Nyttårsaften 
I 
Fork 3:1-2. 4-7. 11 a Alt har sin tid Lyd
1 Pet 1:22-25 Herrens ord varer til evig tid Lyd
Luk 13:6-9 Fikentreet som ikke bar frukt Lyd
II 
Jer 29:10-14 Fredstanker:fremtid og håp. Lyd
2 Pet 3:13-15a. 17-18 Forventning. Lyd
Joh 14:27 Min fred gir jeg dere.Lyd
III 
Klag 3:22-26 Herrens miskunn er ikke forbi Lyd
1 Joh 1:5-7 Dersom vi vandrer i lyset Lyd Video
Matt 11:25-30 Jeg vil gi dere hvile Lyd

Nyttårsdag / Jesu navnedag  

4 Mos 6:22-27 Velsignelsen Lyd 
Fil 2:5-11 Navnet over alle navn Lyd
Luk 2:21 Han fikk navnet Jesus 
II 
Sal 103:13-18 Forgjengelighet og miskunn. Lyd
Apg 4:8-12 Ikke noe annet navn. Lyd Video
Matt 1:20 b-21 Navnet Jesus:Han skal frelse. Lyd Video
III
Sal 72:17-19 Hans herlige navn Lyd
Rom 10:8 b-13 Rik nok for alle Lyd 
Matt 18:19-20 Samlet i mitt navn Lyd Video
Matt 18:19-20 Samlet i mitt navn

Kristi åpenbaringsdag 

Jes 60:1-6 Herrens herlighet over deg Lyd Video
Ef 3:1-7 Kristi mysterium 
Matt 2:1-12 Vismennene hyller Jesus Lyd Video
II 
Jes 49:1-7 Et lys for folkeslag Lyd Video 
Rom 15:4-6 Håp som skriftene gir. Lyd
Luk 2:40-52 Jesus som tolvåring i tempelet Lyd
III 
Jes 51:4-8 Min frelse varer fra slekt til slekt Lyd Video
2 Kor 4:1-6 Kristi herlighet Lyd Video
Joh 12:42-47 Som lys er jeg kommet til verden Lyd Video
Joh 12:42-47 Som lys er jeg kommet til verden Lyd Video

2. søndag i åpenbaringstiden  

Jes 42:1-6 Herrens tjener:et lys for folkene Lyd 
Apg 18:24 - 19:7 Johannesdåpen og kristen dåp Lyd 
Matt 3:13-17 Jesus blir døpt Lyd 
Matt 3:13-17 Jesus blir døpt Lyd
II 
2 Mos 1:22 - 2:10 Moses blir født Lyd Video
Ef 1:7-12 Guds viljes mysterium. Lyd
Mark 1:3-11 Døperen Johannes og Jesu dåp Lyd
III 
Jes 53:6-9 Han har båret deres synder Lyd
Kol 1:15-20 Skapelse og forsoning Lyd
Joh 1:29-34 Guds lam bærer verdens synd Lyd

Joh 1:29-34 Åndens vitnesbyrd! Lyd Video

3. søndag i åpenbaringstiden

1 Mos 1:26-31 Mann og kvinne i Guds bilde Lyd 
Åp 21:1-6 En ny himmel og en ny jord Lyd 
Joh 2:1-11 Bryllupet i Kana Lyd

II 
Jes 55:1-3 Alle som tørster:kom hit Lyd
Matt 18:16-17 Livets vann. Lyd Video
Joh 4:4-26 Kvinnen ved brønnen Lyd 
III 
2 Mos 3:13-15 Jeg er den jeg er Lyd
1 Kor 8:5-6 For oss er det én Gud Lyd
Joh 1:15-18 Han har vist oss hvem Gud er Lyd

