11 September
  

Faderens mottagelse!

   Han løp ham i møte. Luk 15:20 

   Slik beskriver Jesus den mottagelse synderen fikk, da han vendte seg til sin Far i sin nød. Som en skriver det i en eldre andaktsbok: «Så vidt meg bekjent er dette det eneste sted i Skriften, hvor det står at Gud løp
   Det var altså da Han så den elendige synderen på vei mot hjemmet!
   Er det levende for ditt hjerte i dag, at du er gjenstand for en slik ubegripelig kjærlighet fra Faderens side? At det er en som lengter og speider etter deg!
   Det samme venter deg der hjemme, som det du leser om denne bortkomne sønnen i Lukas 15. - Ellers hadde ikke Jesus hatt noen hensikt med å fortelle den. Det er nettopp for å virke håp og tro i ditt hjerte, selv om du har skuslet bort hele arven!
   Derfor er det også en himmelropende synd å forakte og forkaste dette budskap - for ikke å tale om den som arbeider for at dette frelsesbudskap ikke skal nå frem i vårt samfunn. Disse har gått fullt og helt i den ondes tjeneste, ifølge Guds ord, og må derfor også dele skjebne med ham i evigheten. Og hvor forskrekkelig må det ikke være, å vite for sant, i den evige fortapelse, at døren også var åpnet for meg!
   Men du! - Hør nå i dag, dette Jesu ord til deg: Det er virkelig en som alltid venter på deg med lengsel, om du kommer for første eller tusende gang!