16 September
  

Alle ting til gode!

   For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud. Rom 8:28

   Stans nå opp for det et øyebikk: - alle ting!
   Kan det være mulig? Ja, så sier Guds ord. - Det verst tenkelige kan og vil Han vende til det beste for deg!
   Også min synd? Ja, også din synd! - Det gjelder bare om, at du kommer til Ham med det, slik som det faktisk er, uten egen pynt og bortforklaringsforsøk.
   Men her står det jo at dette gjelder de som elsker Ham, og jeg synes å stå så langt tilbake i nettopp det. Jeg vet derfor ikke om jeg kan ta til meg løftet!
   Hvem er så de som elsker Gud? - Er det dem som alltid har, og finner varme følelser for Ham i sitt eget hjerte? Nei, hør hva Ordet forkynner: «Vi elsker fordi Han elsket oss først.» (1 Joh 4:19).
   Dette er de som elsker Gud - de som har fått åpnet sitt hjerte for dette velsignede, at Han elsket dem mens de ennå var skrøpelige - ja, ugudelige!
   Du som i dag får klynge deg til dette budskap og tro det i all din skrøpelighet - at Han elsket deg først! - At det er Guds kjærlighet til deg som frelser, og ikke din kjærlighet til Ham - det er deg dette gjelder!
   I sin kjærlighet til deg gav Han sin enbårne Sønn, for at du skulle leve ved det!
   Det er ikke vanskelig å elske Gud da, når dette går opp for hjertet! Det er ikke min evne til å elske det kommer an på, men at Han har elsket meg fra evighet av!