6 September
  

Smykk dere med ydmykhet!

   - og ydmykhet går forut for ære. Ordsp 15:33

   Guds ord fremstiller det slik, at ydmykhet er noe man skal smykke seg med, og kle seg i. Det vil altså da si, at det er det første man skulle legge merke til ved en sann kristen.
   Dette er svært så avslørende, hva åndelighet angår. Det er mye som står frem med store ord og store fakter, og gir seg ut for å være mer åndelig og mer inspirert enn alt annet - men er det noen ydmykhet å spore?
   Å prøve åndene om de er av Gud er en ekstraordinær nådegave, når den deles ut til særskilt tjeneste for Guds menighet, men alle kristne er kalt til å vokse i nåde og kjennskap til den Herre Jesus, slik at en også blir i stand til å avsløre slikt som er imot Åndens vesen - og dermed unngår å bli forført av sterke ånder.
   Dette er ditt kall også i dag, og du må ikke si: Jeg kan ikke dette! For alt i Guds rike er nåde!
   Men fremfor alt er ditt kall i dag, å selv ydmyke deg for Gud, erkjenne, bekjenne, tro og motta!
   Herren sier om seg selv: «- jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet.» (Mat 11:29).
   Enhver som formes av Hans Ånd, formes til det samme bilde!