9 September
  

Guds dårskap!

   For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. 1 Kor 1:25

   Kristus korsfestet, det synes ikke rimelig! - Nei, at en døende mann skal kunne frelse noen som helst, det er for forstanden en urimelig tanke! Men for den som har måttet ta imot det som en hjelpeløs og redningsløst fortapt synder, blir det bare mer og mer klart - jo lenger han lever i samfunn med Herren - at noen annen mulighet for frelse, var det ikke!
   Og dette er en salig frelse, den er viss som Gud selv, den er fullført slik at det er mulig for alle mennesker å bli frelst. Ja, den er allerede fullført for alle mennesker! Det eneste som kan berøve oss denne frelse, er at vi selv vender den ryggen og ikke vil tro - med andre ord, vantroen!
   Jesus ba denne bønn i Getsemane: «Far! Er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» (Matt 26:39).
   Alt har Herren gjort for vår skyld! - Også denne bønn taler i et svært så klart språk til oss, da vi jo vet hvordan det videre gikk med Jesus: Det fantes ingen annen vei!
   Dette
er veien for deg, min venn, også i dag! Guds dårskap!
   «For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.» (1 Kor 1:21-24).
   Ikke ved tegn, ikke ved denne verdens visdom, men ved Kristus korsfestet - Guds visdom!