 81:1-8, 14-17 Herren utfrir!

16 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 6:24-34 Søk først ...! Lyd Video
Ep.: Gal 3:15-22 Abrahams ætt! Lyd Video
GT: Sal 91:1-16 Herrens omsorg! Lyd
TT:
II
Ev.: 
Mark 7:24-37 Jesu person - hvem? Lyd Video
Ep.: Hebr 4:14-16 Vår yppersteprest! Lyd Video
GT: Ordsp 22:1-2, 8-9, 22-23 Godt og ondt! Lyd Video
TT:
III
Ev.: 
Luk 14:25-33 Regn etter! Lyd
Ep.: Apg 16:1-12 For evangeliets skyld! Lyd
GT:
TT: 
Sal 139:1-12 Allestedsnærværende Gud! Lyd Video

17 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 7:1-5 Døm ikke! Lyd Video
Ep.:
 Tit 3:3-11 Før - og etter Lyd
GT: Sal 124:1-8 Fri fra snaren! Lyd
TT:
II
Ev.: 
Mark 8:10-15 Han forlater de (egen)rettferdige! Lyd Video
Ev.: Mark 8:10-15 Ta dere i vare for - hyklerietLyd Video
Ep.: 2 Joh 1:1-13 Å vandre i sannhet! Lyd Video
GT: Ordsp 1:20-33 Guds visdom, verdens dårskap! Lyd Video
TT:
III
Ev.: 
Luk 19:41-48 Jerusalems forkastelse Lyd
Ep.: 1 Tim 1:12-17 Vi har fått miskunn! Lyd
GT: Jer 4:11-12, 22-28 Syndens og nådens følger! Lyd Video
TT: 
Sal 14 Menneskets dårskap - Guds visdom Lyd

18 søndag i treenighetstiden:
I

Ev.: Matt 12:33-40 La det være som det er! Lyd Video
Ep.: 2 Kor 5:7 I tro, ikke beskuelse! Lyd
GT: Sal 125:1-5 Herren berger sine! Lyd
TT:
II
Ev.: 
Mark 9:30-37 Avkledd falsk åndelighet! Lyd Video
Ep.: 2 Tim 3:5 Skinn av gudsfrykt! Lyd Video
GT: Ordsp 31:10-31
TT: 
Jes 53:12 (Mark 2:1-12) En evig frelse! Lyd Video
III
Ev.: 
Luk 16:13 Mammon eller Herren! Lyd
Ep.: Kol 1:12-14 Alene av Ham! Lyd
GT: Jer 8:18-9:1 Frafallets følger! Lyd
TT: 
Sal 79:1-9 Hvor langt på natt? Lyd Video

19 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk 14:33-15:2 Salt er en godt ting! Lyd Video
Ep.: Gal 3:1-5 Ved nåden alene! Lyd
Ep.: Gal 3:1-5 Uforstandig galater, eller ...? Lyd Video
GT: Sal 126:1-6 Gled deg Guds menighet! Lyd
TT:
II
Ev.: 
Mark 9:49-50 Saltets hensikt! Lyd Video
Ep.: Jak 5:19-20 Omvendelse fra frafall! Lyd Video
GT: Est 7:1-6, 9-10; 9:20-22 Med adgang til kongen! Lyd Video
TT: 
1 Tess 1:2-10 Ved nådens (Åndens) ord! Lyd Video
III
Ev.: 
Matt 16:21-28 Om noen vil komme etter meg! Lyd Video
Ep.: 1 Tim 6:6-16 Hør! Så skal din sjel leve! Jes 55:3*Lyd Video
GT: Jer 32:17-20 Den evige! Lyd Video
TT:

20 søndag i treenighetstiden:
I

Ev.: Luk 4:31-37 En evig seier Han oss vant! Lyd
Ep.: 1 Kor 2:1-16 Guds visdom - vår frelse! Lyd
GT:  Esek 13:1-16 Ve over kalkstrykerne! Lyd Video
TT:
II
Ev.: 
Matt 7:21 Ikke enhver som sier til meg: Herre! Herre! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 1:30 Visdom fra Gud Lyd Video
GT: Job 1:1; 2:1-10
TT: 
Sal 26:1-12 Åndens opplysning - vårt inderlige behov! Lyd Video
III
Ev.: 
Luk 17:7-10 Unyttig tjener, eller ...? Lyd Video
Ep.: 2 Tim 1:1-14 Ved Ham! Lyd Video
GT: Klag 1:1-6
TT: Sal 137

