10. søndag i treenighetstiden 

Sal 32:1–11 Jeg vil bekjenne mine synder Lyd 
1 Pet 3:8–13 Han må vende seg fra det onde Lyd 
Luk 5:27–32 Å kalle syndere til omvendelse Lyd 
II 
1 Mos 50:14–21 Josef tilgir sine brødre Lyd
2 Kor 13:11–13 Hils hverandre med et hellig kyss Lyd
Matt 18:21–35 Den ubarmhjertige medtjener Lyd Video
III 
1 Mos 33:1–11 Jakobs møte med Esau Lyd
Ef 4:29–32 Tilgi slik Gud har tilgitt Lyd Video
Mark 11:25–26 Far tilgir som dere Lyd Video

11. søndag i treenighetstiden  
I 
Jes 64:6 b-65:2
 Kan du rolig se på dette:HerreLyd Video
Rom 9:2-5; 10:-4 Guds gaver til Israel Lyd 
Matt 23:37-39 Som en høne samler kyllingene Lyd Video
II 
2 Mos 20:1-17 De ti bud Lyd
Gal 5:1-6 Til frihet Lyd
Gal 5:1-6 Til frihet Lyd
Mark 2:23-28 Jesus og sabbaten Lyd
III 
1 Mos 21:9-13 Isak og trellkvinnens sønn Lyd
Rom 8:1-4. 14-18 Livet i Ånden Lyd Video
Rom 8:1-4. 14-18 Livet i Ånden Lyd
Joh 8:31-36 Virkelig fri Lyd
Joh 8:31-36 Virkelig fri Lyd

12. søndag i treenighetstiden  

Neh 9:19-21 Du forlot dem ikke i ørkenen Lyd 
Hebr 13:5-6 Jeg slipper deg ikke Lyd
Matt 6:24-34 Vær ikke bekymret for livet Lyd
Matt 6:24-34 Bekymre deg ikke!
II 
Jes 49:13-16 Kan en kvinne glemme 
2 Kor 9:1-8 Tjenesten for de hellige Lyd Video
Luk 8:1-3 Kvinner som fulgte Jesus Lyd Video
III 
4 Mos 13:17-27 Moses sender ut speidere 
Rom 1:16-17 Guds kraft til frelse Lyd 
Joh 4:27-30. 39-43 Kvinnen som vitnet

13. søndag i treenighetstiden
I

Sal 92:2–6. 13–16 Med ditt verk har du gledet meg Lyd Video
1 Kor 12:4–11 Nådegaver til hver enkelt Lyd
Matt 25:14–30 Talentene Lyd 
II
2 Krøn 1:7–12 Salomo ber om visdom
Ef 4:11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp Lyd
Luk 12:41–48 En tro og klok forvalter Lyd
III
2 Mos 18:13–24 Jetro gir Moses råd
Apg 6:1–7 En ny tjeneste i menigheten Lyd
Joh 15:13–17 Jeg har satt dere til å bære frukt Lyd

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden 

Jes 27:2-6 Herren vokter sin vingård Lyd 
1 Kor 1:1–3 Dere er helliget ved Kristus Lyd 
Matt 20:1–16 Arbeiderne i vingården Lyd 
Matt 20:1–16 Alt av nåde! Lyd
II 
5 Mos 8:7. 11–18 Glem ikke Herren:din Gud Lyd
1 Kor 3:4–11 Guds medarbeidere Lyd
Luk 17:7–10 Uverdige tjenere Lyd
III 
Jer 9:23–24 Den rette ros Lyd Video
Fil 3:7–14 Vinning og tap 
Lyd
Matt 19:27–30 Forsakelse og lønn Lyd Video

15. søndag i treenighetstiden  

Mika 6:6–8 Herren har sagt hva godhet er Lyd
Fil 1:9–11 Kjærlighet rik på dømmekraft
 Lyd Video
Matt 5:38–48 Elsk deres fiender Lyd 
Matt 5:38–48 Elsk deres fiender Lyd
Matt 5:38–48 Elsk deres fiender Lyd Video
II 
2 Mos 19:1-6 Dersom dere vil lytte til mine ord Lyd
Fil 4:10–14 Alt makter jeg i Ham Lyd 
Luk 10:38–42 Jesus hos Marta og Maria Lyd 
Luk 10:38-42 Ett er nødvendig! Lyd
Luk 10:38-42 Det er nok det som Jesus gjorde! Lyd Video
III 
Rut 1:7–11. 16–19a Rut og No'omi Lyd Video
1 Kor 13:7–13 Størst blant dem er kjærligheten Lyd
Joh 15:9–12 Som jeg har elsket dere Lyd

16. søndag i treenighetstiden  

Sal 40:2–6 Herren hørte mitt rop Lyd 
Sal 40:2–6 Bi på Herren! Lyd
Rom 8:19–23 Håpet om herlighet Lyd 
Mark 7:31–37 Jesus sa til den døve: Effata Lyd 
II 
Sal 13:2-6 Hvor lenge:HerreLyd
1 Pet 4:12-19 Når en kristen lider Lyd Video
Matt 5:10-12 Salige er de som blir forfulgt Lyd 
III 
Ordsp 9:1–5 Visdommen innbyr til måltid Lyd 
1 Kor 1:18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus Lyd
Matt 11:16–19 Likegyldighet og visdom Lyd Video

17. søndag i treenighetstiden  

Job 19:21-27 Jeg vet at min gjenløser lever Lyd 
2 Tim 1:7-12 Han har gjort ende på døden Lyd 
Joh 11:17-29 Lyd og/eller
30–46 Lyd Jesus vekker opp Lasarus 
II 
1 Kong 17:17-24 Elia vekker opp enkens sønn Lyd
1 Kor 15:35-45 Det står opp en åndelig kropp Lyd
Luk 7:11-17 Jesus vekker opp enkens sønn Lyd
Luk 7:11-17 Utgangen fra døden Lyd
III 
Esek 37:1-5. 10-14 De døde ben blir levende Lyd 
Fil 1:20-26 Jeg er trukket til begge sider Lyd
Mark 5:35-43 Jesus vekker opp Jairus' datter Lyd

18. søndag i treenighetstiden 

Jes 53:1–5 Såret for våre overtredelser Lyd 
Hebr 2:10–18 En barmhjertig yppersteprest Lyd 
Matt 8:14–17 Jesus helbreder Peters svigermor Lyd Video
II 
1 Kong 8:41-43 Når utlendinger ber:må du høre Lyd Video
Rom 15:25-33 Hedninger har fått del i gavene Lyd 
Matt 8:5-13 Offiseren i Kapernaum Lyd 
III 
Sal 38:10-16 Herre:du ser hva min lengsel er Lyd 
1 Joh 4:11-16 Gud er kjærlighet Lyd
1 Joh 4:11-16 Gud er kjærlighet Lyd
Mark 1:40-45 Den spedalske mannen Lyd

Tilbake
Treenighetstiden 10 - 18