4. søndag i åpenbaringstiden

Sal 146:1-10 Herren åpner blindes øyne Lyd 
Rom 16:25-27 Mysteriet er kommet for dagen Lyd 
Luk 18:35-43 Den blinde ved Jeriko Lyd 
II 
2 Mos 3:10-12; 4:10-16 Hvem har gitt mennesket munn? Lyd 
Rom 9:20-24 Jeg viser godhet mot den jeg vil Lyd Lyd 
Joh 9:1-7. 35 b-38 Mannen som var født blind Lyd
III 
Ordsp 14:21-22. 25. 31 Stakkaren og skaperen Lyd 
Fil 1:20 At Kristus skal bli opphøyd Lyd
Luk 13:10-17 Jesus helbreder en kvinne
Lyd Video

5. søndag i åpenbaringstiden
I
1 Mos 15:1-6
 Herren regnet ham som rettferdig Lyd Video
Rom 4:1-8 Abrahams tro Lyd 
Rom 4:1-8 Ikke av gjerninger! Lyd
Rom 4:1-8 Av nåde blott! Lyd Video
Mark 2:1-12 Den lamme mannen Lyd
II 
Sal 107:23-32 Han fikk stormen til å stilne Lyd
2 Kor 1:8-11 Han reddet oss fra den visse død. Lyd
Matt 14:22-34 Jesus og Peter går på vannet Lyd
Matt 14:22-34 Han kom til dem! Lyd Video 
III 
Sal 103:1-6 Han tilgir og leger Lyd Video 
Jak 5:13-16 Forbønn:salving og omsorg Lyd
Joh 5:1-15 Den syke ved Betesda Lyd

6. søndag i åpenbaringstiden

Sal 126:1-6
 Så med tårer:høste med jubelrop Lyd
Fil 1:2-6 Han som begynte:skal fullføre Lyd 
Joh 6:63-69 Du har det evige livs ord Lyd 
II 
Sal 119:80-83 Så jeg ikke blir til skamme Lyd 
Kol 1:24-29 Lidelser og tjeneste Lyd 
Luk 12:35-40 Lykkelige de Han finner våkne Lyd
III 
Ordsp 4:18-27 Bevar ditt hjerte Lyd Video
Åp 22:12-17 Jeg vil gjengjelde hver og en Lyd Video
Mark 13:21-27 Når Menneskesønnen kommer Lyd

Såmannssøndag
I 
Jes 55:8-13 Ordet vender ikke tomt tilbake Lyd 
Jes 55:8-13 Ordet vender ikke tomt tilbake Lyd Video
Hebr 4:12-13 Guds ord er levende Lyd 
Luk 8:4-15 Såmannen og jordsmonnet Lyd Video
Luk 8:4-15 Frelsens ord! Lyd Video
II 
Jer 20:7-9 Som flammende ild. Lyd Video
Rom 10:13-17 Troen kommer av budskapet Lyd
Rom 10:13-17 Troen kommer av budskapet Lyd Video
Mark 4:26-34 Såkornet og sennepsfrøet Lyd Video
III 
5 Mos 6:1-9 Du skal elske Herren din Gud Lyd 
2 Tim 1:1-5; 3:14-17 Du vet hvem du har lært av Lyd Video
Matt 13:24-30 Ugresset i hveten Lyd

Kristi forklarelsesdag  

5 Mos 18:15-18 En profet som deg Lyd
Åp 1:9-18 Menneskesønnen åpenbarer seg Lyd
Matt 17:1-9 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd 
(Samme tekst- og lydfil som på Kristi himmelfartsdag)
II 
2 Mos 3:1-6 Moses og tornebusken Lyd 
2 Pet 1:16-18 Øyenvitner på fjellet. Lyd Video
Mark 9:2-13 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd
III 
2 Mos 34:27-35 Det strålte av ansiktet Hans Lyd
2 Kor 3:12-18 Moses la et slør over ansiktet Lyd
Luk 9:28-36 Disiplene får se Jesu herlighet Lyd


Tilbake

Nyttår
og Åpenbaringstiden