For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               5 søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Ordets makt!

Jak 1:17 - 21

   17 All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos Ham er ingen forandring eller skiftende skygge. 18 Etter sin vilje har Han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av Hans skapninger. 19 Vit dette, mine kjære brødre: Hvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede! 20 For manns vrede virker ikke det som er rett for Gud. 21 Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler.

   Det vi mennesker - som i det hele tatt tror det er skjedd noe syndefall - i stor grad ikke er klar over, det er hva dette fallet egentlig består i. Derfor ser vi, ikke bare blant det vi kaller hedenske religioner, men også i størstedelen av kristenheten, den forståelse at det er visse handlinger man skal unngå, og som da blir betraktet som syndige handlinger, og visse handlinger man skal fremme og forsøke å praktisere, og som da betraktes som gode gjerninger. Vi tenker gjerne at vi både forstår og kan dette som vi burde, men sannheten er den at mennesket ut fra seg selv slett ikke kan dette slik som Gud i sin hellighet krever, for at det skal kunne bestå for Ham - og den som da går inn for dette - og får Guds lys over det - oppdager snart at slik er det. Jeg får ikke dette til! Men så gjør man den store oppdagelse, at det er Guds hjelp å få! Så søker man Guds hjelp, styrke og kraft gjennom bønn! Opplever man da å ikke få denne hjelp, denne kraft, men kan hende tvert imot opplever at en er slappere i dette som har med gudsliv å gjøre, enn noen gang før - en kan bent frem glemme å be, eller opplever bønnen som tørr og noe en helst ville vært foruten.
   Da begynner den erkjennelsen å stige frem, at det er kan hende noe langt dypere denne fallets skade enn du hadde tenkt deg til nå. Det er noe indre som er skadet, ødelagt, dødt! Det har noe med holdninger å gjøre. Jeg er ikke etter Gud i mitt indre - i mitt hjerte, for å tale med Bibelens eget språk her. Da er det altså ikke bare hjelp og kraft og styrke jeg er i behov av, men helbredelse. En så total og gjennomgripende helbredelse, at det kalles gjenfødelse. Et nytt indre! Ikke reparert, men nytt! Og så blir det nye runder med bønn og alvor og rop til Gud, om helbredelse. Og så går en der da og speider etter bedring igjen. Nå ikke bare i det ytre livet, men i ditt indre. Er jeg blitt noe bedre? Har jeg mer lyst til bønn? Har jeg mer lyst til Guds ord. Er jeg mindre treg i det som har med Gud å gjøre osv.
   Men det hele er et samarbeid mellom deg og Gud, hvor du må oppfylle dine kriterier om Gud skal oppfylle sine. At vi ikke ser, at dette nettopp er lovens vei, er jo i seg selv et under, når et menneske mener seg å leve med Gud! En må jo da spørre: Hvordan kom du til tro? Det vil si: Hva tror du? Eller la oss bruke Paulus' spørsmål her: «Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør Han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt?» (Gal 3:2).
   Igjen altså - du som hevder å leve med Herren: Hvordan kom du til tro? Ved hva kom du til tro? Var det et samarbeid mellom deg og Gud?

   Nå skal du høre noen ord fra Skriften - 2 Mos 14:14: «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Å være stille, det er da ikke mye til gjerning! Og det skal du altså være mens en annen strider! «Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er deres Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere.» (Jes 35:4).
   Hvis Han selv kommer og frelser meg, hva er det da jeg holder på med?
   I Jes 63, leser vi om Ham som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra. Og hva sier Han?: «Pressekaret har jeg tråkket, jeg alene, og av folkene var det ingen med meg.» (v.3a). Han var alene om det! Hør nå det! - for det er din frelse vi taler om da!
   I Sal 131:2: «Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn er min sjel hos meg.» Her ser du beskrivelsen av en troende, i full tillit til Gud. En som har funnet inn til den hvile Jesus talte om - og takk Gud! fremdeles taler om! (Matt 11:28).
   Hva da med de andre? Hva med dem som ikke har funnet inn til denne hvile? Jes 57:20: «Men de ugudelige er som det opprørte hav. Det kan ikke være stille, og bølgene skyller opp gjørme og mudder.»
   De kan ikke være stille! Hvorfor? Fordi de ikke har funnet denne hvile! Så blir det en masse ståk - det som gjerne kalles Martakristendom, og hva er det som da skjer? Er det til det gode? Nei, men som vi leser her: «- bølgene» - altså virkningene - «skyller opp gjørme og mudder.»

