19. søndag i treenighetstiden  

Sal 36:6-11 Hos deg er livets kilde Lyd 
Gal 5:16-26 Livet i Ånden Lyd
Gal 5:16-26 Idet vi ser på Ham! Lyd
Matt 5:20-26 Men jeg sier dere Lyd 
Matt 5:20-26 Inngang i himlenes rike Lyd
II 
5 Mos 30:11-15 Ordet er deg ganske nær Lyd
Rom 2:13-16 Lovens krav i hedningenes hjerter Lyd
Joh 7:14-17 Den som vil gjøre Hans vilje Lyd
III 
1 Sam 3:1-11 Herren kaller Samuel Lyd 
1 Kor 9:19-23 Alt gjør jeg for evangeliet Lyd 
Luk 9:57-62 Jesus krever alt Lyd

20. søndag i treenighetstiden  

1 Sam 18:1–4 Jonathan slutter pakt med David Lyd 
Hebr 13:1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet Lyd 
Joh 11:1–5 Jesu venner i Betania Lyd
II
1 Mos 2:18-25 De to skal være ett Lyd
Ef 5:31-33 Mysteriet Kristus og kirken Lyd
Mark 10:2-9 Ekteskap og skilsmisse Lyd Video 
III 
Rut 2:8–11 Boas og Rut 
Ef 6:1–4 Oppdragelse etter Herrens vilje 
Matt 18:1–11 De små har sine engler hos Gud Lyd
Matt 18:1-11 Omvend deg! Lyd Video
Matt 18:1-11 For å frelse det som var fortapt! Lyd Video

21. søndag i treenighetstiden  
I 
Jer 29:4–7 Be til Herren for byen Lyd
Rom 13:1–7 Forholdet til styresmaktene 
Matt 22:15–22 Gi keiseren hva keiserens er Lyd 
II 
5 Mos 15:7–8. 10–11 Lukk opp hånden Lyd
1 Joh 3:16–18 Den som lukker sitt hjerte Lyd
Luk 16:19–31 Den rike mann og Lasarus Lyd 
III 
Fork 5:9–14 Rikdom kan bli til ulykke 
1 Tim 6:6–12 Gudsfrykt:nøysomhet og tro Lyd
Luk 12:13–21 Den rike bonden Lyd
Luk 12:13–21 Om jeg eide alt, men ... Lyd

22. søndag i treenighetstiden  

Fork 4:17–5:6 Vær ikke snar med munnen 
Jak 3:7–12 Tungen Lyd
Matt 12:33–37 Treet og fruktene og tungen Lyd 
Matt 12:33–37 Treet og fruktene og tungen Lyd
II 
Ordsp 6:20–23a Forkast ikke det du har lært Lyd Video
Fil 2:1–4 Ikke selvhevdelse:men ydmykhet Lyd
Joh 12:35–36 Tro på lyset:bli lysets barn Lyd 
Joh 12:35-36 Vandre den stund dere har lyset! Lyd Video
III 
3 Mos 19:1–2. 16–18. 33–34 Dere har selv vært innflyttere Lyd
Jak 2:1–9 Rike og fattige i menigheten Lyd 
Luk 10:25–37 Den barmhjertige samaritan Lyd

23. søndag i treenighetstiden  
I 
Jes 1:16–19 Kom:la oss gjøre opp vår sak Lyd Video
2 Tess 1:10 b-12 Verdige det kallet dere har fått Lyd
Mark 10:28–31 Få hundre ganger så mye igjen Lyd 
II 
Sal 73:23–28 Siden tar du meg opp i herlighet Lyd 
2 Kor 5:4–10 Lønn for det onde og det gode Lyd 
Joh 5:24–29 Å stå opp til livet eller til dom Lyd
III 
Jes 51:11–16 Jeg er den som trøster dere Lyd 
Jes 51:11–16 Herren forløser! Lyd Video
1 Tess 4:13–18 Når Herren kommer Lyd 
Matt 24:35–44 Dagen og timen kjenner ingen Lyd 

24. søndag i treenighetstiden  
Bruk tekstene på 6. s.i åpenbaringstiden 
25. søndag i treenighetstiden  
Bruk tekstene på 5. s. i åpenbaringstiden 
26. søndag i treenighetstiden  
Bruk tekstene på 4. s. i åpenbaringstiden 
27. søndag i treenighetstiden  
Bruk tekstene på 3. s. i åpenbaringstiden

Domssøndag / Kristi kongedag 
(Siste søndag i kirkeåret)

Jes 57:14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål Lyd 
Åp 20:11–13 Livets bok Lyd 
Åp 20:11–13 Dommen Lyd
Matt 25:31–46 Dommen Lyd 
II 
Job 28:20–28 Å frykte Herren:det er visdom Lyd
Kol 1:9–14 Et liv som er Herren verdig Lyd
Matt 25:1–13 Brudepikene Lyd 
III 
5 Mos 30:15–20 Valget mellom liv og død Lyd
1 Kor 15:22–28 De som hører Kristus til Lyd 
Joh 9:39–41 Til dom er jeg kommet Lyd 

Treenighetstiden 19 - 27
+ Domssøndag / Kristi kongedag

 


Tilbake