25 September
  

Ordet står fast!

   Han har sagt! Hebr 13:5b

   Han har sagt! Det var dette - og dette alene - Jesus brukte overfor djevelens fristelser i ødemarken. «Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet!» (Matt 4). Med andre ord: Gud har sagt!
   Det er også et slikt forhold til sitt ord Gud vil føre oss inn i. Han vil at vi (mennesket) som på fallets dag åt løgnens ord, igjen skal begynne å spise sannhets ord. Og det er ved å «spise» dette sannhets ord, vi vinner tilbake livet som gikk tapt på fallets dag, nemlig livet i Gud!
   Apostelen Jakob skriver om dette: «Etter sin vilje har Han født oss ved sannhets ord.» (Jak 1:18).
   Det er altså Hans vilje dette, å føde oss som gikk tapt ved løgnens ord, tilbake til livet, ved sitt sannhets ord.
   Alvoret er, at så lenge vi holder fast på løgnens ord, som er et ord til vantro, blir vi i døden! Derfor lyder det også så inntrengende: Hør Herrens ord!
   Du som leser dette nå, har du tatt imot og bøyd deg for Guds ord? Har Hans ord fått overbevise deg, slik at du av hjertet må si: Det var absolutt ingen annen mulighet for frelse for en som meg, uten den du valgte ut for meg, Herre: Jesus Kristus og Ham korsfestet! - Da kan du også ta din tilflukt til hva Han har sagt, blant annet: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg!»
   De som uten frykt tukler med Guds ord i dag, de driver et farlig spill som vil koste dem sjelen, om de ikke omvender seg! Guds ord er gitt oss til tro! - Det er sannhets ord!