21 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Joh 4:34 Jesu mat! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 3:1-6 Åndelig umodenhet er farlig! Lyd
GT: Sal 121:1-8 Hvor skal min hjelp komme fra? Lyd
TT:
 1 Joh 4:1 Nådegave til å prøve åndene, om de er av Gud!
TT: 1 Kor 12:10 Lyd Video
II
Ev.: 
Mark 10:17-28 Evangeliet forkynnes for fattige! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 1:30 Rettferdighet/Rettferdiggjørelse Lyd Video
GT: Job 23:1-9, 16-17
TT: Sal 22:1-15
III
Ev.: 
Luk 17:20-30 De to riker Lyd
      Luk 17:20-30 Fly for livet! Lyd Video
Ep.: 2 Tim 2:8-15 Den troendes liv i Kristus! Lyd Video
GT: Jer 29:1, 4-7
TT: Sal 66:1-12

22 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 2:1-5:7-8 og 12 Herodes' sinn Lyd
Ep.: Gal 4:1-7 Ikke lenger trell! Lyd
GT: Jes 43:18-21 Noe nytt!
TT:  
Sal 20:8 Vi venter på de tider! Lyd Video
II
Ev.: Matt 22:15-22
Å falle for eget grep!
Ep.: 1 Kor 1:30 Helliggjørelse Lyd Video
GT: Job 38:1-11 Sann forstand! Lyd
TT: Sal 104:1-9, 24, 35c
III
Ev.: 
Luk 18:1-8 Vår blodkjøpte rett! Lyd Video
Ep.: 1 Pet 1:15-21 Et nytt hjerte - en ny ånd Lyd
GT: Jer 31:27-34
TT: Sal 119:97-104

23 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: 
Matt 1:18-24 Av Den Hellige Ånd!
Ep.: 
1 Joh 3:1-2 Se, hvor stor kjærlighet!
GT: 
Jes 11:1-5 En kvist av Isais stubb Lyd Video
TT:  
Sal 90:1-6, 13-17 Frelsens grunn! Lyd Video
II
Ev.: 
Mark 10:46-52 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Lyd Video
Ep.: 1 Kor 1:30 Forløsning Lyd Video
GT: 5 Mos 34:1-12
TT: Sal 34:1-8 (19-22)
III
Ev.: 
Luk 18:9-14 Av nåde, uten gjerninger! Lyd Video
Ep.: 2 Tim 4:1-8 Sannhet og forførelse Lyd Video
GT: Joel 2:23-32
TT: Sal 65

24 søndag i treenighetstiden:
Bruk tekstene på 
6 søndag i åpenbaringstiden
25 søndag i treenighetstiden:
Bruk tekstene på 
5 søndag i åpenbaringstiden
26 søndag i treenighetstiden:
Bruk tekstene på 
4 søndag i åpenbaringstiden
27 søndag i treenighetstiden:
Bruk tekstene på 
3 søndag i åpenbaringstiden

Domssøndag / Kristi kongedag 
(Siste søndag i kirkeåret)

Ev.: 
Matt 21:18-22 Blader, men ingen frukt! Lyd Video
Ep.: Apg 10:36-38 Vitnesbyrdet om Sønnen! Lyd Video
GT: Jes 55:6-7 Ved Jesus alene!
TT:
 1 Sam 15:10-19 Alt eller intet!
II 
Ev.: 
Joh 8:37-44 Født ved løgns eller sannhets ord? Lyd Video
Ep.: Rom 8:11-17 Dere fikk barnekårets Ånd! Lyd Video
GT: Jes 50:10 Lyset i mørket! Lyd Video
TT: 
Sal 132:1-9 Hvil i Ham! Lyd
III 
Ev.: 
Mark 10:13-16 La de små barn komme til meg! Lyd Video
Ep.: Kol 1:13-22 Forlikt ved Ham! Lyd
GT: Jes 11:10 Guds banner! Lyd Video
TT: 
1 Sam 15:17 Lever du i sannheten? Lyd Video

Merkedager og temadager:

