Kristi himmelfartsdag 
I 
Sal 110:1–3 Sett deg ved min høyre hånd eller Lyd 
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd Video
Ef 4:7–10 Han steg opp og gav gaver Lyd 
Mark 16:19–20 Jesus tas opp til himmelen Lyd
II 
Dan 7:13–14 Lik en menneskesønn eller. Lyd
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd Video
Rom 10:6–10 Ordet er nær i munn og hjerte Lyd 
Luk 24:46–53 Jesu avskjed Lyd
III 
1 Sam 2:1–9 En Gud som allting vet eller Lyd
Apg 1:1–11 Jesus tas opp til himmelen Lyd Video
Ef 1:17–23 Satte Ham ved høyre hånd Lyd
Matt 17:1–5 La din Sønn bli herliggjort Lyd 

Søndag før pinse 
I 
Hag 2:3–9 Bygg opp igjen Herrens tempel eller Lyd
Apg 1:12–14 Disiplene venter i bønn Lyd Video
1 Pet 4:7–11 Tjen hverandre med nådegavene Lyd
Joh 15:26–27 Talsmannen og dere skal vitne Lyd 
II 
Sak 14:6–9 Herrens dag eller Lyd Video
Apg 26:1–3. 20–29 I Jerusalem og for folkeslagene Lyd
Åp 21:22–27 Det nye Jerusalem Lyd
Joh 3:16–21 Lyset er kommet til verden Lyd
III 
1 Kong 19:3 b – 13 Herren åpenbarer seg eller Lyd
Apg 24:10–21 Paulus' forsvarstale Lyd 
1 Joh 5:6–12 Ånden er sannheten Lyd
Joh 16:12–15 Når sannhetens Ånd kommer Lyd

Kristi himmelfartsdag
og Pinsetiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinseaften  
Alle rekker
2 Mos 24:3–11 Herren slutter pakt med Israel Lyd
Ef 2:17–22 Kristus er hjørnesteinen Lyd
Joh 7:37–39 Ånden var ennå ikke kommet Lyd

Pinsedag  

1 Mos 2:4–9 Guds livspust og livets tre Lyd Video
Apg 2:1–11 Ånden blir gitt eller Lyd
Rom 8:9–11 Dersom Hans Ånd bor i dere Lyd
Joh 20:19–23 Ta imot Ånden Lyd
II 
1 Mos 1:1–5 Guds Ånd svevet over vannet Lyd
Apg 2:1–11 Ånden blir gitt eller Lyd
1 Kor 12:12–13 Døpt med én Ånd Lyd Video
Joh 14:15–21 Talsmannen og Jesu bud Lyd
III 
1 Mos 11:1–9 Tårnet i Babel Lyd
Apg 2:1–11 Ånden blir gitt eller Lyd
Rom 5:1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden Lyd
Joh 14:23–29 Løfte om Ånd og fred Lyd

2 pinsedag  
I 
Joel 3:1–2 Når Ånden blir utøst Lyd
Apg 10:34–48 Ånden kom over alle Lyd
Apg 10:34–48 Ånden kom over alle Lyd
Joh 16:5–11 Ånden går i rette med verden Lyd
II 
Jes 44:3–5 Min Ånd vil jeg utøse Lyd
Apg 11:19–26 Den første hedningekristne menighet Lyd
Joh 6:44–47 Far drar mennesker til Jesus Lyd
III 
2 Mos 17:1–7 Vann av klippen Lyd
Apg 15:1–11 Apostelmøtet om folkeslagene Lyd
Joh 7:37–39 Elver av levende vann Lyd