28 September
  

Herrens styrke!

   Fast og sterk er hans bue, hans hender og armer er raske - styrket ved Hans hender som er Jakobs Veldige. 1 Mos 49:24

   «Din fars Gud, Han skal hjelpe deg,» sies det videre i Ordet.
   Slik taler Guds ord om dem som hører Herren til. Det er så mange velsignede uttalelser om dem, som er så snare å misforstå for den som ikke søker «kunnskap hos Herren,» men stoler på sin egen forstand.
   Det er så mange uttalelser og løfter som umiddelbart synes å gå på, at det er vi som skal gjøres sterke og kraftfulle i oss selv, slik at vi nærmest kan leve det nye livet i egen kraft! Men får en se noe dypere inn i Ordet, så ser en at det er Guds kraft og Guds styrke det egentlig er tale om. Han lar oss få ta sin tilflukt til den, i vår skrøpelighet og svakhet!
   Ja visst blir en kristen sterk - men hør hvordan apostelen Paulus beskriver dette: «Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!» (2 Kor 12:10).
   Hva er dette for slags styrke, vil verden spørre. Den som er full av tiltro til seg selv, men også full av mistro til Gud.
   - Ja, vi kjenner vel alle noe til dette, skulle jeg tro. Men det er den vei som er anvist deg: Ta din tilflukt til Herren! Han har ved sitt offer, ved sitt blod, åpnet deg adgang til det, uansett hvem du er!
   Da vil apostelens vitnesbyrd også bli ditt etter hvert: «Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk.» (Fil 4:13).
   Ta din tilflukt til denne styrke i dag, hvor svak du enn måtte være, og hvor liten tro du enn måtte spore hos deg selv. - Han tar imot elendige folk, også i dag, også i denne stund - og da ikke bare dem som føler seg noe skrøpelige, men dem som er døde i synder og overtredelser! (Ef 2:1).