Lysmesse (7. desember)
I

Ev.: Joh 12:20-21 Vi vil gjerne se Jesus! Lyd Video
Ep.: Kol 2:13-17 Vi er fri! Kjøpt fri! Lyd
GT:
TT:
 Hebr 4:15-16 Så du i Ham skal eie Guds fulle velbehag! Lyd Video
II
Ev.: 
Joh 12:25-43 Forskjellige forhold til Guds røst Lyd Video
Ep.: Rom 8:24-28 Frelsende håp! Lyd*
GT:
TT: 
1 Kor 1:18 Ordet om korset! Lyd Video
III
Ev.: 
Joh 15:1-2 Vandringen! Lyd Video
Ep.: Rom 13:8-10 Et nytt bud Lyd
GT: Jer 21:11-14 Fri den som er plyndret! Lyd Video
TT:

Helligtrekongersaften (5. januar)
Alle rekker
Ev.:

Ep.: Kol 3:1-4 Den rette grunn! Lyd
GT:
TT: 
Kol 3:1-15 Gjennom døden til livet! Lyd Video

Helligtrekongersdag (6. januar)
Alle rekker

Ev.:

Ep.: 2 Kor 9:6-10 Gi, så skal du få! Lyd*
GT:
TT: 
Rom 9:1-5 Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Lyd Video

For kristen enhet (18. januar)
I
Ev.:

Ep.: Gal 1:11-20 Alene ved evangelieforkynnelsen! Lyd Video
GT: Sal 47:2-10 Høyt opphøyet! Lyd
TT: 
Sal 78:1-7 Fra gammel tid! Lyd Video
II
Ev.: Matt 4:1-11

Ep.: 1 Pet 1:3-9 Av Gud alt! Lyd Video
GT: Jos 3:7-17 Vel over Jordan!
TT: Sal 34:1-10, 22 De saktmodiges håp!
III
Ev.: 
Matt 17:1-8 Forklarelsens berg Lyd Video
Ep.: 1 Pet 1:17-25 Ved Ham! Lyd Video
Ep.:
 1 Pet 1:17-25 Kjøpt fri fra! - Lyd Video
GT: 2 Mos 3:1-15 Guds gjerning! Lyd Video
TT:

Kyndelsmesse (2. februar)
Alle rekker
Ev.: 
Matt 26:31-46 Gjort i stand til tjeneste! Lyd Video
Ep.: Hebr 2:14-18 Ved Hans fattigdom! Lyd
GT: Sal 105:12-26 I Guds plan! Lyd Video
TT: Sal 24

Samefolkets dag (6. februar)
I

Ev.:
Ep.: Kol 2:8-10 Alt i Kristus Lyd
GT:
TT:
II
Ev.:

Ep.: 1 Tim 2:4-6 Han har vunnet den rene drakt! Lyd
GT:
TT: 
1 Tim 1:3-11 Budets (forkynnelsens) endemål!
III
Ev.:

Ep.: Ef 4:17-25 Lysets barn Lyd
GT: Jes 10:1-3 Hindre dem ikke! Lyd Video
TT:

1. mai  
I

Ev.: Matt 9:2-8 Syndens forlatelse! Lyd Video
Ep.: Hebr 3:7-14 Den første fulle visshet! Lyd
GT:
TT:
II
Ev.: 
Mark 10:32-34 Ved Hans død! Lyd
Ep.: 1 Kor 5:6-13a Usyret Lyd Video
GT: Sal 116:12-13 og 17-19 Løftets oppfyller! Lyd Video
TT:
III
Ev.: 
Matt 20:25-28 La deg tjene! Lyd Video
Ep.: Jak 5:1-6
GT: 2 Mos 2:23-25, 3:7-10
TT:

17 mai:
I
Ev.: 
Matt 22:1-14 Kongesønnens bryllup Lyd Video
Ev.: 
Matt 22:1-14 Bryllupskledning, eller ikke! Lyd Video
Ep.: Fil 4:8-9 Gi akt på! Lyd Video
GT: 3 Mos 4:13-20 Presten skal gjøre det! Lyd
TT:
II
Ev.: Matt 22:17-22

Ep.: Ef 5:3-10 Ved lyset! Lyd
GT: Guds kall! Lyd Video
TT: 1 Krøn 29:10-14
III
Ev.: 
Luk 17:11-19 Ingen grunn i meg og deg! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 4: 6-13 La deg ikke dåre! Lyd
GT: 5 Mos 8:11-14
TT:

