24 September




 



 

Via Dolorosa (Smertens vei)

   De førte så Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallestedet, på hebraisk Golgata. Joh 19:17

   Dette burde gripe oss! Tenk Guds egen uskyldige Sønn, Han som aldri har begått noen synd, og er uten synd - Han som fikk folkets vitnesbyrd: «Han har gjort alle ting vel!» (Mark 7:37) - Han bærer her den tunge og fryktelige straffen for den skyld som vi har pådratt oss - og stadig på ny pådrar oss - ved vår synd!
   Men så viser det seg at mennesket er aldeles ufølsomt overfor dette, inntil Den Hellige Ånd har fått vitnet for hjertet og ført vedkommende inn i sannhets erkjennelse - og da først og fremst, hva en selv angår.
   Hva skal vel den med en stedfortreder, og hva verdi skal vel den kunne tillegge en stedfortredelse, som selv mener seg å være uskyldig!
   «Nei, fullkomment rettferdig er jeg nå ikke, men det er det da ikke noen andre som er heller,» sier mange.
   Det er særlig to ting man kanskje ikke merker seg ved dette: For det første, hvor aldeles verdiløs og falsk den tilsynelatende ydmykheten man påtar seg her i virkeligheten er: - Man sier seg å ikke være fullkomment rettferdig, men samtidig at man er rettferdig nok!
   Det andre er dette som er typisk for oss, at vi måler oss opp imot andre mennesker - noe Gud aldri har bedt oss om - i stedet for å måle oss opp imot hva Guds ord forkynner!
   Ser du, min venn, i dag, hva Guds ord forkynner: Ingen går inn i Guds rike uten at han er fullkommen etter Guds lov! Da får du nok bruk for å feste ditt blikk på Ham som her sleper seg ut til Golgata, med ditt kors på skulderen! - Og - vitner Guds ord - det skal du nettopp få lov til!
   - Eller vil du velge å gå Via Dolorosa selv? Noen tredje mulighet finnes ikke.