6 Oktober
  

En Guds kraft - til frelse!

   Det (evangeliet) er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Rom 1:16

   Dette skal du få legge deg på hjerte og sinne i dag - det er en Guds kraft til frelse! - Evangeliet er det!
   Kanskje er du av dem som dag for dag huser den tanke at du vil være en god kristen, og ber Gud om hjelp og kraft til det? Ja, det burde vi alle be om, at Herren måtte føre oss slik at vi ikke blir til anstøt for noen ved livet vårt. Enhver sann kristen har da også dette ønsket, men det vi ofte ikke er klar over og forstår, på grunn av vår åndelige begrensethet, det er at vi først av alt skal være gode kristne ved å tro Hans ord!
   Og hva er det så Hans ord forkynner deg nettopp nå? - Jo, at evangeliet er den Guds kraft til frelse du trenger til! Det er også den Guds kraft du trenger for å kunne leve som en kristen her på jord.
   Hvem kan leve som en kristen, det vil si i inderlig og fortrolig samfunn med Gud, uten ved tro på evangeliet? Det er jo en umulighet! Så snart dette begynner å gå deg av hjerte, så kommer uroen og tvilen og trellefrykten! Gud kan da ikke elske en slik en som meg! Så er det deg selv, med dine begrensninger, synd og ustadighet som er kommet i sentrum!
   Nei, du som vil ære Gud i dag, du skal tro Hans ord til deg: Evangeliet - Jesu verk til Guds ære og vårt gagn - det er en Guds kraft til frelse!
   Hør bare hva Skriften har å si deg i dag - ja, også i dag: «Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» (Rom 4:5).
   Det er vel slik du nå ser deg selv innfor Gud: Ja visst har jeg gjerninger nok, men det er tvert imot gjerninger som stenger meg ute fra Guds rike. Jeg kan ikke se noen som lukker meg inn!
   Ja, du er nettopp en slik som må se hen til den Herre Jesus, og regne med Hans gjerninger i stedet!