Sankthansdag / Jonsok (24. juni) 
I
Ev.: Mark 1:4; Luk. 3:3 Syndenes forlatelse Lyd Video
Ep.: Rom 8:1 Ingen fordømmelse! Lyd
GT:
TT:
II
Ev.: 
Mark 2:23-3:6 Alt for vår skyld! Lyd Video
Ep.: 2 Kor 4:5-12
GT: 1 Sam 3:11-20
TT: 
Sal 23:1 Salme 23 vers 1 Lyd Video
TT: Sal 23:2 Salme 23 vers 2 Lyd Video
TT: Sal 23:3 Salme 23 vers 3 Lyd Video
TT: Sal 23:4 Salme 23 vers 4 Lyd Video
TT: Sal 23:5 Salme 23 vers 5 Lyd Video
TT: Sal 23:6 Salme 23 vers 6 Lyd Video
III
Ev.: 
Luk 7:1-10 Den som fornedrer seg selv! Lyd Video
Ep.: Gal 1:1-12 Intet annet evangelium! Lyd
   
    Gal 1:1-12 Bare ett evangelium! Lyd Video
GT: 1 Kong 18:21-26og36-39 Hvor lenge? Lyd
TT:

Olavsdagen / Olsok (29. juli) 
I
Ev.: Matt 5:21-37 Vær sann! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 15:35-38 Vakker og fullkommen! Lyd Video
GT:
TT:
II
Ev.: 
Mark 12:38-44 Ta dere i vare for - Lyd Video
Ep.: Hebr 9:24-28 Borttatt synd! Lyd Video
GT: Rut 3:1-5; 4:13-17
TT:
III

Ev.: 
Luk 20:34-38 De levendes Gud! Lyd Video
Ep.: 2 Tess 2:1-17 Først må frafallet komme! Lyd Video
GT: Hag 1:15b-2:9
TT: 
Sal 145:1-8, 17-21 I sannhet! Lyd

For rettferdighet og fred (21. september)
I
Ev.:
 Joh 3:1-21 Liv i Ham alene! Lyd Video
Ep.: Hebr 7:18-28 Paktens garantist! Lyd Video
GT: Jes 26:1-7 Sett deres lit til Herren til alle tider! Lyd Video
TT:
II
Ev.: 
Joh 3:1-17 Fra mørket til Hans underfulle lys! Lyd Video
Ep.: Hebr 2:5-12
GT: 1 Mos 6:11-22; 7:24; 8:14-19
TT: 
Sal 107:1-43 Hans forunderlige vei! Lyd Video
III
Ev.: 
Joh 4:4-26 Synderes venn! Lyd Video
Ep.: Rom 1:16-17 Guds kraft til frelse! (Andakt) Lyd Video
GT: 1 Mos 12:1-9
TT: 
Dan 12:1-3 En hjelp i trengsler Lyd

Mikkelsmesse (29. september) 
I
Ev.: 
Mark 14:17-28 Eneste farbare vei! Lyd Video
Ep.: Fil 3:3-11 Alene i håp til Gud! Lyd
GT:
TT: 
1 Tess 2:1-6;13 Ordet som frelser og bevarer! Lyd Video
II
Ev.: 
Mark 13:13-37 Når dere serLyd Video
Ep.: 2 Kor 7:1; 2 Pet 3:11 Ferdes i gudsfrykt! Lyd Video
GT: 1 Sam 1:4-20
TT: Sal 113
III
Ev.: Luk 21:5-19

Ep.: 1 Kor 2:9-16 Ved lyset! Lyd Video
GT: Jes 65:17-25
TT: Sal12/Sal 118

Høsttakkefest:
I
Ev.: Mark 4:26-34 Med Guds rike er det ...! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 1:1-9 Ved Kristi vitnesbyrd! Lyd
Ep.: 1 Kor 1:1-9 Ved Kristi vitnesbyrd! Lyd
GT: 5 Mos 11:8-14 Loven oppfylt! Lyd
TT:
II
Ev.: 
Luk 17:11-19 Ingen grunn i meg og deg! Lyd Video
Ep.: Åp 12:7-12 Guds seier - vår seier! Lyd
GT:
TT: 
Esek 33:7-11 Hvorfor vil du dø? Lyd
III
Ev.: 
Luk 11:9-13;Tit 3:3-7 Rettferdiggjort ved Hans nåde! Lyd Video
Ep.: Jak 1:17-18 2 Tess 1:1-4, 11-12
GT: Sal 104:24-30
TT: Sal 42

