7 Oktober
 Samfunnsgrunn!

   Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg! Joh 13:8

   Dette sier Jesus til Peter, som i sin velmente uforstand, ikke ville la seg vaske av Herren.
   Han forsto ikke på det tidspunkt, at det ikke var verken noen frelse eller noe samfunn med Gud, uten ved denne Jesu renselse. - Ja, Jesus sier det like ut til ham - og til deg!: «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg
   I Johannes’ syn inn i himmelens herlighet, ser han en flokk hvitkledde for tronen, som priser Gud - og får på spørsmål fra engelen som er med ham, om hvem disse nå er, dette svar: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.» Og engelens svar fortsetter slik: «Derfor er de for Guds trone ...» (Åp 7:14-15).
   Derfor! Det er ikke noe annet grunnlag for samfunn med Gud, enn det blod som Kristus utøste på jord, til syndenes forlatelse! Men det er også fullstendig nok! Hør det nå - nettopp nå: Det er fullstendig nok!
   Tenk om nå Jesu eget vitnesbyrd kunne ringe for ørene dine gjennom hele denne dag: «Det er fullbrakt!» (Joh 19:30). Det er ... Det er ... Det er fullbrakt! Og det er ikke min gjerning, men Hans!
   Da dette gikk opp for Peter, sier han videre til Herren: «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet!» (Joh 13:9).