Tilbake            
                                               6 søndag i påsketiden

 

 

 Paulus og Silas løslates el. Guds makt!

Apg 16:25-40

   25 Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. 26 Da kom det med ett et sterkt jordskjelv, så fengslets grunnvoller ristet. Og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. 27 Fangevokteren fór da opp av søvne. Da han så at dørene til fengslet stod åpne, trakk han sverdet og ville ta sitt liv, for han trodde at fangene var rømt. 28 Men Paulus ropte med høy røst og sa: Gjør ikke deg selv noe ondt! For vi er her alle. 29 Han bad da om lys, løp inn og falt skjelvende ned foran Paulus og Silas. 30 Så førte han dem ut og spurte: Herrer! Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? 31 De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus! 32 De talte da Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus. 33 Og samme time på natten tok han dem med seg og vasket dem etter slagene. Og straks ble han døpt med alle sine. 34 Han førte dem opp i sitt hus og dekket bord for dem. Og han gledet seg, etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud. 35 Da det var blitt dag, sendte styresmennene bud med rettstjenerne og sa: Sett disse menn fri! 36 Fangevokteren fortalte dette til Paulus: Styresmennene har sendt bud om at dere skal bli satt fri. Kom nå ut og dra bort med fred! 37 Men Paulus sa til dem: De har hudstrøket oss offentlig uten lov og dom, enda vi er romerske borgere, og kastet oss i fengsel. Og nå vil de sende oss bort i hemmelighet? Nei, de får nok selv komme og føre oss ut! 38 Rettstjenerne brakte denne beskjed tilbake til styresmennene. De ble redde da de fikk høre at de var romerske borgere. 39 Da kom de selv og godsnakket med dem. De førte dem ut og bad dem dra bort fra byen. 40 Etter at de var kommet ut fra fengslet, gikk de hjem til Lydia. Her traff de brødrene, og de formante og trøstet dem. Så drog de videre.

   Dåpen! - det blir veldig snart et hjertesukk for en som har reist en del år med Ordet, med tanke på all den splittelse og krangel mellom troende dette og annet har skapt. Og jeg sier bevisst troende, for det tross alt ikke slike ting som skiller de sanne fra de falske, med mindre de tillegger slike selvutførte gjerninger en betydning de ikke har - noe mange dessverre gjør.
   Da beveger en seg inn i et farlig åndelig landskap, hvor en står i fare for å skape splittelse i Kristi legeme, som er menigheten - en djevelens gjerning det da naturlig nok hviler en tung dom over. Den onde er da gjennom slike ting kommet på innsiden av menigheten, som det skjedde i Galatia blant annet.
  
«
Og straks ble han døpt med alle sine.» (v.33b).
   Med alle sine, eller med hele sitt hus, som det også uttrykkes i Skriften i denne sammenheng – med andre ord med smått og stort! Ingen unntatt! Verken familiemedlemmer eller tjenere, og det er også lite sannsynlig at de alle var kommet til en levende tro på Jesus. Vi mennesker kan ut fra oss selv ville høre Jesus til, ville være kristne osv., men det kan likevel gå til og med år før en virkelig innser at det er på grunn av Herrens vilje vi er levende kristne, ikke vår!
   Apostlene kunne – om de da ikke i særlige tilfeller fikk en særlig åpenbaring – like lite som vi i dag, se inn i et menneskes hjerte om den sanne og levende tro var til stede – de måtte bare likesom vi forholde seg til det vedkommende sa. Når det gjaldt de umyndige, så var det husherrens vilje som rådet.
   I noen tilfeller – som i hedningen Kornelius’ hus – leser vi om at Ånden falt på de som hørte Ordet, de talte i tunger osv., mens vi i andre tilfelle som her ikke hører noe om den slags. Å, om vi kunne bøye oss i all enkelhet for Herrens ord – som når Jesus innfører dåp, la oss døpe små og store, når Han sier i henhold til nattverden, at dette ER mitt legeme, og dette ER mitt blod, ta Ordet som det lyder uten å stille spørsmål ved det, for det er disse våre «spørsmål» (les: tvil!) som er årsaken til så mye splittelse blant oss. Her er Luther et velsignet forbilde for oss! Og vi skulle også ta inn over oss hvilket alvor som hviler over dette å skape splittelse i Guds menighet!
   «Den som tror og blir døpt skal bli frelst,» kan vi lese i Mark 16:16 – hvilket viser med all ønskelig klarhet at det er frelse også i dåpen - men hvem av dem som blir døpt som også har troen, det vet bare Gud. Døperen Johannes hadde troen allerede i mors liv, ser vi av Luk 1:44, hvor Maria som hadde unnfanget Jesus, besøkte Johannes’ mor, Elisabet: «For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd!» Av fryd! Det fordi det som kreves til tro for et menneske, nemlig Den Hellige Ånd var i dette fosteret, som det sies om ham i profetien - Luk 1:15: «For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv.»
   Opplevde for en tid tilbake en som begynte å disputere kraftig med meg, når det gjaldt dette med om et spedbarn kunne tro? Jeg måtte svare: Nei, de kan like lite tro som du og jeg, men alt er mulig for Gud, og troen er av Ham, ikke av oss. Han bare blåste av dette i sin åndelige sikkerhet her, og hevdet med fynd at om noen skulle kunne tro, så krevdes Den Hellige Ånd, og et spedbarn hadde ikke Ham! Jeg viste ham da til dette verset i Luk 1:15 om Johannes som skulle bli fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv! Ikke engang et spedbarn, men et foster!
   Vel, etter det fikk jeg ikke flere henvendelser fra ham.
   Sett din fornuft og forstand til sides her – overlat den slags til hedningen som er i åndelig mørke – det er Gud som er virksom!

