5 September
  

For Jesu skyld!

   Frykt ikke! Jeg hjelper deg. Jes 41:13

   Hvilket løfte å ta med seg - og innover seg - i dag! Han hjelper meg!
   Ja, det er bare den hake ved det, at jeg ikke riktig kan tro at Han hjelper meg - nettopp meg.
   Slik er det mange som tenker, fordi alt som har med kristenliv og forhold til Gud å gjøre, er målt ut fra hva de finner hos seg selv.
   Og hva finner vi vel hos oss selv? Jo, nettopp det som brakte vår frelser til korsets tre! Da forstår vi jo også at det ikke kan finnes noen grunn for frelsesvisshet og tillit til Gud å finne der! Den må søkes et helt annet sted.
   Rosenius skriver i en sang: «På nåden i mitt hjerte En tid jeg støttet meg, Men snart ved syndens smerte Min trygghet tapte seg. Jeg var da vel fornøyet Når rørt jeg hjertet fant, Men var jeg mindre bøyet, Min tro med ett forsvant.»
   Ja, hvem kjenner seg vel ikke igjen i dette! Men forhåpentligvis kjenner du deg også igjen i fortsettelsen: «Men Gud skje takk som sa meg Min feil så jeg den så, Og bedre grunnvoll gav meg Å bo og bygge på: På nåden i Guds hjerte Som Jesus frem har brakt Ved korsets død og smerte, Som Han for oss har smakt.»
   Derfor hjelper Han deg i dag! - Du som roper til Ham.

   Vær frimodig, redde hjerte,
Dristig, du forsakte sinn!
Skynd deg nå med all din smerte
Like til din Jesus inn!