Tilbake

 

Ordets gjørere!
Av J. A. Anderssen


Les: Joh. 7, 14 – 19

Herre, hjelp oss å ta ditt Ord rett til hjerte, så vi kan bli Ordets gjørere og ikke bare dets hørere. Amen!

Frelseren står nå midt oppe i sin gjerning. Han er i templet på løvsalenes høytid og lærer folket. Ordene kommer mektige og livsalige fra Hans munn, slik at selv de egenrettferdige og forstokkede jøder ”forundrer” seg over Hans lærdom.
Men akk, lenger kom det heller ikke med de fleste av dem. Med denne ”forundring” kunne de beholde sitt vantro, ubotferdige hjerte og sitt hat til Jesus.
Slik er det også nå for tiden. Det er mange som ”forundrer” seg over den kraft som ligger i Guds ord, ja denne forundring kan stundom stige til beundring og begeistring for visse forkynnere. Men med alt dette kan de likevel vedbli å leve livet hen uten sann omvendelse.
Du er, kan hende, en av dem som ofte hører Guds ord og har mye kunnskap om Gud og de kristne sannheter – det er som regel ikke mangel på det iblant oss – ja du har kanskje også brakt det så vidt, at du lever et religiøst liv i menneskenes øyne; men ett mangler deg, og med dette ene mangler du alt: det er selve livet du mangler. Hva kommer det av? ”Om noen vil gjøre Hans vilje,” han skal lære å kjenne Ham. Dette ene har du kanskje ennå ikke forsøkt. Du har latt det bli med å høre og høre. Forsøk nå å etterleve det Guds ord som du hører, ikke bare i det ytre, men i ditt hjerte. Tilbe Gud i ånd og sannhet, så skal du finne Ham.
Guds ord skal da ikke bare bringe deg til forundring, men til – sønderknuselse. Du skal kjenne at lærdommen er av Gud, at evangeliet er en frelsende sannhet, en Guds kraft til frelse også for deg.
”For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag” (Joh. 6,40).

Trofaste Gud og frelser, vi takker og priser deg, at du har åpenbart oss den hele fulle sannhet til frelse i ditt hellige og dyrebare Ord. Herre, gjør nå ved Den Hellige Ånd denne sannhet mer og mer levende for våre hjerter, så vi kan få kraft til å omvende oss og tro på deg, leve et liv på jorden til din ære og engang få samles med alle dine hos deg i evig salighet. Amen!