Sjeldnere brukte tekster o.l.

Dette er en oversikt over søn- og helligdager som er mindre kjent
og/eller sjeldnere brukt. (Samtlige er, eller vil bli lagt ut på Prekestolen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

17 Mai:
Tekstrekke 1
Tekst: Luk. 1, 50 - 53
Ev.: Velsignelse - forbannelse
Ep.: Gi akt på!

GT.: Hva nåde er!

Tekstrekke 2
Tekst: Joh. 12, 35 - 36

Ev.: Tro på lyset!
Ep.: Grepet av Ham!
GT: Dette er ditt liv!

Sankthansaften/dag:
Tekstrekke 1
Tekst: Joh. 10, 40 - 42
Ev.: Det sanne vitnesbyrd

Ep.: Ved Jesu dåp!
GT: Profetrøsten

Olsok:
Tekstrekke 1
Tekst: Luk. 22, 24 - 27
Ev.: Et annerledes rike
Ep.: Kom derfor i hu!

GT: Han er vår hjelp og vårt skjold!

Tekstrekke 2
Tekst: Mt. 20, 25 - 28
Ev.: Den største - og de minste
Ep.: Lysets barn

GT: Sann omvendelse!

Spesielle dager:
Livet i Guds Sønn

Høsttakkefest: (Søndag før- eller etter Mikkelsmess som er 29 sept.)
Tekstrekke 1
Tekst: Luk. 12, 13 - 21
Ev.: Om jeg eide alt, men...

Ep.: Vi forkynner evangeliet!
GT: Ved Guds nåde blott!

Tekstrekke 2
Tekst: Luk. 11, 3
Ev.: Gi oss...!

Ep.: Gi, så skal du få!
GT: Til frihet!

Andre mindre kjente:

Askeonsdag (Mellom Fastelavnssøndag og 1 Søndag i faste).

Påskenatt/Ottesang

 Søndager som faller ut i år (2009):

21 Søndag etter pinse

22 Søndag etter pinse

25 Søndag etter pinse

26 Søndag etter pinse

27 Søndag etter pinse

Mikkelsmess: (29 september)
Tekstrekke 1
Tekst: Mt. 18, 1 - 4. 10
Ev.: Ene i din rettferdighet!

Ep.: Guds seier - vår seier!
GT: Herrens trofasthet!

Tekstrekke 2
Tekst: Joh. 1, 47 - 51
Ev.: Den større ting!
Ep.: Intet var for dyrt for Ham!
GT: Evangeliets nåde!

1 Mai:
Tekstrekke 1
Tekst: Luk. 6, 36 - 38
Ev.: Vær barmhjertige!
Ep.: ...er kjærlighet!
Den gode Vei!

Tekstrekke 2
Luk. 6, 31 - 35
Ev.: Drevet til omvendelse!
Ep.: Hva Gud vil til livs, og...!
GT: Ikke ved gjerning!