   «Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud.» (v.25). Ja, slik begynner vår tekst. Ikke mye musikk og maning som kunne sette dem i den rette stemning her – nei, overhodet ikke, men et mørkt fangehull, med bena fast i stokken og ryggen blodig etter piskeslag. Ikke underlig at de ikke sov til tross for at det var midnatt.
   De sang av hjertet for Gud i denne situasjon. De visste at til tross for hva de var blitt utsatt for, så hadde ikke Herren forlatt dem, men ville tvert imot bruke dem til frelse for fangevokteren og hans hus.

E.K.

   En ting er å bemerke i disse dager, at de minner ikke mye om disse predikantene som reiser omkring i sine egne private jetfly i kostbare dresser osv., nei, det var ikke et slikt liv som fulgte med den sanne tjeneste for Gud, men apostelen vitner i 1 Kor 4:9-13: «For meg ser det ut som om Gud har stilt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte. Et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld, men dere er kloke i Kristus. Vi er svake, men dere er sterke. Dere er æret, men vi er foraktet. Helt til denne stund er vi både sultne og tørste og nakne og mishandlet og hjemløse. Vi sliter og arbeider med våre egne hender. Vi blir utskjelt, og vi velsigner. Vi blir forfulgt, og vi tåler det. Vi blir hånet, og vi formaner. Vi er blitt som utskudd i verden, som avskum for alle, helt til denne stund.»
   De sang sanne lovsanger!
   Jesus taler også noe lignende i Luk 7:25: «Eller hvorfor gikk dere dit ut? (Til døperen Johannes ved Jordan). For å se en mann kledd i fine klær? Se, de som går i praktfulle klær og lever i overflod, er i kongeslottene.»
   Hvor lite også du og jeg ligner på disse sanne Guds tjenere – og det burde ydmyke oss egentlig. Vi har iallfall ingen grunn til å tenke høye tanker om oss selv, om vi skal måle oss på dette!

   Gud grep mektig inn her, som vi ser av teksten, og det er kraftig symbolikk i det – bare hør!: «Og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene.» (v.26).
   Ser du hvor fint dette er, når du ser den dypere åndelig tale eller mening i dette? Det satt mye forskjellig slags mennesker i dette fengslet, men alle dørene sprang opp, og lenkene falt av alle fangene.» Guds frelse er for alle! I Kristus Jesus er vi alle kjøpt fri! Fengslet Satan fikk satt oss inn i, lenkene som han fikk bundet oss med, dørene sprang opp og lenkene falt av den dag Guds Sønn ropte sitt Fullbrakt! ut på korsets tre! Har du ikke sett det?
   Så på film en gang, hvor kyr ble sluppet ut på jordet på våren – og de har jo forskjellige personligheter de også – og ei av dem den sto i døråpningen og torde ikke springe ut på dette saftige jordet!
   Det kan minne om mang en av oss i den kristne forsamling – en våger likesom ikke å tro den frihet Kristus har kjøpt oss til, så vi blir i dette i beste fall tussmørke.

   En ting vi skal ta med oss her til slutt – vi talte nettopp om kristen ydmykhet, men en skal likevel få legge seg på hjertet at en ikke er kalt til å være en dott. Det viser apostlene oss her: «Fangevokteren fortalte dette til Paulus: Styresmennene har sendt bud om at dere skal bli satt fri. Kom nå ut og dra bort med fred!» (v.36).
   Ja, det hørtes vel fint ut, og apostlene tok imot det med takk? De sa vel til fangevokteren: Hils styresmennene og si takk? Nei, og det var et stort NEI! Hør hvordan de tok det!: «Men Paulus sa til dem: De har hudstrøket oss offentlig uten lov og dom, enda vi er romerske borgere, og kastet oss i fengsel. Og nå vil de sende oss bort i hemmelighet? Nei, de får nok selv komme og føre oss ut!»
   Det var nok en handling som hadde en større hensikt enn en offentlig oppreisning for dem – nå var det styresmennene som ble offentlig fornedret – og poenget her! – noe de nok ikke ville oppleve en gang til! Altså ville det få betydning for andre som kom under deres makt!
   Hvis kristne virkelig gjorde etter Guds ord, så ville det få betydning langt ut over det vi umiddelbart kan tenke – jeg tenker da på livet her – men det er få av oss som har visdom til det. Vi gjør helst etter Guds ord for å oppnå noe for oss selv i tilfelle.

   La oss be med Moses til sist fra Sal 90:12» «Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!»