1. Jesu yppersteprestelige bønn

2. La dere ikke igjen legge under trelldommens åk!

3. Den hellige vei

4. Herre, du ransaker meg

5. Fra frykt til tro!

6. Frelse i Jesus alene!

7. Forgjengelighet og miskunn

8. Hans eiendomsfolk Video

9. Lyset fra Golgata

10. Du har gitt ...!

Oktober