1. Ordet ble menneske

2. Isais rotskudd

3. Løftenes ja og amen

4. Nå - i nådens tid!

5. Lys og salt

6. Synd og nåde Video

7. Forbilder for oss!

8. Veien

9. Lyset fra evangeliet

10. Alene i håp til Ham!

Mars