2 September
  

Han kommer deg i hu!

   Glem ikke de elendige! Sal 10:12

  
Vi skal få minne Herren på Hans ord og løfter. Det er godt for oss det - det blir også en minnelse for oss selv om, at Gud har jo lovt - «Han som er trofast til evig tid.» (Sal 146:6).
   David uttrykker dette slik ved et tilfelle: «Mitt hjerte holder frem for deg (ditt ord): Søk mitt åsyn! - Herre, jeg søker ditt åsyn.» (Sal 27:8).
   Hvor godt er det ikke da, å få minnes i dag, at Gud er de elendiges Gud! Ikke de som har lykkes med sitt kristenliv, men de som heller ikke ville noe annet enn at nettopp det var tilfelle i deres liv, men i stedet må erkjenne og bekjenne: «Jeg står så langt tilbake!» - Og må komme til Ham med sin synd også i dag!
   Ta det med deg i dag: Han ser deg, når du lider under din egen synd, og beveger deg fra nederlag til nederlag. - Og Han ser deg, når du undertrykkes av ytre fiender.
   Hva som enn kommer på i dag, du roper ikke forgjeves til Ham! - Det forsikrer Jesus selv deg om: «Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til sin rett, de som roper til Ham dag og natt? Er Han sen når det gjelder dem?» (Luk 18:7).