9 Oktober
  

Se!

   Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg. Matt 21:5

   Det ligger en oppfordring i det vi leser her: Se! - Og det du skal se er at din konge kommer til deg. - Til deg!
   Vi er i utgangspunktet så innstilt på at det er vi som må komme til Ham, og tenker ikke uten videre på at det må være et grunnlag å komme på. Og grunnlaget er dette salige, at Han kom til oss først! - At Han alltid er den første. Han er den som forlikte verden med seg selv (2 Kor 5:19), - Han er den som elsket oss først (1 Joh 4:19), osv. Se, sier Skriften til dette!
   Det er jo en oppfordring som spesielt er på sin plass, nå som vi nærmer oss julen igjen, og det budskap som da lyder i særlig grad.
   Snart skal det lyde ut over land og folk om Ham som ble født i en stall, vokste opp i Nasaret osv. Det er din konge som er kommet til deg! For all del - se det nå!
   Da dette ble ropt ut til Jerusalems befolkning ved Jesu inntog, hva var det da de fikk se? Jo, de fikk se en mann, «saktmodig, ridende på et esel - på trelldyrets fole.» (Matt 21:5).
   Din konge, på trelldyrets fole! Han kom altså som en tjener. For å tjene deg! Har du sett Jesus slik? Det er det du oppfordres til her: Se dette! Han kommer for å frelse! Og fra korsets tre lyder det til oss fra Hans egen munn: «Det er fullbrakt!»
   Skal du la Ham få tjene deg i dag, og alle dager du måtte ha igjen på jord? Da blir du frelst! Men hever du deg over dette, da får du høre, slik som Peter fikk høre det: «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg!» (Joh 13:8). Da svarer Peter - som vi også leste det for et par dager siden: «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet!» (v.9).
   Gjør du det samme! - Se, hva for slags konge som er kommet til deg.