For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               13 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Livets brød – Jesus!

Joh 6:51-58

   51 Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. 52 Jødene trettet nå seg imellom og sa: Hvordan kan Han gi oss sitt kjød å ete? 53 Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker Hans blod, har dere ikke liv i dere! 54 Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. 55 For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. 56 Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. 57 Likesom den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg, leve ved meg. 58 Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen - ikke slik som fedrene åt, og døde. Den som eter dette brød, skal leve i evighet.

   Hør nå, min venn, hvor klart evangeliet kommer frem i denne teksten. Hør vers 53: «Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker Hans blod, har dere ikke liv i dere!» Hører du Ordet? Med andre ord, hva du så ellers måtte ha, dersom du ikke har dette har du ikke liv i deg! Og så i vers 58: «Den som eter dette brød, skal leve i evighet.»
   Ser du, det hele står og faller med om du har spist dette brød – og intet annet! Det er det som er så viktig å få tak i – intet annet! Det er den lutherske reformasjonens store anliggende – Jesus alene! Har du Jesus, da har du ifølge Kol 1:19, hele Guds fylde! – og hva er vel mer enn det? Hør bare: «For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i Ham.» Derfor vitner også apostelen i 1 Joh 5:12: «Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.» Gud er som kjent livets kilde, som det heter i Sal 36:10: «For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.»
   Altså er Han den alt liv springer ut av, og det er nå gitt deg til liv i Jesus Kristus.

   Nattverden er et godt bilde på dette – du bare åpner munnen og får det lagt inn på tungen. Ikke noe arbeide i forkant, og heller ikke i etterkant. Alt i Guds rike er av nåde, for Jesu Kristi skyld! Derfor må du vende deg fra gjerningenes vei, ved den forkaster du i virkeligheten hele evangeliet, om du legger bare en smule av noen egen fromhet og åndelighet til, så går du inn under forbannelsen, sier Guds ord.
   Ja, men vil ikke Gud at vi skal holde vår sti ren, som Skriften taler så mye om? Jo, mer enn gjerne, men i det øyeblikk du begynner å legge dette til evangeliet i din frelsessak, er du verre stilt enn den hedning som aldri har hørt evangeliet! Forstå at dette er alvorlig! Du skjønner at du klarer ikke å holde det minste bud rent, og dermed blir du funnet med synd og går tapt! Kristus har kjøpt deg fri fra lovens forbannelse vitner apostelen Paulus i Gal 3:13, ved Han ble en forbannelse for oss. Også der er Han din stedfortreder, forstår du!

   Det står jo om disse falske profeter og forkynnere som lurer inn falske lærdommer, og da er det gjerne dette med å godta åpenbare synder som blir holdt frem, og det skjer jo, men det er noe selv verdslige mennesker ofte ser er feil. Det som er langt farligere er det som gir seg ut på å stadfeste Guds ord, og kommer dermed i en from gudfryktig drakt. Da er det i virkeligheten djevelen som en lysets engel som er på ferde. Det står om dette i 2 Kor 11:14-15: «Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere.»

E.K.

   Vil tjene rettferdigheten, tjene gudsfrykten! Vi skal lese om dem og det er særlig en ting du skal merke deg ved dem - 2 Pet 2:1: «Men det stod også frem falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.»
   Den ting du særlig skal merke deg – hør!: «De fornekter den Herre som kjøpte dem!» De sier gjerne: Ja, evangeliet alene! Jesus alene! Nåden alene, å ja! Men frukten skal vise om du lever rett i forhold til dette! Med andre ord – ikke nåden alene, men nåden og nådevirkningene! En må få spørre: Hvem er det som har evnen til å vurdere dette rett i sitt eget liv? Den sanne og frelsende tro, er den hjelpeløst fortapte synders tilflukt til det Guds lam, Jesus Kristus! Er frukten av Hans gjerning nok for en slik en som meg, eller fornekter jeg Ham som kjøpte meg, ved å legge noe til?
   Sann frukt av Guds ord og Ånd er fremfor alt sannhets erkjennelse! Jeg er fortapt og ser ingen vei, men jeg ser blodet, ja blodet! Da ingen makt her kan frelse meg, da frelser blodet!
   Ikke prøv å forbedre evangeliet!

   Du ser hele denne teksten er opptatt av en ting, nemlig å vitne om hva Gud har gitt deg i personen Jesus Kristus! Han er det brød som er sendt ned fra himmelen, for at du skal få ete av det og leve ved det! I Ham er liv og ikke i noe annet! Har du Ham trenger du ikke noe i tillegg, og den som sier deg at det må til, han eller henne er en falsk profet! Det er ikke alle falske profeter som er som disse glupske ulvene du ser i megakirkene i USA – nei, noen kommer med ganske andre tilbud. Tenk bare på alle disse munkeordenene som vokste frem, med fattigdomsidealer, og tjenesteidealer, leve i bønn og tilbedelse osv. Det var noe ganske annet enn disse lovsangteamene du ser i dag, hvor det er både kult og gøy å være med, og så drar vi på McDonalds etterpå. Noe fleipete dette, men poenget er at dette falske ofte kan se ut som det motsatte, at det virkelig bygger oppunder. Men trenger evangeliet noe «oppunder?» Stans opp og spør: Er dette i samsvar med evangeliet? Nei, evangeliet handler jo ene og alene om Ham som er Livets brød, kommet ned fra himmelen for å gi oss for intet!
   «For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke,» sier Han her (v.55), og jeg presiserer - noe mer behøver du ikke til liv i Gud!