Fastelavnssøndag  

Høys 8:6-7 Kjærligheten er sterk som døden Lyd
1 Kor 13:1-7 Kjærlighetens vei Lyd
Joh 17:20-26 Så kjærligheten kan være i dem Lyd

II 
Jes 53:1-5 Såret for våre overtredelser Lyd 
1 Kor 1:18-25 Vi forkynner en korsfestet Kristus Lyd
Joh 12:20-33 Jesu død og herliggjørelse Lyd
III 
Jes 52:13-15 Herrens lidende tjener Lyd
1 Tim 2:1-6 a Løsepenge for alle Lyd
Luk 18:31-34 Se vi går opp til Jerusalem Lyd

Askeonsdag  

Joel 2:12-13 Vend om for Gud er nådig Lyd
1 Pet 3:18 - 4:2 Dåpen og det nye livet Lyd 
Matt 6:1-6. 16-18 Gaver:bønn og faste Lyd Video
II 
Jona 3:3-10
 Jona i Ninive Lyd
2 Pet 1:5-11 Troen skal utfolde seg i livet Lyd Video
2 Pet 1:5-11 Troen skal utfolde seg i livet Lyd
Matt 12:38-42 En ond slekt krever tegn Lyd
III 
Jes 58:4-10 Den rette faste:å bryte åk Lyd Video
Apg 13:1-4; 14:22-23 Paulus og Barnabas sendes ut Lyd Video
Mark 2:18-20 Fest eller faste

1. søndag i fastetiden  

1 Mos 2:8-9; 3:1-8 Syndefallet Lyd Video
Jak 1:12-16 Gud frister ingen Lyd Video
Matt 4:1-11 Jesus blir fristet Lyd
Matt 4:1-11 Jesus blir fristet Lyd Video
II 
1 Mos 4:1-7
 Du skal være herre over synden Lyd
1 Kor 10:10-13 Ingen overmenneskelig fristelse Lyd Video
1 Kor 10:10-13 Ingen overmenneskelig fristelse Lyd
Matt 16:21-23 Om lidelsen og Peters protest. Lyd Video
III 
2 Sam 12:1-10 Natan og David Lyd
Hebr 5:7-9 Jesus bad med høye rop Lyd
Matt 26:36-45 I Getsemane Lyd

2. søndag i fastetiden 

1 Mos 32:24-30 Jakobs kamp Lyd Video
Jak 1:2-8 Tro i prøvelse Lyd 
Matt 15:21-28 Den kanaaneiske kvinnen Lyd 
II 
1 Mos 3:8-15 Oppgjør etter syndefallet Lyd 
Rom 5:17-19 Fall og rettferdighetens gave Lyd
Luk 7:36-50 Hun som fikk syndene tilgitt. Lyd
Luk 7:36-50 To veier ligger foran deg! Lyd Video
III 
Jes 55:1-7 Søk Herren Lyd
2 Kor 6:1-10 Tålmodighet i tjenesten Lyd Video
Luk 13:22-30 Den trange dør Lyd

3. søndag i fastetiden 

1 Sam 18:6-14 Saul blir misunnelig på David Lyd
Ef 5:1-2. 8-11 Ha Gud som forbilde Lyd
Luk 11:14-28 Jesu makt over urene ånder Lyd
II 
Job 2:1-10 Godt og vondt fra Gud Lyd
Ef 6:10-18 Guds rustning Lyd
Mark 9:17-29 Jesus driver ut en vond ånd Lyd
Mark 9:17-29 En hjelper i nøden Lyd
III 
Sak 3:1-5 Satan anklager Josva Lyd Lyd (Eldre)
Sak 3:1-5 Andre klær! Lyd Video
2 Kor 12:7-10 En torn i kjødet Lyd
2 Kor 12:7-10 En torn i kjødet Lyd
Luk 22:28-34 Jeg ba for deg Lyd

4. søndag i fastetiden 

1 Mos 22:1-14
 Gud setter Abraham på prøve 
Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt Lyd 
Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt Lyd 
Hebr 4:14-16 Jesus er prøvet i alt Lyd Video
Joh 11:45-53 Ett menneske dør for folket Lyd 
II 
4 Mos 21:4-9 Kobberslangen Lyd
2 Kor 5:18-21 Forsoningens tjeneste Lyd
2 Kor 5:18-21 Forsoningens tjeneste Lyd
2 Kor 5:18-21 Forsoningens tjeneste Lyd Video
Joh 3:11-16 Så høyt har Gud elsket verden Lyd
III 
5 Mos 8:2-3 Herren ledet i ørkenen Lyd
1 Kor 10:16-17 Vin og brød gir del i Kristus Lyd
Joh 6:24-36 Jeg er livets brød Lyd


Tilbake
Fastetiden