Treenighetstiden 1-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden  
I 
1 Mos 12:1–4 Gud kaller og velsigner Abram Lyd
Rom 1:1–7 Paulus kalt til apostel Lyd
Luk 5:1–11 Peters fiskefangst Lyd 
II 
Jer 1:4–10 Gud kaller Jeremia til profet Lyd
Apg 20:24–32 Avskjedstalen i Milet Lyd
Apg 20:24–32 Den sanne tjeneste Lyd
Apg 20:24-32 Det fullgyldige offer Lyd Video
Matt 16:13–20 Peters bekjennelse Lyd 
Matt 16:13-21 Peters bekjennelse Lyd Video
III 
Jes 66:18–19 Å samle alle folk og tungemål Lyd 
Apg 9:1–19 Saulus ved Damaskus Lyd
Mark 3:13–19 Jesus kaller de tolv Lyd 

7. søndag i treenighetstiden

1 Mos 16:1-13 Hagar gir Gud et navn Lyd
1 Joh 4:7-10 Gud er kjærlighet Lyd
1 Joh 4:7-10 Guds kjærlighet Lyd
Luk 15:1-10 Sauen og sølvmynten Lyd
Luk 15:1-10 For syndere! Lyd
II 
Ordsp 30:7–9 Gi verken armod eller rikdom Lyd Video
1 Tim 6:17–19 Forman dem som er rike Lyd
Luk 19:1–10 Sakkeus Lyd
III 
Sal 8:2–10 Hva er da et menneske Lyd
1 Kor 1:26–31 Det som er svakt:utvalgte Gud Lyd
Mark 5:25–34 Hun som rørte ved Jesu kappe Lyd

8. søndag i treenighetstiden  
I 
2 Mos 32:1–4. 30–35 Gullkalven og Moses' bønn Lyd
1 Joh 2:15–17 Elsk din bror og ikke verden Lyd
Matt 6:19–24 Det udelte hjertet Lyd 
II 
2 Mos 36:2–7 Det de ga var mer enn nok Lyd
2 Kor 8:9–15 Denne gangen har dere overflod Lyd 
Mark 12:37 b – 44 Enkens gave Lyd
III 
Jos 22:1–6 Dere skal elske Herren Lyd
Fil 1:9–11 Innsikt og dømmekraft Lyd Video
Mark 12:28–34 Du skal elske Gud og din neste Lyd

9. søndag i treenighetstiden 
I 
Hos 6:1-3 Han vekker oss til liv Lyd 
Hos 6:1-3
Levendegjort! Lyd Video
Rom 8:31-39 Han som ga sin Sønn for oss alle Lyd Video
Matt 11:28-30 Jeg vil gi dere hvile Lyd
II 
Sal 145:9-16 Herren reiser alle nedbøyde opp Lyd
1 Kor 4:3-5 Døm ikke før tiden Lyd Video
Joh 8:2-11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd Lyd Video 
Joh 8:2-11 Skyldig, men fri! Lyd Video
III 
1 Mos 4:8-15 Skal jeg vokte min bror? Lyd Video
Rom 14:10-13 Enhver skal avlegge regnskap Lyd 
Luk 6:36-42 Døm ikke Lyd Video

 

Treenighetssøndag

5 Mos 6:4-9 Du skal elske Herren:din Gud Lyd
1 Pet 2:4-10 Forkynne Hans storverk Lyd 
Matt 28:16-20 Misjonsbefalingen Lyd 
II 
1 Mos 18:1-8 Herren gjester Abraham Lyd
Rom 11:33-36 Hvor ufattelige Hans veier Lyd
Rom 11:33-36 Å, dyp av visdom hos Gud Lyd 
Rom 11:33-36 All god gaves giver! Lyd
Luk 10:21-24 Jesus jublet i Ånden Lyd 
III 
Jes 6:1-8 Gud kaller Jesaja Lyd 
Apg 17:22-34 Han gir liv og ånde til alle Lyd 
Luk 24:45-48 Tilgivelse for folkeslagene Lyd

2. søndag i treenighetstiden 
I 
2 Mos 14:15-22 Sivsjø-underet Lyd
Tit 3:4-7 Det bad som gjenføder Lyd
Matt 3:11-12 Johannesdåp og dåp med Ånden Lyd
II 
Sal 67:2-6 Folkene skal prise deg Lyd
Gal 3:23-29 Kledd dere i Kristus Lyd 
Joh 3:26-30 Han skal vokse:jeg skal avta Lyd
III 
Esek 36:25–29a Renselse og et nytt hjerte Lyd 
Rom 6:3-8 Forenet med Kristus i dåpen Lyd
Joh 3:1-13 Jesus og Nikodemus Lyd

3. søndag i treenighetstiden 
I 
Jes 25:6-9 Herrens gjestebud Lyd 
Åp 19:5-9 Salige er de som er innbudt Lyd
Luk 14:15-24 Det store gjestebudet Lyd
II 
Jes 50:4-5 Å høre på disiplers vis Lyd 
Rom 8:28-30 De Han har kalt Lyd
Joh 1:35-51 De første disiplene Lyd
III 
1 Sam 1:9-18 Jeg vil gi min sønn til Herren Lyd Video
1 Joh 3:1-3 Vi får kalles Guds barn Lyd Lyd 
1 Joh 3:1-3 Vi skal kalles Guds barn! Lyd Video
Mark 10:13.16 Jesus og barna Lyd

4. søndag i treenighetstiden  
I 
1 Mos 25:27-34 Esau selger førstefødselsretten Lyd Video 
1 Kor 9:24-27 Jeg løper for å vinne Lyd
Mark 10:17-27 Jesus og den rike mannen Lyd
II 
Jos 24:19-24 Herren vil vi tjene Lyd
Ef 2:1-10 Skapt til gode gjerninger Lyd
Ef 2:1-10 Gjort levende! Lyd Video
Ef 2:1-10 Jesus er min frelse! Lyd Video
Matt 16:24-27 Å følge etter Jesus Lyd Video 
III
Sal 22:8–12 Gud som jordmor Lyd
1 Tess 2:5–13 Vi forkynte evangeliet for dere Lyd
Matt 9:35–38 Høsten er stor Lyd

5. søndag i treenighetstiden  

Jer 23:16–24 Dom over løgnprofetene Lyd
1 Joh 4:1–6 Prøv åndene Lyd
Matt 7:15–20 Falske profeter Lyd
II 
Ordsp 7:1–3 Ta vare på mine ord Lyd
1 Kor 3:10–18 Grunnvollen og byggverket Lyd
Matt 7:21–29 Falske disipler og huset på fjell Lyd 
III 
Jer 6:16-19 Spør etter de gamle stiene Lyd 
Gal 1:6-9 Nåden alene! Lyd
Matt 18:12-18 Sau på villspor:bror som synder Lyd