21 September
  

All trøsts Gud!

   Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud. Jes 40:1

   Bibelen er fremfor alt et Åndens skrift: «Hele Skriften er innåndet av Gud.» (2 Tim 3:16). Og: «Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud» (1 Kor 2:10).
   Det er nettopp dette som blir åpenbart for oss her i teksten. Dette er hva Gud inderlig ønsker for sitt folk - at det skal trøstes og bringes til ro, hvile og fred!
   Han sparte ikke på noe, men gav endatil sin egen Sønn for dette, som allerede profeten Jesaja uttrykker det: «Straffen lå på Ham, for at vi skulle ha fred.» (Jes 53:5).
   Det tragiske med mennesket her er, at det søker trøst og fred alle andre steder og i alle andre ting, før det kommer til Ham som i seg selv er og har den sanne fred - den fred som varer. Det skyr - men uten å være seg det bevisst - i virkeligheten sin egen frelse, og det fordi «det sjelelige menneske ikke tar imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det.» (1 Kor 2:14).
   Men du som leser denne Åndens åpenbaring ved profeten Jesaja nå - hold deg til den. - Han er den som vil deg vel. Ikke noe offer var for stort for Ham, for at du skulle ha det godt, og det i evighet!
   Trenger du noen trøst i dag? - Har noe tragisk rammet deg? - Går dine nærmeste borte fra Gud, opptatt med denne verdens tomhet? - Plager din egen synd deg? Hør Herrens ord: «Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud.»