30 September
  

I ro, stillhet og tillit!

   Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Jes 30:15

   Hvilket løfte! - Og hvilket budskap inn i vår tid, som er så preget av uro, som er så hektisk - også i kristelig sammenheng. Mennesker «brennes ut» av travelhet og stress.
   Stans nå opp, ta for deg dette ordet fra Herren, og spør så: Hva har travelheten og hektiskheten i den troende forsamling å gjøre? Herren kaller deg jo til ro, stillhet og tillit! Ja, det fremstilles her nærmest som en betingelse for å kunne bli frelst, og ha del i Guds styrke! Det fortelles av dem som har som oppgave å redde forliste av sjøen, at de nå og da må slå vedkommende i svime for å stanse det desperate og paniske kavet etter selvberging, så de kan komme til med sin redning.
   Det er heller ikke vanskelig å se det problematiske i å skulle formidle noe til en som er travelt opptatt med, og fokusert på helt andre ting.
   Du som er fanget inn av travelheten i tiden, og kanskje tror at dette er noe Herren legger på deg, du skal få feste blikket på dette ordet i dag. La det få tale ut til deg! Det er Herrens ord! Han har påtatt seg fra begynnelsen av, å kjempe kampen for oss, og Han har seiret!
   Derfor skal du få legge ditt liv og din sak i Hans hender - og hvile der! Kampen er ført til ende! - Nå er det bare så om å gjøre, at du blir bevart i (troen på) denne seier!
   Om Guds folk på den tid dette ble uttalt, heter det så tragisk: «Men dere ville ikke!»
   La ikke dette kunne bli sagt om deg! Han kaller på deg nå!