Bots- og bønnedag (Siste søndag i oktober)  
I
Ev.: 
Matt7:16-19 Nåde for synder! Lyd Video
Ep.: Rom 3:19-31 Ikke av gjerninger! Lyd Video
GT: Jes 55:1-3 Nåde for synder! Lyd Video
TT:
II
Ev.: 
Mark 12:28-34 Sannhets erkjennelse! Lyd Video
Ev.: Mark 12:28-34 Nær, men ...! Lyd Video
Ep.: Hebr 9:11-14 O Lammets blod! Lyd Video
GT: Rut 1:1-18 Den som har Sønnen! Lyd Video
TT: Sal 146
III
Ev.: 
Luk 19:1-10 Jesus og uverdige syndere! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 6:19-20 Gud skilte lyset fra mørket! Lyd Video
GT: Hab 1:1-4, 2:1-4 Leve ved tro! Lyd Video
TT: Sal 119:137-144

Reformasjonsdagen (Tirsdag 31 okt. 2023)
Alle rekker
Ev.: 
Joh 10:40-42 Det sanne vitnesbyrd Lyd
Ep.: Gal 2:21b Rettferdghet ved nåden! Lyd
Ep.: Gal 2:21b Lovens gjerning! Lyd Video
GT: Jes 65:1-2 Kom! - Nå! Lyd
TT: 
Sal 141:1-10 Til deg tar jeg min tilflukt! Lyd

Allehelgensdag (Første søndag i november)
I
Ev.: 
Matt 23:15-39 Ve dere hyklere! Lyd Video
Ep.: Rom 8:18-23 Lengt etter barnekåret! Lyd
GT: 5 Mos 7:6-8 For sin egen skyld - alene! Lyd
TT:
II
Ev.: 
Joh 11:17-27 og 37-44 Livets Herre! Lyd
Ep.: Åp 21:1-6a
GT: Jes 25:8-9 Han har oppslukt døden! Lyd
TT: 
Sal 24:1-10 Herlighetens konge! Lyd Video
III
Ev.: 
Luk 6:20-26 Du er rik! Lyd Video
Ep.: Ef 1:11-23 Alt av Ham! Lyd Video
GT: Dan 7:1-3, 15-18
TT: 
Sal 149:1-9 De synger Hans pris! Lyd Video

Minnedag (Første søndag i november)
I
Ev.: 
Joh 1:16-18 Nåde over nåde! Lyd Video
Ep.: Fil 3:12-16 Grepet av Ham! Lyd*
GT:
TT:
II
Ev.: 
Joh 21:20-25 Alt hva Jesus var og gjorde! Lyd Video
Ep.: Apg 2:1-14a Åndens komme - Åndens gjerning! Lyd Video
GT:
TT: 
Sal 100:1-5 Lovsang Lyd Video
III
Ev.: 
Mark 12:18-27 De levendes Gud! Lyd Video
Ep.: Rom 5:15-21 Stedfortrederne! Lyd Video
GT: Esek 16:1-14 Av Herren! Lyd Video
TT: 
Apg 8:26-40 Frelsens gaveLyd Video

For forfulgte (9. november)
I
Ev.: 
Mark 14:66-72 Jakobskampen! Lyd Video
Ep. Gal 5:11-26 Gjør ikke korsets anstøt til intet! Lyd Video*
GT: Sal 104:24-35 Hans gjerninger! Lyd Video
TT: 2 Mos 17:1-7
II
Ev.:

Ep.: Jak 2:1-9 Rom 8:22-27 Han som gransker hjertene! Lyd Video
GT: Jes 58:4-7 Den troende og hans gjerning - et Herrens verk! Lyd Video
TT: Sal 76
III
Ev.:

Ep.: Gal 3.1-4 Ei ved gjerninger - å nei! Lyd Video
GT:
TT: 
Sal 78:8-16 Nådens frukt alene! Lyd Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen