19 September
  

Kom! - Nå!

   Og Herren lukket etter ham. 1 Mos 7:16

   Herren var det som lukket etter Noah! - Og i ethvert tilfelle er det sant, som Herren sier: «Han (Herren) som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp!» (Åp 3:7).
   Slikt er en alvorlig minnelse til oss mennesker, om å gå inn mens døren ennå er åpen for oss. - For det er hva Herren også i dag forkynner deg: «Døren er åpen for deg!»
   Likesom du ser Jesu hender utstrakt på Golgata kors - så vidt som det er mulig - er de åpnet for å motta nettopp deg! Der er din sak gjort god, og du behøver ikke mer enn hva Han alt har gjort!
   Men det lyder også et ord til oss, hver dag på ny - med et alvor som ingen av oss fatter rekkevidden av, før vi er i evigheten: «I dag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres hjerter!» (Hebr 4:7).
   Hører du Hans røst gjennom det du har lest nå, da vokt deg for nettopp dette - å forherde ditt hjerte!
   Han har åpnet for deg, og ingen kan lukke det til - men lukker Han igjen for deg, da er det heller ingen som kan lukke opp!
   Da Herren hadde lukket etter Noah, da kom flommen og tok dem alle! Hør derfor budskapet: «Se, er nådens tid, se, er frelsens dag!» (2 Kor 6:2).