1 September
  

Æren er Hans!

   Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen. 2 Pet 3:18

   Slik lærte Jesus oss å be: «For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen.» (Matt 6:13). - Og merk deg, hva Han sier her: «- i evighet
   Det vil altså aldri komme noen tid, da æren også blir delt på andre. - På deg for eksempel.
   Hør bare hvordan Han blir prist i evigheten: «Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet, tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet!» (Åp 5:13). Og: «Alle englene stod omkring tronen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilbad Gud, og sa: Amen! Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.» (Åp 7:11-12).
   Har du, min venn, sluttet deg til dette koret allerede nå på jord? - Ja, da skal du også en dag få være blant disse som her priser Ham i evigheten lang!
   «Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære!» (Jes 42:8).
   La oss legge oss dette på hjertet i dag - og alle dager!