17 September
  

Guds førelser!

   Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. Fil 4:12a

   Slik uttrykker apostelen det - han som var prøvd nærmest i alt.
   Slik tar Herren seg av sine - Han lar dem få innsikt i de forskjellige ting, ikke som skolelever på en skolebenk, men ved erfaring!
   Dette gjelder i særlig grad dem som Han har utvalgt til en bestemt tjeneste i sitt rike, de som skal være til særlig hjelp for andre - de må først prøves i det selv.
   Å ha vært i trengsel, og så bli hjulpet til redning, hva kan gi mer frimodighet enn det! - I alle ting gjelder jo det samme: Hva gir mer frimodighet og overbevisning, enn selv å ha opplevd det!
   Nå står det slik om Herren: «Det er ikke av hjertet Han plager eller bedrøver menneskenes barn.» (Klag 3:33). - Så om Han likevel gjør det, må det altså ha en bestemt god hensikt!
   Han vil at vi alle skal ha det godt, og bare godt - men det kan, for vår egen skyld, ikke oppfylles her i livet! Dette sted er ikke noe blivende sted for oss - men Han har talt klare ord til oss, om enden på det hele for den som i sin nød, og med sine synder, tar sin tilflukt til den Herre Jesus: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.» (Åp 21:4).
   Uansett om det er overflod eller mangel du lider i dag, så har alt det samme mål: - at du skal befinne deg der, hvor denne all trøsts Gud er, den dag da alt dette på jord er over!