4 September
  

Hjertets tro og tillit!

   Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Ef 6:18

   Det er sagt mye om bønn i Guds ord, og mange er derfor også de som opp igjennom historien har tatt på seg å lære de troende, hvordan de skal be til enhver tid i bestemte situasjoner, og for å oppnå bestemte ting osv.
   - Og det er sant, at det er tider i livet, da det er særskilte ting som står levende for oss som bønneemner, og det er sant at det er godt og fordelaktig å sette av tid til konkret bønn - men fremfor alt har en troende det slik, at han til enhver tid går og sukker til Herren og taler med Ham i sitt indre, om stort og smått.
   Det er også hva apostelen her oppfordrer til: Lev i bønn! - Det er ikke noe strevsomt ved det - nei, det er det saligste liv dette, å få leve det innfor Herrens åsyn alltid, og vite at Han alltid hører deg!
   Det er ditt hjertespråk Han vil høre forstår du, selv om det så ofte er svært så dårlig formulert og fremført, er det henvendt til Ham, så har det løfter over seg som overstiger alt hva vi kan fatte eller forstå!
   Fine ord og vendinger har ikke det, for hva det er i seg selv. Han imponeres ikke av slikt - det er tilflukten til Jesus som gjør hele forskjellen!