27 September
  

Hvem formår!

   Og når Han (Den Hellige Ånd) kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Joh 16:8

   Hvem formår å bringe synderen til bot? Det er det ikke noe menneske som kan få til, om de taler aldri så «vekkende.» Det meste et menneske kan få til i den retning er å skremme folk, og så få dem til å gå inn for et «nytt» liv - med mer eller mindre alvor - for å unngå straff. Det man har oppnådd er altså ikke noe annet enn å produsere fryktsomme treller!
   Eller, slik som vi ser det i dag, at det tales imot boten, man blir kristen uten omvendelse, og derfor springer en også så snart forbi dette med forsoningen i Kristi dyrebare blod, til mer «interessante» ting.
   Men Den Hellige Ånd, Han bringer til bot! Det vil si til anger over det liv en har levd borte fra Gud, og den synd en har begått.
   Bot i bibelsk forstand, er ikke noe et menneske bringes til, ved lovens harde dom alene, men også ved erkjennelse av den kjærlighet en hele tiden har vært gjenstand for. Elsket av Gud mens jeg levde i synd og opprør! «Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Rom 5:8).
   Guds ord taler om en velsignet bedrøvelse: «For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer.» (2 Kor 7:10).
   Dette skrev apostelen til en menighet han hadde måttet refse, men refselsen virket at de «ble bedrøvet til omvendelse,» og derfor priser han dem lykkelige! - For Gud trøster de nedbøyde! (2 Kor 7:6).
   «Men verdens bedrøvelse virker død.» - For den er uten håp
.