10 September
  

Forutbestemt!

   Du skal gi Ham navnet Jesus. Matt 1:21a

   Slikt vil den fortapte i seg selv, gjerne høre - at den som skal komme til verden, og det like fra Guds trone, Han skal bære navnet Jesus, «Herren er frelse.»
   Smak nå på det, min venn! - Han er frelse! - Som det videre heter, da Hans navn begrunnes: «- for Han skal frelse sitt folk fra deres synder.»
   Derfor skulle Han altså bære dette navn! - Dette navn hadde blitt uttatt og tildelt Ham i Guds evige råd, hvor Han selv var fra evighet av. - Han skulle frelse oss fra våre synder! Han var forutbestemt til det! Derfor kjente Han også igjen djevelens stemme, da Peter i all sin velmenthet forsøkte å overtale Ham til å gå utenom korsets vei. (Matt 16; Mark 8).
   Ikke så at djevelen forsto betydningen av korsets død, men fristelsen besto i å få Jesus til å velge det som menneskene (kjødet) hadde sans for. Dermed ville fallet for evig ha vært uopprettelig!
   Vi har virkelig noe å takke Jesus for i dag, nemlig at Han var villig til å ta kampen i vårt sted, og at Han seiret én gang for alle!
   Det er vel her du lever i dag? Mine synder har Han kastet i glemselens hav bak sin rygg! Det er her Han vil at du skal få leve! Hør bare hva som forkynnes deg: «Straffen lå på Ham, for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.» (Jes 53:5).
   Gid denne sannhet fikk oppsluke deg helt i dag: Han vil at nettopp du skal ha fred - og av den grunn sparte Han ikke sin egen Sønn!