Bokomtale

Anmeldelse av Einar Kristoffersens andakter

   I vår tid, med en del "dill" for å lokke mennesker til å bli kristne, og med mennesketanker som skaper "fødsler etter kjød," er det befriende med forkynnelse som fører til at sjeler blir "født på grunn av løftet." (Gal. 4, 22-23)
   Dette lesestoffet driver oss til å bli gjenfødt ved evangeliet, og ikke "made in kjød."
   Det er snublende nær å veilede til menneskeverk. Det ligger oss i blodet, vårt eget kjød. Men her blir evangeliet - ikke bare omtalt - men det blir forkynt, proklamert, slik at en kan høre seg frelst. Jesus får æren og vi får velsignelsen. I ham finner vi også vår ære.
   Jeg leste meg velsignet, og jeg ønsker det samme for deg. I sine forelesninger over galaterbrevet, sier Luther: "Den som kan skjelne evangeliet fra loven, han kan takke Gud, og vite at han er en teolog."
   Kristoffersen fører bibelsk teologi, roseniansk forkynnelse. Her er mat for gudslivet. "Margfulle retter." (Jes. 25, 6) Jeg sier som i Jer. 15,16: "Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, hærskarenes Gud."
   Vær så god. Les og et, du også!

                                                                                                                                                               Olaf Gjone

 

Tilbake


Bokomtale