Tilbake            
                                               Romjulssøndag

 

 

 

 

 

 

Nøkkelen til selve himmelen!

Matt 2:13-16

   13 Da de var dratt bort, se, da viser en Herrens engel seg for Josef i en drøm og sier: Stå opp, ta barnet og dets mor med deg og flykt til Egypt! Bli der til jeg sier fra til deg. For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. 14 Han stod da opp, tok barnet og dets mor om natten, og drog av sted til Egypt. 15 Der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt ved profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn.

Vi tar også med oss det 16 vers her:

   16 Da Herodes så at han var blitt narret av vismennene, ble han meget vred. Han sendte folk og lot drepe alle guttebarn i Betlehem og alle bygdene i omegnen, de som var to år eller yngre, i samsvar med det han hadde fått vite av vismennene om tiden.

   Knapt født før djevelen sto frem for å ødelegge Ham, og sette en stopper for min og din frelse – ja, nettopp min og din frelse. Det er den han er ute etter! Så personlig er det. Han er en svoren fiende av deg, som er kommet for å myrde og ødelegge og rive ned.
   Men lyktes heller ikke den gang, og vil – det har du Herrens eget ord på – ikke lykkes denne gang heller. Herren er for mektig i kraft og styrke, men fremfor alt i visdom!
   Herodes fryktet å miste noe av sitt eget, nemlig den maktposisjon han hadde. Det er alltid djevelens strategi, enten friste oss med enda større ting enn vi har oppnådd til nå, eller frykt for å miste det vi har.
   Han gav seg ut for å ville tilbe barnet, tilbe Jesus, tilbe denne kongesønnen fra himmelen, men hans virkelige hensikt var å ta livet av Ham. Å du, om vi kunne se hvor mange slike Herodeser, som fyller kristenheten i dag ville vi nok bli skremt, og ha vanskelig for å forstå at det kan være tilfelle. De gir seg ut for å ville tilbe sammen med de sanne, men mer eller mindre bevisst ser de for seg en annen Jesus enn Ham Faderen sendte til oss. Alt som har med Ham som heter Sannheten å gjøre, skyr de, og prøver å bortforklare – for så å komme frem med sin Jesus.
   Det vi skal merke oss her, som så mange andre steder i Skriften, at djevelen er ikke kjent med alle Guds planer. Det vises klart ved Herodes’ famling i mørke her i teksten!
   Visstnok skulle Jesus lide og dø her på jord, men ikke nå – det var et løp Han måtte fullføre først, så Han endelig kunne si: Det er fullbrakt! Har du aldri, når du hører dette fullbrakt-ropet fra Jesus, hva Han mon kunne mene med det? Hva var fullbrakt? Jo, alt det Gud krevde av deg, hele regnskapet, så Han kunne ta av deg de skitne klærne og kle deg i høytidsskrud, som vi leser om ypperstepresten Josva i Samuel 3. Heller ikke Josva fikk disse høytidsklær på grunn av sin høye stilling, det vil si, av noen fortjeneste, men ene og alene av nåde for Jesu, den sanne yppersteprestens skyld!
   Så alle himmelens hærskarer beskyttet dette barnet! Synes du ikke det er rart, at slike krefter var i gang for å berge en sjel som deg?

   Gud visste å verne og beskytte Ham gjennom hele den tid Han skulle være her på jord, slik vil Han også ta seg av deg om du holder deg nær til Ham. Men da skal vi merke oss nøye – for dette tror jeg, har å gjøre med den fremste forførelse i vår tid – at det var ikke dermed sagt at Hans liv her i denne verden ble noen lett gang. Glem all den falske fremgangsforkynnelse du hører så mye av i dag, og hør i stedet Jesu ord - Joh 16:33b: «I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.»
   Trengsel! Virkelig? La oss også ta med et ord fra Apg 14:22: «De styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» Mange trengsler!
   Du vet, tidligere tiders kristne tenkte seg aldri livet her som noen dans på roser, som vi gjerne kaller det, de visste at det ville bli møysommelig på mange måter, men de visste også på hvem de trodde!
   Hvordan seiret de så over denne veldige åndsmakt som var imot dem? Det står like ut i Skriften – du kan lese det i Åp 12:11: «De har seiret over ham (djevelen) i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet.»

E.K.

   Det finnes altså en seier over djevelen - men bare en!
  
Altså ikke ved at du ble en oppblåst åndelig kjempe – djevelen ler av slikt – men at du fikk nøkkelen, nemlig Lammets blod! Det gir deg å kunne gå inn i helligdommen, inn for Guds trone, med frimodighet, og det gir deg all makt i møte med denne åndelige fienden. Det verden og de religiøse mer eller mindre  forakter er i virkeligheten det uovervinnelige våpen i den åndelige kampen. Lammets blod er nøkkelen! De har seiret over ham i kraft av osv. Hørte du det? Her er kraften til seier!
   Evangeliet er en Guds kraft til frelse, som vi leser det i Rom 1:16. Hør nå hva som sto om ham de seiret over i kraft av dette budskapet i verset føre - Åp 12:10b: «For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud, dag og natt.» Hvor og når ble han kastet ned? Det står i Kol 2:15: «Han (Jesus) avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da Han viste seg som seierherre over dem» - hvor? – «på korset
   Det er hva de har fått se! – det gir adgang til Gud, og det er en fullkommen seier over fienden! Han kan ikke lenger anklage deg for noe som er tilregnet en annen og fullkomment betalt for, vet du! Som Herodes sto hjelpeløs overfor Guds veier, og planer, står djevelen hjelpeløs i forhold til hva Jesus har fullført på våre vegne! Han kunne altså ikke fullføre det han så inderlig ønsket, djevelen, før Jesus hadde utført den gjerning Han var sendt til å utføre, så Han kunne rope fullbrakt til deg! – Men prøv deg bare ikke på noen andre veier, selv om de ser aldri så åndelige ut.

   Det er så mye innenfor de åndsretninger vi ser i dag, som passer det gamle kjødelige menneske som hånd i hanske – å bli kraftfull og mektig og seire på det viset, men det vil heller føre til at du blir forført, til en annen kristendom, en annen Jesus, et annet evangelium, en annen ånd, men dette er som sagt noe som er stort i det naturlige menneskes øyne, og noe det gjerne kan være med på, men å bøye seg ned og stole på at det som skjedde på korset den dagen skal holde – å nei, det blir verre!

   Mange som kalles ved kristennavnet går glatt igjennom livet, og vet ingenting av noen åndelig kamp, fordi de er langt fra det sanne evangelium, og dermed lar djevelen dem ha fred, men i det øyeblikk dette begynner å gå opp for deres hjerte er han på pletten, som den onde Herodes her, som hadde ett mål for øye i forhold til dette barnet som nå ble født – å slå det i hjel!

   Du må altså ikke forundre deg om det blir trangt for deg, som har begynt å få se inn i dette budskapet fra Herren!

   Løft deg, sjel, til Golgata,
til de dype vunder!
Evig liv går ut derfra
til hver fattig synder.
Se, Guds Sønn, den hyrde god,
må på korset bløde
og betaler med sitt blod
all vår skyld og brøde.

   Ja, all vår skyld og brøde!