29 September
  

Himmel eller helvete!

   Og ... han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine ... Luk 16:23

   Dette er en tale det bare blir satt mindre og mindre pris på i vår tid. Og da mener jeg også i kristenflokken!
   Det er menneskets vis, å ville leve som en selv lyster, og synde som en selv finner for godt, men uten å måtte ta noen konsekvens av dette. En vil fjerne følgen av synden, men ikke selve synden!
   Men Guds ord legger på sin side ikke skjul på konsekvensene av et liv borte fra Gud: «- han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine
   Jesus føyer, i den samme beretning, tvert imot til: «Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss» - de frelste - «og dere» - de fortapte. (Luk 16:26).
   Altså en avgrunn som ikke kan passeres, noe som igjen vil si, at denne pine er evig!
  
Ingen av oss liker å tenke på denne virkelighet, men det er nødvendig for oss å erkjenne og leve i sannheten. - Både virker det takknemlighet hos oss, for hva vi er fridd fra ved Jesu Kristi soning for våre synder, og er en ansporing til å vinne sjeler for Guds rike, mens det ennå heter i dag!
   Det er en himmel å vinne, og en fortapelse å unnfly! Begge deler er like sanne!
   Du som har lært Jesus å kjenne - her har du noe å takke Ham for i dag! - Og du som ennå ikke er kommet til noen klarhet i ditt gudsforhold: Søk Ham mens Han er å finne!