Advent og Jul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 søndag i advent
I

Sal 24:1-10 Gjør døren høy Lyd
Rom 13:11-12 Timen er kommet:våkn opp. Lyd Video
Matt 21:1-11 Inntoget i Jerusalem. Lyd 
II 
Jes 61:1-3 Et nådens år med gjengjeld. Lyd 
Åp 5:1-5 Boken med de sju segl. Lyd 
Luk 4:16-22a Jesus står frem i Nasaret. Lyd 
III 
Jes 12:1-6 Lovsang for Herrens frelse. 
Åp 3:19-22 Se, jeg står for døren Lyd 
Åp 3:19-22 Se, jeg står for døren Lyd 
Åp 3:19-22 Ta det alvorlig! Lyd!
Matt 21:10-17 Jesus drar inn i Jerusalem Lyd

2. søndag i advent

Sal 33:18-22 Han kan fri dem fra døden Lyd 
Hebr 6:13-19a Et fast anker for sjelen Lyd 
Joh 14:1-4 Jeg vil ta dere til meg Lyd 
II 
Jes 65:17-19 Ny himmel og jord Lyd 
1 Kor 15:50-57 Vi skal bli forvandlet Lyd 
Luk 21:27-36 Guds rike er nær: våk og be Lyd 
III 
Jes 2:1-5 Herrens fjell i de siste dager Lyd
Hebr 10:35-39 Bare en kort stund Lyd
Joh 16 21-24 Angst og glede Lyd

3. søndag i advent

Jes 35:1-10 Den hellige vei Lyd 
1 Kor 3:18-23 Denne verdens visdom Lyd 
1 Kor 3:18-23 Denne verdens visdom Lyd
Matt 11:2-11 Jesus og Johannes Lyd 
II 
Jes 40:1-5 Trøst mitt folk og rydd vei Lyd 
Jak 5:7-8 Vær tålmodige til Herren kommer Lyd 
Luk 3:7-18 Frukt som svarer til omvendelsen Lyd 
III 
Mal 4:4-6 Jeg sender Elia til dere Lyd
2 Pet 1:19-21 Profetordet Lyd
Joh 5:31-36 Gjerningene vitner om meg Lyd

4. søndag i advent 
I
 
Rut 4:13-17 Rut blir stammor til David Lyd Video
Rom 15:8-13 Isais rotskudd Lyd 
Luk 1:46-55 Marias lovsang Lyd Video
II 
Mika 5:1-4 a Fredsfyrsten fra Betlehem Lyd
Fil 4:4-7 Gled dere i Herren! Lyd 
Fil 4:4-7 Gled dere i Herren! Lyd Video
Luk 1:39-45 Maria og Elisabeth Lyd 
III 
Sef 3:14-17 Han jubler over deg med fryd Lyd
2 Kor 1:18-22 Løftenes ja og amen Lyd
Matt 1:18-25 Budskapet til Josef 
Matt 1:18-25 Budskapet til Josef Lyd

Julaften
Alle rekker
Jes 9:1 a. 2. 6-7 Fredsfyrsten Lyd 
1 Joh 1:1-4 Livets ord Lyd Video
Luk 2:1-20 Jesus blir født Lyd

Julenatt / Ottesang  
Alle rekker
Mika 5:1-4 a Fredsfyrsten fra Betlehem Lyd 
1 Joh 1:1-4 Livets ord Lyd Video
Matt 1:18-25 Josef og Jesu fødsel Lyd

Juledag 
Alle rekker
Ordsp 1:1-2. 22-31 Visdommen og bygningsmannen Lyd 
Hebr 1:1-6 Utstrålingen av Guds herlighet Lyd 
Joh 1:1-14 Ordet ble menneske Lyd

2. juledag (Stefanusdagen)  

Jer 31:15-17 Det lyder klagerop i Rama Lyd
Apg 7:52-60 Stefanus blir steinet Lyd 
Matt 2:16-23 Barnemordet og veien til Nasaret Lyd 
II 
Sal 86:11-17 Gi meg et udelt hjerte Lyd
Apg 6:8-15 Stefanus for Rådet. Lyd
Matt 10:16-22 Som sauer blant ulver. Lyd
III 
Klag 3:52-57 Nå er det ute med meg Lyd
Fil 1:27-30 Kjemp for evangeliet Lyd
Fil 1:27-30 Kjemp for evangeliet Lyd 
Joh 16:1-4a De skal støte dere ut Lyd

Romjulssøndag  

Sal 1:1-6 De to veier Lyd
Sal 1:1-6 Salig er den -
1 Tim 3:16 Gudsfryktens mysterium 1 Lyd 
1 Tim 3:16 Gudsfryktens mysterium 2 Lyd
Matt 2:13-15 Flukten til Egypt Lyd Video
II 
2 Mos 1:15-21 Jordmødrene fryktet Gud Lyd
Apg 7:17-22 Moses var full av kraft Lyd 
Luk 2:36-38 Profeten Anna fortalte om barnet 
III 
Jes 66:10-13 Gled dere med Jerusalem Lyd Video
Rom 11:33-36 Hvor ufattelige Hans veier Lyd
Rom 11:33-36 Å:dyp av visdom hos Gud Lyd
Luk 2:25-35 Simeons lovsang Lyd Video