1. Du skal elske Herren!

2. Han skal og gjøre det!

3. Inn til Kilden!

4. Han skal vokse, jeg skal avta!

5. Trøst mitt folk og rydd vei!

6. Kristus forener

7. Til dom er jeg kommet

8. Den sanne pakt

9. Herodes' sinn

10. Fra evighet av Ef 1:1-14

Mai