8 September
  

Gjennom døden til livet!

   - idet dere ble begravet med Ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med Ham, ved troen på Guds kraft - Han som oppreiste Kristus fra de døde. Kol 2:12

   Det er de som hevder at det ikke er frelse i dåpen, det er bare som en bekjennelse fra vår side. De burde lese blant annet dette verset nøye. Her står det jo om både begravelsen av syndelegemet og om oppreisning med Kristus, men alt ved troen på Guds kraft - som er evangeliet. Det vil si, Ordet om korset!
   Dette vi fikk ved fallet, det dø - derfor naglet Han det til korsets tre med Jesus! Det er ingen mulighet for at dette skal få leve med Gud. Han kan ikke forenes med synd, med det som er urent! Derfor heter det da også om de frelste som er nådd frem, og som tjener Ham dag og natt i Hans tempel, at «de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.» (Åp 7:14).
   De er der ene og alene ved sin tilflukt til Jesus!
   Men nå er jo situasjonen den, at ingen tar sin tilflukt til Jesus - til Hans frelsesverk - som ennå finner noe hos seg selv, eller i denne verden, å ta sin tilflukt til! Derfor er tilflukten til Jesus også en fornektelse av sitt eget. Gjennom døden til livet!
   Dette vil Gud aldri kunne forkaste, da det er Hans eget verk, som Han har behag i.
   Skal Gud i dag kunne forkaste deg som kommer til Ham på dette grunnlag, må Han først forkaste det Lammets blod som du er så dyrt kjøpt med, og det er jo en helt umulig - ja, blasfemisk tanke - ikke sant?
   Så vær frimodig, tross all din synd og skrøpelighet - det er Han selv som har åpnet døren for deg!