   Hva er det da som skal fri oss fra denne uopphørlige kretsingen om oss selv, enten det er tale om ytre liv og gjerninger, eller indre holdninger og følelser?
   Noen vil jo si - og her misbrukes ikke minst apostelen Jakob, som teksten er hentet fra: Taler ikke Guds ord om konkrete handlinger som synd, og at vi ikke skal gjøre det? Jo visst, men om du lar det være, er du dermed frelst? Og det avgjørende spørsmål her: Må du avlegge dette for å bli frelst? Består frelsen både i syndens avleggelse og syndenes forlatelse? Et brennende spørsmål det, ikke sant?

E.K.

   «Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap,» skriver Jakob her. Å, tenker trellesinnet med det samme da - her er det mat å få! Her står det jo faktisk at vi skal avlegge synden! Hva sier nå disse overevangeliske som roser seg så av nåden? Det ser jo så fromt ut, ikke sant? Men om vi spør ut fra Guds ord: Hva er det som får mat her? Da ser vi at det er det som ble født av djevelens forførelse på fallets dag: Dere skal bli som Gud! Vi kan si det slik, så er det kan hende lettere å gjenkjenne fra eget liv: Dere skal bli noe ved egeninnsats! Fordi vi har dette fallet i oss, er vi alltid på utkikk etter en mulighet for å virkeliggjøre dette vi ble lovt den dagen, uten at det står klart for oss, hvem som lovte oss det!
    Men hvem er det Jakob henvender seg til her? Jo, han kaller dem, mine kjære brødre! (v.19). Brødre! Altså mennesker som allerede er frelst! Tydeligvis ikke ved avleggelse av synden da, for den får de jo her oppfordring om å fortsatt legge av! Frelst av nåde, sier Guds ord! Og hva med vandringen videre? Vi som er her, vi er vel på den? Vi har vel startet? «Min nåde er nok for deg! - For min kraft fullendes ikke i at du blir stor og sterk og kraftfull, men min kraft fullendes i skrøpelighet,» kan vi lese i 2 Kor 12:9. Altså at du også i dag befinner deg der, hvor du må ta din tilflukt til Ham, for din skrøpelighets skyld!

   Det var den ene ting. Det andre vi skal spørre om er: Hvordan blir denne urenhet og rest av ondskap avlagt? Jo hør!: «- og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler,» leser vi videre. Måten det er formulert på kan få det til å se ut som to separate ting. Det ene er å avlegge urenhet og ondskap, og det andre er å ta ydmykt imot Ordet osv., og det er da også en utbredt oppfatning. Men den som kjenner Skriftens vitnesbyrd - den som ber Gud om sannheten, og ikke bare ønsker å få stadfestet sitt eget - han vet jo at dette henger nøye sammen. Det første skjer ved det annet! Det er ved å ta imot dette mektige Ordet som er innplantet - merk deg det: Er allerede innplantet i deg - at du også avlegger det gamle menneske. Det er også betegnet som å akte deg «død for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.» (Rom 6:11). Du døde ifølge Guds ord, bort fra synden, der på korsets tre - med Ham! Å ta imot det Ordet som er innplantet i oss, det er jo det som vi i våre sammenhenger kaller å «vandre i.» Eller å «bli i!»
   Og du må for all del merke deg her da, at Ordet er skrevet med stor O. Så vet du hvem det er tale om! Og «likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i Ham.» (Kol 2:6).
   Hvordan tok du så imot Ham? Hvordan var det fatt med deg da? Men du hørte ordet om Ham som tok imot syndere - Han som åt med dem og ofret seg selv for dem! Og så troen også til deg!

   At det er rett det vi sier - at det å avlegge synd, og det å tro nådens ord, ikke er to separate ting, men henger nøye sammen - ja, overhodet ikke kan skilles - det skal vi bekrefte med et annet Guds ord til oss: «For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er.» (Tit 2:11-12).
   Det må være klart for oss, at det å leve i åpenbare synder, og menge seg med denne verden - de verdslige lyster, som Skriften kaller det her - det forteller oss at det er noe fullstendig galt i det menneskets gudsforhold eller iallfall er i ferd med å bli det. Men det motsatte sier ikke nødvendigvis at det er rett i det menneskets gudsforhold!
   Det er et rett forhold der hvor du igjen og igjen søker inn for nådens trone, i tro på ordet om korset, og ber: Herre, forlat meg mine synder og rens meg fra all min urettferdighet! Det er ille med meg, og det er ille for meg, men ordet om korset kan jeg ikke slippe! Hvor skal jeg ellers gå? Er det noen annen som frelser syndere som meg? Er det noen annen som har betalt for min skyld? Nei, det er Jesus alene!
   Så hør vitnesbyrdet om dette Ordet igjen til slutt, slik at du ikke skal ta din tilflukt til noe annet, hvor galt det enn har blitt: «Ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler.» (v.21). Det alene er!
   Hørte du det? Mektig til å frelse din sjel! Det er! Så hør og motta det!