26 September
  

Himmelens herlighet!

   Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Åp 21:2

   Dette var det syn apostelen Johannes fikk se, der han satt forvist til øya Patmos.
   Det er som om Herren sier til ham: De trengsler du nå opplever Johannes, er for intet å regne i forhold til den herlighet som ligger fremfor deg!
   - Se bare her!
   Ja, himmelens herlighet er ubeskrivelig, derfor må den også bare omtales i bilder, slik at vi i det minste kan danne oss et visst begrep. Men det er én ting fremfor alt annet, som gjør himmelen til himmel for den troende - det kommer frem når vi leser om disiplenes møte med den oppstandne Jesus Kristus: «Da ble disiplene glade, da de så Herren!» (Joh 20:20).
   Er det dette som gjør deg glad i dag, min venn? - Er det dette som gjør himmelen til himmel for deg? - At Jesus vil være der?
   Spør deg selv alvorlig om det! - Og ta det med deg innfor Ham, mens det ennå heter i dag!
   Kan man tenke seg å skulle til himmelen - hvor Jesus er den suverene Herre, og stadens lys! (Åp 22:5) - og så ha et lunkent forhold til Ham her på jord! Å nei!
   Dette bedraget lever mange av verdens mennesker i, men den som lever i samfunn med Herren, han vet og lever i dette: Det er Jesus som er himmelens herlighet!